Съобщение за общо събрание на БОЕЦ

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

ВАЖНО!

БОЕЦ

До членовете на Сдружение БОЕЦ – България обединена с една цел,
ЕИК 176949776, гр. Видин

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”, ЕИК 176949776, гр. Видин, кани членовете на сдружението на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 19.11.2022 г. (събота) от 18.00ч. в гр. София на адрес: бул. „Христо Ботев “ 74 за приемане на решения при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Управителния Съвет и негов Председател, определяне на мандатите.

2. Прием на нови членове.

3. Други.

При липса на кворум за обявения час, заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет:
Георги Борисов Георгиев
Георги Карамфилов Георгиев

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA