Кирил Петков – между битката срещу мафията и канадското гражданство.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click
Не е учудващо за никого, че в синхрон ДПС, ГЕРБ, обслужващите ги жълти медии и всички техни клакьори (купувани един по един!) удрят по Кирил Петков. Със своите действия като министър на икономиката той засяга директно схемите им на финансиране и източването на публичен ресурс – чрез преструктуриране и промяна в ръководствата в ДКК, ВМЗ Сопот, Българска банка за развитие, „Автомагистрали“ ЕАД, Държавната петролна компания, разкритията за злоупотребите там, при получателите на средства и качеството на дейност, в инхаус договарянето, обществените поръчки, отпусканите кредити, получаваните заплати и пр.
В атаката относно двойното му гражданство обаче се включиха яростно и от ИТН като нарекоха това с една дума – беззаконие. Странното е, че те самите веднага осмислиха архаичността на един текст от КРБ, писан преди 30г. в съвсем различни обществено-икономически условия и заявиха желанието си това законово недомислие да отпадне. Дори предложиха за министър лице с двойно гражданство, но до същата ситуация не се стигна поради независещи от тях причини – никой не разпозна кабинета им. Как обаче от ИТН ще обяснят своята принципност и последователност в борбата срещу беззаконието в казусите със своите кандидат-депутати, които също като Борисов, Пеевски и много други във времето от ГЕРБ и ДПС излъгаха гласоподавателите и се отказаха да бъдат народни представители без каквато и да е основателна причина? На какво основание? Въз основа на кой законов текст? Николай Радулов и току-що избраният кмет от ИТН на Благоевград Илко Стоянов го сториха на последните парламентарни избори, подвеждайки избирателите. Тук се касае не просто за формално нарушение на КРБ и на ИК, но и за злоупотреба с пасивно избирателно право, за пълно незачитане и подигравка с вота на суверена, за обезсмисляне на мажоритарния елемент. Какво казват от ИТН за това беззаконие?
Отделно от това, никой не държи сметка, че отказът от придобито чуждо гражданство е процедура, която започва с волеизявление на отказващия се и завършва с акт на администрацията. Кирил Петков ясно и своевременно е заявил своята воля – предпочел е да бъде министър, пред това да има канадско гражданство в момента, в който е трябвало да направи своя избор. И е въпрос на административно време, волята му да бъде зачетена и искането удовлетворено, за да отпадне законовата несъвместимост. Какво би станало, ако от Канада с години забавят отговора си по така заявеното искане и не освободят Петков от ненужното му вече гражданство? Нима няма да се наруши неговото законово право да бъде избиран, да изпълнява длъжността на министър? Възможно ли е канадската администрация да откаже да зачете волята на Петков? Не!
По повод на въпроса направил ли е Кирил Петков нужното и то достатъчно ли е, нека само припомним, че недалеч във времето, с решение №7/08.10.2013г. по дело 16/2013 с докладчик Румен Ненков, Конституционният съд се произнесе относно несъвместимостта на депутата Делян Славчев Пеевски да продължи да бъде народен представител, след като пожела и бе избран за председател на ДАНС. (условията, на които трябва да отговарят народните представители и членовете на МС са идентични – чл.110 от КРБ) Отново несъвместимост, но с една огромна отлика – не първоначална, а последваща. Настъпила за Делян Пеевски заради собствения му избор – предпочел друг пост пред депутатското си място през време на мандата. И после, заради масовото недоволство, пак решил да си остане депутат. Тогава за по-лесно и за да обслужи Пеевски, Конституционният съд приравни изцяло иначе толкова различните институти на първоначална и последваща несъвместимост.
На ход сега е Конституционният съд! На него припомняме цитат от собственото му решение, в което при настъпила несъвместимост борави с термини като „подходящ срок“, „спазване на съответна процедура“ и „бездействие на народния представител след изтичане на срока“:
Правото не познава случаи, в които се възлага задължение на едно лице, без да му се осигури възможност да го изпълни. Наличната още от момента на избора на народен представител, както и впоследствие възникналата несъвместимост, трябва да бъдат прекратени в подходящ срок и при спазване на съответна процедура. Бездействието на народния представител след изтичане на този срок да подаде оставка или да премахне несъвместимостта по друг начин е основание да доведе до предсрочното прекратяване на пълномощията му от Конституционния съд. Законодателството на Република България последователно провежда принципа, че прекратяването на несъвместимост, както първоначална, така и последваща, се извършва по ред и срок, установени със закон. Този принцип е прокаран в Закона за Конституционен съд /чл. 6, ал. 3/, Закона за местното самоуправление и местната администрация /чл. 41, ал. 3/ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси /Глава трета/. Правото изисква негативните последици от несъвместимостта да не настъпват автоматично, а само ако не е отстранена по съответната процедура и в срок.Разбирането, че несъвместимостта автоматично обвързва Конституционния съд предсрочно да прекрати правомощията на народен представител не може да бъде споделено. Прекратяването на правомощията на народен представител не засяга единствено и само неговите интереси, но и политическите интереси на избирателите, които той представлява в Парламента. Автоматичното прекратяване на пълномощията, без сериозната конкретна преценка на всеки отделен случай с оглед на критериите, посочени в Тълкувателно решение на Конституционния съд № 5 от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. би довело до неблагоприятни последици не само за народния представител, но би представлявало и акт на ревизия на волята на избирателите.“
http://www.constcourt.bg/…/1c6d2f83-4937-4458-94de… – решение 7/08.10.2013 по к.д. 16/2013г. на Конституционния съд
http://gramada.org/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1…/ „Успелият млад мъж и неуспелият Конституционен съд“ статия на Кристиян Таков (за разликата между първоначалната и последваща несъвместимост)
Камен Добрев – БОЕЦ 
БОЕЦ не сме обвързани с нито една политическа партия, или фигура. До сега Петков е един от малкото „политици“ и управници, които следват последователно заявените от тях цели по разкриване на криминалните схеми на мафията и търсене на решения на конкретни казуси. Поне до момента не е дал повод за съмнения в неговата независимост и безкористност и заслужава подкрепа за конкретни свои действия. Разбира се, БОЕЦ ще бъдем безкомпромисни, ако установим непрозрачни, или подозрителни действия. Както винаги. За да бъдем обективни трябва да оценяваме доброто и да бъдем безкомпромсни към съмнителните и лоши практики, назначения и схеми. Това е модела на граждански контрол върху управлението, който БОЕЦ налагаме.

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА