Вие малоумни ли сте, или нас мислите за аборигени?

Плато било, каканижат всички свински експерти и вувузели. Какво плато, бе, тотална катастрофа е!
Над 4500 заразени на ден, 200 починали и почти 10 000 в болница. Това е абсолютен рекорд, връх и постижение, за което Борисов и бандата му трябва да бъдат съдени и осъдени за геноцид. Първо място по смъртност и последно място по ваксиниране в Европа, това вече е плато. Така сме от месеци и не мърдаме от тези позорни места в класациите.
Някакво плато забелязвам и в прокуратурата, като надгробна могила – пусто и самотно, ни вопъл, ни стон. За пореден ден няма задържани от Ел Каскето. Ни резиденти, ни олигарси, ни кьорав клошар дори. Мълчи прокуратурата и по сигналите на БОЕЦ за Къщата в Барселона, за коституционният съдия Констанит Пенчев, разкрит от биволите, като люксембургски милионер. Мълчат и за Красимир Гергов, за пачките и кюлчетата, за Цветанов, за вилите на Карадайъ и джипката на Буда. Плато е, братя и сестри. Или платено е, въпрос на гледна точка.
От сега правим прогноза за събота и неделя. Изведнъж – О, Чудо! Благодарение на титаничните усилия на Вожда – Слънце и малките слънчуги изведнъж рязко спада броя на заразените, починали няма, дори имаме няколко възкръснали… Мутрата лично ще чете статистиката от някоя магистрала и който не вярва, значи е провокатор, чиято цел е да счупи стабилността и държавата Му.
Изборите ще минат, а Борисов и бандата му ще плащат за хилядите загубени човешки животи заради тяхната некадърност, страхове и алчност. БОЕЦ няма да забравим. Ще снимаме филм, как Буда си подарява раираното сако на бай Ставри.
Продължаваме!

И след тези избори вероятно ще трябва да сваляме и следващите. Гответе се за серия от избори, докато изринем кочината и си подредим държаватаГответе се за площадите още на 05.04.2021г.! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Унищожителна критика на Брюксел към България за газовите тарифи! (документи)

Подкрепете  БОЕЦ в справедливите ни битки –<<< PAYPAL >>> link click

На 27.01.2021г. БОЕЦ изпрати писма до ЕК и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, с което поставяме редица въпроси касаещи статута и закоността на проекта „Турски поток“ и сътветствието на българското законодателство с европейскиото за преноса и транзита на газ.

Тук може да се запознаете с текста на писмото:

БОЕЦ поиска официално становище от Брюксел за „Турски поток“! (документи)

В резултат получихме поредица от отговори, от които ставя ясно, че ЕК е стартирала наказателна процедура срещу България още през май 2020г. заради отказ на нашата страна да транспонира в своето законодателство Европейската директива отнасяща се за вътрешния газов пазар. Правителството пазеше в дълбока тайна информацията за тази най-тежка санкция и пазеше омертата заради строителството на ТУРСКИ ПОТОК! 

Важно! Брюксел с наказателна процедура срещу България. (документи)

В своето поредно писмо от АГЕНЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ACER – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ни информират, че е постановен и отказ да бъде одобрено предложението на България изготвено от ДКЕВР и Булгартрансгаз за методологията и тарифите за природен газ на входно-изходните точки на ЕС.

Публикуваме текста на писмото:

Относно: Въпроси, свързани с „Турски поток“ на територията на България

Уважаеми г-н Георгиев,

Досежно Вашето писмо от 21 януари 2021 г. относно прилагането на законодателството на ЕС към сегментите на българската мрежа, свързани с газопровода „Турски поток“ — в писмото си до Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори ACER (“Агенцията“) искате разяснения по няколко въпроса. Първо, правите запитване дали разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за създаване на Мрежов кодекс за хармонизирани тарифни структури за пренос на газ (“NC TAR“) се прилагат към новия газопровод и по-специално относно задълженията на Агенцията по отношение на процеса на консултиране на тарифите. Бих искал да Ви информирам, че до момента Агенцията не е могла да оцени как “NC TAR” е приложен към различните части на българската газопреносна мрежа, включително съответните сегменти, свързани с “Турски поток“, нито дали предложената методология за определяне на тарифи е в съответствие с изискванията на NC TAR. Агенцията наистина е била уведомена за консултационния процес, проведен в България. В своя доклад (https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20–%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Bulgaria%20with%20Explanatory%20note.pdf) Агенцията предоставя своите виждания относно процеса на консултации, последвал през 2020 г., и несъответствието му по отношение на предложените тарифи с изискванията, посочени в Чл. 27, ал. 2 от Мрежовия кодекс “NC TAR”. След този анализ, Агенция ACER препоръча на българската Комисия по енергийно и водно регулиране КЕВР или оператора на газопреносна мрежа “Булгартрансгаз” да извършат нова консултация относно тарифната методология в съответствие с изискванията на “NC TAR”, с цел осигуряване на прозрачност и яснота на заинтересованите страни и на Агенцията. Въз основа на последната комуникация с българския национален регулаторен орган КЕВР, Агенцията разбира, че е в ход подготовката за нов процес на консултация. Задълженията на Агенцията по отношение на анализа на тарифните консултации, извършени от КЕВР и “Булгартрансгаз” са изложени в Чл. 27 от Мрежовия кодекс “NC ТАR”. По отношение на обхвата на приложение на Мрежовия кодекс “NC TAR”, Агенцията посочва, че съгласно Чл. 2, ал. 2 от “NC TAR”, настоящият регламент “се прилага за всички входни и всички изходни пунктове на газопреносните мрежи“. Глави III, V, VI, Чл. 28, Чл. 31, ал. 2 и 3 и глава IX “се прилагат само за пунктове за взаимно (интерконекторно) свързване”. Глави III, V, VI, член 28 и глава IX се прилагат “за входни пунктове от трети държави или изходни пунктове за трети държави, или и двете, когато националният регулаторен орган вземе решение да приложи Регламент (ЕС) 2017/459 в тези пунктове“. Второ, питате дали Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс за механизмите за разпределение на капацитета в газопреносните системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (“NC CAM“) следва да се прилага към новия газопровод и какви са задълженията и правомощията на КЕВР. Агенцията отбелязва, че Чл. 2, ал. 1 от Мрежовия кодекс “NC TAR” гласи, че “настоящият регламент се прилага за пунктовете за взаимно свързване. Той може да се прилага и за входни и изходни пунктове от трети страни, при условие, че е взето решението на съответния национален регулаторен орган“. В случая с България, Агенцията не е информирана, че обхватът на Мрежовия кодекс се прилага за граници извън ЕС. По отношение на задълженията на КЕВР, мога да Ви насоча към Чл. 41 от Директива (ЕО) 2009/73, където задълженията и правомощията на КЕВР са ясно определени. И накрая, относно въпроса Ви относно стъпките, които Агенцията е готова да предприеме, в случай че българският оператор на газопреносна мрежа “Булгартрансгаз” откаже да предостави или предостави непълна информация — бихме искали да Ви информираме, че Агенцията ще продължи да наблюдава изпълнението на Мрежовия кодекс съгласно Чл. 5 (1)(e) от Регламент (ЕС) № 2019/942. В случай, че “Булгартрансгаз” не се съобрази с предоставянето на информация за споделяне с Агенцията, от която Агенцията се нуждае, за да изпълнява задълженията си, Агенцията ще издаде решение да поиска информация по смисъла на Чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 2019/942. 

Искрено Ваш, Денис Хезелинг Ръководител отдел “Газ”

Живко Гиргинов от БОЕЦ преведе и анализира посоченият в отговора доклад на ACER (в линка) Около 80 % от текста съдържа тежки критики и забележки към България и отказ да бъде приета предложената от ДКЕВР и Булгартрансгаз методология за тарифите за пренос на газ на входно-изходните точки на ЕС! Документа е изключително остър в нетипичен за брюкселската бюрокрация стил и език. Публикуваме целият текст на Доклада, като Живко Гиргинов при превода и анализа на материала е подчертал  за вас пасажите съдържащи критика.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ACER – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ДОКЛАДА НА АГЕНЦИЯТА – АНАЛИЗ НА КОНСУЛТАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ТАРИФИТЕ ЗА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

 

Настоящият Доклад на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори“ACER” се основава на окончателната консултация на оператора на газопреносната система в България “Булгартрансгаз” (отворена от 12 декември 2019 г.до 12 февруари 2020 г.) за методологията за определяне на референтните цени. Налице е противоречива информация относно междинния или окончателния статус на тази консултация, което доведе до значително забавяне на процедурата запубликуването на този Доклад на АгенцияACER и евентуално нарушаване на правните задължения от страна на българския национален регулаторен орган – Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР.

Съгласно първоначалната комуникация междуКЕВР и Агенция ACER – чрез имейл през февруари 2019 г. – консултацията, проведена с оператора на газопреносна система “Булгартрансгаз”,е била окончателна  – съгласно Чл. 26, ал. 1 от Регламента на Европейския съюз 2017/460от 16 март 2017 г., с който се постановява Мрежов кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ, наречен “NC TAR”. Агенция ACER беше готова да публикува настоящия Доклад до датата 12 април 2020 г., т.е. преди крайния срок за публикуване на Доклада. На 31 март 2020 г. Агенция ACER сподели окончателната чернова на Доклада с КЕВР и с “Булгартрансгаз” за сведение и проверка на фактологията за евентуални грешки, с взаимно одобреното намерение да бъде публикуван на 8 април 2020 г. – т.е. достатъчно време преди изтичане на крайния срок.

Преди крайния срок за публикуване на Доклада на Агенция ACER, анализиращ окончателната консултация, обаче, КЕВР изненадващо оповести, че всъщност предстои да проведе друга “окончателна” консултация, както разпореждало българското законодателство, и регулаторът КЕВР бил отговорен за нейното провеждане – това беше потвърдено от КЕВР с официални писма датирани от 9 април и 8 май 2020 г.

Поради това, Агенция ACER се наложи да прекрати публикуването на Доклада си – въз основа на информацията, че предишната консултация с “Булгартрансгаз” всъщност не е била окончателна.Агенцията се подготви да изготви нов Доклад, който да бъде базиран на окончателната консултация на КЕВР през септември 2020 г.  – очакваната дата на нейното приключване – и да публикува Доклада до ноември 2020 г., за да успее да изпълни директивата на Чл. 27, ал. 3 от Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”, която постановява 2-месечен краен срок за публикуване.

Независимо, че горепосоченият график беше сведен до знанието на КЕВР от Агенция ACER, и въпреки неколкократните настойчиви изисквания от Агенция ACER КЕВР да актуализира напредъка по окончателната си консултация с “Булгартрансгаз”, Агенцията така и не получи каквато и да е информация от българския национален регулаторен орган Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР до края на август 2020 г. На 24 ноември 2020 г. КЕВР информира Агенция ACER с официално писмо, че вече били одобрили методологията за определяне на референтните цени на 16 август 2020 г.

От информацията от това писмо става видно, че процесът за консултиране на тарифната методология на референтните цени представлява някаква смесена схема от европейски и национални задължения, и в крайна сметка не съответства на изискванията на Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”. За голямо съжаление – информацията, предоставяна от КЕВР на Агенция ACER по време на целия този процес, противоречеше на същинските действия на КЕВР: Агенцията ACERтака и не беше уведомена нито за началото на т.нар. “окончателна” консултация на КЕВР с “Булгартрансгаз”, нито за получените отзиви относно това – така, както това се изисква отЧл. 27, ал.1 и Чл. 26, ал.3 от Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”. Бидейки неуведомена за стартирането и наличието на окончателна консултация, Агенция ACER не успя да приключи своя анализ, нито да публикува свързания с него Доклад. В последната си комуникация с Агенцията, КЕВР посочи, че консултацията с “Булгартрансгаз” следва да се възприема като “окончателна” по силата на Мрежовия кодекс “NC TAR”.

След обмена на тази кореспонденция с КЕВР, на 15 декември 2020 г. Агенция ACER взе решение да публикува настоящияДоклад, в който се анализира първоначалната консултация, започната от оператора на газопреносната система в България “Булгартрансгаз”. По този начин Агенцията изпълнява задълженията си, предвидени в Чл. 27, ал.3 в Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”, с цел да осигури прозрачност за заинтересованите страни. От своя страна КЕВР пък заяви, че тарифната методология на референтните цени, която в крайна сметка били одобрили, не се различава съществено от тази, която била първоначално консултирана с “Булгартрансгаз” и която анализираме в настоящия Доклад, който следва по-долу след тази Обяснителна записка. Агенция ACER, обаче, не е в състояние да верифицира това твърдение на КЕВР.

Агенция ACER препоръчва на българския национален регулаторен орган “Комисия за енергийно и водно регулиране” КЕВР да предприеме последващите обществени консултации за определяне на тарифна методология на референтните цени в съответствие с изискванията, определени в Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”, които имат за цел да осигурятпрозрачност и яснота както за заинтересованите страни, така и за самата Агенция ACER.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ACER – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

ДОКЛАД

АНАЛИЗ НА КОНСУЛТАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ ЗА СТРУКТУРАТА НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ

15 декември 2020 г.

Национален регулаторен орган в РБългария – Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Оператор на газопреносната система в България – “Булгартрансгаз”

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ ACER

Операторът на газопреносната система в България „Булгартрансгаз“ предлага матрична схема за методология на референтните цени с входно-изходноразпределение 50/50.Тарифите за пренос до и от газохранилищата са намалени с 80%.Освен това операторът предлага да се прилагат две стоково-базирани тарифи за пренос и да няма тарифи, които да не са базирани на пренос.

След като приключи анализа си на документа за консултация съгласно Чл. 27, ал. 2 от Регламента на ЕС 2017/460 от 16 март 2017 г. за създаване на Мрежов кодекс за хармонизираните тарифни структури за пренос на газ („NC TAR“), Агенция ACER заключи, че:

 • Както е посочено в Таблица 1, консултативният документ не съдържа по-голямата част от изискваната информация, посочена в Чл. 26, ал. 1 от Мрежовия кодекс – най-важното е, че липсват стойностите на параметрите, използвани като входни данни в матрицата;
 • Документът за консултацията е публикуван на английски език, но не включва подробните аналитични предположения, които да позволят на Агенцията да оцени методологията на референтните цени;
 • Опростената тарифна схема не съответства на изискванията на Чл. 30, ал. 2, буква б от Мрежовия кодекс “NC TAR”, тъй като не отчита референтните цени за съответните пунктове, нито капацитетите, нито пък позволява те да бъдат въвеждани и променяни;
 • Мрежовите потребители не биха могли да възпроизвеждат и прогнозират референтните цени, използвайки информацията, предоставена в тарифния модел и в документа за консултация;
 • Дългосрочните договори са изключени от методологията на референтните цени: в резултат на това, предложената методология покрива само едва 29% от разрешените приходи;
 • Отразяването на разходите на методологията не може да бъде оценено, предвид липсата на достатъчно информация.Въпреки че избраните разходни фактори са принципно вярни, техните стойности и взаимодействия за получаване на референтните цени не са представени по прозрачен начин;
 • Корекциите, които се прилагат, са разрешени от Мрежовия кодекс “NC TAR”, но тяхното въздействие върху референтните цени не може да бъде получено от данните, налични от проведената обществена консултация с “Булгартрансгаз”;
 • Сравнението с капацитетите на база “разстояние” (Capacity Weighted Distance) показва, че методиката на матрицата дава по-ниска (а по този начин – по-добра) оценка на разпределението на разходите (Cost Allocation Assessment);
 • Документът за консултацията не съдържа достатъчно доказателства за правилно оценяване на кръстосаното субсидиране и за липса на дискриминация, като в същото време:
 • оценката на разпределението на разходите е 50%, което показва висока степен на кръстосано субсидиране между потребителите в системата на кръстосан достъп и на потребители в рамките на системата, което не е нито обяснено напълно, нито е оправдано;
 • Въз основа на наличната информация, прилагането на дългосрочни договори е твърде вероятно да доведе до дискриминация между потребителите на тези договори и други потребители;
 • Може да съществува обемен риск поради това, че 41% от транспортираните газови обеми са насочени към други преносни системи;
 • Предложената методология на референтни цени може да наруши трансграничната търговия, като се има предвид високото съотношение на оценката на разпределение на разходите и наличието и прилагането на дългосрочни договори;
 • Прилагането на общ компонент за стоковите такси, които не се основават на цените, свързани с количеството на потока на газ, не е прозрачно и е прекомерно; то следва да се преустанови постепенно до края на регулаторния период;
 • Допълнителна такса сигурност на доставките (SoS) бива начислявана на вътрешните изходни пунктове, според решение на българското правителство;

В своето окончателно решение Агенция ACER препоръчва на КЕВР:

 • да провери дали са изпълнени условията за изключване на дългосрочни договори от методологията на референтните цени, описани в Чл. 35 от Мрежовия кодекс “NC TAR”;
 • да предостави пълна аналитична информация за входящите данни за методологията и за изчисленията в нея, според които се извличат тарифите, така че да се даде възможност за по-добра оценка на:
 • общото отразяване на разходите и прилагането на корекции в методологията;
 • да не се допуска дискриминация и неоправдано кръстосано субсидиране;
 • обемния риск;
 • трансграничната търговия.

При изпълнение на гореописаните препоръки, КЕВР трябва да положи специални грижи за изясняване взаимодействието на дългосрочните договори с методологията на референтните цени и как свързаните с това избори влияят върху спазването на изискванията, посочени в Чл. 7 от Мрежовия кодекс “NC TAR”.

 • да предостави на мрежовите потребители модел на опростена тарифа, която да им позволи да възпроизвеждат и прогнозират тарифите;
 • да сигури достатъчно ниво на детайлност, за да позволи подходящо сравнение на предложената методика на определяне на референтните цени и съпоставителната методика на определяне на референтните цени с капацитети на база “разстояние” (CWD);
 • да обясни се причините за промените в тарифите по обоснован количествен начин;
 • да осигури на по-голяма прозрачност на общия компонент на стоковите такси и ясен път на намаляването им, така че стоковите такси да покриват основно разходите, пряко свързани с количеството на газа, който е пренесен.
 • да разпредели разходите по сигурността на доставките(SoS) като не-преносни услуги, така че произтичащите от тях тарифи да подлежат на изискванията за не-преносните тарифи, като по този начин се осигури по-голяма прозрачност за заинтересованите страни.

 

ПЪЛНОТА

Публикувана ли е цялата информация, посочена в Чл. 26, ал.1 в Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”?

Чл. 26, ал.1 изисква документът за консултация да бъде публикуван на английски език, доколкото е възможно.“Булгартрансгаз“ публикува целия документ за консултация на английски език.В документа за консултацията, обаче, липсват важни подробности, които да позволят пълно разбиране на обосновката за избора на методологията и на нейните особености.Като цяло, “Булгартрансгаз” е публикувал информацията от Чл. 26, ал.1 от “NC TAR” по един разпокъсан начин, както е показано в Таблица 1 по-долу. Това сериозно възпрепятства възможностите на заинтересованите страни да предоставят съдържателни отговори на консултацията.Поради това,Агенцията препоръчва даконсултирана с цялата необходима информация, която да бъде оповестена, преди да вземе окончателното решение относно методологията, и да се даде на заинтересованите страни достатъчно време да изразят своите коментари, и те да бъдат взетипод внимание, съгласно Чл. 26, ал. 1 и 2 от Мрежовия кодекс “NC TAR”.

Таблица 1

Член / Алинея / Точка / Подточка Информация Предоставена:

Да / Не / Частично

26(1)(a) Описание на предложената методика за референтна цена Да
26(1)(a)(i)

26(1)(a)(i)(1)

26(1)(a)(i)(2)

Индикативната информация, посочена в Чл. 30, ал. 1, буква “а”, включително:

·         обосновката на използваните параметри, които са свързани с техническите характеристики на системата

·         съотносимата информация за съответните стойности на тези параметри и

·         прилаганите допуски

Частично:разходите и разстоянията, използвани за матрицата на методологията не са предоставени
26(1)(a)(ii) Стойността на предложените корекции за капацитетно базираните тарифи за пренос  на газ, съгласно Чл. 9 Да
26(1)(a)(iii) Референтните цени, които подлежат на консултации Частично:индикативните референтни цени не са отчтени в опростения модел на тарифите
26(1)(a)(iv) Компонентите и подробностите за тези компоненти за оценките на разпределението на разходите, посочени в Чл. 5 Да
26(1)(a)(v) Оценка на предложената методика за референтни цени в съответствие с Чл. 7 Не:

документът за консултация и моделът на опростените тарифи не позволяват да се възпроизведе методология

26(1)(a)(vi) Когато предложената методология за референтна цена е различна от методологията за референтна цена на капацитета на база разстояние (CWD), описана в Чл. 8, сравнението ѝ спрямо последната е придружено от информацията, посочена в подточка iii Частично:консултацията съдържа сравнителна таблица с много малко обяснения
26(1)(b) Индикативната информация, посочена в Чл. 30, ал. 1, буква “б”, подточки i), iv) и v) Да, но неясно.

Капацитетът/стоковият раздел не е ясен, тъй като има 2 вида стокови такси: в документа за консултацията “Булгартрансгаз” не отчита, че една от тези стокови такси не е налице, поради което отчетената разлика капацитет/стока е 85/15; въпреки това, “Булгартрансгаз” отчита в образеца на Агенцията и двете такси, поради което отчета е с разделяне в съотношение 76/24. Агенция ACER държи и двете такси да се отчитат винаги като стокови такси

26(1)(c)(i) 26(1)(c)(i)(1) 26(1)(c)(i)(2) 26(1)(c)(i)(3) Когато стоково-базирани тарифи за пренос на газ, посочени в Чл. 4, ал. 3, са предложени:

·         по начина, по който са определени

·         с дялна допустимите или целевите приходи, които се очаква да бъдат събрани от тези тарифи

·         с индикативните стоково-базирани тарифи за пренос

Да, но

за един от двата компонента на стоковия разход;

Отчасти:

за останалите.

Двете предложени стокови такси са в основата на различни видове разходи: фиксирани и променливи.Допусканията за т.нар. “общ компонент”, покриващ фиксираните разходи, не са представени подробно.

26(1)(d) Индикативната информация, посочена в Чл. 30, ал. 2 Ограничено:

Консултацията не отговаря на изискванията на Чл. 30, ал.2, буква “а”, подточка ii), тъй като не предвижда прогнозната тарифа между цените през първата година от регулаторния период и през следващите.

 

 

 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ

Съответства ли методологията за определяне на референтните цени на изискванията, посочени в Чл. 7 на Мрежовия кодекс за хармонизирана тарифна структура за пренос на газ “NC TAR”?

„Булгартрансгаз“ предлага матрична схема на методологията.Като първа стъпка – приходите, получени от изпълнението на дългосрочни договори, се изваждат от общите допустими приходи.Индикативните референтни цени са резултат от оставащия дял на разрешените приходи, които трябва да бъдат възстановени. Компонентите на цената се явяват: стойността на активите, топологията на системата, както и техническия и резервираниякапацитет. След разяснениятаот “Булгартрансгаз”чрез обратната връзка с единствения техен отговор на документа за консултация, Агенцията ACER разбра, че всички дългосрочни договори са били изключени от методологията за определяне на референтните цени, съгласно Чл. 357 от Мрежовия кодекс “NC TAR”.Въпреки това, “Булгартрансгаз” не споменава изрично това правно основание в документа за консултация, което би помогнало за изясняване на обхвата на предложената ценова методология.

В резултат на изключването на дългосрочни договори, матрицата на методологията се прилага само за възстановяване на 29% от разрешените приходи на “Булгартрансгаз” за тарифния период 2020/2021г. Това означава, че общата стойност на методологията е значително намалена.Документът за консултация не включва оценки на очаквания дял на разрешените приходи, които трябва да бъдат възстановени за оставащите години от регулаторния период.В документа не се предоставя също и информация дали са спазени условията за прилагане на Чл. 35 от Мрежовия кодекс “NC TAR”, независимо, че “Булгартрансгаз” се опита да увери Агенция ACER, че всички условия са спазени, вкл. и тези по Чл. 7.Независимо от тези уверения, Агенцията – предвид липсата на нужната информация относно разходите, разстоянията и капацитетните фактори на предложената ценова методология, не може да удостовери дали тези принципи се спазени.

 

Описание на газопреносната мрежова система

„Булгартрансгаз“ описва преносната си мрежа като взаимосвързана национална и транзитна система.Общата дължина е 2788 км, с пръстеновидна форма и разлонения.Голям брой клиенти са директно свързани с преносната система.Структурно представяне на системата е схематично представено на стр.6 от документа за консултация.

Националната газопреносна система може да транспортира 78 TWh, но през последните години тя е използвана за по-малко от половината от този капацитет. Преносната система може да транспортира 188TWh и е резервирана и оползотворявана по дългосрочни договори, подписани през 1998г. и изтичащи до 2030 г.

След двустранни разяснения,Агенция ACER разбира, че 2 дългосрочни договора все още са в действие: единият е подписан през 1998 г., а другият — през 2019 г. Докато първият е единствено договор за чист транзит, последният е резултат от открит сезон.“Булгартрансгаз” предлага да се изключат и двата посочени дългосрочни договори от методологията за определяне на референтни цени.

За да се приложи матричната методология, тръбопроводите са групирани според диаметъра им, вариращ от 0,25 до 1,2 метра.Системата разполага и с 8 компресорни станции с обща мощност 281 MW.

Като цяло, българската газопреносна мрежа има следните пунктове, както следва:

 • 4 двупосочни интерконекторни пункта (IP)
 • 1 с Румъния в Негру Вода / Кардам (трите паралелни тръбопровода, които в Румъния достигат IP Негру Вода/Кардам не са свързани към газопреносната система на Румъния; това обяснява защо не е създадена виртуален интерконекторен пункт с другия IP-пункт, свързващ България с Румъния)
 • 1 с Румъния в Русе/ Гюргево
 • 1 с Гърция в Кулата /Сидирокастрон
 • 1 с Гърция в IGB Интерконектор Гърция – България / Стара Загора (този IP-пункт се очаква да започне да функционира до края на 2020 г.; газопроводът IGB има 25-годишно освобождаване от прилагането на регулирани тарифи, считано от началото на търговската операция)
 • 2 двупосочни пункта с трети държави:
 • 1 с Турция в Странджа/ Малклокар
 • 1 със Сърбия в Кириево / Зайчар
 • 240 изхода към потребителските точки
 • 2 входнипункта от националното производство на газ
 • 1 входенпункт към съоръжението за съхранение в Чирен, и изходенпункт към него

Агенцията ACER счита, че разграничението между транзитни и национални преносни системи не следва да се прилага за обхвата на прилагане на ценовата методология.По-пълна информация за техническите възможности на всички точки, разгледани в методологията, би спомогнала да се разбере последната.Агенцията препоръчва по-добре да се обясни как всички мощности са обработвани за целите на тарифите, особено във връзка с дългосрочните договори и включването или изключването им от методологията на цените, и по-специално: технически, дългосрочно резервирани, не-дългосрочно резервирани, и налични капацитетни мощности.

 

ПРОЗРАЧНОСТ

Опростената тарифна схема, предложена от “Булгартрансгаз” не позволява да се изчисляват тарифите за пренос за регулаторния период.Вместо това, опростената тарифна схема показва само частична информация за първата тарифна година на регулаторния период, за която се провежда консултация с оператора на газопреносната система.Капацитетът и тарифите не са показани за всеки съответен пункт, а се осигуряват само средните мощности, средните тарифи и краткосрочните множители.В документа от консултацията се предоставя допълнителна информация – отчита се индикативната референтна цена във всички съответни пунктове, но пак само за първата година от регулаторния период.

Накрая, не всички входящи данни за методологията са посочени в документа от консултацията: само частична информация за техническия и резервирания капацитет (и само за тарифната 2020/2021 година), докато разстоянията и разходите изобщо не са предоставени.Не се посочва ясно за всеки интерконекторен пункт какъв е делът на капацитета, който е изключен от прилагането на ценовата методология.Тя използва разходите за замяна на активи като входни данни.Агенцията успя частично да получи достъп до пълния тарифен модел, благодарение на което осъзна, че част от докладваната информация относно капацитета не съответства изцяло на тази, включена вдокумента от консултацията.

Като цяло, Агенцията счита, че мрежовите ползватели няма да могат като свържат предоставената в документа от консултацията информация и опростения модел на тарифите да пресъздадат и прогнозират референтни цени, нито ще разберат как са извлечени тарифите изобщо.

Агенция ACER препоръчва на КЕВР да предостави на ползвателите на мрежата опростен тарифен модел, който позволява да се възпроизвеждат и да прогнозират тарифите.За тази цел, опростената тарифна схема следва да позволява въвеждане на нови, други, основни входящи данни от методологията.

 

ОТРАЗЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

В Чл. 7, буква “б” от Мрежовия кодекс“NC TAR” се изисква методологията да вземе предвид действителните разходи,направени за осигуряване на газопреносните услуги, като се има предвид степента на сложност на преносната мрежа.“Булгартрансгаз” предлага да се използва матрица за методологията.Освен това предлагат да се използва:

 • разпределение вход / изход50/50;
 • разпределение капацитет / стокови продукти76/24;

Не е възможно Агенция ACER да оцени отразяване на разходите без точна информация за входящите данни на методологията и тяхното взаимодействие, с което формират референтните цени.

Предложената матрица използва като входни данни:

 • Приходите на разрешения приход на “Булгартрансгаз”, след прихода от изпълнението на дългосрочните договори.Приходите от дългосрочните договори се заплащат чрез цени, базирани на продукти сдоговорен капацитет;
 • минималните разстояния между всеки входен и изходен пункт;
 • техническият и заявеният / прогнозен договорен капацитет на входните и изходните пунктове;
 • разходите за замяна на активи. АгенцияACER разбира, че матрицата не взема предвид периода на амортизация на активите, а ги оценява така, сякаш те трябва да бъдат отново на пазара, на текуща, сегашна, стойност.

Разстоянията, капацитетите и разходите се определят за всяка група и раздел, в който газопреносната система е разделена – за целите на моделирането.Матричният модел предполага, че газът може да тече от всеки входен към всеки изходен пункт.Агенцията разбира, че групите се определят като набори от тръбопроводи, компресорни станции и голяма газ-измервателна станция; само една група е идентифицирана, за целите на мрежовото моделиране.Секциите са определени в документа от консултацията като връзки между два мрежови възела с относително хомогенни технически характеристики (диаметри, работно налягане и др.).

От двустранни разяснения Агенцията разбира, че методологията се прилага към цялата преносна мрежа (както на националната, така и на транзитно преминаващата), с приложени сценарии, които са стандартна характеристика на матричната методология, но те не се споменават, нито пък се представят изобщо в документа от консултацията.

Приетата матрица счита, че разходите за подмяна на активи са ключ за разпределяне на изискваните приходи към мрежовите секции, като се използват данни за диаметъра и дължината на газопроводните тръби и мощността на компресорните станции.

Матричният модел изчислява референтните цени на входните и изходните пунктове на газопреносната система чрез определянето им по такъв начин, че сборът от цените на всяка двойка входни и изходни пунктове отразява възможно най-приблизително разходите, определени от преноса на газ между двете точки.

Последователността на стъпките, приложени от матричната методология, е следната:

 • Първата стъпка в изчислението е да се раздели газопреносната система на възли и секции;
 • След това се определят разходите за единичния маршрут.Те се изчисляват с помощта на зачисляването на изисквания приход, използвайки дяла от разходите, необходим за възстановяването на конкретната секция в общите разходи за възстановяване на газопреносната система.Това се отнася за тръбопроводите и за компресорните станции.
 • Необходимите приходи, разпределени за всяка секция, се разделят на общата стойност на максималния (пиков) поток, който може да протича през този участък.След това маршрутните разходи на единица газ за използването на тази секция от тръбопровода се изчисляват, т.е. разходите за транспортиране на една единица газ през тази секция са равни на разходите за единица газ за тази секция.
 • Обобщените разходи за маршрут на единица газ се използват под формата на матрица за разходи на единица.Тя има толкова линии, колкото са изходните пунктове нагазопреносната система и толкова колони, колкото са входнитепунктове.Стойностите в тази матрица са сумата от отделните единични разходи за различните секции на газопровода, през който преминава 1 кубичен метър газот съответния входен пункт до съответния изходен пункт.Така общият размер на единичните разходи, която е възникнала при използването на съответния транспортен маршрут, се изчислява за всяка от тези комбинации.

Агенция ACER не можа да верифицира как се изчисляват и използват входните данни от модела в самия него.Това важи особено за разстоянията и единичните разходи, тъй като документът от консултацията и опростеният модел на тарифите не предоставят каквито и да са количествени подробности. И накрая, аспектите на капацитетите, които са ключови във всяка методология, не са представени прозрачно в документа от консултацията, като няма възможност да се установи кой капацитет принадлежи към дългосрочните договори, кой – към преноса на газ, и кой – за вътрешна употреба.

Агенцията счита, че изключването на приходите от дългосрочните договори и съответния капацитет от методологията трябва да се направи по-прозрачно и с ясно обяснение на ефектите върху нея от възможното свръх/недостатъчно възстановяване.Поради това, в резултат на горните оценки, Агенцията не може да приеме отразяването на разходните стойности от матричната методология.

Агенцията препоръчва на КЕВР да представи пълни аналитични данни за методологията и изчисленията ѝ за определяне на тарифите, по-специално:

 • Подробности за разходите за комбинация от пунктове (единични разходи, базирани на стойностите на замяната);
 • Разпределението на компресорите;
 • Какви са компонентите на разходите за единица продукт (напр. разходи за тръбопроводи, други услуги като измерване на данните, и т.н.);
 • Разстоянието между точките;
 • Допусканията за капацитетите (както договорените, така и техническите);
 • Всякакви други входни данни към методологията;
 • Сценариите за потоците, които са в основата на методологията.

 

Сравнение с методологията на капацитетите на база разстояния

„Булгартрансгаз“ предлага сравнение на консултираната матрична методология с методология на капацитетите на база разстояние в раздел 3.7 на документа от консултацията.При сравняването те прилагат едно и също разделение  вход-изход (50/50) и отстъпка за съхранение (80%).“Булгартрансгаз” посочва като основен резултат от сравнението, референтните цени приинтерконекторните пунктовеса по-ниски от тези от методологията на капацитетите на база разстояние: в резултат на това, трансграничната търговия следва да бъде облагодетелствана.

Въпреки това, докато Агенцията отбелязва, че матричната методология на референтните цени прави повечето интерконекторни пунктове по-евтини, онези пунктове на изхода към Гърция в Кулата / Сидирокастрон стават значително по-скъпи (с увеличение от + 86%).

Освен това, Агенцията отбелязва, че матричната методология прави входния пункт от Турция и изходния към Сърбия по-скъп (съответно с увеличение + 30% и +60%).

И накрая, Агенцията отбелязва, че най-голямото увеличение на тарифите се осъществява при изходите към вътрешния пазар (увеличение от +119%).

Според “Булгартрансгаз”, методологията на капацитетите на база разстояние (CWD) няма да отразява разходите в българската газопреносна система: би довело до разглеждане на по-нисък дял от приходите от вътрешната газопреносна истема в България, което би довело до още по-висок капацитетен индекс на оценката на разпределението на разходите (CAA) – 64% вместо 50% с матрицата.

Агенция ACER можа да удостовери информацията, посочена в документа от консултацията и имаше на разположение недостатъчен достъп до аналитичния тарифен модел, поради което не бе в състояние да оцени отклоненията от предложената матрична методология по отношение на методологията на база разстояния.И за да бъдем максимално точни, Агенцията не можа дори да верифицира как референтните цени са били получени чрез използване на матричната методология, и оттам – до каква степен двете методологии на референтни цени са сравними. “Булгартрансгаз” изпрати на Агенцията един файл, включващ само някои от анализите към методологията CWD, но понеже произтичащите тарифи се различаваха от онези, посочени в документа от консултацията, Агенцията счете, че данните от файла не са надеждни за пълно сравнение.

 

Сравнение с тарифите в преобладаващия период

„Булгартрансгаз“ предостави сравнение с тарифите в преобладаващия период в Таблица 4, страница 12 от документа от консултацията с КЕВР.Тарифите обаче се променят във всички пунктове, и често – твърде значително.Най-стабилните тарифи са тези при изхода от вътрешния пазар (-2 % през тарифната година 2020/2021) и при изходните пунктоветекъм Гърция (+2%).Агенция ACER не може да оцени причините за промяната на тарифата, тъй като в обществената консултация няма обяснения и тя не можа да получи достъп до модела на аналитичните тарифи.

 

Кръстосано субсидиране и недискриминация

Агенцията не е в състояние да оцени правилно недискриминацията и предотвратяването на неоправдано кръстосано субсидиране, предвид липсата на информация.Като цяло, и ако информацията беше налична в консултацията, Агенцията щеше да разгледа как са изчислени и използвани входящите данни за матрицата на методологията, като би обърнала специално внимание на разликата между трансгранични и национални цели.

Тъй като обаче стойността на капацитета на оценката на разпределението на разходите (CAA) е 50 %, Агенцията счита, че е налице висока степен на кръстосано субсидиране.“Булгартрансгаз“ оправдава такава висока стойност на CAA поради сложността на мрежата, образувана от две взаимосвързани, но исторически разделени системи, както и различни стойности на активите, свързани с различни части на мрежата.Агенция ACER обаче не можа да провери аналитично твърденията на „Булгартрансгаз“ и не можа да удостовери обосновката на “Булгартрансгаз”, поради което постави въпроса дали високите CAA-стойности са подходящи. Агенцията припомня, че такива високи стойности на оценката на разпределението на разходите (CAA) изискват подходяща обосновка и че предвидените в консултацията стойности не са достатъчни.При липса на подходяща обосновка, включително прозрачност на изчисляването на матрицата и за двата мрежови клонове, Агенцията счита документа от консултацията за несъвместим с Мрежовия кодекс “NC TAR”.

 

Дискриминация

За този анализ Агенцията определя „дискриминация“ като „прилагане на различни правила към сравними ситуации или едно и също правило за различни ситуации“.

В документът от консултацията липсва информация за разпределението на приходите между националната мрежа и транзитната мрежа, където все още съществуват дългосрочни договори.

Въз основа на наличната информация, Агенцията не можа да заключи, че предложената методология е в съответствие с принципа за недискриминация.По-специално, Агенцията не е в състояние да бъде убедена относно начина, по който се изчисляват разходите за подмяна, как дългосрочните договори взаимодействат с методологията и как се прилагат различните сценарии за потока на газ.

 

Обемен риск

Съгласно Чл. 7, буква “г” от Мрежовия кодекс “NC TAR”,методологията на референтните ценитрябва да гарантира, че значителният обемен риск, свързан по-специално с транспорта в системата за вход/изход, не се възлага на крайните клиенти в рамките на тази система за вход/изход.

В документа от консултацията “Булгартрансгаз” не засяга обемния риск.Единственото изявление по темата е дадено в раздел 3.5.4 от документа, където значително увеличение на транзитния поток в средносрочен план е представено като стабилизиращ елемент за тарифите.В документа от консултацията не се предоставят количествени доказателства отвъд първата година от регулаторния период, но “Булгартрансгаз”са споделили допълнителна информация с Агенцията, за да подкрепят своето заявление.

Като се има предвид, че приходите от използването на междусистемни мрежи за тарифния период 2020—2021 г. се оценяват на 41 % от общите приходи, съществува потенциален обемен риск, който заслужава задълбочена оценка.

 

Трансгранична търговия

“Булгартрансгаз” твърди, че по-ниските трансгранични тарифи при интертонекторните пунктове, в сравнение с методологията на база разстояние,ще стимулират трансграничната търговия.

Агенцията вече отбеляза, че за разлика от заявеното от “Булгартрансгаз”, трансграничните тарифи при интерконекторните пунктове не винаги са по-ниски, отколкото при съпоставителната методология на база разстояние (CWD). Вместо това Агенцията отбелязва, че всички входни тарифи са с 35% до 65% по-евтини с матричната методология, отколкото от методологията на база разстояние (CWD), с изключение на входа от Турция в Странджа / Малкоклар, който е 30% по-скъп.

По отношение на изходните тарифи, Агенцията отбелязва, че матричната методология прави някои пунктове значително по-скъпи, например интерконекторният пункт към Гърция в Кулата / Сидирокастрон (+86%), пунктът към Сърбия в Кириево / Зайчар (+60%), и вътрешните изходи (+120%), докато други точки са практически стабилни.Извън обикновените числа следва да се разгледа до каква степен търговията между България и съседните пазари е взета предвид, също и при наличието на вече съществуващите дългосрочни договори за транзит и развитието на регионалните хъбове.

Агенцията счита, че предложената методология може да наруши трансграничната търговия.Освен това, Агенцията би желала да провери допълнително своето заключение, което обаче няма как да стане, тъй като не е в състояние да оцени дали предложената методология е в съответствие с принципа на отразяване на разходите, а това, от своя страна, е от ключово значение, за да се докаже, че методологията не нарушава трансграничната търговия.

 

Изпълнени ли са критериите за определяне на стокови тарифи за пренос, както са определени в Чл. 4, ал.3 от Мрежовия кодекс “NC TAR”?

До 1 октомври 2017 г. “Булгартрансгаз” прилага само стокови тарифи по мрежата си.С оглед на плавния преход към капацитетните тарифи за пренос, “Булгартрансгаз” предлага да се прилагат 24 % от стоковите тарифи, разделени в:

 • Общ компонент, покриващ 15 % от разрешените приходи, след като приходите от изпълнението на дългосрочни договори бъдат изключени;
 • Технологичен компонент, равен на допълнителни 9 % от разрешените приходи, след като се изключат приходите от изпълнението на дългосрочни договори.

Въпреки че от Агенция ACER разбираме необходимостта да се гарантира плавен преход от тарифна система, изцяло основана на цените на стоките, считаме, че прилагането на общия компонент от 15 % е произволно, непрозрачно обяснено, и прекомерно.Агенцията би очаквала този дял постепенно да намалява през регулаторния период.

Превод: Живко Гиргинов – БОЕЦ

Материята е специфична и не всеки може лесно да  се оприентира в нея. Но и на пръв поглед е ясно, че правителството на България в лицето на държадните фирми и органи отговорни за тази регулация не желае да изпълни своите задължеия. Документа  започва с предупреждение за значително забавяне на процедурата за публикуването на Доклада (на Агенцията) и евентуално нарушаване на „правните задължения от страна на българския национален регулаторен орган – Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР.“

Разбираме, че от Брюксел, а в случая от Любляна, където е базирана ACER.   констатират, че „България има подписани два дългосрочни договора (до 2030г.) , които са все още са в действие: единият е подписан през 1998 г., а другият — през 2019 г. „Булгартрансгаз” предлага да се изключат и двата посочени дългосрочни договори от методологията за определяне на референтни цени. И двата договора са с „Газпром“ и фактически България предлага точно тези договори (вторият е във връзка с  ТУРСКИ ПОТОК) да бъдат изключени от обхвата на европейското тарифиране! Това се прави единствено, за д а се скрие факта, че по тези договори не са защитени българските и съответно европейските интереси,  а се обслужват само и единствено интересите на Газпром. Само отбелязваме, че освен Европейските институции, БОЕЦ сезирахме и Гешев и прокуратурата за „грабежа за три милиарда“, както нарекохме ТУРСКИ ПОТОК на територията на Бълария. За разлика от Европа, Гешев мълчи и пази омертата на мафията за това гигантско престъпление.

Изключително остър и критичен тон, който се дължи на бруталните опити на България да игнорира и саботира европейските норми и директиви. Брюксел пита, настоява и изисква десетки пъти, а нашите се правят на ударени. Помните ли записите с ПКП, където Борисов обяснява как се правел на прост и го „начукв@л“ на своите вропейски колеги-премиери с 200? Същата стратегия прилагат в случая и КВЕР и Булгартрансгаз. Простотията, некадърността и простащината са превърнати в национална политика. Само че от Комисията и европейските институции не се връзват и им го връщат с 300!

БОЕЦ продължаваме със своите акции и активност по тази и други важни според нас теми. Следете страницата и сайта на Сдружението и ни подкрепете в битките ни.

И след тези избори вероятно ще трябва да сваляме и следващите. Гответе се за серия от избори, докато изринем кочината и си подредим държавата.

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

ГЕРБ подготвят брутална фалшификация на изборите!

Подкрепете БОЕЦ и справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

ГЕРБ подготвят гигатска фалшификация на изборите!

Бойко Борисов гласува: Важно е да чуем гласа на хората и ние да си преброим гласовете - Flashnews

Макар и да водят до подобен резултат, трябва да правим разлика между манипулация и фалшификация на изборите. Резултата винаги е подменен вот, но използваните техники са различни. Манипулацията на вота е в ход още преди старта на предизборната кампания. Ограничението за броя на секционните комисии и лишаването на стотици хиляди и дори милиони български граждани от правото им на глас е жестока манипулация, която има за цел да ограничи българите в чужбина, които гласуват антисистемно да гласуват. Манипулация на изборите е и контролирания вот, при който цялата държавна и общиснска администрация гласува под натиск за ГЕРБ. Манипулация на изборите е премиера и министрите да агитират и провеждат предизборна кампания незаконно използвайки държавен транспорт, ресурс и медийно време.

Фалшифицирането е нещо друго.

Точно това се опитват да направят Борисов и бандата му. БОЕЦ разполагаме с множество сигнали от Германия, Италия, Испания и дори Азия, в които н и информират за масова смяна и подмяна на състава на изборните комисии! Хората, които са били членове на комисиите и които са осъществили цялата организация и подготовка на изборите изведнъж биват отстранявани, а на тяхно място се спускат верни на партията-майка ГЕРБ кадри! Когато подменяш състава на комисиите това означава, че искаш да бъдат зависими и да имаш контрол върху тяхната дейност. Единствената цел на подобно мероприятие е , да можеш да подмениш и фалшифицираш резултатите от гласуването в тези секции, в които си  назначил свои хора и отстранил независимите и неудобните!

Публикуваме писмо изпратено до БОЕЦ от българи живеещи в Германия:

До всички гласоподаватели в района на Нюрнберг!!! Уважаеми сънародници, скъпи членове на групата, пипалата на октопода достигнаха и до нас в Нюрнберг. След решение на ЦИК целия наш екипи от доброволци, които работихме за откриването на секцията беше отхвърлен и заменен от изцяло партийни представители за членове на СИК. Искам да Ви съобщя, че ние от сдружение „Златен век“ и изборните доброволците не сме съгласни, не одобряваме това решение, разграничаваме се от тези хора и не желаем да сме част от случващото се. Единодушно решихме да се оттеглим от по нататъчна организация и да не носим отговорност за действията на тази комисия. След месеци работа, кандидатирането на район Нюрнберг за избирателна секция, осигуряването на необходимото помещение, събирането на достатъчно заявления, набавянето на почти всички необходими материали с лични средства, без да се възползваме от предоставения ни бюджет държавни пари, създаването на цялостна организация и набавянето на достатъчно доброволци, за нормалното протичане на изборния процес, смятаме решението на ЦИК да не одобри нашите кандидати за членове на СИК и да бъдат заменени изцяло от партийни представители за напълно неуважително и незачитащо заслугите и работата ни до момента. Нямаме нищо против партиите на изпратят застъпници, ако се съмняват в честното провеждане на изборите, но не сме съгласни организацията на секцията да бъде поверена на хора, които смятаме, че няма да се справят с нея. Има седмица до изборния ден, а те още не са направили контакт помежду си и разбрах от консула, че не са влезли във връзка с него. Това още повече ни притеснява за тяхната организираност и загриженост към поверената им задача. По принцип нямаме против партийни представители да участват в комисията, това е законно право, но при положение че нито една партия или партиен представител не ни съдейства, когато имахме нужда от помощ за работата до момента, това в последния момент да развалят цялата готова организация е неприемливо. До сега винаги са изпращали представител на Външно министерство и останалите четирима членове на СИК са били наши доброволци. Съмнителен и притеснителен е факта този път в Нюрнберг да изпратят целия състав от партийни представители. Това, че тук събрахме най бързо заявленията и са едни от най многобройните в Германия, явно притеснява някого. От друга страна собственика на помещението за изборната секция го предостави на нас, хората на които има доверие и с които вече за четвърти път заедно в екип работим по организацията и изразява също недоволство и несъгласието си за намесата на непълно непознати хора в работата с него, което прави самата секция под въпрос. Затова тук пред Вас публично призовавам тези хора да си направят отвод. Нямаме нищо лично против тях, но смятаме за некоректно, след толкова вложено време и труд, на самия край организацията до момента да бъде провалена и да се повери на неподготвени, незаинтересовани и неорганизирани хора. Уважаеми сънародници, тези партийно назначени представители са хората, които ще приемат и броят Вашите гласове и смятам, че те трябва да научат за Вашето мнение по въпроса. Нека всеки, който не е съгласен с това решение на ЦИК, да напише в коментарите „Не одобрявам“. Вече повече от 10 години съм давал заедно с моите колеги всичко от себе си за организацията на редица мероприятия, касаещи българите тук и съм правил всичко по силите ми да защитавам интересите им. Така както преди година българската православна църква ни отне Отец Йордан и аз открито и се противопоставих, за да ни го върне, така сега открито се противопоставям на това решение на ЦИК! Вече написах възражение по случая и им го изпратих. И силно се надявам новоназначените представители да вземат под внимание по горе написаното и да се оттеглят, докато все още има време да се поправи стореното. Предварително им благодаря, ако го направят и на Вас за вниманието!

Иво Стоилов  – Председател на Българо-немско културно сдружение „Златен век“ и организатор на избирателна секция район Нюрнберг до момента. Gabriela Bencheva Emiliya Mihaylova Valiyana Boneva

Страхът от гласът на българите в чужбина е огромен. Това са хора, които мафията не може да контролира, заплашва и манипулира. Затова се опитват всячески тези гласове да бъдат от една страна ограничени, а от друга да бъдат фалшифицирани! Първо ГЕРБ и статуквото отмениха електронното – дистанционно гласуване! После ограничиха броя на секциите и накрая подмениха тотално състава на комисиите, за да могат да фалшифицират резултатите! БОЕЦ вече се регистрирахме, като наблюдатели на изборите и ще разобличаваме схемите за манипулация и фалщификация на вота,.които мафията прилага! Борисов, Пеевски, Доган, Гешев и бандата им са спосони на всичко, за да запазят престъпната си власт и да продължат безнаказано грабежа!

И след тези избори вероятно ще трябва да сваляме и следващите. Гответе се за серия от избори, докато изринем кочината и си подредим държавата. Гответе се за площадите още на 05.04.2021г.! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА