Прокуратурата ОТКАЗА да изпълни съдебно решение! Гешев е позор, ОСТАВКА! (документи)

На 19.06.2020г. съдия Генадиева от АС Видин се произнесе, по заведеното от БОЕЦ дело срещу СП, като ЗАДЪЛЖИ специализираната прокуратура да изпълни указанията и да предостави на БОЕЦ исканата по ЗДОИ информация и ОСЪДИ прокуратурата да заплати на БОЕЦ 260 лв. разноски по делото!

Хронологията. На 13.01.2020г. БОЕЦ внесохме Заявления по ЗДОИ до Специализираната прокуратура! За да стане ясно какво крият, публикуваме зададените от нас въпроси и изисканата информация:

Заявление по ЗДОИ с вх.адм№41/13.01.2020г. до Специализираната прокуратура:

  1. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2019г. раздаден на служителите на СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?
  2. Какъв е общият брой на внесените в съда обвинителни актове за корупция от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА през 2018г. и 2019г. по години?
  3. Какъв е общият брой на осъдените за корупция след внесени от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА обвинителни актове за 2018г. и 2019г. по години?
  4. Какъв е общият размер на трудовите възнаграждения получени от  служителите в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?
  5. Какъв е общият брой на внесените в съда споразумения с обвиняеми лица от прокурори от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г и 2019г. по години?

След мълчалив отказ на СП , БОЕЦ заведохме дело в АС Видин, което спечелихме и осъдихме прокуратурата. Извадихме и Ипълнителен срещу СП за дължимата сума по делото. 

В съдебното решение се казва:

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София за предоставяне на обществена информация във връзка със заявление вх.№ 41 от 13.01.2020г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев. ВРЪЩА преписката на административния орган – Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София, за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение, като ЗАДЪЛЖАВА последния да се произнесе по искането в законовия срок. ОСЪЖДА Специализирана прокуратура, гр.София да заплати на Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев, гр.Видин сумата от 260 / двеста и шестдесет/ лева, представляваща разноските по делото за Д.Т. и адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.40,ал.3 от ЗДОИ.“

Изрично в своите мотиви съдът казва, че исканата от БОЕЦ информация е общественя по своят характер! Както е видно от зададените въпроси, искаме само и единствено информация за свършената работа, дейността на прокуратурата и получените възнаграждения и бонуси! Тази информация, не само, че е обществена по своят характер (ние им плащаме заплатите и бонусите), но и общественият интерес е надделяващ над всякакви чиновнически съображения.

Специализираната прокуратура ОТКАЗА да изпълни съдебното решение, като по точките, касаещи възнаграждениятя и бонусите на прокурорите, отрича общественбият интерес на исканата информация, а за дейността на СП ни препращат към ОИС за техните отчети. 

Прокурор Валентина Маджарова, е същата, която изпра и Цветанов по сигнала на БОЕЦ за АпартаментГейт. Прокурор Маджарова изпра и самият Гешев по сигнала на БОЕЦ срещу главният прокурор за публикуваните от Биволъ записи на срамните му споразумнеия с обвиняемите по „Недосегаемите“.  Заради тези свои „заслуги“ прокурор Маджарова бе наградена от Гешев и госдподарите му с поста зам. шеф на специализираната прокуратура.

Повече за това, как Гешев си плати за оневиняването може да прочетет тук:

Как Гешев си плати за оневиняването по „Недосегаемите“! (документи)

Това е  поредното доказателство, че прокуратурата под ръководството на Гешев няма нищо общо с правото и не защитава общественият интерес! Тя е превърната в мутренска бригада за изпиране на престъпленията на Борисов, Пеевски и останалите престъпници от мафиотската им банда и в шпицкоманда за репресии срещу непримиримите и неудобните!

ЗАТОВА!

Всеки ден на площадите!

И на 16- ти юли в 16.00ч. ВСИЧКИ непримирими граждани излизаме пред Министески съвет с две искания и една цел – ОСТАВКА НА БОРИСОВ и ОСТАВКА НА ГЕШЕВ, а целта е, отстраняване на мафията от властта! И това е само началото. На 16-ти БОЕЦ ще обявим и следващите стъпки и цели! 

https://www.facebook.com/events/878536749300093/

БОЕЦ пред Догансарай, като част от изключитело важната победа на гражданите, които стъпиха на плажа край Росенец вклювайки се в акцията инициирана от Иво Мирчев.

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА