БОЕЦ заяви среща с Кирил Петков заради липсата на борба с корупцията

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ внесохме официално завление за среща с премиера Кирил Петков. Публикуваме текста на писмото и очакваме отговора с дата и час за срещата.

ДО: Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ – ПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399, представлявано от Георги Борисов Георгиев – председател на Управителния съвет на ГД „БОЕЦ”

Г-н Петков,

     Сдружение БОЕЦ, като най-старата и активна антикорупционна и правозащитна неправителствена организация с дейност в обществена полза, заявяваме нашето искане за среща с Вас. Поводът и темите за срещата са борбата с корупцията или по-точно липсата на такава. Друга тема са сигналите на БОЕЦ за корупция, данъчни престъпления, злоупотреба с власт и други престъпления, извършени от Иван Гешев, Делян Пеевски, Сотир Цацаров, Бойко Борисов и други политици и магистрати, както и сигналите ни за строежа на „ТУРСКИ ПОТОК”, „ЖОСИ”, „ГешевКилърГейт” и др. По тези наши сигнали контролираните от Вас институции и служби – ДАНС, НАП, КПКОНПИ и т.н., не вършат нищо или с действията си „изпират” корупционерите, компрометират разследванията и поставят в риск нашия живот, както и живота на нашите източници и експертите, с които работим при гражданските ни разследвания.

Не по-малко важна е и темата за подкрепата за Украйна с боеприпаси и оръжие, Закона за лустацията, промените в Закона за КПКОНПИ, смяната на ВСС, СЕМ, Кошлуков и др. и неадекватното поведение на правителството по тези въпроси. Отбелязваме и тежко отстъпление от предизборните обещания и заявки на управляващото мнозинство. БОЕЦ, като гражданска организация, от девет години водим битка срещу корупцията и мафията в България. Битка за справедливост и върховенство на закона и не може да останем равнодушни към тези проблеми и тяхното нерешаване.

Очакваме да ни информирате своевременно за дата и часа на срещата.

20.04.2022 г.                       Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Гражданите трябва да реагираме на всяко забавяне, отстъпление или подмяна – това е моделът на активно гражданско общество, който БОЕЦ налагаме. А мафията и нейните слуги трябва да разберат, че не са недосегаеми и възмездие ще има. 

Докато Гешев е главен прокурор, справедливост няма да има! Докато този ВСС стои, Гешев ще продължава да пази мафията и нейните слуги. Докато правителството се снишава, а гражданите чакат пасивно, промяната няма да дойде. Няма да забравим целите на гражданското общество! И отново поставяме най-важната цел и първа стъпка в битката ни за промяна, справедливост и реална съдебна реформа – отстраняването на Гешев и този състав на ВСС! 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

 

 

БОЕЦ поиска дисциплинарно уволнение на съдия Вилислава Ангелова – „ОПГ с радост ще ни приемат“.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Сдружение БОЕЦ внесохме сигнали до Министерството на правосъдието (вх. № 66-00-124/18.04.2022) и Инспектората към ВСС за изявлението на съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, направено на заседание на правната комисия на Народното събрание, проведено на 12.04.2022 г..

Цитираме думите ѝ:

„Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“.

Това изказване предизвика широк обществен отзвук, но нито една институция не намери проблем и не реагира на заявлението на съдия Ангелова. Не знаем дали безсрамието, или наглостта надделяват в думите ѝ, но със сигурност считаме, че те са недостойни за един магистрат. Подобни „съдии“ в специализирания съд и съответните прокурори в специализираната прокуратура са пример за завладяната съдебна система. Тях защитава Гешев и те в продължение на години обслужваха мафията и нейните интереси. Организираните престъпни групи отдавна са ги приели, а битката на гражданите е да се разделим с тях и съдебната система да бъде освободена от зависими, некомпетентни и корумпирани марионетки.

Прилагаме текста на сигнала: 

До Министъра на Правосъдието на Република България

гр. София 1040, ул. Славянска 1, тел. 02/9237 555,

priemna@justice.government.bg , vsv@justice.government.bg

СИГНАЛ по чл. 119 АПК

От Сдружение с нестопанска цел БОЕЦ – България обединена с една цел,

ЕИК 176949776, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. ПАНОНИЯ, бл. 4, вх. 3, ап. 157,

чрез Председателя Георги Борисов Георгиев

Уважаема г-жо Министър,

От публикации в електронни медии:

https://frognews.bg/novini/biahte-mafiiata-dosega-sadiia-angelova-che-teparva-shte-priemat.html

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31800020.html ;

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/12/4335437_geshev_za_zakrivaneto_na_specpravosudieto_moje_da/

и други, узнахме че съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, на заседание на Правната комисия на Народното събрание, проведено на 12.04.2022 г., заявила (цитираме текста от една от горепосочените медии) следното:

            „Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“.

Изказването било направено по повод дебата за закриването на Специализираните наказателни съдилища и прокуратурите във връзка с проект за изменение на ЗСВ и други закони.

Очевидно обезпокоена от перспективата работното ѝ място да се промени по някакъв начин, съдия Ангелова произнася тези думи в опит за въздействие върху народните представители в посока да не подкрепят закриването на съда, в който тя изпълнява съдийска длъжност в момента. За да е по-убедителна, тя отправя заплаха към обществото ни, чрез депутатите, които го представляват, че престъпниците с радост щели да „ни“ приемат, като очевидно няма предвид само себе си, а и други съдии, вероятно от същите специализирани  съдилища.

Изказването е направено публично, пред голям брой лица с най-високи обществени и държавни длъжности, както и пред журналистите, които са отразили изказването ѝ в медиите. Така то още на същия ден стана достояние на цялото ни общество.

Предполагаме, че изявлението на съдията представлява дисциплинарно нарушение от вида на накърняване на престижа на съдебната власт, извършено като тежко, предвид съдържанието му, мястото където е направено и поводът, по който е направено, и поради разпространението до неограничен кръг хора чрез медиите, отразили заседанието на Правната комисия.

Изискваме  да извършите съответните проверки (вкл. и да изискате от Народното събрание документи и информация за лицата, присъствали на същото заседание на Правната комисия в Народното събрание, вкл. и журналисти, записи и протоколи от заседанието) и ако установите, че е налице дисциплинарно нарушение, да изготвите и внесете (на осн. чл. 312 (1) т.4 ЗСВ) в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд, за това, че на 12.04.2022 г., присъствайки на заседание на Правната комисия към Народното събрание, пред депутати, журналисти и свои колеги, във връзка с дебат за закриването на съда в който изпълнява длъжността си, е направила следното изявление:

            „Ние 10 години се обучавахме, наистина научихме много. В залите ни се явяваха най-елитните адвокати в България. От всяко едно дело ние се учихме и затова се научихме. Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“,

което вероятно е тежко нарушение по чл. 308 (3) т.2 ЗСВ – накърняване на престижа на съдебната власт, предвид аудиторията, пред която изказването е направено, със съзнание, че заседанието се отразява в медиите и ще достигне цялото общество (както и е станало) и предвид това, че съдията допуска, че ако преустанови заемането на длъжността си, организираните престъпници щели да я приемат с радост, при това не само нея но и други – вероятно нейни колеги от същия съд. Това изказване оставя впечатлението, че съдията има готовността да пробва, да даде възможност на организираните престъпни групи да я приемат, и увереността, че те ще направят това с радост.

Това изказване лесно предизвиква срив в общественото доверие не само към конкретния съдия, но и към цялата съдебна система, предвид увереността на тона на изказването и ползването на множествено число във връзка с броя лица, които престъпните групи щели да приемат. Създава се впечатление в обществото, че съдиите, ако не се занимават с правораздаване, ще се занимават с престъпна дейност и ще бъдат търсени като лица със специална наказателноправна квалификация да бъдат полезни от „клиентите“ на Специализираните съдилища – организираните престъпници.

Ако всички тези наши предположения се докажат, считам че ще е уместно да бъде искано и наложено максимално тежкото наказание за съдията – дисциплинарно освобождаване от заеманата длъжност.

Съдията е уверена, че няма да остане без внимание и уважение от определени криминални среди в обществото и не би имало съображения за снизхождение при налагането на такова наказание, свързани с общественото и професионалното ѝ положение.

Желая Сдружението ни да бъде запознато с резултатите от работата по тоя сигнал, предвид високия обществен интерес към случая и силното негодувание на членовете ни срещу това, което съдията си е позволила да извърши от най-висока трибуна пред огромен брой хора (чрез медийното отразяване на изказването ѝ).

18.04.2022 г. Видин           Председател на УС на ГД БОЕЦ:  Георги Георгиев

Сигналите са изготвени от адвокат Пламен Кирилов – член на Софийският комитет на БОЕЦ.

Гражданите трябва да реагираме на всяка подобна проява – това е моделът на активно гражданско общество, който БОЕЦ налагаме. А мафията и нейните слуги трябва да разберат, че не са недосегаеми и възмездие ще има. 

Докато Гешев е главен прокурор, справедливост няма да има! Докато този ВСС стои, Гешев ще продължава да пази мафията и нейните слуги. Няма да забравим целите на гражданското общество! И отново поставяме най-важната цел и първа стъпка в битката ни за промяна, справедливост и реална съдебна реформа – отстраняването на Гешев и този състав на ВСС! 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

БОЕЦ пред ВСС! Прокуратурата и ВСС – нужник за обслужване нуждите на мафията!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ и непримиримите граждани днес отново бяхме пред ВСС, за да кажем: “Гешев е позор”!

И към този очевиден факт, който само Висшият съдебен съвет отказва да види, добавихме следното – няма да забравим и няма да спрем гражданския натиск, докато не видим отстраняването на Иван Гешев от поста главен прокурор!

Няма да спрем, докато заедно с него не си тръгне и настоящият състав на ВСС и чугуненото мнозинство в него, което продължава да защитава защитникът на мафията Гешев!

Днес ВСС отново отложи решението си по искането на министър Надежда Йорданова за предсрочно отстраняване на главния прокурор, за да спаси Гешев. С нова процедурна хватка, мафията осигури неговото оставане на поста.

БОЕЦ не сме и очаквали друго от този ВСС. Днес бяхме пред ВСС, не защото имаме някаква надежда за катарзис на ВСС, а за да дадем знак, че не сме забравили и че няма да забравим за целите на протестите и на гражданите!

Няма да забравим и няма да простим! Продължаваме битката за справедливост докрай! Отстраняването на Гешев и този ВСС е само първа стъпка от тази битка!

Днес показахме нагледно какво се случва с всяка една информация или сигнал, който влезе във ВСС – отива в канала. Направихме демонстрация, за да илюстрираме същността на това, в което са се превърнали прокуратурата и ВСС – в една клоака, в един нужник за обслужване нуждите на мафията. В символ на това, брандирахме сградата на ВСС с надписа “ВСС = WC” и “Гешев= WC”.

След това поставихме точно срещу входа на ВСС тоалетна, която брандирахме с надписи “Прокуратура”, “ВСС” и “Гешев”. Изхвърлихме в тази тоалетна няколко десетки сигнала на БОЕЦ и други организации и медии, които са внесени до прокуратурата. Тези сигнали заминаха в тоалетната, за да покажем какво се случва с тях в действителност.

Много хора, както и министър Рашков преди седмица, питат какво се случва със сигналите на БОЕЦ. Това се случва със сигналите и за “Пачките и кюлчетата”, и за “Къщата в Барселона”, и за автомагистрала “Хемус”, и десетки други – заминават в тоалетната, в която се е превърнала прокуратурата.

 

Днес БОЕЦ категорично заявихме, че повече не очакваме нищо от този състав на ВСС. Единствено – искаме да ги няма. Те трябва да си ходят заедно с Гешев!

Докато Гешев е главен прокурор, справедливост няма да има! Докато този ВСС стои, Гешев ще продължава да пази мафията! Няма да забравим целите на гражданското общество!

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA