ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО! МВР разследва биволите по анонимен сигнали след разпореждане на прокуратурата!(документи)

 Във Върховна касационна прокуратура е на производство пр. пр. 6555/2019г. срещу Атанас Чобанов и Асен Йорданов – и двамата разследващи журналисти от сайта БИВОЛЪ, за уж извършени от тях престъпления, свързани с придобиване на имоти. Вместо да разследва балконаджиите, апартаментаджиите и терасаджиите, прокуратурата разследва журналистите разкрили имотните далавери на нашите управници! Преписката е на специално наблюдение от прокурор от ВКП и под личният контрол на Цацаров, като действията по установяване на „незаконната“ дейност на лицата са възложени на инспектор Николай Горанов от отдел „Икономическа полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. Основната дейност на биволите е да разкриват престъпленията на управляващата ни мафия, като през последните месеци след техни разследвания и разкрития и подадени от БОЕЦ сигнали оставки подадоха над дузина висши управници, сред тях двама министри, зам. министри и тн. (Цветанов, Цачева, Порожанов…) В ИВСС и Парламента са образувани проверки по сигнали на БОЕЦ срещу Цацаров, Иван Гешев, Пламен Георгиев и Антон Славчев. В края на миналата година Асен Йорданов и Атанас Чобанов лично внесоха в ОЛАФ информацията по аферата „ДжиПиГейт“ и техните разкрития за корупционни практики за европейски проекти за стотици милиони евра!. По време на журналистическото разследване незаконно бе задържан техният колега Димитър Стоянов и румънският журналист Атила Биро!

БОЕЦ бяхме уведомени от водещия разследването в ГДНП полицай, че преписката е образувана уж по сигнал на БОЕЦ срещу Чобанов и Йорданов. Георги Георгиев- председател на БОЕЦ бе призован за разпит в ГДНП София. Двамата журналисти също бяха призовани за разпит с цел тормоз и репресия. Известно е, че Асен Йорданов живее в Бургас, а Атанас Чобанов живее във Франция и целта бе  да бъдат обявени за принудително довеждане  и задържани. Международният отзвук и обществената реакция срещу незаконните действия на МВР и прокуратурата попречиха да се реализира плана на мафията за компрометиране на БОЕЦ и арест на Асен Йорданов и Атанас Чобанов.

Незабавно, още на следващият ден внесохме официални документи и Декларация в ГДНП , че БОЕЦ нямаме  нищо общо с тази преписка и този сигнал е фашив и неистиснки, изфабрикуван от самата прокуратура.

При явяването си в ГДНП опитите на Георги Георгиев от БОЕЦ  да даде обяснения лично по преписката останаха неуспешни.  Инспектор Горанов ОТКАЗА да снеме сведения от Георгиев, въпреки,ч е го бе призовал, защото би трябвало веднага след това да прекрати разследването, а явно спуснатата поръчка е друга.  Исканията ни да се запознаем със сигнала и да ни бъде предоставено копие от него бяха категорично отхвърлени, както и името на прокурора от ВКП разпоредил проверката бе укрито. Сигнала и преписката не бяха предоставени и на Асен Йорданов при явяването му в ГДНП на разпит продължил почти 4 часа.

На 17.06.отново внесхохме документи и Декларация, този път и до ВКП, че сигнала е фалшив и неистински, с настояване за незабавно прекратяване на всички процесуални действия по него, като нелегитимни и противоречащи на закона.

На 26.06.2019г. от БОЕЦ внесохме сигнал в Инспектората на МВР (с вх.№812102-1160/26.06.2019г.) и Инспектората на ВСС (вх.№19819/26.06.2019г.), че пр.пр. 6555/2019г. е образувана и се води по сигнал, който е фалшив и  или не е подписан, или на който е положен фалшифициран подпис. Пожелахме назначаване на съдебно-графологична експертиза за сравнение подписа, ако такъв има положен, в сигнала и действителния такъв на председателя на УС на БОЕЦ. Позовахме се на чл.4, ал.1 от Правилата за организацията и на работата в МВР с предложенията и сигналите, по анонимни сигнали не се образува производство, както и на чл.4, т.5 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверка между на Главния прокурор №И89/10.03.2011г. и Министъра на вътрешните работи №Iз-673/16.03.2011г., в които разпоредби ясно се сочи, че НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ ПРЕПИСКИ ПО АНОНИМНИ СИГНАЛИ, А ОБРАЗУВАНИТЕ ТАКИВА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ. В същия смисъл е и текстът на чл.209, ал.1 от НПК, в който се сочи, чесъобщението за извършено престъпление трябва да съдържа данни за лицето, от което изхожда и че анонимните съобщения не са законен повод за започване на разследване.

ИВСС вместо да образува проверка срещу прокурора разпоредил проверка по анонимен сигнал препратиха нашият сигнал лично на Цацаров, отказвайки да изпълнят задълженията си – най-силното доказателство, че удара срещу Биволъ е под личният  контрол на главният прокурор. Като знаем КОЙ си го го избра,  е ясно и КОЙ е поръчителят на тази репресия!

По сигнала депозиран пред Инспектората на МВР, получихме писмо с рег.№489700-2759/12.07.2019г., подписан от Росица Грудева – директор на отдел „Правно нормативна дейност“ в МВР и изпълняваща по заместване длъжността административен секретар в МВР. С писмото ни уведомяват, че твърденията ни за извършено нарушение на Правилата за организацията и на работата в МВР са приети за неоснователни с аргумента, че (цитираме дословно абз.3 от писмото):

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.145, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ЗСВ)В ТЕЗИ СЛУЧАИ ЕВЕНТУАЛНА АНОНИМНОСТ НА ИНИЦИАТИВНИЯ МАТЕРИАЛ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ПРОВЕРКАТА, КАТО НЕЙНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ, НА КАКВОТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ, Е В ПРАВОМОЩИЯТА ЕДИНСТВЕНО НА НАБЛЮДАВАЩИЯ ПРОКУРОР.“

ТОВА ТЪЛКУВАМЕ, КАТО ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ СИГНАЛА СРЕЩУ „БИВОЛЪ“ Е АНОНИМЕН! 

ТОЗИ ОТГОВОР показва фрапантно незачитане на подзаконовите и законови разпоредби и очевиден опит за неглижиране на случая. На първо място, сезираме инспектората на МВР с категоричното твърдение на сочения за подател Георги Георгиев, че той не е полагал подпис под какъвто и да е сигнал срещу лицата Чобанов и Йорданов (в ГДНП е депозирана декларация от него в същия смисъл). Касае се за изготвяне на неистински документ и ползването му от трети лица с цел да се навреди, както на подателя, така и на лицата, за които сигналът се отнася. Само по себе си, това е достатъчно основание за образуване на проверка по случая – проверка на законността на образуваната проверка. Авторството на сигналът може да се установи чрез снемане на сравнителен материал – образец от подписа на сочения за подател Георги Георгиев. На следващо място, ако се установи, че сигналът е анонимен, цитираните по-горе подзаконови текстове са категорични, че анонимните сигнали не могат да служат за повод за образуване на прокурорска преписка и незачитането им от длъжностно лице с ранг на административен секретар на МВР показват груба липса на професионализъм и стремеж за репресиране на свободните медии и представителите на гражданското общество у нас. МВР пизнава, или поне не отрича, че сигнала е анонимен и фалшив, но прехвърля цялата отговорност на прокуратурата. В превод ни казват – „сигнала е анонимен, но прокуратурата е разпоредила да тормозим журналистите Йорданов и Чобанов и ние сме длъжни да изпъляваме“!

От БОЕЦ няма да спрем до тук! Ще се борим до край истината да бъде разкрита! Прокуратурата се опита да набеди БОЕЦ, като вносители на сигнал срещу независими журналисти! Гнусна интрига, за която ще отговарят. Очевиден е стремежът на мафията да се разправи с неудобните и свободните! ЩЕ ЗАВЕДЕМ ДЕЛО срещу прокуратурата, като ще изискваме да бъде представен пред съда оригинала на сигнала (който се крие) и ще докажем, че такъв сигнал не съществува, или е съставен от самата прокуратура. Ще съдим прокуратурата (и конкретният прокурор от ВКП)  за незаконните им действия основани на анонимен и неистински сигнал, за което са били официално уведомени. Както и за изготвяне на фалшиви документи с цел набеждаване и тормоз. 

Георги Георгиев от БОЕЦ и Асен Йорданов от Биволъ – на разпит в ГДНП по фалшив сигнал изфабрикуван от прокуратурата.

  Фабрукиването на фалшиви сигнали и последващи репресии основани на тях е метод от арсенала на мракобесната Държавна сигурност, чиито представители и марионетки управляват страната и до днес. Това е изключително опасно явление. Това е последният стадий от налаганата през годините диктатура на мафията. В България няма законност, правов ред и институции. Имаме територия подвластна на мафията, която се управлява по законите на мафията, а институциите са превърнати в мутренски бригади за прикриване престъпленията на властимащите и изпълнение на поръчки срещу неудобните и непримиримите. 

АНОНИМНИ СИГНАЛИ, ДОНОСИ, ПАЛЕЖИ НА КОЛИ, ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЯ, РЕВИЗИИ, ЗАПОРИ НА СМЕТКИ, ЗАЛИВАНЕ С ПОМИЯ В СВИНСКИТЕ МЕДИИ, ПОСЛУШВАНЕ, ПРЕСЛЕДВАНЕ, ПОБОИ, ДОРИ УБИЙСТВА! ТАКА ДЕЙСТВА МАФИЯТА!

В момента в ход организирана офанзива срещу Биволъ и БОЕЦ , в която са активирани всички бухалки на мафията – Прокуратура, МВР, ГД БОП, ГДНП, НАП, КПКОНПИ.

Междувременно срещу БОЕЦ бе образувано досъдебно производство отново по анонимен сигнал съставен от прокуратурата, по което бе командирова цял екип на ГД БОП да разпитва членовете на УС на БОЕЦ във Видин, а по друго досъдебно производство на Георги Георгиев, председател на Сдружението бяха повдигнати обвинения. Подлостта, аресията и бруталността на действията на управляващата ни мафия показва нейният страх от биволите и бойците. Клатим мафиотската кочина и пукнатините стават все по големи. Разследванията на Биволъ и другите свободни медии и акциите, сигналите и действията на БОЕЦ нанасят рани на мафията, които не заздравятват и даваме кураж на хиляди. Това е най-големият кошмар на дебелите – пробуждащото се и зараждащо гражданско общество!

ПРОДЪЛЖАВАМЕ! УТРЕ – 15.07.2019Г. БОЕЦ, заедно с представители и на други неправителствени органзиации ще внесем официално в институциите Гражданската Номинация на следовател Бойко Атансов за главен прокурор на Република България! Това не е просто  провокация, това е конкретна стъпка за разбиване на статуквото, за смяна на системата чрез реални действия! Вявраме, че ще получим подкрепата на гражданите, или поне на будната част от тях, за да постигнем тази цел! 

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА