БОЕЦ: „Разобличихме лъжите на Владислав Горанов!“

Днес, в залата на БТА София, БОЕЦ представихме нови документи, факти и информация по скандала ДДСгейт! Заради големият обем данни, в поредица от материали ще публикуваме всички документи и ще запознаем обществеността с информацията, с която разполагаме.

Разобличхме лъжите на министъра на финансите Владислав Горанов! Лъжите, че НЕ ЗНАЕ за размера на несъбраното ДДС, че не знае за 16-те милиарда източено ДДС! Лъжата е признак на страх! Или на характер и начин на живот. На 20.03. БОЕЦ обявихме, че сме внесли Заявления по ЗДОИ да Министерството на финансите и НАП за размера на несъбраното ДДС. От НАП ни предоставиха исканата информация, от която стана ясно и ние го огласихме, че над 16.2 милиарда лева са установените задължения по влезли в сила ревизионни актове на НАП за ДДС! От Владислав Горанов обаче получихме отговор, че в МФ „НЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ!“

Което е абсурдно! Няма как министъра на финансите, който изготвя и предлага бюджета на държавата и по закон е длъжен да контролира фиска, да не знае колко ДДС е събрано в бюджета и колко не е събрано! Именно това ни даде основание да внесем сигнал в прокуратурата срещу Горанов и Борисов за неупраженен контрол върху дейността на НАП и неизпъление на служебните задължения, довели до щети за държавата в размер на милиарди!

И продължихме да търсим истината, внасяйки следващо Заявление по ЗДОИ до НАП с, което изисквахме информация, дали са предоставяли и дали от МФ са искали справки за размера на събраното и несъбраното ДДС! И ЛЪЖИТЕ НА ГОРАНОВ ЛЪСНАХА!

В отговора си до БОЕЦ, НАП директно изобличават в лъжа и изготвяне на документ с невярно съдържание министър Горанов! Лично Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП ни информира, че: „Общото ръководство върху дейността на НАП се осъществява от министъра на финансите“, както и „Министърът на финансите е председател на управителният съвет на НАП“ и най-важното „В качеството си на контролени и ръководен орган министърът на финансите ИЗИСКВА И НАП ПРЕДОСТАВЯ РЕГУЛЯРНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБРАНИТЕ СУМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДДС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. РЕГУЛЯРНО СЕ ИЗИСКВАТ И СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ  И АНАЛИЗИ ЗА НЕСЪБРАНИТЕ (ПРОСРОЧЕНИТЕ) ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДДС!“

Категорично става ясно, че „министърът на финансите“ е изисквал и е разполагал с информация за несъбраното ДДС! Въпроса е, защо лъже Горанов, че не е знаел за размера на насъбраното ДДС? На този въпрос той трябва да отговори, БОЕЦ само предполагаме. Горанов осъзнава размера на скнадала за 16-те милиарда източено ДДС и знае, че БОЕЦ няма да позволим този скандал да бъде забравен и този грабеж да остане безнаказан! И затова заема най-безопасната поза – аз нищо не знам! От своя страна, Галя Димитрова – шефа на НАП, осъзнава същото, както и че тя ще бъде следващият бушон , когато скандала се разрази с пълна сила и ще изгори за да оцелеят Горанов и Буда. И със своят отговор споделя отговорността с министъра, който по закон носи тази отговорност!

Мафията се опитва да избяга от отговорност и си прехвърлят топката, а от гърба на народа са одрани 16 милиарда лева! БОЕЦ ще водим тази битка до край, докато виновните за този грабеж понесат своята отговорност!

Следва продължение. Във втората част на пресконференцията, собственик на една от най-големите фирми в млекопреработвателният бранш – „ЖОСИ“ ООД,  разказва с документи и видео за схеми за сиво счетоводство, крадене на бизнес, източване на ДДС и данъчни измами, организирани от неговият съдружник и изключително важната роля на инстутуциите и съда за успешното реализиране на тези измами!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА