БОЕЦ пита парламента и МВнР къде живее Пеевски! (документи)

Днес БОЕЦ внесохме Заявления по ЗДОИ до Парламента (входящ № ЗДОИ-19-25/30.04.2019 г.) и МВнР (входящ номер ЗДОИ- 23/ 30.04.2019 г) , във връзка с подаденият от нас сигнал вчера в ЦИК срещу включеният в листата на ДПС за предстоящите избори за  европейския парламент и настоящ депутат Делян Славчев Пеевски. БОЕЦ сезирахме ЦИК, че Пеевски не отговаря на условията за регистрация и участие в изборите, като не изпълнява условията на чл.351.ал1. от Изборния Кодекс, а именно:

Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

БОЕЦ считаме, че Пеевски не е живял в страната, или друга държава членка на ЕС през последните шест месеца.

Пеевски аут от евроизборите? БОЕЦ внесе сигнал в ЦИК!

Заявления по ЗДОИ бяха внесени от БОЕЦ и до МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“ и Националната служба за охрана.

Прилагаме текста на Заявлението до Парламента:

До: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                 З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 От  ГД ”БОЕЦ- БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” , ЕИК 176949776

АДРЕС: ГР.ВИДИН, ЖК”ПАНОНИЯ”, БЛ.4, ВХ.”З”, АП.157

ТЕЛ. 0899-591399

         Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес,  ГД  БОЕЦ изискваме от Цвета Караянчева в качеството и на председател на 44-то народно събрание, да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писменна форма, на посоченият адрес на ГД  БОЕЦ, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

Първо – Колко работни дни е присъствал на пленарни заседания на Народното събрание, както и на заседания на парламентарните комисии, в които участва  депутата Делян Славчев Пеевски по месеци за периода от учредяването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г. ?

Второ – Колко пъти депутата Делян Славчев Пеевски е бил командирован и колко дни е бил в  служебна командировка в чужбина и къде е бил командирован  от 44-то Народното събрание по месеци за периода от учредяването му до 30.04.2019г. ?

Трето – Колко и какви наказания, дисциплинарни мерки  и санкции има наложени на депутата Делян Славчев Пеевски за неявяване на работа и неизпълнение на служебните задължения, като депутат за периода от учредяването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г.?

Четвърто – Разполага ли ръководството на 44-то народно събрание с достоверна информация за местонахождението на депутата Делян Славчев Пеевски и къде живее той през последните шест месеца (изискваме да бъдем информирани само за името на държавата и града в който живее депутата Делян Пеевски)?

Пето – Колко въпроса и питания е задал Делян Славчев Пеевски към министрите и премиера в рамките на парламентарният контрол и колко пъти е присъствал на заседанията за парламентарен контрол на 44-то Народно събрание от учредавянето му до 30.04.2019г. ?

Шесто – Колко щатни и нещатни парламентарни  сътрудници има депутата Делян Славчев Пеевски от учредаването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г. и кои са те?

         

     Исканата от нас информация е необходима и във връзка с подаден от БОЕЦ сигнал с  вх. № ЕП-23-39/29.04.2019г. до Централната избирателна комисия за нарушаване на чл.351 ал.1 от Изборния кодекс.

     Считаме, че поради високият и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на 44-то Народно събрание, като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител , форма и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

 Дата 30.04.2019г.      Георги Георгиев /председател ГД „БОЕЦ”/

Ако се окаже, че Пеевски не е живял според законовите изисквания през последните 6 месеца в България и страна членка на ЕС, то следва неговата регистрация, като кандидат за евродепутат от листата на ДПС  да бъде заличена. А ако се окаже, че той все пак е живял в България през това време, дължи обяснение на нас, гражданите и негови заплатоплатци защо не ходи на работа в Парламента и не изпълнява своите задължения, като български депутат. И как ще изпълнява своите задължения, като депутат в Европейският парламент със заплата от десетки хиляди лева? Вместо да внасяме ценности и демокрация от Европа, ние изнасяме корупция и коруплентност! 

Сега да видим как институциите управлявани и контролирани от Борисов и ГЕРБ ще изперат господаря си Пеевски!

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПеевскиАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Пеевски аут от евроизборите? БОЕЦ внесе сигнал в ЦИК!

БОЕЦ внесе сигнал в ЦИК с вх. № ЕП-23-39/29.04.2019 г.  срещу включеният в листата на ДПС за предстоящите избори за  европейския парламент и настоящ депутат Делян Славчев Пеевски. БОЕЦ сезираме ЦИК, че Пеевски не отговаря на условията за регистрация и участие в изборите, като не изпълнява условията на чл.351.ал1. от Изборния Кодекс, а именно:

Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.
БОЕЦ считеме, че Пеевски не е живял в страната, или друга държава членка на ЕС през последните шест месеца.
Прилагаме пълният текст на сигнала:

ДО : ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: гр. София 1169, пл.   „Княз Александър I“ № 1,                            e-mail: cik@cik.bg

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание  Чл. 57 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

       В качеството ни на неправителствена организация с дейност в обществена полза, БОЕЦ сезираме Централната избирателна комисия за основателни съмнения за неправомерна регистрация за участие в изборите за членове на Европейският парламент насрочени за 26.05.2019г. на лицето Делян Славчев Пеевски, вписан в листата на ПП „Движение за права и свободи”.  БОЕЦ изразяваме своите съмнения, че Делян Славчев Пеевски не отговаря на изискването на Изборният кодекс – чл. 351, а именно:

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

БОЕЦ считаме, че г-н Пеевски не е живял в страната, или в друга държава – членка на Европейския съюз през последните шест месеца според изискванията на закона.

Аргументите ни за това са следните:

  1. През последните шест месеца в качеството му на депутата от 44-то  Народното събрание на Република България, г-н Пеевски не е присъствал на нито едно пленарно заседание на парламента.
  2. На 18.04.2016г. премиера Бойко Методиев Борисов в свое участие в телевизия БТВ заяви: „Пеевски си отиде, Пеевски напуска страната”. Прилагаме линк към видеото:

https://www.vbox7.com/play:be224855fb

  1. На 01.09.2017г. БОЕЦ номинирахме г-н Пеевски за лице на България по време на българското европредседателство, като го потърсихме в Парламента, но се оказа, че не е на работа и никой не знае къде е. Прилагаме линк:

https://www.mediapool.bg/peevski-predlozhen-za-litse-na-bulgaria-za-evropredsedatelstvoto-news268750.html

 

  1. На 14.09.2017г. БОЕЦ потърсихме г-н Пеевски на обществено известният му адрес в х-л „Берлин” в София и се оказа, че той не живее там и никой не знае къде е. Прилагаме линк към видеото:

https://www.facebook.com/watch/?v=839358116232506

  1. На 21.12.2017г. БОЕЦ потърсихме г-н Пеевски и в централата на ДПС, където бяхме информирани, че не знаят къде живее и къде се намира депутата Пеевски. Прилагаме линк към видеото:

https://www.facebook.com/watch/?v=839358116232506

  1. През 2018г. БОЕЦ , като неправителствена организация, след неуспешните ни опити да се срещнем с г-н Пеевски организирахме национална кампания „Издирваме Пеевски” , като целта ни бе , в качеството ни на български граждани да се срещнем с него, като български депутат и да му предадем няколко сигнала за корупция в прокуратурата и да  му зададем няколко въпроса за участието му в избора на Сотир Цацаров за главен прокурор, за фалита на КТБ, фалита на „Булгартабак” и за неговото имотно състояние и произхода на средствата му  свързано с това, че в края на 2016г. от собственик на стар Опел, само за една година г-н Пеевски се превърна официално в мултимилионер, собственик на медии и активи за десетки милиони. В рамките на нашата кампания и усилия от началото на 2018г. до 25.04.2019г. г-н Пеевски не беше открит от нас на територията на Република България.

Всички тези факти и обстоятелства пораждат основателни съмнения, че Делян Славчев Пеевски не е живял на територията на България, или на територията на друга страна членка на ЕС през последните шест месеца и не отговаря на законовите изисквания да участва, като кандидат в предстоящите избори за Европейски парламент.

      БОЕЦ изискваме от ЦИК да провери дали Делян Славчев Пеевски изпълнява условията на чл. 351.ал1. от Изборния кодекс, като изисква цялата необходима информация от Парламента, Министерството на външните работи, граничните служби, НСО и всички институции, които биха могли да съхраняват данни за пребиваването на Делян Славчев Пеевски в страната и чужбина. И в случай , че се установи, че той не е живял през последните шест месеца в България, или друга страна членка на ЕС според изискванията на закона, регистрацията му в листата на ДПС, като кандидат за европейския парламент на предстоящите избори на 26.05.2019г. да бъде заличена.

       БОЕЦ считаме, че изборите са основен демократичен инструмент и усилията на всички институции и неправителствени организации трябва да бъдат насочени към провеждането на честни и прозрачни избори, като е недопустимо в тях да участват кандидати, които не отговарят на законовите изисквания! Това би поставило под съмнение законността на самите избори и би компрометирало вота на българските граждани. Защото не може да имаме законни избори, ако имаме незаконни кандидати.

       БОЕЦ изискваме от ЦИК да бъдем уведомени на електронната поща на Сдружението – gdboec@abv.bg за резултатите от извършената проверка и взетите от Комисята решения по повод на настоящият сигнал. Поради високият и надделяващ обществен интерес към внесеният сигнал, БОЕЦ ще информираме незабавно медиите и обществото за вашите действия и отговори.

Дата: 29.04.2019г.  Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Утре и през следващите дни БОЕЦ ще внесем Заявления по ЗДОИ до Парламента, Министерството на външните работи, Гранична полиция, НСО и всички останали институции, които съхраняват данни за престоя на Пеевски в страната и чужбина.

Ако се окаже, че Пеевски не е живял според законовите изисквания през последните 6 месеца в България и страна членка на ЕС, то следва неговата регистрация, като кандидат за евродепутат от листата на ДПС  да бъде заличена. А ако се окаже, че той все пак е живял в България през това време, дължи обяснение на нас, гражданите и негови заплатоплатци защо не ходи на работа в Парламента и не изпълнява своите задължения, като български депутат. И как ще изпълнява своите задължения, като депутат в Европейският парламент със заплата от десетки хиляди лева?

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПеевскиАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ осъди НАП на последна инстанция! #ДДСгейт

СПЕЧЕЛИХМЕ И ТАЗИ БИТКА!

С решение 6045 от 22.4.2019г. Върховният административен съд отхвърли жалбата на НАП срещу решението на АССГ , с което ги задължават да отговорят на БОЕЦ по ЗДОИ на зададени от нас седем въпроса!

РЕШЕНИЕ

6045
София, 22.04.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседаниена седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
АННА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдията АННА ДИМИТРОВА
по адм. дело 12148/2018. Document Link Icon

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), срещу решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град, с което е отменен негов мълчалив отказ по заявление вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП и му е изпратена преписката за произнасяне в 14 дневен срок със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Касаторът поддържа в касационната жалба и в съдебно заседание, чрез процесуален представител, че обжалваното решение е неправилно – постановено в нарушение на материалния закон и необосновано, иска отмяната му, отхвърляне на жалбата срещу мълчаливия отказ и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът по касационна жалба – гражданско сдружение “ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от председателя на Управителния съвет, в писмено становище, иска оставяне на решението в сила.
Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, пето отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, съгласно чл. 209 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна, а разгледана по същество за неоснователна.
За да постанови обжалваното решение, АССГ е приел за установено, че гражданско сдружение „Боец – България обединена с една цел“ е подало заявление до изпълнителния директор на НАП заявление по ЗДОИ вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП, с което е поискало достъп до обществена информация при условията на надделяващ обществен интерес по 7 броя въпроси, свързани с размер на отписани вземания на НАП по периоди поради изтекла давност, размер на несъбран корпоративен данък по ревизионни актове за посочен период, общи размери на обороти и печалби на фирми, занимаващи се с хазартна дейност по периоди и списък на фирмите, занимаващи се с хазартна дейност за същия период, по което липсва произнасяне от изпълнителния директор на НАП в законовия срок по ЗДОИ. Съдът е изложил мотиви, че изпълнителният директор на НАП е задължен субект по ЗДОИ, а исканата информация е свързана с областта на компетенция на НАП, поради което исканата информация е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ, тъй като би дала възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно дейността на задължения субект. Изложени са доводи и за наличие на хипотезата на надделяващ обществен интерес по смисъла на т.6 на пар.1 от ДР на ЗДОИ, поради което оспореният мълчалив отказ е приет за незаконосъобразен.
Решението е правилно като краен резултат.
Настоящият съдебен състав споделя изложените от АССГ доводи за характера на исканата информация. Безспорно при надлежно сезиране на изпълнителния директор на НАП с искане за информация, свързана с размери на приходи, обороти и печалби – въпроси, свързани с дейността на НАП, задълженият субект по ЗДОИ дължи изрично произнасяне, както е приел и АССГ, предвид разпоредбите на чл.33 – 38 ЗДОИ.
За пръв път изтъкнатите от касатора в касационната жалба доводи, че НАП не разполага със систематизирана информация по зададeните въпроси и не може да бъде задължавана да изготвя статистика за целите на ЗДОИ представлява недопустим опит за мотивиране на оспорения мълчалив отказ за пръв път пред касационната инстанция, на която с разпоредбата на чл.220 АПК е забранено да установява за пръв път факти, необсъждани пред първата съдебна инстанция. Следва да се отбележи, че видно от приетите по делото други решения по ЗДОИ с издател – изпълнителният директор на НАП, последният е предоставял достъп до обобщена информация за размери несъбрани вземания ДДС и общ размер дължим ДДС по ревизионни актове за същите периоди. Предвид разпоредбата на чл.10, ал.1, т.3 от Закона за НАП, според която изпълнителният директор на НАП анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания, същият следва да разполага със статистически данни по години по заложените параметри в ежегодния план за приходите от публични вземания. Действително предвид конкретната формулировка на отделните въпроси по заявлението – а именно периодите, за които се иска информацията, които са различни от годишния период по чл.10, ал.1, т.3 от ЗНАП, обособяването на обороти и печалби по предмет на дейност на търговци и т.н., задълженият субект е възможно да не разполага с част от поисканата му информация. В този случай действително задълженият субект по ЗДОИ не може да бъде задължаван да обработва допълнително и систематизира наличната му информация единствено за целите на производството по ЗДОИ, а следва да изложи тези си доводи, подкрепени с факти, в решението си по ЗДОИ при изричното ново произнасяне по заявлението.
Предвид изложеното решението като правилно като краен резултат следва да бъде оставено в сила. С оглед изхода на делото няма правна възможност за присъждане на претендираното от касатора юрисконсултско възнаграждение.
Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През март 2018г. на пресконференция в БТА София, БОЕЦ огласихме и представихме документи за над 16 МИЛИАРДА несъбрано и източено ДДС! Едва ли има българин, който да не е чул вече за тези милиарди! Това бе един от най-големите скандали за миналата година! Продължихме със серия от сигнали до прокуратура, ЕК и други институции. Последва ответна серия от удари и всякакви гадости срещу нас.  Новосвормиращата се Европейска прокуратура, за чиито шеф кандидат е Лаура Кьовеши има в правомощията си възможност да разследва и престъпления свързани с източване на ДДС! ЗАТОВА БОРИСОВ ГО Е СТРАХ ОТ КЬОВЕШИ!  БОЕЦ разобличихме управляващата ни мафия, като отговорна за този грабеж и продължихме битката. Междувременно изисквахме от НАП имената на фирмите източили милиардите ДДС и данните за несъбраният корпоративен данък, както и информация за хазаратният бизнес! И получихме откази. Борисов, Пеевси и слугите им пазят омератата! Заведохме две дела срещу НАП, като на първа инстанция спечелихме и двете дела, но НАП обжалва и едното дело СЕГА приключи в наша ползва на последна инстанция. През юни 2019г. е второто ни дело за имената на фирмите ДДС-ари! Балгодарност за адвокат Иво Атанасов за усилията!

Ето въпросите, на които НАП отказа да отговори и бяха осъдени! Сами преценете от какво и защо ги страх да кажат Истината!

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ДДСгейт

#АпартаментГейт
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА