ЦИК отговори на сигнала на БОЕЦ! ГЕРБ и ДПС се опитват да спасят Пеевски от заличаване от участие в изборите!

Председателя на ЦИК Стефка Стоева,  номинирана за този пост от ГЕРБ и секретарката на Комисията Севинч Солакова – предложена от ДПС подписаха „писмо“ с което се опитват в противоречие на законовите процедури да спасят Делян Пеевски от заличаване от участие в изборите.

Припомняме, че на 29.04.2019г. БОЕЦ внесохме Сигнал до ЦИК, с който ги сезираме за обосновани съмнения, че кандидата за евро депутат от листата на ДПС – Делян Славчев Пеевски не отговаря на изискванията на чл.351 ал.1 от Изборният Кодекс, а именно – да е живял през последните шест месеца преди изборите в страната.

Сигнала ни е основан на чл.57 от ИК и ЦИК имат задължението да го разгледат на свое заседание и да се произнесат с Решение. Това са техните правомощия, но вместо това председателя и секретаря на Комисията ни изпращат „Писмо“, което не отговаря на законовата процедура и форма.

НЯМА заседание на ЦИК, НЯМА решение на ЦИК! Има „писмо“.

 ЗАЩО?

Защото, ако ЦИК спазят законовите процедури и разгледат сигнала ни по същество на свое заседание и след това се произнесат с официално решение (а те са длъжни да го направят) БОЕЦ имаме право, ако не сме удовлетворени от решението да го обжалваме пред Върховния административен съд – Чл.58.ал.1 от Изборния Кодекс!  ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването и в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

БОЕЦ отговорихме на „писмото“ на ЦИК:

„В отговор на ваше писмо с ваш из. номер ЕП -23-43/30.04.2019г. по повод сигнал  на ГД БОЕЦ с ваш вх. номер  № ЕП-23-39/29.04.2019 г. ви уведомяваме, че внесеният от нас сигнал е на основание чл.57 от Изборния кодекс, което е изрично посочено в текста  и ЦИК следва да разгледа сигнала и да се произесе с Решение. Това би ни дало възможност, ако не сме удовлетворени от решението на Комсията да обжалваме същото пред Върховния  административен съд.  Полученият отговор под формата на писмо без да има произнасяне на Централната избирателна комисия по нашият сигнал противоречи на законовата практика. БОЕЦ изискваме от ЦИК да разгледа на свое заседание внесеният от БОЕЦ сигнал и да се произнесе с решение в законовият срок съобразно изискванията на Изборният закон и вашите правомощия. 

30.04.2019г.    Георги Георгиев – Председател на Управителния съвет на ГД БОЕЦ“

Чл. 57 ал.1. т.30  от Изборняи Кодекс  гласи:

ЦИК  определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса, включително за проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40, и възлага извършването и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (изискванията за уседналост)
Чл. 57 ал.1 т.28
ЦИК води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;
Чл.57 ал.1 т.
ЦИК разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;
Не се съмняваме, че и в редовно заседание на ЦИК представителите на ГЕРБ, ДПС и всички останали парламентарни партии ще гласуват в полза на своят господар Пеевски. Проблема за тях е, че след това БОЕЦ ще вкараме сигнала в съда и тогава Пеевски ще бъде призован, като заинтересивано лице пред Върховният администратвен съд! И ще е изключително интересно как ще отговори на въпросите ни! БОЕЦ ще призовем, като свидетел и премиера Бойко Борисов, защото той заяви преди две години, че „Пеевски го няма, Пеевски напуска страната“.  И как ще докаже, че е живял през последните шест месеца в България, или друга страна членка на ЕС. АКО Е ЖИВЯЛ И ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗАЩО ТОГАВА НЕ ХОДИ НА РАБОТА В ПАРЛАМЕНТА ОТ ДВЕ ГОДИНИ?
Светкавичният отговор на ЦИК и опита им да неутрализират сигнала на БОЕЦ показва, че тази тема е опасна и крие заплаха за Пеевски. Това е много верен лакмус! 
Има и още един много важен момент! Изпълнителната власт е дала „индулгенцията“ на Пеевски, че има постоянен адрес в България. МРРБ са извършили проверката на Пеевски и останалите кандидати за евродепутати за тяхната уседналост. Същото това МРРБ е на пряко подчинение на премиера Бойко Борисов.  И сега КОЙ лъже?  Пеевски живее ли в страната, или е напуснал страната? МРРБ  ли лъже, или Борисов лъже? Нашият отговор е – всички лъжат в името на Пеевски!
БОЕЦ внесохме и Заявления по ЗДОИ до Парламента (входящ № ЗДОИ-19-25/30.04.2019 г.) и МВнР (входящ номер ЗДОИ- 23/ 30.04.2019 г) , във връзка с подаденият от нас сигнал вчера в ЦИК срещу включеният в листата на ДПС за предстоящите избори за  европейския парламент и настоящ депутат Делян Славчев Пеевски. БОЕЦ сезирахме ЦИК, че Пеевски не отговаря на условията за регистрация и участие в изборите, като не изпълнява условията на чл.351.ал1. от Изборния Кодекс. Заявления по ЗДОИ бяха внесени от БОЕЦ и до МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“ и Националната служба за охрана.
Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. И винаги трябва да водим битките си до край!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПеевскиАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПА ЗА БОЕЦ