БОЕЦ внесе сигнал срещу Сотир Цацаров за конфликт на интереси! (документи)

БОЕЦ и Димитър Стоянов (разследващ журналист), като вносители подадоха сигнал срещу Сотир Цацаров за конфликт на интереси. Компетентната институция е КПКОНПИ и сигнала бе внесен там, а ръководител на КПКОНПИ е Сотир Цацаров. И като Гешев, сега Цацаров се налага да разследва сам себе си!

Сигнала касае действия на Цацаров, в качеството му на главен прокурор, Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Става дума за проверка извършена през 2018г. след сигнал на БОЕЦ до ИВСС за скандала станал известен , като ЦУМгейт.  Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

Няколко месеца по късно Пеевски назначи Гешев за главен прокурор, а Цацаров за шеф на „антикорупционната комисия“, която трябва да разслдва евентуален конфликт на интереси на Цацаров, който трябва да разслдва сам себе си. По същият начин и Гешев разследва сам себе си по сигналите на БОЕЦ за извършените от него престъпления по ‘Недосегаемите“ и тн. и все няма данни за извърпени престъпления!

Няма налично описание.

Светослав Илиев от БОЕЦ и Димитър Стоянов – разследващ журналист след внасяне на сигнала срещу Цацаров в КПКОНПИ!

Няма налично описание.

Прилагаме пълен текст на подаденият сигнал:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Сотир Стефанов Цацаров – председател на КПКОНПИ

 СИГНАЛ  

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** –  председател на УС email : gdboec@abv. bg и от Димитър Костадинов Стоянов , ЕГН *************, адрес **********************, телефон *********** , електронен адресusuaia@bivol.bg,

ОТНОСНО

Данни за корупция,  конфликт на интереси и други престъпления извършени от Сотир Стефанов Цацаров в качеството му на главен прокурор и член на ВСС

В битността си на главен прокурор и член на ВСС, С. Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

На фона на така очертаната фактическа рамка, считаме за очевидно и ненуждаещо се от доказване, че върховната (ако не и единствена) мотивация на С. Цацаров да иницира въпросното тълкувателно дело е именно да блокира и забави развитието на дело, по което той е трета страна. Казано просто: да се скрие максимално дълго истината за това, което реално се е случило в офиса на Георги Гергов през март 2017 г. Това заключение се поддържа включително и от внимателен преглед на протоколите и определенията по делото пред ВАС, откъдето става ясно, че предметът на ТД е именно спорният момент, въз основа на който тричленни състави на два пъти прекратяват делото.

В заключение, считаме това за фрапантен, христоматиен пример за конфликт на интереси. Случай, в който главният прокурор, стъпвайки на практически безграничните си правомощия, се намесва индиректно (но категорично) по дело, по което той самият се явава трето заинтересовано лице.

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ образуването на проверка в хода на която да се съберат всички факти и обстоятелства за конфликт  на интереси, както и за възможна корупция и престъпление по служба и злоупотреба с власт от Сотир Стефанов Цацаров във връзка с гореописаните негови действия  в качеството му на главен прокурор, както и да бъдем уведомени за предприетите действия от КПКОНПИ и резултатите от тях!

Прилагаме номерата на делата, както и медийни публикации по темата:

А) Дело по същество пред ВАС – 11393/2018

http://sac.justice.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/8a5c6932300fc030c22583070024f8bf?OpenDocument

  1. B) Тълкувателно дело пред ВАС – 4/2019

http://sac.justice.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/70b0af9b02a11607c2258446003f1c70?OpenDocument

  1. C) https://segabg.com/hot/category-bulgaria/cacarov-si-osiguri-novo-ukrivane-na-proverkata-za-cumgeyt

https://segabg.com/category-observer/cum-geyt-se-preplitat-vsichki-poroci-na-sudebnata-sistema

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ да образува проверка, в хода на която да се съберат всички факти и информация за  извършените от Сотир Стефанов Цацаров престъпления по гореописаният казус, като вносителите  бъдем информирани за предприетите действия на Комисията и резултатите от тях и образуваната проверката.

26.01.2021г.    Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”                                              Димитър Стоянов

Цацаров е стар наш ‘любимец“, човека, който окончателно превърна прокуратурата в бухалка на мафията и изцяло я подчини на Пеевски и Борисов. Той по заповед на Пеевски посочи Гешев за свой наследник и направи нужното във ВСС това мафиотско назначение и заповед да бъдат изпълнение подарявайки за още седем години прокуратурата на мафията! Именно по тези причини, БОЕЦ обявихме през лятото оставката на Цацаров, като част от първите искания на протестите обединени в една цел – оставките на Борисов, Гешев, Цацаров и Кошлуков! Тези оставки са първата задължителна, макар и недостатъчна  стъпка към отстраняване на мафията от властта!

БОЕЦ сме категорични, че това правителство трябва незабавно да бъде свалено от власт и ще продължим с действията си тази посока! Доказано докато мафията е на власт всеки опит за реформи, за промяна към добро, или са някаква нормалност са обречени! Битката срещу това зло ще се води от гражданите на площадите.

Изриване е нужно, изриване!

Продължаваме, очаквайте следващите действия на БОЕЦ и когато излезем ни последвайте!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

60 000км. е изминала Мария Белова от ГЕРБ със служебни коли на Парламента през 2020г. (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Наглост и самозабравяне! В държавата на мафията за медицински хеликоптер пари няма, но за „награди и бонуси“ на послушните чиновници крепящи властта на мафията винаги пари има без значение дали е криза, или не! В условиятя на коронакризата хиляди българи загубиха работата си, хиляди бизнеси изнемогват и загиват, стотици хиляди се чудят как да оцелеят финансово, но  за разни „членове’ на различни комисии, администрация и държавни хранилки бонуси и „мазнинка“ има, както се изразява Вожда с Джипа. Той пълни чекмеджетата, те пълнят джобчетата, а българите вече повече от десет години са най-бедната, болна и изчезваща нация в Европа. И най-корумпираната държава в Европа. 

Традиционно вече в началото на всяка година БОЕЦ заявява и изисква  от редица държавни институции, комисии и служби информация за получените бонуси за предходната годна. Така наречените ДМС – „допълнително материално стимулиране“, награди, премии и тн. Питахме и Парламента за това, колко дни са ходили на работа депутатиете, колко километра са използвали служебни коли и др. 

Мария Белова, депутат от ГЕРБ – шампион по возене със служебна кола за 2020г.  заедно с вожда Бойко Борисов – Буда – шампион по возене с Джипка. Добре ги е обучил Вожда.

Днес ще ви представим „шампиона“ по пробег със служебна кола на Парламента – Мария Щерева Белова, депутат от ГЕРБ изминала само за 2020г.  – 58 861 км., което е 1.5 пъти обиколката на земята по екватора! През изминалата година Парламента е имал 150 дни пленарни заседания.

Мария Белова – депутат от ГЕРБ, изминала почти 60 000 км. със служебен автомобил на НС за 2020г.

Познавате ли депутат Белова? Не? И ние така. Проверка в интеренет ни препраща към скандал с нейно участие за приемане на лобистки закон за арендуването не земята.  Подобни анонимници са огромна част от депутатите ни. Послушни изпълнители на волята на господарите. За „меките столчета“, депутатските кюфтета, служебни коли и трохите от лапането на господарите са способни на всичко.

Стискат властта  всички – БСП, ДПС, ГЕРБ, ОП , АТАКА и тн. и заедно пазят статуквото и  игратя театъра на „управляващи и опозиция“ А те са си едно. Захапали „кокала“ на властта паразити, които смучат и източват всичко,  до което могат да се докоснат на гърба на най-бедният народ в Европа. Да изминеш 60 000 км. със служебен автомобил е поредният „подвиг“ на наглите. Да обиколиш един път и половина земеното кълбо по екватора, като народа ти плаща масрафа е чиста форма на наглост. Народа ти плаща и заплата около 6000 лева, срещу която заплата дори не ти знае името. Можеш поне да си платиш бензина.  В челната десетка влизат преобладаващо неизвестни анонимници, за които никой не е чул, но разбираме за техният афинитет към служебни коли и безплатно возене за сметка на народа. Не сме чули да са внасяли някаки законопроекти, или да са задавали някакви въпроси, като депутати. Нямат време от возене сигувно. Слушкат, мишкуват и паразитират. Това са качествата на българските депутати!

В следващите дни ще публикуваме пълният списък на всички депутати и изминатите от тях километри със служебни автомобили. Ще публикуваме и списъка на отсътвията и присъствените дни на депутатите в пленарни заседания на Парламента. Пеевски води класацията… Не можете да си представите за каква наглост става дума. 

БОЕЦ сме категорични, че това правителство трябва незабавно да бъде свалено от власт и ще продължим с действията си тази посока! Доказано докато мафията е на власт всеки опит за реформи, за промяна към добро, или са някаква нормалност са обречени! Битката срещу това зло ще се води от гражданите на площадите.

Изриване е нужно, изриване!

Продължаваме, очаквайте следващите действия на БОЕЦ и когато излезем ни последвайте!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

3 271 000 лв. премии в Здравната каса за „постигнати резултати“! А пациенти умираха на стълбите пред болниците…(документи)

Годината бе тежка за българското здравеопазване, по-точно за български граждани и пациенти. Многомесечни протести на медицинските сестри заради мизерните им заплати, протести на рехабилитатори, на работещите в общинските и държавни болници, на лекарите от психиатричната помощ. Закривани отделения и болници във фалит. Смъртни случаи заради лекарски грешки и небрежност, станахме свидетели на  десетки скандали и брутални кадри от мизерията в някой болнични заведения! Събирахме капачки за кувьози и левчета с СМС-и за лечение на български деца в чужбина. Някои не дочакаха… А кризата породена от коронавируса показа и извади на показ всички проблеми на здравната ни система. Пациенти умираха на стълбите пред болниците. През 2020 г.  България достигна първо място по смъртност в ЕС!

През 2020г. не е решен НИТО ЕДИН ПРОБЛЕМ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО! Напротив, блатото става все по дълбоко и животозастрашаващо! И на този фон служителите в НЗОК са си раздали ТРИ МИЛИОНА И ДВЕСТА ХИЛЯДИ  ЛЕВА БОНУСИ за „постигнати резултати“!  Резултатите са следните – българите сме на първо място в Европа по смъртност, сърдечно-съдови заболявания, инсулти, инфаркти, онкологични заболявания и тн. И на последно място по трансплантации и превенция на редица заболявания! Българите имат най-кратка продължителност на живота и най-лошо качество на живот. Всеки лев в сектор „здравеопазване“ даден, като бонус за „постигнати резултати“ е цинизъм! 

От друга страна, като сравним бонустите в НЗОК с тези в МВР например, ства ясно, че полицаите   са взели 4 пъти повече пари от служителите в Здравната каса, като и заплатите им са по-високи! ( БОЕЦ публикувахме документи, че в МВР  са си раздали за 2020г. над 52 милиона лева бонуси)  Това също е показателно и онагледява приоритетите и политиката на геноцид на правителството на ГЕРБ и ДПС.  За слугите на Борисов, Пеевски и Доган в МВР  се излива рога на изобилието, а за болните и хората, които трябва да се грижат за тях пари няма! Н е нормално и е дори цинично, когато на над един милион пенсионери с 300 лева пенсия се подвхвърля два пъти годишно по 50 лева милостиня за Коледа и Велик ден, държавните служители да получват хиляди лева бонуси! Но в държавата на мафията е така. За лечение пари няма, за децата с увреждания пари няма, за възрастните хора пари няма, но за бонуси милиони има! И за крадене милиарди има!

 В държавата на мафията за медицински хеликоптер пари няма, но за „награди и бонуси“ на послушните чиновници крепящи властта на мафията винаги пари има без значение дали е криза, или не! В условиятя на коронакризата хиляди българи загубиха работата си, хиляди бизнеси изнемогват и загиват, стотици хиляди се чудят как да оцелеят финансово, но  за разни „членове’ на различни комисии, администрация и държавни хранилки бонуси и „мазнинка“ има, както се изразява Вожда с Джипа. Той пълни чекмеджетата, те пълнят джобчетата, а българите вече повече от десет години са най-бедната, болна и изчезваща нация в Европа. И най-корумпираната държава в Европа. 

БОЕЦ сме категорични, че това правителство трябва незабавно да бъде свалено от власт и ще продължим с действията си тази посока! Доказано докато мафията е на власт всеки опит за реформи, за промяна към добро, или са някаква нормалност са обречени! Битката срещу това зло ще се води от гражданите на площадите.

Изриване е нужно, изриване!

Продължаваме, очаквайте следващите действия на БОЕЦ и когато излезем ни последвайте!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА