Членство и подкрепа

Членство в ГД „БОЕЦ – България Обединена с Една Цел”

„БОЕЦ” е регистрирано гражданско сдружение в обществена полза на хора, непримирими с неправдите,  осъзнали нуждата от реални действия срещу липсата на справедливост, беззаконието, корупцията и мафията в нашата държава, и то действия водещи до резултат. В тази битка, водеща е каузата, а не личните амбиции и жаждата за власт. „БОЕЦ”  не е партия, и при нас нямат място хора, стремящи се към власт и облаги. Водим битките си на гражданският фронт, с всички възможни средства, и вярваме, че това е начинът да постигнем целите си.

 

1.Условия за членство:

-Да споделя целите и идеите на сдружението.

-Да е готов активно да участва в дейността на сдружението.

-Да не е бил съпричастен по какъвто и да било начин към структурите на ДС.

-Да не е членувал в БКП.

-Да е навършил 18 год., да не е поставен под запрещение или да излежава присъда.

 

2.Ред за членство:

-Заявление за членство, по образец, собственоръчно подписано от кандидата за член на сдружението.

-Декларация, по образец, че кандидатът изпълнява условията за членство, собственоръчно подписана.

 

3.Отговорности:

-Всеки член е длъжен да участва пълноценно в дейността на сдружението, според своите възможности, за постигането и изпълнението на конкретните задачи и цели на ГД”БОЕЦ”.

 

С всеки кандидат се провежда беседа, на който присъства член на УС на ГД”БОЕЦ”, като се разяснява мотивацията за членство, целите и устава на сдружението. При установяване, че кандидата отговаря на условията, и потвърдена от него готовност и желание за присъединяване, УС на ГД”БОЕЦ” оповестява публично на сайта и страницата на сдружението членството на новия Боец.

 

ПАРТНЬОРИ

„БОЕЦ” работим в партньорство с множество неправителствени организации, граждански движения, неформални сдружения, отделни граждани и свободни независими медии, както по конкретни казуси и задачи, така и за постигане на общите и обединяващи ни цели. Подкрепяли сме, и сме отворени към всяка инициатива и  общи действия, които съвпадат с нашите цели и убеждения.

 

СЪМИШЛЕНИЦИ

Всеки гражданин може да подкрепи нашата дейност, както физически включвайки се в акциите ни, така и чрез разпространение на нашите идеи и цели по всички възможни начини, привличане на нови съратници за каузата, дарения и финансова подкрепа.

 

ДАННИ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

 

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК