Гешев е излъгал за своите „постижения“ пред ВСС. (документи)

Гешев е излъгал за своите „постижения“ пред ВСС. (документи)

Действията на Гешев и прокурорската колегия към ВСС по време на цялата процедура за избор на главен прокурор през 2019г. е позорна и без аналог в съдебната история на България! Гешев ще остане в историята, освен с номинацията си от Пеевски, неговите медии  и мафията, така и с лъжите и хвалбите по време на изслушването си, с които се представяше за „суперпрокурор“, а всъщност се оказва, че е обикновена прокурорска калинка командирована в СГП, за да сключва споразумения с обвиняеми за финасови измами и да обслужва интересите на данъчната мафия.  

По време на номинирането и изслушването на Иван Гешев в качеството му на  кандидат за главен прокурор, пред  ВСС и българското общество бяха представени данни, потвърдени от самият него, че той има внесени в съда общо 230 обвинителни акта, като по тях са осъдени 233 души! БОЕЦ изпратихме свои Становище и Въпроси до ВСС през септември 2019г., които бяха публикувани на сайта на Съвета.  Питахме конкретно за неговата дейност и сключените от него Споразумения с обвиняеми лица, както и за броя на внесените от него обвинителни актове! И въпреки, че ВСС публикува на сайта си официалният отговор на Гешев до БОЕЦ, в него нямаше нито един конкретен отговор на зададените от нас въпроси (може да го видите тук  http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/i.g.-otgovori.pdf ) По време на процедурата по избор на нов главен прокурор, председателят на ВКС и член на ВСС,  съдия Лозан Панов зададе допълнителни въпроси за професионалната кариера и постигнати резултати от единственият кандидат Иван Гешев, но и на него му бе отказан отговор.

БОЕЦ единствени зададохме своите въпроси до ВКП използвайки правото ни по Закона за достъп до обществена информация и след мълчалив отказ на СГП, ОСЪДИХМЕ ПРОКУРАТУРАТА да ни предостави исканата информация! Въпреки съдебното решение, СГП не предостави исканата от БОЕЦ информация за дейността на Гешев, опитвайки се да скрие позора му, като ни изпратиха непълна и манипулатвина „справка“ . Заведохме ново дело и отново спечелихме и осъдихме СГП! След последвало няколко месечно мълчание от страна на Илиана Кирилова, адм. ръководител на СГП, БОЕЦ венсохме Жалба в Административен съд за неизпълнение на съдебното решение постановено от АС Видин от страна на прокурор Кирилова, за търсене на персонална наказатална и имуществена  отговорност. Това се потвърждава от разпореждане на съдия Антония Генадиева, което може да бъде видяно на сайта на съда.  След образуване на делото Илина Кирилова отговори на БОЕЦ и предостави изисканата информация. 

Припомняме част от тази съдебна сага:

Основните въпроси на БОЕЦ са свързани с броя на сключените от Гешев споразумения с обвиняеми лица, броя на внесените от него обвинители актове за девет години „работа“, като проурор в СГП и размера на конфискуваните и възстановени в поплза на държавата средства по водените от него дела за данъчни и финасови престтъпления. Предоставената информация отново е непълна, необходим е сериозен анализ и време, за да бъде проверена. В поредица от материали БОЕЦ ще представим всички лъжи на Гешев, заедно с документите, с които разполагама!

Първата лъжа, която днес ще разобличим е твърденията на Гешев за стотици хиляди и дори милиони запорирани, конфискувани и възстановени в бюджета на държавата средства в резултат на неговата прокурорска дейност.

От получените официални документи става ясно, че Гешев е водил  десетки досъдебни производства (85 на брой) част от тях завършили със споразумения  с обвиняеми лица специално по дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК), както и дела за организирана престъпна  група,  извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по ч. 321, ал. 3 от НК. общо 6 броя, както и по чл.321, ал.1 от НК – за ръководене на ОПГ – общо 9 броя. От общия брой на водените от него само по посочените текстове дела – 100 производства, внесени в съда са само 20 на броя! Какво се случва с останалите 80 броя производства, никой не знае.

Но още по-важен е въпросът какъв е ефектът от водените от него дела.За да бъде сключено едно споразумение между прокуратурата и обвиняеми лице, то необходимо и задължително условие е, всички щети причинени на държавата да бъдат възстановени, както и обвиняемия да признае вината си. Според НПК, невъзможно и недопустимо е да се сключи споразумение  с деец, от чието престъпно деяние са причинени имуществени вреди и същите не са възстановени. Обвиняемите, с които Гешев е склювал споразумения по десетките дела за данъчни и финаснови измами, както и за ОПГ с цел извършване на данъчни престъпления би трявбало да са възстановили ВСИЧКИ СРЕДСТВА, за които са обвинени, че са ощетили държавата чрез извършване на своите неправомерни деяния. Това са именно престъпления, при които директно се ощетява държавната хазна чрез източване на средства (ДДС измами) или укриване и невнасяне на дължими данъци и нализи (данъчни и финансови измами). Всички тези лица са ПРИЗНАЛИ ВИНАТА СИ сключвайки споразуменията си с Гешев и са ясни причинениете щети на държавата. Дали са възстановени обаче?

И затова два от въпросите на БОЕЦ с искане за предоставяне на информация от СГП касае размера на запорираните, конфискувани и възстановени в полза на държавата суми по сключените от Гешев споразумения по делата с обвиняеми за данъчни и финансови престъпления! И прокуратурата отговаря – „НЯМА“! – вж. отговора на въпроса по т.4 по-долу.

Няма възстановени суми! НИТО СТОТИНКА! Обвиняеми за данъчни престъпление и финансови злоупотреби с щети за държавният бюджет за милиони са сключили чрез Гешев споразумения по силата на които признават вината си, получават присъди под минимума, огромна част от тях получчават условни присъди, НО ЩЕТИТЕ НЕ СА ВЪЗСТАНОВЕНИ, ИЗТОЧЕНИТЕ МИЛИОНИ ГИ НЯМА! Няма ги в държавната хазна, иначе милионите са за минали в джобовете и офшорките на данъчно-прокурорската мафия. Преди три години БОЕЦ разкрихме с официални докумнети  и източването на 16 МИЛИАРДА ДДС, за които отново прокуратурата се произнесе, че парите ги няма, но и обвиняеми няма. Няма и ка да има, защото трябва да повдиган обвинения на себе си! 

НЯМА!

Нито лев запориран, конфискуван и възстановен на държавата от обвинемите, с които Гешев е сключил споразумения по дела за данъчни и фиансови престъпления! В същото време пред ВСС Гешев говори и твърди за стотици хиляди и дори милиони възстановени. Така, както говори за стотици осъдени и десетки внесени обвинителни актове и тн. По тези лъжи, които вече разобличихме  тъпърва ще представим допълнителни документи. Важните въпроси сега са, как Гешев ще носи отговорност за лъжите си и къде са парите – стотици милиони , източени от ОПГ-тата и обвиняемите лица, с които Гешев е сключил споразумения? 

Битката продължава!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА