БОЕЦ даде Министерството на енергетиката на съд! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ заведе дело срещу Министерството на енергетиката! Катамаранът ще корабокрушира.

May be an image of 1 person and ocean

На 07.09.2022 г. БОЕЦ внесохме заявление по ЗДОИ до МЕ, като изисквахме информация и документи, свързани с преговорите с ГАЗПРОМ и останалите газови търговци, както и документите и офертите, свързани с договарянето на слотове за разтоварване на втечнен газ.

Една от целите ни е, чрез подаденото заявление и получената по ЗДОИ информация, да можем да я анализираме, да установим обстоятелства, които са от значение за разкриване на практики за извършване на нарушения и престъпления, нанасящи вреди на Държавата в особено големи размери, както и чрез анализа на получената информация да разкрием корупционни и други криминални схеми, касаещи енергийната и газова сигурност на България, която е част от националната сигурност на страната и да предотвратим бъдещи такива престъпления, като сезираме компетентните органи. БОЕЦ целим и чрез поискана информация да си съставим и собствено мнение за дейността на Министерствто на енергетиката. Искаме и да внесем прозрачност в дейността на министерството, като повишим общественото доверие към него. Считаме, че е налице и надделяващ обществен интерес, предвид изключителната важност на темите, по които сме поискали достъп до обществена информация.

Поискахме от Министерството на енергетиката следната информация:

1. Изискахме да ни бъдат предоставени всички решения, заповеди и документи, касаещи заявките на България за доставка на газ от ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
2. Изискахме да ни бъдат предоставени всички писма, изпратени от Министерство на енергетиката (за по-кратко МЕ) до ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
3. Изискахме да ни бъдат предоставени всички писма, кореспонденция и документи, изпратени от Министерството на енергетиката до доставчици на газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
4. Изискахме да ни бъдат предоставени всички документи и писма, изпратени от Министерството на енергетиката за договаряне на слотове за разтоварване на втечнен газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
5. Изискахме да ни предоставите всички отговори и оферти, получени от чужди компании на запитванията за свободни слотове за разтоварване на втечнен газ.
6. Изискахме да ни бъде предоставена информация кой/кои длъжностни лица от Министерството на енергетиката, или от държавни компании, които са в ресора на МЕ преговарят с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.
7. Изпращало ли е ежедневно заявки Министерството на енергетиката, или Булгаргаз до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за доставка на газ по действащият с компанията договор? Изискваме от МЕ да ни предостави тези заявки от 20.04.2022г. до 07.09.2022г.
8. Изискахме да ни бъде предоставени офертите, или предложенията от българска страна до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за подновяване на доставките на газ след 27.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
9. Изискахме да ни предоставите всички отговори, писма и документи на ГАЗПРОМЕКСПОРТ до МЕ , или Булгаргаз от ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022г. до 07.09.2022г.

Вместо да ни отговори, министър Христов препраща нашето заявление до БЕХ и БУЛГАРГАЗ, погазвайки закона и правото на гражданите да получим исканата информация. Целта на Христов е да печели време и да укрие данните за извършените от него и служителите на министерството престъпления срещу държавата, по отношение на необяснимия напън да върнат отново държавата в лапите на ГАЗПРОМ и Русия, и отказа да бъдат договорени шестте танкера втечнен газ, за което вече БОЕЦ сезирахме и ДАНС.

БОЕЦ сезира ДАНС срещу Гълъб Донев, Росен Христов, Димитър Стоянов и Румен Радев заради преговорите с ГАЗПРОМ

В жалбата ни до Административния съд БОЕЦ представяме нашите аргументи срещу фактическия отказ на МЕ, като очакваме бързо да бъде насрочено делото.

министерство на енергетиката - съд

БОЕЦ изразяваме мнение, че с постановеният фактически отказ МЕ цели умишлено да укрие от изисканата информация, грубо потъпквайки материалния закон и нашите права гарантирани от КРБ и ЗДОИ. МЕ умишлено протака, препраща незаконосъобразно заявлението на трети субекти и шиканира процеса по получаване на изисканата от нас информация. Считаме, че МЕ вероятно се опитва и да укрие по този начин и данни, съдържащи се в изисканите от нас документи за действия или престъпно бездействие, довели до извършени незаконосъобразни действия и престъпления от служители на министерството.

БОЕЦ дадохме и БУЛГАРГАЗ на съд отново заради отказ на гражданите да ни бъде предоставена обществоно важна информация.

БОЕЦ даде БУЛГАРГАЗ на съд заради ГАЗПРОМ! (документи)

Ще ги съдим и ще ги осъдим! Така както осъдихме всички най-дебели институционални бухалки: НАП, МВР, СДВР, СГП, ВКП, Специализирана прокуратура, ДНСК, Информационно обслужване, Търговски регистър, КФН и т.н.

Министър Христов вече си има памперси за възрасни като подарък от БОЕЦ. Сега, въпреки нежеланието си, ще му се наложи да ни предостави информацията, поискана по ЗДОИ. Поне има памперси – може да е донякъде спокоен.

БОЕЦ в Министерството на енергетиката: Подарихме памперси на Росен Христов, да си има за следващите ни срещи!

Радев и марионетките му си мислят, че стореното от тях ще им се размине, че усилията им да ни държат под руска зависимост и приказките им как ГАЗПРОМ ще ни осъди заради едностранно прекратени от тях доставки на газ ще останат без последствия. Всеки национален предател ще отговаря за действията или бездействието си, с които е застрашил националната сигурност и независимост на страната.

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

БОЕЦ даде БУЛГАРГАЗ на съд заради ГАЗПРОМ! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 07.09.2022 г. Сдружение БОЕЦ внесе Заявление по ЗДОИ до БУЛГАРГАЗ, с което изискваме информация и документи за преговорите с ГАЗПРОМ и действията на дружеството за договаряне на газови доставки от различни източници, както и за отказаните танкери с втечнен газ.

булгаргаз - боец

Прилагаме текста на Заявлението:

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

        ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399 email : gdboec@abv.bg                                                        

          Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14, ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес, ГД  БОЕЦ изискваме от „БУЛГАРГАЗ” ЕАД, ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, да ни предоставят в законоустановения срок в писмена форма, в електронен вид на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация и документи:

 1. Изискваме да ни бъдат предоставени всички решения, заповеди и документи, касаещи заявките на България (БУЛГАРГАЗ) за доставка на газ от ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 2. Изискваме да ни бъдат предоставени всички писма, изпратени от БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 3. Изискваме да ни бъдат предоставени всички писма, кореспонденция и документи, изпратени от БУЛГАРГАЗ до доставчици на газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 4. Изискваме да ни бъдат предоставени всички документи и писма, изпратени от БУЛГАРГАЗ за договаряне на слотове за разтоварване на втечнен газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 5. Изискваме да ни предоставите всички отговори и оферти, получени от чужди компании на запитванията за свободни слотове за разтоварване на втечнен газ.
 6. Изискваме да ни бъде предоставена информация кой/кои длъжностни лица от БУЛГАРГАЗ преговарят с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.
 7. Изпращало ли е ежедневно заявки БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за доставка на газ по действащият с компанията договор – изискваме да ни предоставите тези заявки от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 8. Изискваме да ни бъде предоставени офертите, или предложенията от БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за подновяване на доставките на газ след 27.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
 9. Изискваме да ни предоставите всички отговори, писма и документи изпратени от ГАЗПРОМЕКСПОРТ до БУЛГАРГАЗ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.

Предвид високия и надделяващ обществен интерес, както и с цел да си изградим обективно мнение за дейността на институцията, БОЕЦ изискваме да ни бъдат предоставени изискваните от нас документи, както да ни бъде предоставена цялостна и изчерпателна информация по зададените от нас въпроси, представляващи обществена информация по смисъла на закона.

Дата: 07.09.2022 г.       Георги Георгиев – Председател на ГД БОЕЦ

Към 21.09.2022 г. в предвидения в чл.28 ал.1 от ЗДОИ срок от административния орган не е предоставена исканата информация и не е постановен изричен отказ от предоставяне на исканата информация, както и не сме уведомени за удължаване на срока за отговор по хипотезите предвидени в ЗДОИ. Затова днес, 23.09.2022 г. на основание чл.149 ал.2 от ДОПК и чл. 40 от ЗДОИ БОЕЦ внесохме Жалба до Административния съд срещу мълчаливия отказ на „БУЛГАРГАЗ” ЕАД за предоставяне на посочената в заявлението информация.

Няма налично описание.

 

В жалбата пред съда посочваме:

„…Правният интерес на Сдружението ни да иска и получи такава информация произтича от целите и средствата ни, заложени в неговия Устав, така както са вписани като публично известни обстоятелства в ТРРЮЛНЦ, по партидата на Сдружението. Част от целите на БОЕЦ са осъществяване на граждански контрол върху дейността на институциите и властите, както и дружествата, които са държавна собственост и постигане на публичност и прозрачност в тяхната дейност. С получаването на исканата информация, ние ще сме в състояние да осъществим тези наши цели/средства.

Една от целите ни е, чрез подаденото заявление и получената по ЗДОИ информация да можем да я анализираме, да установим обстоятелства, които са от значение за разкриване на практики за извършване на нарушения и престъпления, нанасящи вреди на Държавата в особено големи размери, както и чрез анализа на получената информация да разкрием корупционни и други криминални схеми, касаещи енергийната сигурност на България, която е част от националната сигурност на страната и да предотвратим бъдещи такива престъпления, като сезираме компетентните органи.  БОЕЦ целим и чрез поискана информация да си съставим и собствено мнение за дейността на „БУЛГАРГАЗ” ЕАД. Искаме и да внесем прозрачност в дейността на дружеството, като повишим общественото доверие към него. Считаме, че е налице и надделяващ обществен интерес, предвид изключителната важност на темите, по които сме поискали достъп до обществена информация…”

На 14.09.2022 г. БОЕЦ влязохме и в офиса на БУЛГАРГАЗ в София. Отново бяхме посрещняти с агресия и мълчание. Това, че крият от гражданите тази информация, е доказателство за задкулисие, престъпления и нечисти дела. Петата колона на Кремъл и нейните слуги пазят омертата за своите действия, но страхът се вижда в очите им. БОЕЦ ще разобличим националните предатели и те ще носят отговорност за извършените престъпления срещу държавата в интерес на Русия, ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ. На фона на ескалацията на агресията и войната на Русия в Украйна и заплахите с ядрено оръжие от страна на Путин срещу свободния свят, част от който сме и ние, правителството на Румен Радев и Гълъб Донев се опитва да ни вкара отново в руска зависимост и енергийна робия.

Твърденията на министрите Росен Христов и Димитър Стоянов, че България ще бъде осъдена от Русия заради едностранно прекратеният от ГАЗПРОМ договор, както и умишлено създаденият хаос в енергетиката в полза на възобновяване на доставките на газ от Русия, са национално предателство, за което тези хора ще отговарят на съдебните скамейки. Това дело е само първата стъпка.

БОЕЦ и гражданите в „Булгаргаз“: Дали не ни плашат със студена зима, докато ние сме собственици на много газ от „Турски поток“? 

В понеделник БОЕЦ ще обявим следващите си действия и когато излезем ни поселдвайте.

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

ПОЗИЦИЯ на Сдружение БОЕЦ по повод обявената от Путин частична мобилизация и войната в Украйна!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Днес диктаторският режим на Путин обяви мобилизация за резервистите в Русия, заплаши с ядрено оръжие и на практика обяви пълномащабна война на Украйна и НАТО, тоест на НАС.

Единствената реакция на служебното правителство беше, че националната сигурност на България е защитена, защото сме член на НАТО и се ползваме от Член 5 от Вашингтонския договор, който гарантира колективна отбрана при нападение, както и сигурността ни.

Подобна реакция и продължаване на политиката на уж неутралитет и същевременно пасивна, а по отношение на ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ и активна подкрепа на руския агресор е недопустима за страна-член на НАТО и свободния свят! Именно затова БОЕЦ настояваме и изискваме:

 • Служебното правителство да осъди страната-агресор Русия и втвърди позицията си, както съюзниците ни в ЕС и НАТО. И днес служебният министър Стоянов говореше за “конфликт” в Украйна;
 •  Незабавна безвъзмездна военна помощ за Украйна;
 • Незабавен импийчмънт на Резидента, веднага след конституиране на 48-мия Парламент;
 • Незабавна оставка на марионетното колаборационистко правителство начело с Гълъб Донев;
 •  Поемането под национален контрол на ключови обекти за националната сигурност – “Лукойл”, “Турски поток” и всички други пряко или косвено контролирани от Путиновия режим;
 • Незабавни действия на МВР и ДАНС по подадените от БОЕЦ сигнали за заплаха за националната сигурност и престъпления срещу държавата, извършени от длъжностни лица, обслужващи интересите на Русия, ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ;
 • Незабавни действия на новоизбрания парламент за отстраняване на главният прокурор Иван Гешев; 
 • Поставяне под контрол на проруските медии и пропаганда и отстраняване на Емил Кошлуков от поста генерален директор на БНТ.

БОЕЦ ще продължим с активните си действия за постигане на тези цели. Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA