Над 20.6 милиарда лева задължения са заличени от ТР. Операция „Джунгла”

Над 20.6 милиарда лева задължения са заличени от ТР. Операция „Джунгла”

В понеделник БОЕЦ огласихме информация получена от наш източник, че срива на Търговският регистър е част от операция „Джунгла”. Целта е да бъдат унищожени електронните архиви и масивите съдържащи информация за несъбрани задължения поради изтекла давност за над 20.6 милиарда лева, както и да бъде заличена информация за фирми свързани с определени лица. Това са задължения, които не са събрани заради престъпно бездействие на НАП.

РАЗБИРА СЕ , ТОВА БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕ Е БИЛО СЛУЧАЙНО.

Става дума за дължимо ДДС и корпоративен данък за минали периоди – от 2000г. до 2013г. в арзмер на десетки милиради. Тази информация не е публично достъпна и след  рестарта на ТР няма как да бъде установено дали липсва. Тази информация се съдържа само в базите на НАП и след нейното унищожаване, е невъзможно тя да бъде възстановена. Блокирането на достъпа до всички бази данни на ТР е, за да се прикрие истинската цел.

След като публикувахме материала за операция „Джунгла” страницата ни подложена на атака, достъпа до нея бе временно ограничен  и материала беше свален.

Ще припомним няколко аналогични ситуации, които наглед нямат връзка, но показват  един и същ начин на действие, което води до извода, че едни и същи хора стоят зад тези процеси.

2014г. фалита на КТБ.

В продължение на седмица всички високопоставени длъжностни лица – шеф на БНБ, министър председател, министър на финансите, министър на вътрешните работи, шеф на ДАНС и тн. ни уверяваха, че банката е стабилна, че няма риск за вложителите и че умишлено се създава излишна паника. В същото време паниката я създаваше прокуратурата със своите действия. През дните преди фалита на КТБ , докато властимащите убеждаваха вложителите, че няма риск за банката и да не си теглят вложенията, те са подготвяли фалита и много от тях, както се разбра след това са изтеглили своите пари от банката. Абсолютно по същият начин и сега ни убеждават, че няма манипулирана и унищожена информация, като в същото време сами казват, че срива на ТР не е в резултат на външна атака, а са изгорели някакви дискове. Това, че управляващите мислят хората за аборигени не означава, че те са такива. Все още има и мислещи.

Разработката „Червеи”

По криминален начин с незаконни съдебни разрешения е реализиран достъп до цялата база данни на МВР. И отново всички ни убеждаваха, че няма източена и заличена информация.

Пеевски – шеф на ДАНС

След своето избиране на Парламента, Делян Пеевски поема поста на шеф на ДАНС и в продължение на повече от 24 часа има пряк физически достъп до всички архиви и бази данни на ДАНС.

И още малко факти.

През март 2018г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ до НАП с което изисквахме информация за насъбраните задължения с изтекла давност, както и информация за хазартният бизнес. Няколко дни преди това на пресконференция в БТА София , огласихме информация за над 16.2 МИЛИАРДА ЛЕВА несъбрано ДДС по влезли в сила ревизионни актове на НАП.

БОЕЦ спечели и второто дело срещу НАП! (документи)

Прилагаме пълен текст на документа:

До

г-жа Галя Димитрова – изпълнителен директор  на НАП

                                 З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 От  ГД ”БОЕЦ- БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” , ЕИК 176949776

АДРЕС: ГР.ВИДИН, ЖК”ПАНОНИЯ”, БЛ.4, ВХ.”З”, АП.157

ТЕЛ. 0899-591399

         Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес,  ГД  БОЕЦ изискваме от Галя Димитрова в качеството и на изпълнителен директор на НАП, да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писменна форма, на посоченият адрес на ГД  БОЕЦ, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

     Считаме, че поради високият и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на НАП като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

 

Дата 26.03.2017г.         Георги Георгиев  /председател ГД „БОЕЦ”/

НАП отказа да ни предостави исканата информация и през април БОЕЦ заведохме дело в Административен съд-София град. Заседанието бе насрочено за началото на юли и преди десет дни съдът се произнесе в наша полза и отмени отказа на НАП, като задължи Агенцията да ни предостави исканата информация. Буквално няколко дни след това достъпа до ТР бе блокиран и в продължение на седмица управляващите не даваха информация какво и защо се случва. С действията си принидихме дебелите да предприемат действия по заличаване на следите.

 

Операция „Джунгла” е действие на управляващата ни мафия оглавена от Борисов, Пеевски и Цацров, за заличаване на следите на най-големият грабеж в новата ни история. Нагло и брутално, в мафиотски стил. И в същото време крадеца вика дръжте крадеца. Борисов щял да „строи“ склад за електронни данни… От десет години е на власт, защо не го е „построил”?  Защото мафията не иска да има следи за схемите и кражбите им. С тефтерчето на Златанов се „оправиха” лесно, но с данните в електронните регистри нещата не са толкова лесни. Понякога се налага да се трие със седмици… Защото е крадено десетилетия.

Възможно е операция „Джунгла“ да е част и от по дългосрочен план, включващ извънредни избори имафията се иска да се застрахова от случайни грешки и изтичане на информация.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ БИТКАТА ЗА ИСТИНАТА!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

 

Операция „Джунгла“. Какво се случва с Търговският регистър и как мафията заличава следите си.

Какво се случва с Търговският регистър. Операция „Джунгла“.
„Ако искаш да ликвидараш някого без следа и имаш нужният ресурс, чакаш го да се качи на самолет и взривявш целият самолет. Загиват 80 човека, твоята мишена също, но никой не разследва неговата смърт, а всички разследват „инцидент“, „терористичен акт“, или „хакерска атака“ и истинската цел на атаката остава скрита.“
Това се случва в момента с Търговският регистър. Това е операция „Джунгла“. Така действа мафията. По информация от различни източници и от собственият си опит и логиката на събитията, БОЕЦ, на сайта и страницата ни изразихме мнение, че в момента върви процес на източване и заличаване на информация в Търговският регистър и базите данни на НАП, които не са публично достъпни и са истинската цел, а блокирането на целият регистър цели да се скрие истинската цел на операцията. Срива се умишлено цялата система за да скрие достъпа и интервенцията в определени части от нея.  Часове след това Страницата на БОЕЦ бе подложена на масирани атаки, като за кратко и достъпа до нея бе блокиран и публикацията бе премахната, което само потвърждава тезата

НАП ПАЗИ ОМЕРТАТА НА МАФИЯТА с цената на всичко! Или защо бе спрян достъпа до Търговският регистър! (документи)

(Това е публикацията, която бе изтрита от страницата на БОЕЦ)
Хронология и факти.
През март 2018г. БОЕЦ внесохме заявление по ЗДОИ до НАП с коетпо изискваме информация за несъбраното поради давност ДДС и информация за хазартният бизнес. Две изключително важни и опасни теми за управляващата ни мафия. НАП отказа да ни предостави исканата информация и БОЕЦ заведохме дело в АС-София град. Преди седмица съдът отмени отказа на НАП и задължи Агенцията да ни предостави исканата информция. Междувременно БОЕЦ спечелихме и второ дело срещу НАП, за отказа им да ни предоставят докладите до министерството на Финансите за несъбраното ДДС. Буквално дни след като спечелихме двете дела, Търговският регистър бе блокиран, по-точно достъпа до него бе блокиран без почти никаква информация от властите в продължение на няколко дни. На 13.08. БОЕЦ получихме уведомеление, че НАП са обжалвали решението по едното дело и отказват да изпълнят решението на съда. Същият ден получихме информация от наши източници, че в регистрите на НАП се заличават масиви, които не са публично достъпни и в тях се съдържа информация скрита зад термина „данъчна и осигурителна тайна“ , а именно – информация за фирми дължащи милиарди ДДС и корпоративен данък, като в огромната си част тези задължения са отписани заради давност. Заради умишленото бездействие на НАП. ИМЕННО ТОВА Е ИЗИСКАНАТА ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪДЪТ ЗАДЪЛЖИ НАП ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТ! По наша информация става дума за десетки милиарди (Над 20.6 милиарда лева) несъбрани задължения, които са извън вече разкритите от нас 16 милиарда несъбрано ДДС по влезли в сила ревизионни катове на НАП. Заличава се и информация за фирми, които имат задължения свързани с изпълнението на европроекти, както и на фирми свързани с определени лица в миналото. Абсолютно е невъзможно това да се случва без съдействието, или поне осигурено бездействие на службите. Както е и абсолютно невъзможно да се случва без вътрешен достъп до тези бази данни. Кой стои зад това можем да предположим, като отчетем, че НАП, чрез председателят на управителния съвет на Агенцията и министър на финансите – В. Горанов е на пряко подчинение на Пеевски. Операция „Джунгла“ много напомня на разработката „Червеи“, при която по подобен, но не станал публично известен начин (заради липсата на публичен досъп до регистрите на МВР) бяха източени масивите на МВР и заличена информация, която е неустановена и до днес. Тогава ръководството на ДАНС и МВР отново бе на пряко подчинение на Пеевски. От друга страна един пробив и операция на такова ниво не може да стане без да бъде съгласуван лично с Борисов. Просто е невъзможно. Мълчанието му по темата е показателно. Ако ставаше дума за кравата Пенка, до сега да е дал две пресконференции, но понеже става дума за елемент от националната сигурност, какъвто е Търговският регистър, Борисов не обелва нито дума. Мълчанието на Цацаров и прокуратурата е обяснимо по същите причини.
МАФИЯТА прикрива следите си за най-големият грабеж в новата ни история. Борисов и прокуратурата мълчат за тотален срив на елемент от националната ни сигурност, а мафията се опитва чрез репресии да заглуши истината. А междувременно броим и поредните трупове на хора, близки до Пеевски и Буда. Убити, самоубили се, самоубити…
Продължаваме, БОЕЦ винаги водим битките си до край и ударите срещу нас са доказателство, че сме на верен път и само ни амбицират още повече.

Истината е най-силното ни оръжие.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

НАП ПАЗИ ОМЕРТАТА НА МАФИЯТА с цената на всичко! Или защо бе спрян достъпа до Търговският регистър! (документи)

Днес БОЕЦ бяхме информирани, че НАП са обжалвали пред ВАС решението на Административен съд – София град, с което съдът отмени отказа на НАП да ни предоставят докладите им до Министерството на финансите за източените и откраднати над 16 милиарда лева ДДС! 


Припомняме, че на 19.03.2018г. БОЕЦ внесохме заявление по ЗДОИ до НАП с което изисквахме да ни предоставят докладите си до Министерството на финансите за несъбраното ДДС и списък на фирмите източили над 16 милиарда лева ДДС!

БОЕЦ заведе дело срещу НАП заради отказа да бъдат предоставени имената на фирмите източили над 16.2 милиарда лева ДДС!

След полученият отказ, БОЕЦ заведохме дело, което спечелихме в АС-София град. Съдът отмени оказа на НАП и реши, че исканата от нас информация следва да ни бъде предоставена, отчитайки надделяващият обществен интерес.

Съдът задължи НАП да предостави на БОЕЦ докладите за несъбраното ДДС!

НО НАП ПАЗЯТ ОМЕРТАТА НА МАФИЯТА ДО КРАЙ!
С тази жалба на НАП, решението на казуса се отлага за края на 2019г и дори за началото на 2020г., когато ще бъде насрочено заседанието на ВАС по делото.
Това е най-големият грабеж в новата ни история и БОЕЦ от самото начало (след като разкрихме информацията за 16-те милиарда несъбрано ДДС) заявихме, че е невъзможно този грабеж да бъде осъществен без участието на НАП и прокуратурата, като преки съучастници  и осигуряващи чадър над ДДС мафията източваща милиарди от бюджета всяка година. С действията си НАП само потвърждават нашата позиция. Междувременно БОЕЦ разкрихме, че през годините прокуратурата е сключила 2135 споразумения с лица и ОПГ-га за данъчни измами и източване на ДДС, като главна роля в тези схеми е имал Иван Гешев – новият зам. главен прокурор и шеф на специализираната прокуратура. Мафията знае как да награждава слугите си. . Поредно доказателство за чадъра осигурен от институциите над ДДС мафията.
След решението на съда и спечеленото от БОЕЦ дело преди няколко дни Търговският регистър внезапно спря да работи и достъпа до него бе блокиран. Дали има връзка между тези събития всеки сам може да прецени.

МАФИЯТА ЗАЛИЧАВА СЛЕДИТЕ СИ ЗА ОГРАБЕНИТЕ МИЛИАРДИ!

  БОЕЦ ще проследим и проверим, когато се възстанови достъпа до Търговският регистър, дали няма да се окаже, че регистрациите и партидите на десетки фирми дължащи милиарди ДДС са изчезнали по странен начин. Или не толкова странен. В търсачките и базите на сайта Биволъ има достатъчно съхранена информация и проверката може да бъде извършена сравнително лесно.
ОСТАВА БЕЗ ОТГОВОР въпроса, как така има 16 милиарда откраднато ДДС, а виновни НЯМА?! Въпреки сигналите на БОЕЦ до всички институции! Включително и сигнали срещу Борисов и Горанов за неизпълнение на служебните задължения и неупражнен контрол върху дейността на НАП. 

БОЕЦ с нови сигнали и разкрития за 16-те милиарда несъбрано ДДС!


Ето затова трябва да сме на площадите! Всеки ден! Докато отстраним мафията от властта и си върнем държавата. И свинете платят за извършените престъпления. Съд, затвор и конфискация на незаконно придобитото и одрано от гърба на българите имущество. Без компромиси и бой до дупка.
БОЕЦ водим тази битка! И ще я водим до край.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

България не е Румъния и има две основни разлики. 

България не е Румъния и има две основни разлики.
В Румъния има осъзнато гражданско общество реагиращо на опитите на политическата мафия да превземе държавата. Гражданите са осъзнали силата си. Това е най-важното.
В България има наченки на гражданско общество, изразяващи се в опити на отделни хора, или организации да се противопоставят на мафията на фона на масова апатия. В огромната си част обществото е превърнато в стадо за доене, стригане и дране. Стадо без инстинкти, мечти и стремежи. И именно стадото напада и смачква всеки, който се опита да се опълчи на господарите им. Корупцията е превърната в стил на управление, а мафията владее всички власти и институции.
В Румъния има поне две институции, които са спечелили доверието на обществото и заедно с гражданите водят битката за справедливост – Президент и антикорупционната прокуратура.
В България прокуратурата е олицетворение на мафиотизираната държава. Няма нито една институция, която да подкрепи гражданите в битката им срещу мафията и корупцията.
Няма как да си внесем граждани от Румъния, затова остава да си ги отгледаме тук. Има само един начин за това – личен пример, преодоляване на страха и събиране на непримиримите. И сблъсък с мафията на площадите. Друг начин няма. И това е само началото. От нас зависи, сами сме и това е добре, защото не може да чакаме на някой друг да се пребори за свободата ни. Свободата не може да ни бъде дадена даром, сами трябва да се преборим за нея и да я браним всеки ден. БОЕЦ водим тази битка.
Миналата година БОЕЦ бяхме единствената организация, която отиде на място в Румъния и подкрепихме румънците в справедливите им протести срещу корупцията.

И видяхме един жив и буден народ. Прибрахме се и още по ясно усетихме кочината в която живеем.  Сами превръщаме държавата си в кочина. Мафията е слаба, крепи своята власт на нашето мълчание и бездействие. Борисов, Пеевски и Цацаров ограбват и съсипват държавата ни защото ние им позовляваме. Важното е да не се отказваме, да се събираме и да водим битките си до край. Гражданите са по силни от свинете, само трябва да осъзнаят силата си и да преодолеят страха си. И да се събудят. Това е осъзнаването, другото е по-лесното.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

СХЕМАТА! Така мафията управлява държавата.

Мафиотизацията на държавата е процес, продължаващ вече повече от две десетилетия. По време на царското правителство този процес стана институционален, при Станишев стигна до местната власт и мафията превзе общините, а по време на трита мандата на Бойко Борисов, мафията тотално превзе държавата, всички власти и институции.

Ако допреди десетина години мафията само на закрити свои събирания си позволяваше да казва, че управлява държавата и разпределя ресурсите и (Спомнете си Доган и изказването му за разпределянето на порциите), то днес Бойко Борисов открито демонстрира, че той еднолично разпределя всички порции в държавата, той дава, той раздава и той решава всичко, институциите са само бутафория. Наглите владеят държавата.
Как и по какъв начин мафията налага своята власт, как „управлява“ държавата и източва нейните ресурси. На тези въпроси ще отговорим съвсем накратко, ще опишем само най-важните инструменти за контрол и управление, които мафията използва. Мафията, създадена от ДС. 
На улицата има правила и закони, по които мафията налага своята власт – убийства, рекет, изнудване, бригади за мокри поръчки и тн. Когато обаче мафията влезе пряко във власта , тези методи остават ефективни, но се обръщат срещу самите тях, защото народа обвинява управляващите за несправяне с тези престъпления, а управляваща е …мафията. И дебелите смениха инструментариума. Замениха бригадите за мокри поръчки с институции и служби, които вършат същата работа, но „по закон“. Не е нужно да трошиш краката на опонента си, просто му пращаш ДАНС или прокуратурата и той е свършен. Не е нужно да му палиш кръчмата или фирмата, просто му пращаш НАП или КПКОНПИ и той е свършен. Всичко в държавата е под контрола на мафията. От милиардите разпределяни от еврофондовете до назначаването на чистачка в детска градина. Всичко! Този контрол се упражнява на няколко нива.
ПЪРВОТО ниво са „феодалите“. Това са местните дерибеи, които по места контролират всичко. Има ги във всяко населено място, във всяка община. Отчитат се директно на Цветанов и координират всичко с него. Такъв бе ‘суджука“ от Добрич, такъв е Тошев във Видин, такъв е Калфин в Кюстендил, Тотев в Пловдив и тн. Тези хора са облечени във власт – депутати, кметове, областни управители, те са и областни и общински координатори на ГЕРБ, това са съвременните бригадири на СИК. В огромната си част са бивши ченгета, агенти на ДС и комунисти, няма случайни. През тях минава всяко назначение по места, бизнеса се отчита на тях, те са местните касички на ГЕРБ. От тях текат потоците към Цветанов и Буда. А тези потоци, като се съберат стават пъноводна река. На това ниво се разпределят и малките до средни (няколко милиона) обществени поръчки. Няма честна обществна поръчка, няма честен конкурс, няма честно класиране. Просто няма. Всичко си има цена и тя се плаща в аванс. Искаш обществена поръчка за изграждане на дига на стойност един милион например, плащаш 400 000 и я получаваш. След това плащаш и на разни контролиращи органи, кметове и тн. Остават ти около 300 000, от тях прибираш 200 000 и с останалите правиш някаква имитация на дейност по дигата. До следвещият дъжд. И следващите жертви… И после чакаш следващата обществена поръчка за укрепване на същата дига, свлачише, срутище и тн. Така ни краде и убива мафията, това е само един от начините.
ВТОРОТО ниво са „посредниците“ . Това са хора, обикновенно известни и не толкова известни олигарси, които са топлата връзка между различните кланове на мафията – БСП, ГЕРБ, ДПС, ОП и тн. Известни са със своята „доброта и състрадателност“ Такива са Гергов, Бенчев, Сталийски и тн. Те работят с всички, еднакво добре се чувстват при всяка власт и ролята им е изключително важна. Те поддържат баланса между различните кланове, като правят контактите между тях, потушават недоволството на бизнеса и в същото време следят статуквото да бъде пазено. Доноси, интриги и заплахи са техните инструменти. За разлика от феодалите, те не са толкова на показ и действат зад кулисите. Не забравяйте, че Пеевски почна именно като „посредник“ и стана господар на държавата. На това ниво се разпределят и договарят големите обществени поръчки, разпределят се бизнеси, сфери на влияние и територии.
ТРЕТОТО ниво е частният ДАНС на Цветанов. Това са групи, които действат в различните региони и са на пряко подчинение на Цветанов. Професионалисти и наемници, бивши дансаджии, ченгета и барети. По места хората ги познават, макар и да не знаят с какво точно се занимават. Те са специализиран канал за обратна връзка на Борисов и Цветанов, чрез тях следят действията на феодалите и посредниците. Ако някой реши, че може да играе самостоятелно, или спре да плаща нагоре по веригата, групите се задействат. Следват показни акции на ГДБОП, прокуратурата и тн.
СЛЕДВАЩОТО ниво са медиите. Още в края на 90-те мафията разбра каква сила са медиите и направи огромни инвестиции в този бизнес. Днес всички медии са под контрола на мафията. Не забравяйте, че Пеевски започна да изгражда своята империя именно с превземането на медиите и налагането на контрол върху разпространението на печатните издания. Изключение правят няколко електронни сайта, като Биволъ, Еврочикаго, Под лупа, Фрогнюз, Зовнюз и още няколко и отделни журналисти, като Люба Кулезич, Иво Божков, Диков и още неколцина. В огромната си част останалите обслужват мафията, като възхваляват Вожда и сипят помия върху нарочените за врагове. Класика и до болка познато.
НАЙ -ВАЖНОТО ниво се контролира лично от Борисов. Това е контрола върху прокуратурата, ДАНС, ГДБОП, КПКОНПИ, МВР и още няколко агенции и институции. Назначаването на техните ръководства става само след одобрението на Борисов, Доган, Златев и Пеевски. Споменавам Доган, Златев и Пеевски, макар и да не са пряко в управлението, тяхното влияние е огромно и тяхната роля в управлението ще опиша в друг материал.


Назначаването и одобрението на тези хора става лично, на 17-ят етаж в централата на ГЕРБ, или в Банкя. Задължително. Човека-кандидат си плаща, има си определени тарифи, след това дава клетва пред Буда и получава благословията му. Парите обикновенно се дават от бизнесмени, които след това очакват (и получават) чадър от тези институции за своята дейност. Всичко се записва, разбира се. Между другото в малкото НДК, където се намира централа на ГЕРБ има камери дори в асансьорите. Това е другото ниво на контрол. СРС-тата. Масово и безогледно се слуша, следи и записва. Винаги е било така, но с напредъка на технолигиите и с превземането и на последните независими институции,това се превръна в епидемия. Буквално в мания. НЯМА съд, няма закони, има само жажда за информация и ровене в живота на хората.
Цялата тази машина действа и по време на избори. От години българите не избират нищо, изборите са превърнати в едно огромно престъпление, което само легитимира властта на мафията.
Така мафията управлява държавата.
И това зло може да преборено само от гражданите. На площадите. Никой не може вместо нас да направи това, сами трябва да се преборим за свободата си!
БОЕЦ водим тази битка и събираме непримиримите!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА