БОЕЦ осъди прокуратурата! Гешев, ще плащаш! В понеделник, вадим изпълнителен лист.

БОЕЦ осъди Специализираната прокуратура за отказа им да ни предоставят информация за своята дейност и получените бонуси към заплатите им. 

На 13.01.2020г. БОЕЦ внесохме Заявления по ЗДОИ до Специализираната прокуратура! За да стане ясно какво крият, публикуваме зададените от нас въпроси и изисканата информация:

Заявление по ЗДОИ с вх.адм№41/13.01.2020г. до Специализираната прокуратура:

  1. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2019г. раздаден на служителите на СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?
  2. Какъв е общият брой на внесените в съда обвинителни актове за корупция от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА през 2018г. и 2019г. по години?
  3. Какъв е общият брой на осъдените за корупция след внесени от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА обвинителни актове за 2018г. и 2019г. по години?
  4. Какъв е общият размер на трудовите възнаграждения получени от  служителите в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?
  5. Какъв е общият брой на внесените в съда споразумения с обвиняеми лица от прокурори от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г и 2019г. по години?

Специализираната прокуратура, начело на която до миналата година бе Иван Гешев – позорно назначен от  Пеевски, Борисов и мафията за главен прокурор,  грубо потъпквайки Закона за достъп до обществена информция ОТКАЗА мълчаливо да предостави исканата от БОЕЦ информация. Сега ще стане ясно и че СП освен поръчковото дело срещу Десислава Иванчева и Биляна Петрова, нямат НИТО ЕДНО повдигнато обвинение и внесен обвинителен акт за корупция срещу висши политици или магистрати, за осъдени да не говорим. Ще стане ясна и безмерната им наглост с която са си раздали милиони бонуси за „постигнати резултати“! Както БОЕЦ вече разкрихме за седем години „работа“ в СГП, Иван Гешев няма  внесен НИТО ЕДИН обвинителен акт, а е сключвал само споразумения с престъпници и мафиоти. Заставайки начело на СГП цялото звено се превърща във фабрика за споразумяване и пазарлъци. А след като Гешев оглави и цялата прокуратура, то тази институция затвърди своят статут на мафиотска бригада за разправа с неудобните и прикриване на престъпленията на управляващата ни мафия. 

На 19.02.2020г. БОЕЦ заведохме адм.д. 84/2020 в Административен съд – Видин. Днес съдия Генадиева от АС Видин се произнесе, като ЗАДЪЛЖИ специализираната прокуратура да предостави на БОЕЦ исканата по ЗДОИ информация и ОСЪДИ прокуратурата да заплати на БОЕЦ 260 лв. разноски по делото!

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София за предоставяне на обществена информация във връзка със заявление вх.№ 41 от 13.01.2020г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев. ВРЪЩА преписката на административния орган – Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София, за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение, като ЗАДЪЛЖАВА последния да се произнесе по искането в законовия срок. ОСЪЖДА Специализирана прокуратура, гр.София да заплати на Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев, гр.Видин сумата от 260 / двеста и шестдесет/ лева, представляваща разноските по делото за Д.Т. и адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.40,ал.3 от ЗДОИ.“

В понеделник БОЕЦ ще извадим изпълнителен иск и Гешев ще плаща! Първо разноски по делото, а след това и за всички извършени престъпления. След него и господарите му. 

Припомняме, че БОЕЦ вече осъдихме прокуратурата в лицето на СГП за отказа им да  ни предоставят информация за дейността на Гешев и разкрихме, че няма нито един внесен обвинитепен акт, а само споразумения! БОЕЦ осъдихме 4 пъти и НАП. В момента водим дело и срещу КПКОНПИ и ако спечлим и него ще направим „ГОЛЯМ ШЛЕМ’ осъждайки всички свински образувания и мафиотски бригади – СГП, СП, НАП И КПКОНПИ!

Очакваме поредните удари на мафията срещу БОЕЦ и бойците, знаем, че са способни и на убийства, както и знаем, че краят им е близо! Продължаваме!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове!
До дни БОЕЦ ще обявим и дата за Национален граждански протест и там, на площадите гражданите ще се изправим в директна битка срещу мафията, битка за свобода, справедливост и възмездие!

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА