Проверка срещу Гешев по сигнал на БОЕЦ до ВСС!

С номер 3884/13.04.2020 г. във ВСС е образувана преписка срещу Иван Стоименов Гешев по сигнал на БОЕЦ за извършено нарушение на етичните правила на магистрата и уронване престижа на съдебната валст! Сигнала е внесен и до ИВСС. 

Повод за нашият сигнал е интервю от 03.04.2020г. за БНТ в предаването „Още от деня“, в което  Иван Гешев изрази изключително притеснителни данни за начина на функционирането на системата за случайно разпределение на делата и за дейността на съдилищата у нас. Той хвърля в публичното пространство недоказани и непроверени твърдения, внушава вина на други магистрати и политици без да е приключила проверка и да са установени всички факти.Манипулира обществото, като коментира висяща преписка с тенденциозни кометари, които влияят на хода на проверката. Това е недопустимо по зокон, а твърденията му изразени в национален ефир, че „Това е все едно през последните 5 години не сме имали правосъдие“ рушат авторитета и доверието на обществото в съдебната система, което доверие заради лица, като Гешев и без това е под критичният минимум!

Каква ще бъде реакцията и аршина на ВСС, след като за свое интервю в телевизия „Евроком“ срещу следовател Бойко Атанасов бе образувана поредната дисциплинарна проверка? Той разкри преди 4 години пред сайта „Биволъ“ шпицкомандите на Цацаров в прокуратурата занимаваши се с изпълнение на поръчки и защита интересите на властимащите и приближени до тях олигарси. Следовател Атанасов е призован за пореден разпит на 16.04.2020г, в 10.00ч. и в тази връзка БОЕЦ инициирахме събитие в негова подкрепа, като заявяваме, че това е опит на управляващата ни мафия да смачка един независим български магистрат и форма на репресия.

В събитието БОЕЦ призоваваме всички ви да защитим този достоен и смел български магистрат и на 16 април, четвъртък от 8 часа сутринта през целият ден да излезем и да всеки минавайки да завърже стари и УПОТРЕБЕНИ маски на оградата на съдебната палата в София без да се събираме на групи пред сградата. Който няма стара маска, може да използва какъвто и да стар парцал. През целият ден. Като символ на употребената прокуратура, която зад маската на извънредното положение се опитва да смачка неудобните разчитайки, че реакция няма да има заради страха от вируса. Но не са познали. Правим нещо, което не е в наш стил, трябва да подкрепим следовател Атанасов, но не искаме да застрашаваме живота и здравето на хората събирайки се пред съдебната палата. По този начин всеки може да изрази своята подкрепа завръзвайки старата си маска на оградата преминавайки от там без да е изложен на риск от заразяване, или глоба. Същото може да направите пред сградите на прокуратурата из цялата страна. Ако не бъдем чути, следващият път бойците и гражданите ще се съберем пред Съдебната палата и ще върнем спомена на управляващата ни мафия за блокадата на Орлов мост!

https://www.facebook.com/events/242499293567831/

Да видим сега дали Гешев ще бъде призован за разпит и колко са обективни мнозинството от ВСС. БОЕЦ сме изразили своята позиция, която ащитаваме от години, че мафията и нейните босове в лицето на Пеевски и Борисов са подчинили прокуратута и чрез влиянието си върху главният прокурор и мнозинството във ВСС контролират съдебната система и си осигуряват безнаказаност за грабежа и извършените престъпления. Прилагаме текста на сигнала:

ДО

 ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 КОПИЕ ДО: ИНСПЕКТОРАТА ПРИ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 СИГНАЛ

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** председател на УС email : gdboec@abv. bg    

Относно: Извършено нарушение на етичните правила от Иван Стоименов Гешев – изпълняващ длъжността главен прокурор на Р. България

ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА,

В интервю от 03.04.2020г. за БНТ в предаването „Още от деня“ Иван Гешев изрази изключително притеснителни данни за начина на функционирането на системата за случайно разпределение на делата и за дейността на съдилищата у нас. В него той заяви открито, че:

– „Ако се окаже, че това, което в IT доклада е истина, това ще е съпоставимо с корановариуса в здравната система, това ще е коронавирус в съдебната система, колкото и силно да звучи това нещо, защото това ще означава, че потенциално е възможно да бъдат засегнати хиляди и стотици хиляди дела с огромни имуществени и неимуществени интереси на множество български граждани.

– „Всеки , който има електронен подпис, какъвто и да е, който си е изкарал, може да влезе в тази система и да прави абсолютно всичко. Да модифицира данни, да разпределя дела, да определя състави, да създава съдилища, да манипулира данни, каквото се сетите. …Това по същество означава, че всеки с почти никаква компютъра грамотност, разполагайки с такъв електронен подпис, може да прави всичко, което за мене е потресаващо

– „…Но като чета заключенията на доклада честно казано съм потресен.“

– „Тази сигурност се оказва не компроментирана, тя се оказва нула.“ (говори за сигурността на системата)

– „Те са констатирали опити за неоторозиран достъп до системата, за компроментиране на системата. …Това е все едно пет години не сме имали правосъдие.“

 

В това интервю Иван Гешев прави изводи въз основа на сведения и непроверени твърдения на трети лица (IT специалисти, работили по IT доклад), станали му достояние в дейността му като главен прокурор, които не е доказано да са верни. С изказването си той подкопава драматично доверието на обществото в съда и функциониране на съдебната ни система, както уронва и престижа на прокуратурата. След като главният прокурор е способен и прави подобни крайни заключения за изхода по току-що образувано досъдебно производство, по което дори не е изслушана техническа експертиза, това дава лош пример и на всички обвинители, на които по закон е запретено да се изказват по висящи преписки и дела. Гешев, като ръководител на прокурора, който води разследването, оказва и недопустимо влияние върху неговата работа.

С  изказването, че у нас не е имало правосъдие през петте години на функциониране на системата за случайно разпределение на делата, Гешев компрометира честта на магистратите и уронва доброто им име в обществото, като внушава, че всички те не са работили въз основа на закона и фактите по разглежданите от тях дела, а са решавали същите въз основа на други фактори.

Отделно от горното, Иван Гешев открито сочи, че виновниците за това положение са бившият министър на правосъдието Христо Иванов и съдия Кали Калпакчиев – бивш член на ВСС, под чиито натиск твърди, че през 2015г. била създадена тази централизираната система. Наред с това, в интервюто Гешев си задава и въпроса, на който отговор нямал: „Защо Лозан Панов и там „двете-три присъдружни негови дами, които гравитираха около него се хвърляха като Матросов на амбразурата, за да не се извърши техническа експертиза на тази система.“

Изказването на Иван Гешев е в остро противоречие с основните принципи на независимост, безпристрастност, вежливост и толерантност, на почтеност и благоприличие, и на конфеденциалност от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Конкретно, считаме, че по време на интервюто от 03.04.2020г. по БНТ в предаването „Още от деня“ Иван Гешев наруши следните норми от Кодекса, а именно:

 

на спазване на ПРИНЦИПА НА НЕЗАВИСИМОСТ

1.1. Магистратът упражнява правомощията и взема решенията си единствено на основата на закона и вътрешното си убеждение; 

1.З. При вземането на решения магистратът е независим и не се влияе от мнението на своите колеги, но и не предприема действия, с които би накърнил тяхната независимост;

                                                                                                                                            

 

на спазване на ПРИНЦИП НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

2.1. Магистратът уважава достойнството на всеки човек, както при изпълнение на служебните си задължения, така и извън службата, и не допуска предпочитание, предубеждение или предразсъдъци въз основа на раса, произход,етническа принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние; 

2.3. По висящи пред него производства, магистратът не може да прави публични изявления или коментари, чрез които да се ангажира за крайния изход на случая или да създаде впечатление за пристрастност и предубеденост. Извън съдебните заседания той не може да обсъжда подобни производства пред други участници в тях, адвокати или трети лица, освен в предвидените в закона случаи; 
2.4. Магистратът следва да се държи по начин, който не дава основание пряко или косвено за неговия отвод по конкретни случаи; 

                                                                                                                                                                    

На спазване на ПРИНЦИПА НА ВЕЖЛИВОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ                             

4.1. Поведението на магистрата в обществото трябва да се основава на добри обноски и добро държание, а в обществените и служебни контакти той трябва да бъде учтив и любезен; 
4.2. Магистратът трябва да бъде честен, коректен и учтив, както в работата си, така и в личния си живот и да се отнася с уважение към хората като съблюдава техните права и свободи;
4.4. Колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.

                                                                                                                                                                    

на спазване на ПРИНЦИПА НА      ПОЧТЕНОСТ И БЛАГОПРИЛИЕ                

5.5. С личното си поведение, и чувство за отговорност в служебната и извънслужебната си дейност, магистратът трябва да дава пример за висок морал и почтеност; 

5.6. Магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото; 

                                                                                                                                                                    

на спазване на ПРИНЦИПА НА КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Магистратът е длъжен да пази абсолютна дискретност и служебна тайна в социалното си общуване и частен живот относно фактите или сведенията, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните си задължения и да изисква същото от съдебните служители; 

7.2.Магистратът не може да използва неправомерно информацията, станала му известна при осъществяване на неговите функции; 

7.4.Магистратът няма право да изразява публично предварително становище по конкретни преписки и дела. 

Въз основа на изложеното по-горе, настояваме да образувате дисциплинарно производство срещу Иван Стоименов Гешев, изпълняващ длъжността главен прокурор на Р. България, за проверка извършил ли е същият нарушение на етичните правила на поведение на българските магистрати с изказванията си, дадени в интервю от 03.04.2020г. в предаването „Още от деня“ по Българската национална телевизия и уронил ли е престижа и авторитета на съдебната власт.

13.04.2020г.               Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Още веднъж призоваваме всички граждани за  подкрепа и на 16.04. четвъртък да изразаим своята солидарност със следовател Бойко Атансаов! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА