БОЕЦ с нов удар и важна победа срещу прокуратурата на мафията! Гешев е позор!

Заявено, обещано и изпълнено!

На 27.08.2020г., от БОЕЦ внесохме сигнал до СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА срещу градския прокурор и ръководителя на СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА – ИЛИАНА КИРИЛОВА за извършено от нея престъпление срещу правосъдието. Затова, че повече от осем месеца СГП не изпълняват задължителната сила на съдебните решения и отказват да предоставят исканата от БОЕЦ информация за действителните „успехи“ на Иван Стоименов Гешев.

Камен Добрев и Георги Георгиев от БОЕЦ пред Административен съд Видин след поредната победа срещу прокуратурата!

Сигнала с входящ номер срещу Градския прокурор на София, Илиана Кирилова:

Прилагаме и пълният текст на сигнала:

ДО: СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

СИГНАЛ

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157, Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** председател на УС e-mail : gdboec@abv. bg

ОТНОСНО

Данни за ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО ОТ ИЛИАНА КИРИЛОВА – ГРАДСКИ ПРОКУРОР И АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРОКУРОР, След отправено запитване по ЗДОИ от ГД „БОЕЦ“ и последвал мълчалив отказ с решение №172/13.12.2019г. на Административен съд Видин по адм. д. 289/2019г. ОСЪДИ СОФИЙСКА ГРАДСКИ ПРОКУРАТУРА да се произнесе с нарочно решение по искането за предоставяне на информация. Впоследствие, с ново решение №102/19.06.2020 по адм. д. 32/2020г. Административен съд Видин отново ОСЪДИ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА да предостави исканата информация, като изпрати преписката със задължителни указания за произнасяне в законоустановените срокове. Понастоящем такова произнасяне от страна на Илиана Кирилова няма, с което същата за пореден път демонстрира пренебрежителното си отношение към съдебните решения и тяхната изпълнителна сила. Това руши институционалното доверие в прокуратурата, подкопава устоите на държавността. Ако административният ръководител на СГП не зачита силата на присъдено нещо на съдебния акт, то какво бихме могли да очакваме да е отношението на останалите граждани към закона и съдебните решения? Ето защо се обръщаме към Вас да установите дали не са налице данни за извършено престъпление по чл.296, ал.1 от НК за осуетяване изпълнението на посочените по-горе решение на съда и при наличие на такива образувате досъдебно производство и внесете обвинителен акт в съда срещу Илиана Кирилова – градски прокурор и административен ръководител на СГП. Представяме препис от решенията на АС Видин.

Искането за предоставяне на информация касае следните въпроси:

1.По колко наказателни производства /в досъдебна и съдебна фаза/ е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент? ;

2.Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?

3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на Наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)? ;

4. Колко от водените от него наказателни производства по т.3 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой оправдани лица по делата? Колко от делата по т.3 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер? ;

5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321,ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по чл.321, ал.3 от НК? ;

6.Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?

7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия перод?

28.08.2020г. Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Гешев е позор!

Още в началото на тази година БОЕЦ доказахме с документи и наши източници, че за седем години в СГП, Гешев няма внесен НИТО ЕДИН обвинителен акт в съда, а само е сключвал споразумения с престъпници, Затова Пеевски и мафията си го назначиха за главен прокурор! 

Измамата „ГЕШЕВ“! Нито един внесен обвинителен акт, само СПОРАЗУМЕНИЯ с престъпници! (документи)

МЕЖДУВРЕМЕННО БОЕЦ внесе и Жалба чрез адвокат Камен Добрев  до съда и Административният съд във Видин  започна производство за неизпълнение на съдебно решение срещу шефката на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова. Това се потвърждава от разпореждане на съдия Антония Генадиева ат 20 август, което може да бъде видяно на сайта на съда.

Градският прокурор на София не изпълнява съдебното решение, с което бе задължена да отговори и предостави исканата информация за позора на Гешев на БОЕЦ. Сега съдия Генадиева определя на прокурор Кирилова 14-дневен срок, в който може да даде писмени обяснения и да посочи доказателства защо не е изпълнила влезлия в сила съдебен акт. Освен това съдията нарежда шефката на градската прокуратура да бъде информирана, че по образуваното срещу нея производство, може да бъде глобена с от 200 до 2000 лв.

Специално за тази битка ще информираме допълнително с нови подробности!

Сега да видим как Градският прокурор на София ще раазследва сам себе си. Така, както и Гешев разследва сам себе си. Тези действия на БОЕЦ са много важни, не само заради слечелените съдебни битки, а и заради разобличаването на прокуратурата, като мутренска бригада за прикриване на престъпленията на мафията. Показваме и сталинският модел на управление на прокуратурата, при който главният прокурор и неговите протежете назначени от Пеевски са недосегаеми за разслдвания, но благодарение на нашите усилия и българският съд разбиваме този мафиотски модел и омертата на мафията! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Всеки ден на площадите и бой до дупка за постигане на първата четворна  цел – ОСТАВКИТЕ на Борисов, Гешев, Кошлуков и Цацаров.  На 02.09 – всички на Ларгото! И продължаваме! 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА