НАП прикрива схеми и злоупотреби в хазартния бизнес! (документи)

ЧИИ ИНТЕРЕСИ НАСТЪПИХМЕ И КОГО ПАЗИ НАП?!

Хазартния бизнес в България се разраства изключително агресивно. През последните десетилетия хазарта се оказа изключително обгрижван от управляващите. Това е бизнес, който се ползва с грижата и закрилата на нашите политици и управници. Той е по важен за управляващите от здравеопазването, лекарствата, хляба, образованието, социалните грижи и хранителният бранш.  С оборот за над 3 милиарда за миналата година, хазарта внася нелогично и необяснимо (или обяснимо)  малко данъци в държавната хазна и за него се полагат специални грижи, административни отстъпки и данъчни облекчения. Търкането на билетчета се превърна в национален спорт, а националните телевизии, в деннонощни игрални зали! Корпулентен бизнес за корпулентни бизнесмени!  Всички сме чували  митове и легенди за печалбите в бранша, както и за зависимостите, обвързаностите и корупционните схеми, в които са вплетени босовете на управляващата ни мафия за да разтварят институционален и данъчен чадър и осигуряват спокойствие на хазарта и участниците в този бизнес.

На 26.03.2018г. БОЕЦ внесохме Завление по ЗДОИ до НАП изисквайки конкретна информация за да внесем яснота по темата!

НАП обаче предпочетоха да нарушат Закона, но не и да отговорят на въпросите ни и да ни предоставят исканата по ЗДОИ информация! Въпроса е ЗАЩО?! Припомняме , че преди месец БОЕЦ огласихме информация за над 16.2  милиарда  лева злоупотреби с ДДС, получена именно от НАП! Явно информацията за хазарта е много по „опасна“от милиардите за ДДС-то, щом този път отказват да ни отговорят. Явно злоупотребите и пропуснатите ползи за държавата от хазарта са в размер, чието огласяване би заплашило стабилността на управляващите! След направените от БОЕЦ разкрития за схемите и милиардите източено ДДС, в НАП последваха панически действия. Обявени бяха съкращения на цели отдели и стотици служители. По информация на хора от системата, успоредно с тази чистка  в системите на НАП се извършва и „прочистване“ на архивите и базите данни. Преди две седмици НАП отказаха да ни предоставят имената на фирмите източили 16.2 милиарда ДДС, за което БОЕЦ заведохме дело в Административен съд София-град.

Пълен текст на Заялвлението по ЗДОИ до НАП, входено от БОЕЦ на 26.03.2018г., на което получихме мълчалив отказ:

„До

г-жа Галя Димитрова – изпълнителен директор  на НАП

                                 З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 От  ГД ”БОЕЦ- БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” , ЕИК 176949776

АДРЕС: ГР.ВИДИН, ЖК”ПАНОНИЯ”, БЛ.4, ВХ.”З”, АП.157

ТЕЛ. 0899-591399

         Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес,  ГД  БОЕЦ изискваме от Галя Димитрова в качеството и на изпълнителен директор на НАП, да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писменна форма, на посоченият адрес на ГД  БОЕЦ, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

     Считаме, че поради високият и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на НАП като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

Дата 26.03.2017г.    Г.Георгиев   /председател ГД „БОЕЦ”

БОЕЦ продължаваме битката си за разобличаване на управляващата ни мафия и нейните схеми за източване на държавата и ограбване на народа. През следващите дни ще обявим дата за пресконференция, на която ще огласим изключително скандална информация уличаващата министър Владислав Горанов в лъжа и изготвяне на документи с невярно съдържание, както  и ужасяващи факти за данъчни престъпления с участието на служители в администрацията и прокуратурата на най-високо ниво. Ще представим документи, доказателства и факти, както  и свидетели, които ще повърдят думите ни.

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА