КОЙ иска да оглави Специализираната Прокуратура!

На 26.10.2020, в последния възможен момент, се появява кандидат за административен ръководител на Специализираната Прокуратура, която спокойно можем да определим като брониранияюмрук на Партията – като под партията разбираме никъде неписания, но безспорно крепък брачен съюз между ГЕРБ и ДПС. Или иначе казно, скритата коалиция между Чекмеджето и Сарая, чиято спойка е СП и ПРБ като цяло.

Кандидатът е Валентина Иванчева Маджарова, наградена лично от Иван Гешев на 29.05.2020. За какво точно е наградена, ще стане въпрос по-долу.

Гешев награди прокурорката, отказала да разследва него и Цветанов за  „Апартаментгейт“

Гешев награждава прокурор Маджарова, която го оневини по сигнала на БОЕЦ.

Maджapoвa влиза в системата като следовател, а от 2006 е прокурор, започвайки в РП Средец, Бургаска област. Там изкарва и два мандата като шеф на структурата, след което е повишена в ОП Шумен. Истинският скок в кариерата обаче идва през август 2019, когато след спечелен конкурс е назначена в Специализираната Прокуратура. Само 6 месеца по-късно е повишена в заместник-ръководител там, по предложение на шефа Димитър Франтишек – а от юли т.г. вече е и.ф. ръководител.

Тук е моментът да припомним експресните рокади в тази структура, която тази година смени 4 ръководители в спешен порядък. През май месец титулярът Димитър Франтишек внезапно подаде оставка, след по-малко от година на поста. Мотивите, както винаги, бяха „лични причини“. След това на поста бе сложен Ангел Илиев от ВКП, известен основно с отказа си да разследва финансирането на медиите на семейство Пеевски. Противно на очакванията, обаче, той не изкара никак дълго там. Само месец по-късно, структурата има нов шеф – Христо Динев, бивш ръководител на СГП. Той обаче също не се задържа там дълго, като само месец по-късно (през юли) не просто напуска поста, а подава оставка от прокуратура въобще. След което следва назначаването на Маджарова за и.ф. Във всеки един случай, мотивите за тези рокади, оттегляния и оставки остават тайна – доколкото Прокурорската Колегия на ВСС не просто гласува тези събития неизменно единодушно, но и ги гласува винагив гробовно мълчание.

Но коя всъщност е Валентина Маджарова?Тя не е известна в публичното пространство с постигането на осъдителни присъди по дела за корупционни или други сериозни престъпления, дори и на първа инстанция. Но пък за сметка на това е достатъчно известна с две забележителни „изпирания“, а именно:

  • На ИванСтоименов Гешев,  по сигнал на БОЕЦ – броени дни преди избора му за Главен Прокурор, за срамните му пазарлъци по делото „Недосегаемите“ – пазарлъци, запечатани и увековечени от аудиозаписи публикувани от сайта Биволъ.Записи, които ВСС напълно игнорира преди, по време и след избора на Гешев.
  • На Цветан Генчев Цветанов, бившият втори в ГЕРБ, отново по сигнал на БОЕЦ и публикации на АКФ и „Свободна Европа“, след избухването на Апартаментгейт миналата година – скандал, в който той беше главен герой и дразнител.

Най-точната преценка за такива „изпирания“ може да бъде направена въз основа на магистратски актове – в случая, прокурорските постановления на Маджарова за отказ от образуване на досъдебно производство. БОЕЦ разполага и с двете постановления (проверките са образувани по сигнали на БОЕЦ), които прилагаме в цялост към този материал. Прилагаме също и постановленията на по-горе стоящата прокуратура (Апелативна Специализирана) за двата случая. За смисъла въобще на инстанционния контрол в ПРБ ще поговорим подробно по-долу – както и за липсата на обективен външен (т.е. съдебен) контрол над такива откази. Но преди това нека анализираме самите постановления.

Както може да се очаква, в постановлението по повод гешевите пазарлъци Маджарова първо и основно акцентира върху това, че записите били незаконни. Тази философия, разбира се, ярко контрастира с практиката на Прокуратурата обилно да публикува СРС-та, получени по неясно какъв начин и одобрени от неясно кой съд. Тук трябва да отбележим, че дори при съдебно одобрение пак може да е налице незаконност на СРС-тата, каквато в миналото е била установявана неведнъж от Бюрото за контрол над СРС (НБКСРС). Но тъй като това Бюро вече от три години е изкормено във всеки един смисъл на думата, няма кой да провери законни ли са наистина насипваните със самосвал СРС-та от прокуратурата напоследък.

Маджарова също така изтъква, че записът публикуван от сайта Биволъ, бил направен от „частно лице“, което „преднамерено тайно записва или подслушва друго лице за да го уличи в извършване на престъпление“. Това съждение обаче не намира опора във формалната логика, доколкото тук се касае само за магистрати, а не за „частни лица“, на първо място. На второ – и по-важно – място, записващият е активирал записващото устройство СЛЕД като е усетил, че пазарлъците излизат извън рамките на закона, морала и добрите нрави. Т.е. той не е знаел предварително, че Гешев ще подходи по този начин към разследването, следователно остава неясно каква „преднамереност“ визира Маджарова.

По-нататък Маджарова все пак коментира съдържанието на записите по същество, при което стига до извода, че такива съглашения се сключвали постоянно между прокурори и обвиняеми – и това било позволено от закона. Законът действително регламентира института на споразумението (вместо внасянето на обвинителен акт), но прочитът на Маджарова едвам се плъзга по повърхността на казуса.Първо, всеки нормален човек слушал записите би бил скандализиран (меко казано) от очевидното фамилиарничене с обвиняемите, хихикане и подмятания на „преговарящия“ прокурор Гешев, както и от тенденциозната насока, в която той води разговора с цел да смачка по-тежкото от престъпленията, за което би се полагала ефективна присъда. Второ, законът допуска сключването на споразумения тогава, когато щетата – в случая укритото ДДС – е възстановена в много голяма (ако не и в пълна) степен в бюджета. Маджарова признава в собственото си постановление, че това не е така, доколкото във фиска са постъпили по-малко от 1 милион лева – а е публично известно, че общо нанесената щета е за близо 150 милиона лева. Следователно абсолютно изискуемата предпоставка за сключването на споразумение не е налице – и Иван Гешев е пряко отговорен за ощетяване на държавния бюджет в особено големи размери. Публично известно и проследимо е, че са възстановени едва 901 254 лева – а именно с решенияна САС по дело 1219/2016 и дело 502/2018. Т.е. по-малко от един процент от дължимата от обвиняемите сума. Очевидно прокурор Гешев не вижда проблем с това. Анализирайки действията на Гешев, явно проблем с това не вижда и прокурор Маджарова.И тук вече би следвало да става ясно защо ТЯ е наградена от НЕГО половин година по-късно. Все пак, ако беше наградена по-рано, щеше да е твърде очевидно и нагло – дори и по гешевите стандарти.

В края на постановлението си Маджарова стига до това да твърди, че сключването на споразумения спомагало за бързо правосъдие, което пък било съответно на КЗПЧОС – макар да е правилно да се каже ЕКЗПЧОС – „Европейска“ е удобно изпуснато в началото.Бързината“ на правосъдието обаче е само един елемент от пъзела на справедливостта – и то далеч не най-важният. Особено на фона на безвъзвратно загубените десетки милиони, посочени по-горе. А не е известно и КПКОНПИ да се е активирала срещу някой от обвиняемите, интересно защо ли. Може би и там да е сключено някакво „споразумение“, а, г-н Цацаров?

Още по-скандално, ако това въобще е възможно, е постановлението на Маджарова с което тя изпира Цветан Генчев Цветановвторият (тогава) човек в ГЕРБ и въобще вДържавата-Партия, създадена от него в тандем с Борисов.В постановлението, което е само 2 страници и половина, Маджарова основно пресъздава публично известната фактология, като всъщност липсва какъвто и да билоюридически анализ! Цитират се назначени и приключили ревизии от НАП на Цветанов и на „Артекс“, без въобще да се коментира(!) с какъв точно резултат са приключили. Изцяло се игнорира и въбще не се коментира законодателната роля на Цветанов досежно ноторната законова поправка – станала известна като „поправката Артекс“ – позволяваща изграждането на небостъргача „Златен Век“ въпреки отдавна изтеклото строително разрешително.

Най-общо казано, в постановлението на Маджарова липсват каквито и да били правни мотиви, или въобще мотиви по същество. По закон и конституция, магистратски акт който не съдържа мотиви сам по себе си е нищожен, дори само и единствено на това основание. Мотиви при Маджарова не могат да бъдат намерени дори и с лупа.

За да бъде абсурдът пълен, тя цитира друга прокурорска преписка по същия казус – като нарочно не посочва номера на преписката, като по този начин съзнателно препятства възможността за каквато и да било верификациядали такава преписка въобще съществува.Въпросната преписка била приключила с отказ от образуване на досъдебно производство, от което автоматично следвало, че такъв отказ трябвало да бъде постановен и по нейната преписка. Логично, нали?!Може обаче да се направи обосновано предположение, че другата преписка е била образувана при самосезиране – и то малко преди БОЕЦ да входира сигнала срещу Цветанов, иницирал преписката наблюдавана от Маджарова.

И тук всъщност достигаме до един коронен номер, един своеобразен трик на прокуратурата – който обаче е дълбоко порочен и йезуитски. При самосезиране прокуратурата не дължи отчет абсолютно никому. Т.е. постановлението не се изпраща на абсолютно никого, доколкото сигналоподателят е самата прокуратура. Удобно, нали?По този начин няма нито публичност, нито инстанционен контрол, нито дявол. Всъщност, май само дявол има. Този трик се използва редовно от прокуратурата по публично нашумели и наболели казуси, особено когато все пак бъдат сезирани от някого. Схемата е проста – понеже самосезирането е светкавично и хронологично първо, преписката се претупва набързо и се приключва ПРЕДИ да приключи преписката по сигнала подаден отвън. По този начин, впоследствие може да се твърди следното: „Ама видите ли, ние вече проверихме и нищо не открихме. След като вашият сигнал е за същото нещо, няма сега как да кажем, че първият прокурор нещо е сбъркал. Т.е. и при вас нищо няма да открием, априори да си знаете.“ Така процедира Маджарова при Цветанов – очевидно дамата е усвоила техниката на замитането и изпирането до съвършенство.

И пак да повторим, за да не се забрави – разбирате ли сега защо и за какво е наградена Маджарова?! И разбирате ли сега защо тя ще бъде единодушно избрана за титуляр ръководител на СП – като дори е явно предпочитана пред шпиц-командоса Ангел Кънев?!Ние разбираме –и сме гневни!Разгневете се поне малко и вие!!!

Не на последно място, на 7.10.2020, по време на пресконференция на СП и ГДБОП, журналистът Сашо Диков пита Маджарова директно за казуса „Осемте Джуджета“ (в отговор наскоро ДАНС и НАП грубо налазиха Телевизия Евроком). А именно – за ролята и участието на прокурори – Франтишек, Пейчинов и Сарафов – в този изключително скандален и станал публичен пример за кражба на бизнес чрез прокурорски рейд. След няколко минути мълчание – и след неколкократно настояване от Диков за отговор – Маджарова казва с половин уста, че е работа на наблюдаващите прокурори дали и кога да оповестят детайли по разследването. Иначе казано – работа на нейните подчинени, на които тя може да казва да правят (или да не правят) абсолютно всичко.Маниерът с измиване на ръцете с подчинените наблюдаващи прокурори е добре усвоен от Гешев, който го ползва абсолютно винаги, когато му зададат неудобен въпрос – вкл. и наскоро в Парламента, вкл. по казуса „Осемте Джуджета“. И няма как да бъде другояче. В прокуроската задруга – или по-скоро в сицилианската омерта на ПРБ–Маджарова покрива скандалното участие в казуса на Франтишек (и не само), докато пък той гарантира нейното шеметно кариерно израстване. В този смисъл те са като скачени съдове – потъне ли единият, неизменно ще повлече със себе си и другия. А такова нещо в сицилианската омерта на ПРБпосмъртно не може да бъде допуснато.

В заключението на този материал ще обърнем внимание на т.нар. инстанционен контрол, херметично заключен вътре в самата прокуратура, на отказите да се образува досъдебно производство. Изтъкнати и признати авторитети в правото са коментирали надълго и нашироко колко безмислен е този „контрол“ и колко дълбоко порочен е модел, в който тази категория прокурорски актове не подлежат на съдебен контрол. Затова ние ще го кажем накратко, с думи прости. Ако поръчката да бъде „изпран“ Цветанов е спусната „отгоре“ на прокурор от окръжно ниво (каквато е Маджарова), то тогава е очевидно и ненуждаещо се от доказване, че инстанционният контрол автоматично ще потвърди нейния отказ от образуване на досъдебно производство срещу „апартамент-рецидивиста“. И няма как да бъде другояче! Защото тези, които са спуснали поръчката, са пак тези, които ще потвърдят отказа.А що се касае до гешевия казус – кой е този прокурор-камикадзе, който ще се осмели да образува досъдебно производство срещу шефа-на-шефа-на-шефа си?! Такъв човек историята досега не е открила, а такъв човек най-вероятно и не съществува – затова и никога няма да бъде открит. Справка – множеството сигнали, входирани срещу Гешев само през 2020 за наистина съставомерни деяния, като например разгласяването на СРС-та, приложени спрямо Президента. Сингали, по които не само, че нито един прокурор не се осмели да образува досъдебно производство – а сигнали по които не е извършено дори едно-едничко процесуално действие от нито един прокурор.Иначе казано – нито един прокурор не смее да сложи подписа си под дори един лаконичен прокурорски акт, който касае шефа-на-шефа-на-шефа му. И така ще бъде и така ще си остане, докато Прокуратурата не бъде изцяло преформатирана и преоснована. И да, това ще включва и доста уволнения – за да може после местата да бъдат попълнени от истински магистрати. А не от поръчкови послушници и от послушни поръчковци.

Тук може да видите постановленията на прокурор Маджарова, с които изпра Гешев и Цветанов.

Маджарова_Гешефт

Маджарова__Цветанов

А тук е публикувано и постановлението на Апелативана прокуроратура, с което се потвърждава отказа на прокурор Маджаров за образуване на досъдебно производство срещу Гешев!

И Апелативна прокуратура изпра Цветан Цветанов за #АпартаментГейт! (документи)

Още малко по темата:

Как Гешев си плати за оневиняването по „Недосегаемите“! (документи)

Битката продължава! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Всеки ден на площадите и бой до дупка за постигане на първата четворна  цел – ОСТАВКИТЕ на Борисов, Гешев, Кошлуков и Цацаров. 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА