БОЕЦ разпъна и Цацаров! ИВСС образува проверка и срещу главният прокурор!

СЛЕД ГЕШЕВ и Цацаров е поразен от сигналите на БОЕЦ!

Ситуацията е безпрецедентна! За първи път в новата история на България ИВСС образува едновременно проверки срещу главен прокурор и зам. главен прокурор на България! Принудихме ги! Преборихме се! Предвид тоталният контрол на мафията над институциите пробива е още по значим. Упоритост и последователност! ЗАТОВА ни пращат мутри! ЗАТОВА искат да ни смачкат! ЗАТОВА искат да ни унищожат! Защото БОЕЦ се превърна в реална заплаха за мафията и статуквото в България.

БРАВО на Биволъ! 

на 21.05.2019г. в разгара на #АпартаментГейт, сайта за разследваща журналистика Биволъ публикува материал за извършена от Цацаров симулативна сделка чрез кяото е придобил луксозна вила в летовището “Св. Константин” в Родопите над гр. Пещера срещу скромната сума от 30 000 евро. Подобна къща в района не може да се намери под 60-70 000 евро, показа проверка на Биволъ. Това е поредната сделка на симулативни цени на семейство Цацарови през годините. Парадоксът е, че главният прокурор трябва да проверява властимащите лица от скандала “Апартаментгейт”, които са извършвали масово такива симулативни сделки, чрез които е ощетен фиска и вероятно са изпрани доходи с неясен произход. Самият него обаче няма КОЙ да провери! Но  има бойци и биволи  и се налага и Цацаров да бъде проверяван!

 Цацаров придобил луксозна вила на половин цена

На следващият ден- 22.05.2019г. БОЕЦ внесохме сигнал до ИВСС за изнесените от биволите данни и изисквахме образуването на проверка и отстраняването на Цацаров поне до приключване на производството! 

Днес, 07.06.2019г. ИВСС ни уведоми, че е образувана проверка срещу Цацаров по сигнала на БОЕЦ, като позовавайки се на ЗСВ, Инспректората обявява, че  проверкате ще обхване само декларираното имущество на Цацаров придобито след 2016г. Именно в този период попада и прословутата вила разкрита от биволите!

БОЕЦ внесе сигнал до ИВСС срещу Сотир Цацаров за неговото отстраняване!

Трябва много ясно да кажем, че в държавата на мафията се образуват два вида проверки от институциите! Първите са по заповед на мафията срещу неудобните за нея хора, вторите са с цел изпиране на господарите! Припомняме, че БОЕЦ бяхме вносители и на сигнала срещу Цацаров във връзка с ЦУМгейт! Всички добре помним как завърши тази проверка и как Цацаров бе изпран в пералнята на ИВСС без накисване! Ситуацията сега обаче е по различна! Видимо мафията е в режим „всеки срещу всеки, само аз да оцелея“! Идва и краят на мандата на Цацаров! В същото време БОЕЦ набираме сила. Ситуацията наистина е различна!

Прилагаме отговора на ИВСС:

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ! Инспектората се опитват да избяга от своите задължения, като предварително намаляват обхвата на проверката и поставят ограничения в своите действия. Целта е да не достигнат до Истината! Само че чл.175д, ал1 от ЗСВ ясно описва правомощията на ИВСС! А именно:

Чл. 175д. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) В 6-месечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверка за достоверността на декларираните факти.
(2) За извършване на проверката Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има право на пряк достъп до електронните бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
(3) Достъпът на Инспектората към Висшия съдебен съвет до информационните масиви и регистри на държавните и местните органи, с изключение на службите за сигурност, се извършва пряко по електронен път и е безплатен. Редът за предоставяне на информация от други органи, когато техническите изисквания не позволяват пряк достъп, се урежда със споразумение между главния инспектор и съответния орган.
(4) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да изисква допълнителна информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
(5) Органите и институциите по ал. 4 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят необходимата информация.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции. Главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции.
(7) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да поиска и разкриване на застрахователна тайна, както и на данъчна и осигурителна информация.
ИВСС има право да поиска и да провери всичко, ако има воля и желание! Ввключително и да свали данъчната и осигурителна тайна и да изследва сделките за симулативност! И няма оправдание за половинчати изПирателни проверки!
Още нещо важно се съдържа в писмото на ИВСС! Те сами ни указват да подадем сигнал срещу Цацаров до Специализираната прокуратура! И ще го направим! ТРЕСЕ СЕ КОЧИНАТА и е въпрос на време цялата прогнила „конструкция“ да се срути! БОЕЦ отново ще изискваме от ИВСС процедура по отстраняване на Цацаров поне до приключване на проверката срещу него! Дори Пацо Терасата изелезе в „дълъг отпуск“!
Очакваме отговора на ИВСС и по внесният от БОЕЦ сигнал срещу „специализираният“ съдия Георги Ушев!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА