Една година Гешев – една година Позор!

ЕДНА ГОДИНА! Точно толкова мина, откакто от БОЕЦ продължаваме да търсим истината за успехите на Иван Стоименов Гешев, като обвинител.

Една година, в която от прокуратурата се гърчат и не искат да признаят истината:

# ЧЕ ГЕШЕВ НЯМА ВНЕСЕН НИТО ЕДИН ОБВИНИТЕЛЕН АКТ ЗА СЕДЕМ ГОДИНИ РАБОТА В СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА;

# ЧЕ Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия МАНИПУЛИРА при оценяването и изслушването му във ВСС и представи неверни данни, за да внушат лъжата за огромните му професионални успехи;

# ЧЕ Гешев няма качествата и за портиер в прокуратурата;

Гешев удари Пентхауса - Общество - Стандарт Нюз

ОСЪДИХМЕ СГП да се произнесе с нарочно решение по искането за предоставяне на информация (решение №172/13.12.2019г. на Административен съд Видин по адм. д. 289/2019г.). Впоследствие с ново решение №102/19.06.2020 по адм. д. 32/2020г. на Административен съд Видин отново ОСЪДИХМЕ СГП

Сега поискахме от съда (адм. дело  204/2020 на Административен съд Видин) да наложи глоба на административния ръководител на СГП – Илиана Кирилова, в лично качество, в размер на по 500лв. всяка седмица за неизпълнение на съдебно решение.

Внасяме и сигнал срещу нея за осуетяване и неизпълнение на влязлото в сила осъдително съдебно решение – престъпление по чл.296, ал.1 от НК.

ЗА ДА ПРИКРИЕ ПОЗОРА НА ГЕШЕВ, ПРОКУРАТУРАТА ПОГАЗВА РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ СЪД! 

ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ГД „БОЕЦ“ ПИТАНИЯ за успехите на ГЕШЕВ, за които от СГП отказват да отговорят:

1.По колко наказателни производства /в досъдебна и съдебна фаза/ е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент? ;

2.Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора? 3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на Наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)? ;

4. Колко от водените от него наказателни производства по т.3 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой оправдани лица по делата? Колко от делата по т.3 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер? ;

5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321,ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по чл.321, ал.3 от НК? ;

6.Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер? и

7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?

Вместо отговори, прокуратурата залива БОЕЦ с дела, репресии и проверки! Това е най-силното доказателство, че мафията се страхува от нас, от нашите разкрития и удари. За първи път в България има организация, която не се бори за властта, а е водена от кауза и идеали в защита на общественият интерес! За първи път има гражданска организация, която е готова да плати цената, дори с живота си за една истински свободна, демократична и европейска България! За първи път мафията се сблъсква с гражданите осъзнали силата си. Ето това е битката на БОЕЦ, да отстрани мафията от властта и да създадем едно истинско будно и реагиращо на всяка неправда гражданско общество – най-големият кошмар на мафията! Битката продължава! 

Очаквайте следващите действия, разкрития и акции на БОЕЦ!

Блокада пред БНТ - Novinite.bg - Новините от България и света

Пореден ден гражданите, БОЕЦ, Зелен Младост и групите „Граждански мегдан“ и „Орлово гнездо“  държим блокадата на Орлов мост! Призоваваме всички да ни подкрепят и заедно да изборим тази битка! 

Всеки ден на площадите и бой до дупка за постигане на първата вече четворна  цел – ОСТАВКИТЕ на Борисов, Гешев, Кошлуков и Цацаров. И продължаваме! 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА