БОЕЦ осъди прокуратурата за споразуменията на Гешев! (документи)

БОЕЦ спечелихме много важно и знаково дело! Осъдихме в Административен съд – Видин прокуратурата без право на обжалване да ни предостави информация за сключените от Иван Гешев споразумения! 

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ  „ПРОКУРАТУРАТА Е НАРУШИЛА ЗАКОНА!“

На 13.08.2019г. Сдружение БОЕЦ внесе Заявление по Закона за достъп до оществена информация до ВКП с няколко въпроса отностно професионалната дейност на прокурор Иван Стоименов Гешев – единствен кандидат на Пеевски за главен прокурор. Заявлението е по повод получени от нас документи, от които е видно, че Гешев е сключвал множество „срамни“ (според думите на следовател Бойко Атанасов), а според нас криминални споразумения с лица и Организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС.

ДО: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА  ПРОКУРАТУРА

 ЗАЯВЛЕНИЕ    

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621####  председател на УС e-mail : gdboec@abv. bg

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

     Като неправителствена организация с дейност в обществена полза и като представители на гражданското общество,  на основание на чл.24, ал.1, чл.25  чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация при условията на надделяващ обществен интерес, както и във връзка с изпълнение на поставената в устава ни цел – граждански контрол върху дейността на съдебната система,  ГД  „БОЕЦ“ изискваме от Върховна касационна прокуратура да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носителв писмена форма, на посоченият адрес на ГД  „БОЕЦ”, посочен по-горе, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

  1. По колко наказателни производства (в досъдебна и съдебна фаза) е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент?
  2. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?
  3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)?
  4. Колко от водените от него наказателни производства по т.3 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от делата по т.3 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321, ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по ч. 321, ал. 3 от НК?
  6. Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?

Считаме, че поради високия и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на Прокуратурата, като задължено лице по ЗДОИ и в частност на прокурор Иван Стоименов Гешев – заместник на главният прокурор и единствен кандидат за главен прокурор,  исканата от нас информация ще ни бъде предоставена от вас в законно установения срок на посочения от сдружението адрес и на електронната поща.

13.08.2019г.                  Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

На 27.08.2019г. в последният ден от срока за отговор по ЗДОИ, ВКП ни информира, с писмо подписано от Ася Петрова – заместник на Цацаров, че препраща Заявлението ни на Емилия Рисунова – градски прокурор на София и административен ръководител на СГП. От СГП в продължение на един месец, мълчат и пазят ОМЕРТАТА за срамните и криминални споразумения на Гешев с престъпните групи за източване на ДДС. Изключително показателно! Това е по-силно дори от някакъв формален отговор, или отказ, защото показва, че размера и обхвата на престъпните и корупционни схеми и споразумения  реализирани от Гешев и ДДСарската мафия са опасна тайна, разкриването на която може да разбие плана за избора на Гешев за главен прокурор! СГП в нарушение на Закона отказва мъчаливо и страхливо да отговори и предостави исканата информация на БОЕЦ. ЗДОИ категорично отрежда на всички администравивни органи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се произнесат с отговор на всяко Заявление и искане на информация, като при отказ са длъжни да се аргументират и мотивират писменно. Прокуратурата поради липса на законови аргументи за отказ и въпреки надделяващият обществен интерес погазва закона и не отговаря на БОЕЦ.

КАКВО КРИЯТ? 

Още през 2018г. БОЕЦ публикувахме и официален документ с информация за 2135 СПОРАЗУМЕНИЯ сключени от прокуратурата с лица и Организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС! По темата пръв заговори следовател Бойко Атанасов, който разкри в интервю за Биволъ шпицкомандите на Цацаров за изпълнение на мокри поръчки в прокуратурата!Така бе разкрита схемата за продължилият две десетилетия тотален грабеж на държавата над който прокуратурата е разтваряла чадър и осигурявала безнаказаност за виновните!

2135 споразумения сключени от прокуратурата с мафията източила 16 милиарда ДДС!

БОЕЦ заведохме дело в Административен съд Видин и с Решение 172 по адм. дело 289 съдът се произнесе, като ОТМЕНИ мълчаливият отказ на прокуратурата и ОСЪЖДА СГП да ни заплати разноските по делото! Съдът констатира, че „Софийска градска прокуратура е нарушила приложимия материален закон“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване!

РЕШЕНИЕ № 172

гр. Видин, 13.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Видин, Втори административен състав  в публично заседание на Двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:  Нели Дончева  при секретаря   Катерина Борисова

и в присъствието на прокурора…………………….

като разгледа докладваното от съдия Нели Дончева

Административно дело № 289 по описа за 2019 година

Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление-искане с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин.

ИЗПРАЩА преписката на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура за произнасяне по Заявление-искане с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин, съобразно дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона, в срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ, считано от получаване на преписката.

ОСЪЖДА Софийска градска прокуратура да заплати на Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин направените по делото разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса по делото и адвокатско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство.

Решението, съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ, е окончателно и не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Целият текст на Решението може да прочетете тук:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Xu3VFkB5tM4%3D

ПРОДЪЛЖАВАМЕ! БОЕЦ винаги водим битките си до край! 

В ЧЕТВЪРТЪК – 19.12. ОТ 10.00ч. БОЕЦ ИЗЛИЗАМЕ ПРЕД ВСС, ЗА ДА ПОСРЕЩНЕМ ГЕШЕВ В ПЪРВИЯТ МУ РАБОТЕН ДЕН С „ГЕШЕВ Е ПОЗОР“ И ДА СЛОЖИМ ТОЗИ ПЕЧАТ НА МАНДАТАТА МУ, КАТО ГЛАВЕН ПРОКУРОР! ЕЛАТЕ И НИ ПОДКРЕПЕТЕ!

Следовател Бойко Атанасов и БОЕЦ!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА