Гешев трябва да си ходи незабавно! Тогава ще има пари и за пенсии, и за магистрали, и за детски градини.

Къде е астронавта, който стъпи с дизел на Луната? Къде е „божият инструмент”? Къде е Гешев?
По подобие на Пеевски, неговият аватар се скри и потъна в блатото на прокуратурата с надеждата, че ще бъде забравен. Няма вече знакови акции, няма сборища на прокурори в Бояна, няма ежедневни телевизионни брифинги и интервюта. Няма ги „валяците”, или черните тениски да скандират „Гешев е радост”. Каскета виси в паежини на стената, а подкаскетния се е снишил и смълчал, като престъпник чакащ присъдата си. Като нищо сега може да се сети и за някой сигнал на БОЕЦ и изведнъж да провиди за някое от престъпленията на Борисов например. Помним лупингите на Цацаров.
Няма да стане. Няма да забравим. Гешев трябва да си ходи и то незабавно! И успоредно с това да стартира истински цялостна съдебна реформа! Това трябва да бъде първата стъпка на новото правителство, което и да е то. Не стане ли – нови избори и бой до дупка. Първо чистим позора, всичко друго следва след това. Първо е битката за справедливост и правова държава, след това са магистралите, пенсиите и всичко останало. Просто защото докато не се запушат дупките в бюджета през които, като през изтърбушена ограда се крадат милиарда ежегодно, то всякакви планове са неизпълними. А запушване на дупките става само по един начин – реална борба с корупцията и преследване на корумпираните. Само че, докато Гешев е на своят пост това няма как да се случи. Гешев не може да разследва себе си, не може да разследва господарите си. Затова БОЕЦ и непримиримите сме от годни на площадите.
В понеделник в 19.00ч. се събираме на поредната Гражданска Панорама пред БНТ, а в 20.30ч. излизаме на предупредителна блокада на Орлов мост, за да напомним на всички политици, какво ги чака, ако не чуят гласът на гражданите и предадат нашите битки и цели. И да отбележим една година от блокадата на Моста!
Това е, продължаваме. Помнете и не забравяйте. Гешев, ВСС, Цацаров, Кошлуков, СЕМ… до последното корумпе, ченге, калинка и мутра.
Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

– <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Суверенът решава! БОЕЦ с предупреждение към депутатите и ЦИК.

Важно!

Обръщаме се към ЦИК – спазвайте закона и не позволявайте да се подиграят отново с вота на избирателите. Припомняме темата за изборните измами и решенията на ЦИК, с които заличават по тяхно желание от предизборните списъци кандидати, които са вече избрани за депутати.

Годината е 2015, тъкмо са приключили  местните избори. Двама от кандидатите за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“ в гр. Плевен депозират пред Общинската избирателна комисия заявления за отказ да бъдат обявени за избрани. Тази практика тъкмо прохожда. Със свое решение местната ОИК-Плевен ги заличава от съответната кандидатска листа и на тяхно място поставя следващите в списъка. ЦИК потвърждава решението на ОИК. Какво обаче се случва при съдебното обжалване? С решение №11880/10.11.2015 по адм. д. 12663/2015г. Върховният административен съд обявява решението на ОИК за НИЩОЖНО, взето извън компетенциите на изборния орган! Защо? Съдът сочи изрично, че след приключване на изборите е невъзможно да се извърши промяна в регистрацията на кандидатите, те да бъдат заличени от кандидатските листи след проведения избор, защото те вече не са кандидати, а избрани за постовете.

По-долу Ви запознаваме със самото решение.

Кое накара Върховният административен съд да промени своята практика и няколко години по-късно да приеме точно обратното, при положение, че не е налице изменение в законовите текстове в Изборния кодекс?

Цитати от решението:

На второ място възможността за промяна на извършена регистрация е визирана в чл. 417, ал. 5 ИК. След извършената регистрация на кандидат за участие в изборите промяна може да се извърши само при наличието на двете хипотези, визирани от законодателя. Първата е свързана с настъпването на обективна причина за регистрирания кандидат да участва в изборите-настъпване на смърт или изпадане в трайна невъзможност за участие в изборите. При настъпването на тази обективна причина партията или коалицията може да предложи друг кандидат, но това може да стане само не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Втората възможност за промяна на извършена регистрация е свързана с настъпването на субективна причина – отказ на регистрирания кандидат за участие в изборите. При такъв отказ партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
И двата срока за двете групи причини са преклузивни и с изтичането им се погасява правото на партията или коалицията да поиска извършването на вписаната промяна.“

„След приключване на изборите е невъзможно да се извърши промяна в регистрацията на кандидат за общински съветник. Това е могло да се извърши преди провеждането на изборите и то само при настъпване на някоя от двете групи причини в посочените от законодателя срокове. Сроковете са преклузивни и с изтичането им се погасява правото на партията или коалицията да поиска ОИК да направи промяна. От изложеното следва, че нито политическата партия, направила предложението до ОИК-П. за заличаване на двамата кандидати за общински съветници, нито самите те – кандидатите са имали законово установената възможност да искат да се извърши промяна в кандидатската листа. Такава възможност за промяна или заличаване, като правомощие за ОИК, не съществува след изтичане на преклузивните срокове, а на още по-силно основание и след приключване на изборния ден. Следователно решението на ОИК-П. е нищожно защото е взето извън времевата компетентност на ОИК да го постанови. Възможността за отказ от избор за общински съветник се осъществява по друг ред и по друг закон, който не е Изборният кодекс.“

От години БОЕЦ  водим битка срещу това срамно поведение и действие.

https://www.boec-bg.com/archives/date/2019/06/04

Българското изборно законодателство не предвижда ЦИК да заличава избрани представители, нито да ги замества със следващите в листата.

ЦИК няма правомощия да подменя вота на българските избиратели, без значение желанието на вече избраните кандидати. Абсолютно недопустимо и в разрез с демократичните принципи и българското и европейското законодателство е ЦИК да издаде удостоверения на неизбрани кандидати по силата на тяхното желание и заради отказ на други да влязат в пълномощията си.

По същество, това представлява подмяна на вота на избирателите и брутално опорочаване на изборите, както и престъпление от общ характер, включително фалшифициране на изборен процес и резултати.

БОЕЦ категорично считаме, че депозираното в ЦИК на заявления за отказ от участие в изборите след тяхното провеждане  представлява дръзка злоупотреба с пасивното избирателно право и с демократичните принципи на страната. Така се  нарушава Конституцията на Р. България и по-специално текста на чл.57, ал.2 от КРБ, който не допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. Недопустимо е българските граждани и избиратели да бъдат превръщани в заложници на нечии капризи, схеми и машинации. 

ЦИК са длъжни да обявят списъка на избраните за депутати според изборните резултати и да им връчат удостоверенията. Едва след това, в качеството си на избрани за депутати те могат да подадат Заявления до Парламента (единственият компетентен орган в случая) да бъдат освободени и едва след това ЦИК обявява следващите в съответната листа за членове на НС.

Тази срамна практика да се отказват от участие, като кандидати в изборите след тяхното провеждане бе въведена от Пеевски през 2014г. Той бе последван през годините при различни видове избори от много ‘хитреци’, от бат Сали до Бойко Борисов.(след  изборите на 04.04.2021г.) БОЕЦ сме водили множество дела по този повод. Не приемаме подобна злоупотреба с правата и довеврието на гражданите.Не коже да се отказваш от права след като си ги изконсумирал. Не може да се отказваш да бъдеш кандидат в дадени избори след провеждането им. Носиш си отговорността. Не може да откажеш поръчката, след като си поръчал и изял вечерята. Плащаш.

Битката продължава! Елате в понеделник, 19.00ч. пред БНТ на поредната ГРАЖДАНСКА ПАНОРАМА! Да припомним на политиците за какво и защо протестирахме и какви са целите и битките на гражданите!

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

– <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА