Борисов, Горанов и НАП са знаели за далаверите в хазарта и са разтваряли чадър над тях и бизнеса на Божков! (документи)

Борисов, Владислав Горанов и НАП са знаели за далаверите в хазарта и са разтваряли чадър над тях и бизнеса на  Черепа в продължение на години! (документи)

На 26.03.2018г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ с вх. № .№63-00-8/26.03.2019г до шефката на НАП, Галя Димитрова, с което изисквахме информация касаеща ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС и несъбраният корпоративен данък!

Публикуваме зададените въпроси:

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

     Считаме, че поради високият и надделяващ интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим  собствено мнение за дейността на НАП като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

 Дата 26.03.2018г.          Г.Георгиев     /председател ГД „БОЕЦ”/

Резултат с изображение за „ГАЛЯ ДИМИТРОВА И ГОРАНОВ“"

Галя Димитрова – шеф на НАП, пазител на омертата на мафията за милиардите източени от хазартният бизнес.

Хазартния бизнес в България се разраства изключително агресивно. През последните десетилетия хазарта се оказа изключително обгрижван от управляващите. Това е бизнес, който се ползва с грижата и закрилата на нашите политици и управници. Той е по важен за управляващите от здравеопазването, лекарствата, хляба, образованието, социалните грижи и хранителният бранш.  С оборот за над 3 милиарда на година, хазарта внася нелогично и необяснимо (или обяснимо)  малко данъци в държавната хазна и за него се полагат специални грижи, административни отстъпки и данъчни облекчения. Търкането на билетчета се превърна в национален спорт, а националните телевизии, в деннонощни игрални зали! Корпулентен бизнес за корпулентни бизнесмени!  Всички сме чували  митове и легенди за печалбите в бранша, както и за зависимостите, обвързаностите и корупционните схеми, в които са вплетени босовете на управляващата ни мафия за да разтварят институционален и данъчен чадър и осигуряват спокойствие на хазарта и участниците в този бизнес.

Случващото се днес с „изненадващата“ офанзива срещу Васил Божков е театър имащ за цел да внуши на обществото, че държавата и нейните институции не са знаели нищо за този грабеж в продължение на години и изведнъж са прогледнали! 

Кристално ясно е, че още преди две години БОЕЦ изисквахме от НАП информация за дейността на всички фирми занимаващи се с хазарт и лотарийни игри и то за периода от 2009г.! Алармирахме по този начин институциите и обръщаме вниманието им към този сектор на бизнеса, който е от най-обгрижваните от управляващата ни мафия за последните десетилетия без значение кой клан на мафията управлява! 

КАКВО СЕ СЛУЧИ?

НАП вместо да изпълни Закона и да предостави на БОЕЦ исканата информация, като още тогава би станало ясно, че стотици милиони се крадат от българите и държавата всяка година, Галя Димитрова, шефката на НАП потъпква брутално закона и ОТКАЗА мълчаливо достъп на БОЕЦ! Закона за достъп до обществена информация е категоричен, че задълженият орган, в случая НАП е длъжен да отговори! БОЕЦ продължихме битката и заведохме дело в Административен съд София-град!

С решение 5035, Административен съд- София град, съдия Красимира Милачкова, отменя отказа и ОСЪЖДА  НАП по Заявлението на БОЕЦ по ЗДОИ, касаещо информация за хазартният бизнес!

Вместо обаче да изпълни съдебното решение, НАП обжалва пред ВАС! Упорито пазят омератата за печалбите и платени данъци от хазартните босове! НАП не отрича, че има тази инфорамция, но отказва да я предостави!

СПЕЧЕЛИХМЕ И ТАЗИ БИТКА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД!

С решение 6045 от 22.4.2019г. Върховният административен съд отхвърли жалбата на НАП срещу решението на АССГ , с което ги задължават да отговорят на БОЕЦ по ЗДОИ на зададени от нас седем въпроса!

РЕШЕНИЕ

№ 6045
София, 22.04.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделениев съдебно заседаниена седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
АННА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдията АННА ДИМИТРОВА
по адм. дело № 12148/2018Document Link Icon

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), срещу решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град, с което е отменен негов мълчалив отказ по заявление вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП и му е изпратена преписката за произнасяне в 14 дневен срок със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

И ОТНОВО ВМЕСТО ДА ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЕТО НА СЪДА, ГАЛЯ ДИМИТРОВА И НАП ОТКАЗВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА БОЕЦ ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ КОЯТО РАЗКРИВАМЕ ЦЯЛАТА ОГРОМНА СХЕМА ЗА КРАЖБА НА МИЛИАРДИ В ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС! Аргумнетите на НАП за незаконосъобразният им отказ са, че предоставянето на тази информация би изисквало от тях известни усилия!

Този цинизъм не е случаем, НАП демонстрират нагло потъпкване на закона и правото на гражданите да получат законно полагащата им се информация! Пазят омертата за хазарта, пазят бизнеса на Черепа на всяка цена, дори с цената на противозаконни действия!

ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ВСИЧКО ТОВА НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ БЕЗ ПРЯКОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, КОЙТО ОСВЕН ФИНАНСОВ МИНИСТЪР Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАП! А НАД ГОРАНОВ СТОИ БОРИСОВ!

Резултат с изображение за „владислав горанов и борисов“"

БОЕЦ заведохме ново дело, ТРЕТО ДЕЛО, този път в Административен съд Видин! Оспорихме поредният отказ на НАП, като незаконосъобразен и необоснован! 

 С Решение №108 от 11.10.2019г. АС – Видин ОТМЕНЯ отказа на НАП по всички точки и ОСЪЖДА отново  Агенцията да заплати разноските по делото. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ! 

ТРЕТИ ПЪТ  БОЕЦ ОСЪЖДАМЕ НАП ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТИТЕ И ПЕЧАЛБИТЕ НА ЧЕРЕПА И ОСТАНАЛИТЕ ИГРАЧИ В ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС! 

И отново НАП отказва да изпълни съдебното решение!

НАП, РЪКОВОДСТВОТО НА НАП В ЛИЦЕТО НА ГАЛЯ ДИМИТРОВА И ВЛАДИСЛВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ КРИЯТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА  ГОДИНИ ПЕЧАЛБИТЕ И ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ НА ВАСИЛ БОЖКОВ И ОБСЛУЖВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХАЗАТНИТЕ БОСОВЕ! БОЕЦ доказваме това с факти и документи от продължилата две години съдебна битка с институциите да разкрием колосалните данъчни измами и грабеж нанасящ щети за стотици милиони на година на държавата! И точно институциите и хората, които трябва да се борят с тези измами крият и пазят измамниците. Същите институции сега се правят на изненадани, а Борисов, Горанов и Димитрова играят ролите на нищо не знаещи и на борци срещу хазартните измами.

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НАП НЕ ОТРИЧАТ, ЧЕ РАЗПОЛАГАТ С ИСКАНАТА ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ, НО ОТКАЗВАТ ДА Я ПРЕДОСТАВЯТ! 

БОЕЦ заведохме ЧЕТВЪРТО ДЕЛО в Административен съд срещу НАП и вчера, 03.02. АС Видин се произнесе обявявайки отказа на НАП за НИЩОЖЕН!

 БОРИСОВ, ГОРАНОВ, ДИМИТРОВА -ТЕ са хората, които разтваряха чадър над тези схеми в продължение на десет  години! По същият начин Борисов и министрите му се правеха, че не знаят нищо и за източването на язовир „Студена“, за некачественият ремонт на пътя край Своге, станал причина за смъртта на  20 души и за всичко други скандали и гейтове, които тресат държавата ни ежедневно! Както и в тези случаи, така и сега БОЕЦ доказваме с документи и факти, че всичко в държавата на мафията се случва и контролира лично на най-високо ниво! ВСИЧКО СА ЗНАЕЛИ И ВСИЧКИ СА ЗАЕДНО В СХЕМИТЕ! 

Не е тайна, че Горанов е от „квотата“ на Пеевски в министерски съвет. Логиката предполага, че удара срещу Божков е част от тотално преразпределение на територии, бизнес, пари и власт, продиктувано от ограниченият ресур, който принуждава мафията да влезе в режим на самоизяждане, за да оцелеят „най-дебелите“. Борисов отдавна се е превърнал в марионетка на Пеевски и както с избора на Гешев за главен прокурор, така и със всички свои действия доказва, че именно Пеевски и ДПС ръководят вече държавата. Борисов е готов и способен да предаде и продаде всеки и всичко, за да запази своята власт. До кога обаче ще издържат неговите калинки, министри, кметове и чиновници превърнати в бушони, изтривалки  и гръмоотводи за предпазване и оцеляване на Господаря? До кога ще издържат и всички, които са крали заедно с Борисов и са му се отчитали години наред, а сега изведнъж той се обръща срещу тях? И най-важният въпрос –

ДО КОГА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ ТЪРПЯТ ДА БЪДАТ МАЧКАНИ, ЛЪГАНИ И ОГРАБВАНИ ОТ ШЕПА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ МУТРИ, ЧЕНГЕТА И ПРЕСТЪПНИЦИ?

БОЕЦ ви описахме една двугодишна сага, минала през 4 съдебни дела спечелени от нас на всички инстанции срещу НАП и държавата на мафията! Тази сага показва упоритият стремеж и огромните усилия положени от институциите, лично от Галя Димитров и Владислав Горанов, под прякото ръководство и контрол на Пеевски и Борисов да пазят и крият информацията за платените данъчци и милиардните печалби на Божков и останалите хазартни босове! Те са съучастници в този грабеж продължил десетилетия! Само пореден пример за мафиотската и престъпна същност на това управление! Сега процеса на самоизяждане на амфията е в ход, като Борисов и Пеевски с помоща на Гешев и НАП се опитвах да изядат Божков, за да нахранят глутницата!

БОЕЦ доказваме по неоспорим начин, че Борисов, Горанов, и Галя Димитрова са знаели за далаверите в хазарта. Да не забравяме, че на върха на тази група стои Пеевски! Не само за бизнеса на Божков, но и за всички останали. Спокойно можем да кажем, че този бизнес е бил под техен личен контрол, както и милиардите минаващи през него. Част от тези милиарди се връщат и „джиросват“ на властимашите, като гаранция, че далаверите ще продължат. Така се смазва машината и се  купуват къщи в Барселона, апартаменти с асансьори в хола и тн. Така се пълнят офшорни сметки и се живее охолно в Дубай с години. Така след това се правят и дарения, с източените и одрани от нашият гръб пари!
Публикуваме документи от една двугодишна сага, която дава допълнителна светлина за усилията на мафията да укрие тази информация!

Време е гражданите да повярват в себе си, в собствените си сили!. Да се свивате, да мълчите, да се страхувате и снишавате не е решение. Рано, или късно ще се удавите в блатото на мафията, дебелите ще стигнат до вас. Не се доверявайте на партии, които са част от статуквото и ан компрометирани типове алчни за влат.  Решението е – гражданска революция и изриване на свинете, които превърнаха държавата ни в кочина. Сваляне на правителството на Буда и Пеевски и отстраняване не Гешев. Това е само първата стъпка. БОЕЦ вярваме, че гражданите можем да спечелим тази битка. Не го ли направим, ще продължим да броим самоубитите докато дойде и нашият ред. И не се лъжете, нито БСП, нито ДПС, ОП или което и да е ченгфеджийско образувание е латернатива, те са си едно! Алтернативата ще се роди в битката!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

КАК ТАКА Борисов и Пеевски все ги убиват, а журналистите все се самоубиват?

Вярвате ли на МВР?
Вярвате ли на прокуратурата?
Поредният убит журналист. Два дни МВР и прокуратурата мълчат за смъртта му. След като случилото се с варненският журналист Георги Александров добива гласност в социалните мрежи изведнъж институциите категорично обявяват две възможни версии – самоубийство, или нещастен случай. Съобщават и „подробности“ – височинни травми, Аспаруховият мост и алкохол в кръвта. Умишлени внушения. Мисирките и свинските „медии“ подемат версията на свинските институции. Дори, както след убйството на журналистката Виктория Маринова започнаха манипулации, че Александров не бил точно разследващ журналист, че смъртта му няма нищо общо с работатат му и тн. И от къде знаят? Как го установиха? Кога го установиха? Разследването по същество дори не е започнало. След убийството на Виктория първото нещо, което съобщиха бе, че убийството и не е свързано с работата и. Помните, нали?

Откриха мъртъв варненския журналист Георги Александров - По света ...

Георги Александров – журналист, открит удавен край Варненското езеро.

БОЕЦ ще споделим нещо от нашият опит в битката ни срещу мафията. Когато МВР и прокуратурата ви казват още преди разследването да е започнало, че някой се е самоубил, или е загинал при нещастен случай, или някой клошар го е бутнал от моста, или че алкохола е причината – лъжат ви. Не е увъртане, прикриване на незнание, или опит за манипулация, а умишлени, стопроцентови лъжи.
Нагледахме се и наслушахме за самоубити журналисти, прокурори, адвокати, свидетели по дела и неудобни хора. И все смъртта им не е свързана с работата им. И все няма доказателства за убийство. Защото „така трябва“.
Ще ви припомним и още нещо. Преди пет години прокуратурата за два часа арестува трима души за ‘убийството на Пеевски“, защото Той така казал и така трябва. Пак без доказателства, но с показна демонстративност и бруталност. По същият начин и Борисов няколко пъти ни уведомяваше, че някой искал да го убива и всички институции се впускаха да търсят убийците. За един пост в социалните мрежи привикват граждани и ги разследват, че заплашвали с убийство някой от властимащите. Последно Мутафчийски обяви, че искали да го убиват. И винаги е свързано с работата им. И как така, все тях искат да ги убиват, а всички останали все били самоубийци, или алкохолици, или нещастни случаи, или битови инциденти? И никога не е свързано с работата им?
Ще ви кажем. В държавата на мафията за Истината наказват и дори убиват. Когато НСО се занимава с поръчкови убийства, МВР с наркоразпространение и рекет, а прокуратурата с изпълнение на мокри поръчки и прикриване на престъпления, не е трудно да бъде убит който и да е неудобен за властта на мафията човек. И целта са хилядите, към които се дава този знак – вие сте следващите! Чрез убийството на един биват „убивани“ хилядите други, които надигат глас.
Не вярвайте нито на една дума казана от МВР на мафията и прокуратурата-бухалка на мафията. Мафията убива, корупцията убива, наглите убиват, СИК убива, ТИМ убива. Питайте аверите на Борисов и Пеевски, които избягаха в чужбина, след като дебелите решиха да ги изядат. Питайте Черепа и Цветан Василев, страх ли ги е, че могат да бъдат убити по поръчка на Борисов и Пеевски?

Как така КПКОНПИ и прокуратурата не могат две години да установят, че Бойко Борисов е собственик на Къщата в Барселона, а за два дни „установиха“, че Георги Александров се е самоубил? 

Вярвайте на себе си и повярвайте в собствените си сили, като граждани. Да се свивате, да се страхувате и снишавате не е решение. Рано, или късно ще се удавите в блатото на мафията, дебелите ще стигнат до вас. Решението е – гражданска революция и изриване на свинете, които превърнаха държавата ни в кочина. Сваляне на правителството на Буда и Пеевски и отстраняване не Гешев. Това е само първата стъпка. БОЕЦ вярваме, че гражданите можем да спечелим тази битка. Не го ли направим, ще продължим да броим самоубитите докато дойде и нашият ред.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Прокуратурата: „Домусчиев е невинен, а препоръките на НОЩ не са задължителни“ (документи).

Препоръките и инструкциите на НОЩ обявявани на официалните брифинги от Мутафчийски и останалите членове на Щаба по време на извънредното положение  не са нормативни актове, а само устни изявления и не са задължителни, нито имат правна стойност и задължителен характер. Това става ясно от постановлението на СРП! 

На 18.03.2020г. БОЕЦ внесе сигнал до Върховна прокуратура и главният „прокурор“ (вх№ PRB202005141006I)  за действия на председателят на КРИБ, Кирил Домусчиев, с които той е нарушил приетите мерки, ограничения и карантина в условията на въведено извънредно положение по повод пандемията от коронавирус.

С действията си Кирил Домусчиев грубо потъпква въведените с Ивънредното положение правила и мерки, валидни за всички граждани, като те представляват заплаха за цялото общество и поставят в риск от зараза с коронавирус  със смъртни случаи огромен брой български граждани. Това е изключително обществено опасно престъпление извършено с демонстративна наглост и цинизъм от човек, който има самочувствието, че е недосегаем и над закона. Кирил Домусчиев е знаел, че е заразен с коронавирус още преди 17.03.2020, когато е потвърдена неговата проба и въпреки това отива в болницата „СофияМед“ без задължителните мерки и карантина, неспазвайки общовалидните процедури, като поставя в риск огромен брой хора неспазвайки мерките и карантината. Кирил Домусчиев нарушава наредби иправила издадени против разпространяването  на заразителна болест по хората и според чл. 355 ал. 1 от НК  следва да му бъде потърсена наказателна отговорност с предвидено наказание – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Със сигнала на БОЕЦ може да се запознаете тук:

БОЕЦ даде Домусчиев на прокуратурата за нарушаване на карантината!

На 03.04.2020г. ВКП препраща сигнала до Софийска районна прокуратура. И само за месец проверката е приключла и СРП отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката. Публикуваме постановлението за отказ:

Всички български граждани бяха принудени да изпълняват инструкциите и препоръките на НОЩ и  да звънят на личните си лекари  при всякакви заболявания и оплаквания и след тяхна преценка да постъпват с линейки в инфекциозните отделения за изследвания и лечение. Хора бяха връщани от болници и им се отказваше лечение, а Домусчиев  отива директно в софийската болница със съпругата и антуража си поставяйки в риск от заразяване  персонала и пациентите и предизивква поставянето на лечебното заведение под карантина, прекратяване на нормалната дейност и планови прегледи, операции и процедури, което затруднява и заплашва с усложнения лечението на много болни хора. За него обаче нарушваването на препоръките не е пробелем и не преставлява нарушение, или престъпление. За едни може, за други не може! Едни бяха глобявани с пет хиляди лева затова, че са седнали на пейка на „Витошка“ в Столицата, а други поставят цяла болница под карантина и няма нито наказание, нито глоба.

От друга страна всичките тези препоръки и инструкции на НОЩ, които се оказват незадължителни за Домусчиев,  са задължителни за РЗИ и именно след такава инструкция да НЕ се тестват контактните бяха отказани първите проби на видинските медици след контакт с доказано заразен с коронавирус, което доведе до взрив на заразата! А след като БОЕЦ внесохме сигнала срещу Домусчиев и  разкрихме, че е имало отказ да бъдат изследвани пробите на видинските медици на Георги Георгиев му бяха повдигнати обвинения.

Какво излиза?

За огласяване на Истината ти повдигат обвинения и те заплашва затвор, а за нарушаване на мерките и препоръките на Щаба  от олигарси и властимащи – няма обвинения! Това е държавата на мафията! 

На 18.05 БОЕЦ внесе и сигнал срещу Венцислав Мутафчийски – председател на Националният оперативен щаб, за това, че в свое интервю за електронната медия TV1 на въпрос на журналистката Миролюба Бенатова:  „Вие какво очаквате от сега нататък да се случи?” , генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски в качеството му на председател на НОЩ  отговаря: „Очаквам да измрат много хора, яко да измрат”. На уточняващ въпрос на журналистката „Защо, на база на какво?”, Мутафчийски не представя допълнителна информация, или аргументи за заявената от него прогноза под формата на очаквания, че много хора ще измрат.

Отново ще докажем, че за властимащите, за олигарсите и слугите им закони няма, наказания няма, правосъдие, възмездие за извършените престъпления  и справедливост няма! А за разкриване на истината, изразяване на манение и   за свободните и непримиримите неприемащи престъпната власст на мафията  следват  репресии, обвинения, дела,  преследване и мачкане! Очаквайте следващите действия, акции и разкрития на БОЕЦ!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА