БОЕЦ поиска дисциплинарно уволнение на съдия Вилислава Ангелова – „ОПГ с радост ще ни приемат“.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Сдружение БОЕЦ внесохме сигнали до Министерството на правосъдието (вх. № 66-00-124/18.04.2022) и Инспектората към ВСС за изявлението на съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, направено на заседание на правната комисия на Народното събрание, проведено на 12.04.2022 г..

Цитираме думите ѝ:

„Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“.

Това изказване предизвика широк обществен отзвук, но нито една институция не намери проблем и не реагира на заявлението на съдия Ангелова. Не знаем дали безсрамието, или наглостта надделяват в думите ѝ, но със сигурност считаме, че те са недостойни за един магистрат. Подобни „съдии“ в специализирания съд и съответните прокурори в специализираната прокуратура са пример за завладяната съдебна система. Тях защитава Гешев и те в продължение на години обслужваха мафията и нейните интереси. Организираните престъпни групи отдавна са ги приели, а битката на гражданите е да се разделим с тях и съдебната система да бъде освободена от зависими, некомпетентни и корумпирани марионетки.

Прилагаме текста на сигнала: 

До Министъра на Правосъдието на Република България

гр. София 1040, ул. Славянска 1, тел. 02/9237 555,

priemna@justice.government.bg , vsv@justice.government.bg

СИГНАЛ по чл. 119 АПК

От Сдружение с нестопанска цел БОЕЦ – България обединена с една цел,

ЕИК 176949776, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. ПАНОНИЯ, бл. 4, вх. 3, ап. 157,

чрез Председателя Георги Борисов Георгиев

Уважаема г-жо Министър,

От публикации в електронни медии:

https://frognews.bg/novini/biahte-mafiiata-dosega-sadiia-angelova-che-teparva-shte-priemat.html

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31800020.html ;

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/12/4335437_geshev_za_zakrivaneto_na_specpravosudieto_moje_da/

и други, узнахме че съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, на заседание на Правната комисия на Народното събрание, проведено на 12.04.2022 г., заявила (цитираме текста от една от горепосочените медии) следното:

            „Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“.

Изказването било направено по повод дебата за закриването на Специализираните наказателни съдилища и прокуратурите във връзка с проект за изменение на ЗСВ и други закони.

Очевидно обезпокоена от перспективата работното ѝ място да се промени по някакъв начин, съдия Ангелова произнася тези думи в опит за въздействие върху народните представители в посока да не подкрепят закриването на съда, в който тя изпълнява съдийска длъжност в момента. За да е по-убедителна, тя отправя заплаха към обществото ни, чрез депутатите, които го представляват, че престъпниците с радост щели да „ни“ приемат, като очевидно няма предвид само себе си, а и други съдии, вероятно от същите специализирани  съдилища.

Изказването е направено публично, пред голям брой лица с най-високи обществени и държавни длъжности, както и пред журналистите, които са отразили изказването ѝ в медиите. Така то още на същия ден стана достояние на цялото ни общество.

Предполагаме, че изявлението на съдията представлява дисциплинарно нарушение от вида на накърняване на престижа на съдебната власт, извършено като тежко, предвид съдържанието му, мястото където е направено и поводът, по който е направено, и поради разпространението до неограничен кръг хора чрез медиите, отразили заседанието на Правната комисия.

Изискваме  да извършите съответните проверки (вкл. и да изискате от Народното събрание документи и информация за лицата, присъствали на същото заседание на Правната комисия в Народното събрание, вкл. и журналисти, записи и протоколи от заседанието) и ако установите, че е налице дисциплинарно нарушение, да изготвите и внесете (на осн. чл. 312 (1) т.4 ЗСВ) в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, за това, че на 12.04.2022 г., присъствайки на заседание на Правната комисия към Народното събрание, пред депутати, журналисти и свои колеги, във връзка с дебат за закриването на съда в който изпълнява длъжността си, е направила следното изявление:

            „Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“,

което вероятно е тежко нарушение по чл. 308 (3) т.2 ЗСВ – накърняване на престижа на съдебната власт, предвид аудиторията, пред която изказването е направено, със съзнание, че заседанието се отразява в медиите и ще достигне цялото общество (както и е станало) и предвид това, че съдията допуска, че ако преустанови заемането на длъжността си, организираните престъпници щели да я приемат с радост, при това не само нея но и други – вероятно нейни колеги от същия съд. Това изказване оставя впечатлението, че съдията има готовността да пробва, да даде възможност на организираните престъпни групи да я приемат, и увереността, че те ще направят това с радост.

Това изказване лесно предизвиква срив в общественото доверие не само към конкретния съдия, но и към цялата съдебна система, предвид увереността на тона на изказването и ползването на множествено число във връзка с броя лица, които престъпните групи щели да приемат. Създава се впечатление в обществото, че съдиите, ако не се занимават с правораздаване, ще се занимават с престъпна дейност и ще бъдат търсени като лица със специална наказателноправна квалификация да бъдат полезни от „клиентите“ на Специализираните съдилища – организираните престъпници.

Ако всички тези наши предположения се докажат, считам че ще е уместно да бъде искано и наложено максимално тежкото наказание за съдията – дисциплинарно освобождаване от заеманата длъжност.

Съдията е уверена, че няма да остане без внимание и уважение от определени криминални среди в обществото и не би имало съображения за снизхождение при налагането на такова наказание, свързани с общественото и професионалното ѝ положение.

Желая Сдружението ни да бъде запознато с резултатите от работата по тоя сигнал, предвид високия обществен интерес към случая и силното негодувание на членовете ни срещу това, което съдията си е позволила да извърши от най-висока трибуна пред огромен брой хора (чрез медийното отразяване на изказването ѝ).

18.04.2022 г. Видин           Председател на УС на ГД БОЕЦ:  Георги Георгиев

Сигналите са изготвени от адвокат Пламен Кирилов – член на Софийският комитет на БОЕЦ.

Гражданите трябва да реагираме на всяка подобна проява – това е моделът на активно гражданско общество, който БОЕЦ налагаме. А мафията и нейните слуги трябва да разберат, че не са недосегаеми и възмездие ще има. 

Докато Гешев е главен прокурор, справедливост няма да има! Докато този ВСС стои, Гешев ще продължава да пази мафията и нейните слуги. Няма да забравим целите на гражданското общество! И отново поставяме най-важната цел и първа стъпка в битката ни за промяна, справедливост и реална съдебна реформа – отстраняването на Гешев и този състав на ВСС! 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA