ПИБ уличи Пламен Георгиев в симулативна сделка!

В опита си да защити шефа на КПКОНПИ в разразилият се скандал с терасата на неговият апартамент и разминаванията в имотната му декларация, ПИБ  уличи Пламен Георгиев в симулативна сделка. 

Разминаването в данните за тересата и декларираните от Георгиев данни за имотното му състояние бе открито от сайта Биволъ. В нотариалният акт за собственот на апартамента в квартал „Гео Милев“ е вписана тераса с площ 186 квадратни метра, но в имотната му декларация терасата липсва. Биволъ устовяват и разминаване в обявената  и пазарната цена на имота, както и в данъчната оценка.

В декларацията на Пламен Георгиев има данни за документна измама

Антикорупционният фронт показа снимки на терасата, от които е видно, че е с достъп само от апартамента на Пламен Георгиев и на нея има построени сауна , барбекю, навес и тн. зидани постойки. Както и офертата на фирмата продавач за имота преди продажбата, в която е вписана и самата тераса.

В началото на седмицата от БТВ бе съобщено, че при сключване на договора за кредит за покупка на жилището, Пламен Георгиев е вписал в ипотеката и терасата, която самият той заяви, че не е негова собственост.

В обяснение по казуса до медиите  Пламен Георгиев заявява:

„Въпросната тераса обаче не е част от жилището, а представлява тераса-покрив, която е обща част на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността, поради което не е обект на индивидуални собственически права и не подлежи на деклариране от страна на етажните собственици. Константна е практиката на Върховния касационен съд, че покривът на сградата, вкл. и когато може да се ползва като терасата на едно от жилищата, се включва в общите части на сградата, при което наличието на достъп до него само от един от обектите не променя тази му характеристика“

И още:

„При това положение данъчната оценка на имота, представляваща сбора от оценките на елементите, формиращи придобитото жилище, всъщност е 255 306 лв., т.е. значително по-малка от договорената и заплатена продажна цена в размер на 293 374,50 лв. Това е цената, върху която са заплатени дължимите за прехвърлянето данъци и такси, съгласно чл.46, ал.2, т.1 от Закона за местните данъци и такси”

В разпространена до медиите позиция, ПИБ заявяват, че терасата не е включена при оценката на жилището за отпускане на кредита за неговото закупуване и че е направена ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ. 

„На 30.03.2017 г. Димитров е депозирал в банката искане за отпускане на ипотечен кредит в размер на 196 000 лв. за закупуване от него и съпругата му на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Гео Милев , който е предложен да послужи като обезпечение по кредита. Искането е разгледано от Банката, както за целта е извършена оценка на кредитоспособността на г-н Димитров, чиито доходи са достатъчни и покриват в двоен размер предвидената по договора месечна вноска по кредита.

Извършена е и оценка на предложеното обезпечение от лицензиран оценител, като при оценката са взети предвид действащите към момента на оценката пазарни цени на недвижимите имоти в София, включително и за района, в който се намира недвижимия имот.

В предмета на оценката не са включени и не са били предмет на оценяване описаните в нотариален акт, съставен през 2006 г., разглеждан при одобрение на обезпечението 186,57 кв.м. ид. части от тераса – плосък покрив на сградата, поради това, че същите представляват общи части от сградата и не могат да бъдат предмет на оценка и сделки с вещно-прехвърлителен ефект.

Пазарната оценка, извършена от лицензирания оценител, включва единствено апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид. части от тераса – плосък покрив на сградата. Предвид самоучастието на кредитоискателите г-н Димитров и съпругата му, което е над 30% Банката е отпуснала кредит в размер на 189 500 лв. , който е по- нисък от първоначално искания размер на кредита, и която сума представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

Крайната стойност на пазарната оценка на имота извършена от лицензирания оценител е в размер на 379 000 лв.. като в оценката се включват апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата“

Какво всъщност ни казват от ПИБ?

Казват, че в момента на сключване на сделката лицензиран оценител е оценил новият апартамент на  Пламен Георгиев на ПАЗАРНА ЦЕНА от 379 000 лева и то без терасата от 186 квадратни метра.  Като при оценката са взети предвид действащите към момента на оценката пазарни цени на недвижимите имоти в София, включително и за района, в който се намира недвижимия имот. В същото време Пламен Георгиев закупува имота и декларира цена в размер на 293 374, 50 лева. Или с 85 626 лева ПОД ПАЗАРНАТА ЦЕНА! Същата цена той декларира и в имотната си декларация, както показват  Биволъ. Това драстично разминаване в пазарната и декларираната цена е категорично доказателство за симулативна сделка под пазарната цена. Подобни сделки ощетяват бюджета, като не се плащат реалните данъци, като ощетена е и Общината, която не получава таксите си в реален размер. Склюването на симулативни сделки с цел неплащане на данъци е престъпление, което се наказва строго от закона. 

Сега предстои да видим какви нови обяснения ще даде Пламен Георгиев, дали банката изведнъж няма да промени позицията си и своята пазарна оценка за имота, или отново Георгиев ще обвини „едни сайтове и олигарси“ в компроматна атака!

ЧУВСТВОТО ЗА БЕЗНАКАЗАНОСТ в нашите управници им дава самочувствието да правят каквото си поискат, да нарушават законите, да лъжат, да мажат и да се измъкват без санкции защото „НЯМА КОЙ ДА МЕ НАКАЖЕ“. В същото време толкова са се оплели в лъжи, кражби, измами, схеми и далавери, че сами падат в капана  на собственото си блато.

БОЕЦ продължаваме битката с управляващата ни мафия! Днес ще внесем нови сигнали до КПКПНПИ и прокуратурата срещу Пламен Георгиев, като допълним и обобщим и цялата налична информация към момента! 

В четвъртък  в 16.00ч. излизаме пред Министерски съвет с едно послание –ИМА КОЙ ДА ВИ НАКАЖЕ! Гражданите срещу мафията, за да си върнем държавата!

https://www.facebook.com/events/467014590502624/

БОЕЦ призоваваме всички будни граждани – чуйте, вижте, осъзнайте случващото се, свържете се с нас и реагирайте! Време е ,ще се става! В следващите дни трябва да се организираме и в четвъртък  да се преборим с наглите и алчните.  Да ги накажем за десетилетия лъжи и грабеж, като им вземем най-ценното – властта.

#ИмаКойДаВиНакаже

#БорисовУбива
#УбийциГейт
#МафиятаУбива
#КорупциятаУбива
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА