Къде е ПЕЕВСКИ? II

Къде е Пеевски? II

ГЛЕДАЙТЕ И СПОДЕЛЯЙТЕ!БОЕЦ ВЛЯЗОХМЕ В ЦЕНТРАЛАТА НА ДПС да търсим Пеевски!В продължение на акцията ни "КЪДЕ Е ПЕЕВСКИ" , след като го търсихме в хотел "Берлин" и парламента, БОЕЦ влязохме и в централата на ДПС да търсим депутата Делян Пеевски. Остават броени дни до началото на европредседателството, а номинираният от нас за ЛИЦЕ НА БЪЛГАРИЯ корпулентен бизнесмен-политик остава в нелегалност. В акцията се включиха бойците Захаринка Истаткова и Весислава Танчева, а за документирането на действията на БОЕЦ, с тях бе и журналиста от сайта ЕВРОЧИКАГО Ивайло Зартов и телевизионен оператор. Явно издирването и залавянето на Пеевски ще продължи и завърши през 2018г. В централата на ДПС се оказа, че никой не знае къде е техният депутат. Не знаят къде е , къде живее, къде и как пише закони, нямат връзка с него и нямат негови координати. Една партия няма връзка със собственият си депутат, а как тогава ИЗБИРАТЕЛИТЕ му се срещат с него?БОЕЦ искахме да му зададем няколко въпроса, във връзка с доклада на чуждите служби за контрабандата свързана с Булгартабак, за написаният от него закон за КТБ, за това, как за две години от собственик на стар Опел стана мултимилионер. Последният въпрос е важен, защото никой не е го питал (нито прокуратура, нито КОНПИ, въпреки нашите сигнали) за произхода на средствата му. Да го питаме за случилото се с Дунарит и Емко и съкращенията в Булгартабак. И не на последно място, като данъкоплатци и негови заплатоплатци да го питаме защо не ходи на работа и защо се крие от нас! Остават открити въпросите – ЗАЩО ПЕЕВСКИ СЕ КРИЕ ОТ БОЕЦ? ОТ КАКВО ГО Е СТРАХ ПЕЕВСКИ? ЗАЩО ЕДИН ДЕПУТАТ СЕ КРИЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ? КЪДЕ Е ПЕЕВСКИ?Ще го открием, въпросите и отговорите са важни, а демокрацията е и това , гражданите да питат, а политиците да отговарят!#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Публикувахте от БОЕЦ – България Обединена с Една Цел в 23 декември 2017 г.

ГЛЕДАЙТЕ И СПОДЕЛЯЙТЕ!
БОЕЦ ВЛЯЗОХМЕ В ЦЕНТРАЛАТА НА ДПС да търсим Пеевски!
В продължение на акцията ни „КЪДЕ Е ПЕЕВСКИ“ , след като го търсихме в хотел „Берлин“ и парламента, БОЕЦ влязохме и в централата на ДПС да търсим депутата Делян Пеевски. Остават броени дни до началото на европредседателството, а номинираният от нас за ЛИЦЕ НА БЪЛГАРИЯ корпулентен бизнесмен-политик остава в нелегалност. В акцията се включиха бойците Захаринка Истаткова и Весислава Танчева, а за документирането на действията на БОЕЦ, с тях бе и журналиста от сайта ЕВРОЧИКАГО Ивайло Зартов и телевизионен оператор. Явно издирването и залавянето на Пеевски ще продължи и завърши през 2018г.
В централата на ДПС се оказа, че никой не знае къде е техният депутат. Не знаят къде е , къде живее, къде и как пише закони, нямат връзка с него и нямат негови координати. Една партия няма връзка със собственият си депутат, а как тогава ИЗБИРАТЕЛИТЕ му се срещат с него?
БОЕЦ искахме да му зададем няколко въпроса, във връзка с доклада на чуждите служби за контрабандата свързана с Булгартабак, за написаният от него закон за КТБ, за това, как за две години от собственик на стар Опел стана мултимилионер. Последният въпрос е важен, защото никой не е го питал (нито прокуратура, нито КОНПИ, въпреки нашите сигнали) за произхода на средствата му. Да го питаме за случилото се с Дунарит и Емко и съкращенията в Булгартабак. И не на последно място, като данъкоплатци и негови заплатоплатци да го питаме защо не ходи на работа и защо се крие от нас!
Остават открити въпросите – ЗАЩО ПЕЕВСКИ СЕ КРИЕ ОТ БОЕЦ? ОТ КАКВО ГО Е СТРАХ ПЕЕВСКИ? ЗАЩО ЕДИН ДЕПУТАТ СЕ КРИЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ? КЪДЕ Е ПЕЕВСКИ?
Ще го открием, въпросите и отговорите са важни, а демокрацията е и това , гражданите да питат, а политиците да отговарят!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

…За вас – членове, съратници, приятели и дарители на БОЕЦ!

БОЕЦ продължаваме своята дейност  за постигане на целите заложени в Устава на Сдружението, като упражняване на граждански контрол върху управлението на страната, граждански контрол върху предизборните обещания на партиите и върху назначенията в държавната администрация и фирмите с държавно участие, утъвърждаеване ролята на непрвителствените организации и гражданското общество и др.

Дейността си финансираме само с членски вноски и дарения, като по силата на Решение на Общото събрание на БОЕЦ, сдружението не извършва стопанска дейност.

Изразяваме своята благодарност и уважение към н ашите съратници и дарители!

С цел прозрачност и отчетност Общото събрание на БОЕЦ взе решение всички приходи на Сдруженито  – членски внос и дарения да стават само по банков път, като до 30.06. 2019г. БОЕЦ ще публикуваме нашият финансов отчет на сайта на Сдружението.

С цел отчетсност и защита на нашите дарители, БОЕЦ публикуваме рамков договор за дарение, който ще бъде подсан от нас след всяко дарение и ще се счита за подписан от всеки дарител при извършване на акта на дарение чрез съответният паричен превод.

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес, ………2018г.  се сключи настоящият договор между:

Гражданско сдружение„БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”  – ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев – председател на Управителният съвет , наричано за краткост “ДАРЕН”

и

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. наричан за краткост “ДАРИТЕЛ”, по силата на който страните се споразумяха за следното:

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДАРЕНАТА СУМА ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД ЗА  ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  СЪГЛАСНО УСТАВА НА БОЕЦ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

За дарителя:

 

  1. Дарителя дава безвъзмездно по банков път сумата от  ………………..  лв. която да бъде използвана целево по предмета на договора.
  2. Дарителя заявява волята си неговите имена и лични данни, както и данни за банковата сметка на дарителя да не бъдат съобщавани и предоставяни на трети страни по никакъв повод.

За дарения:

 

  1. Дареният приема дарението, като се задължава да го използва целево по волята на дарителя.

 

  1. При поискване, да предостави на дарителя отчет за изразходваната сума до края на календарната година през която е направено дарението.

 

  1. Дареният се задължава по силата на този Договор да не предоставя на трета страна имената и личните данни, както и данни за банковата сметка на дарителя.

С предаването на дарената сума по банков път, чл.225 от ЗЗД,  договора се счита за сключен чрез волеизявалението на дарителя да дари сумата и на БОЕЦ да ползва сумата за своята дейност съобразно Устава,

 

БОЕЦ изразяваме своята благодарност  и дълбоко уважение към нашите дарители и съратници!

ДАРЕН- „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”  представлявано от Георги  Георгиев- Председател на УС на БОЕЦ

ДАРИТЕЛ – Имената на дарителя

 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА