БОЕЦ внесе Покана за доброволно изпълнение до Рашидов в Парламента (документи)

БОЕЦ внесе Покана за доброволно изпълнение до Вежди Рашидов заради нападението над нашите представители и скъсаният плакат на Сдружението при протестите ни срещу промените на Изборният кодекс.

Тук може да си припомните събитията:

Прилагаме текста на Поканата:

ДО: ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЕЖДИ РАШИДОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

П О К А Н А

ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От Сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС

 

Г-н Рашидов, на 24.11.2022г. БОЕЦ посетихме българският Парламент, за да заявим гражданската си позиция срещу внесените за гласуване промени в Изборният кодекс. В същото време наши представители бяха и пред Парламента на законно обявен и съгласуван с МВР и СО протест под надслов „НЕ ПИПАЙТЕ КОДЕКСА” спазвайки българското законодателство. Георги Георгиев – Председател на Сдружение БОЕЦ и Любомир Венков – член на БОЕЦ влязоха в Парламента с пропуски издадени от български депутати, за да запознаят политическите партии с нашата позиция. Нашите представители направиха опита да застанат на балкона в сградата, но не бяха допуснати. След това те застават пред служебният вход във фоайето на сградата и представят на депутатите нашето послание визуализирано на плакат с надпис „НЕ ПИПАЙТЕ КОДЕКСА” и логото на БОЕЦ без никакви политически, или партийни знаци, или агитация. Няколко минути след това те са нападнати от две лица представящи се за „охраната на Парламента”, които разкъсват  нашият плакат по най-брутален начин поругавайки символа и логото на БОЕЦ изписани на него и унищожават нашето имущество – плаката на БОЕЦ. Един от нападателите след настояване от наша страна се представи, като „Петър Петров – началник на охраната на Парламента”.

Г-н Рашидов, БОЕЦ считаме, че със своите действия лицата представящи се за охранители на Парламента са унищожили наше имущество и са причинили имуществени и неимуществени щети и вреди на БОЕЦ поругавайки логото, името и символа на БОЕЦ изписан на плаката, който бе разкъсан демонстративно, стъпкан и унищожен. Считаме, че вие и институцията, която оглавявате носите отговорност за причинените ни щети. Г-н Рашидов, ние съзнаваме, че сте неспособен да изпълнявате своите служебни задължения, което и вие самият заявихте в пленарната зала, но въпреки това носите отговорност за случващото се в Парламента, за което получавате и висока заплата. По наша оценка причинените ни щети възлизат на сумата от 198.00лв за имуществени щети и вреди 3000.00лв. за неимуществени щети и вреди или общо 3198лв. с думи – три хиляди сто деветдесет и осем лева.

Прилагаме линк с видео за описаните събития:

https://www.boec-bg.com/archives/6523

Г-н Рашидов, каним ви, като председател на Парламента и от името на институцията, която ръководите да заплатите  в срок  до 20.01.2023г. включително сумата от 3198.00лв. на Сдружение „БОЕЦ”, като обезщетение за причинените имуществени и неимуществени щети и вреди. Изискваме сумата да бъде преведа по банковата сметка на БОЕЦ – IBAN:BG39STSA93000024804131  BIC: STSABGS   Банка ДСК

Изискваме да получим и официално писмено извинение за причинените ни вреди и щети на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg

Съзнаваме, че тази сума ще бъде изплатена с пари на българските данъкоплатци, каквито сме и ние  и  с настоящата Покана за доброволно изпълнение искаме да избегнем допълнителни разходи за бюджета и държавата. Ако нашата Покана не бъде уважена и не получим изисканото обезщетение и извинение, то БОЕЦ ще потърсим своите права в съда.

11 януари 2023г.     Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Битката продължава! Мултаците ще плащат, никой не може да се отнася неуважително към БОЕЦ и гражданите.

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

КопринковГейт влезе в прокуратурата. Потвърдени са данните на БОЕЦ! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 10.11.2022г. БОЕЦ внесохме в МВР сигнала по случая „КопринковГейт“. БОЕЦ вече огласихме данни как с настояване от страна на Николай Копринков – секретар по вътрешните политики на президента Румен Радев, новият областен управител на София е извършил продажба на имот в София на занижени цени, което е oщетило държавата с между 1 500 000 и 2 000 000 лв.

Получихме уведомление от МВР, че проверката е приключила и внесена заедно с материалите по нея в Софийска градска прокуратура.

По информация на БОЕЦ разследващите в МВР са си свършили работата и по преписката са събрани достатъчно доказателтва за най-важният елемент от съставава на престъплението – цената на имота е занижена в пъти, с което е нанесена вреда на държавата в особено големи размери! Това, заедно с други изводи е вписано, като изрична констатация в папката предадена на прокуратурата.

Припомняме случая.

Става дума за следното – На 14.09.2021г. от Елена Стоилова и Светослав Калемджиев е внесена молба до областния управител на област София, г-н Митко Михайлов за закупуване на поземлен  имот с идентификатор 68134.802.626 находящ се на адрес: София,  район „Изгрев“ бул. „Драган Цанков“ №25А, който имот е частна държавна собственост на НКЖИ. Основанието за молбата е чл.44.ал3 от ЗДС и чл. 84 от ППЗДС. Имота в размер на 699кв.м  е в един от най-скъпите райони и квартали на София, а молителите притежават стара сграда – кантон от 40 кв.м построен от държавата с указ на същият терен и на това основание искат да закупят целият имот. Сградата – бивш Кантон№2 е построена през 1943г., като строителството е извършено на основание „Закон за постройка на Софийската околовръстна железница“, утвърден с Указ от 13.03.2015г. на Цар Фердинанд.

Молителите са представили документи издадени от Столична община за законност на строежа и за неделимост на имота, които БОЕЦ считаме че трябва да бъде проверено дали са издадени законосъобразно. След това, на 19.10.2021г. Митко Михайлов изпраща писмо до НКЖИ – Красимир Памукчийски- генерален директор за представяне на разрешение на министъра на транспорта и съгласие на УС на НКЖИ за продажба на имота без търг при цена определена от независим оценител. Прави впечатление, че в документите, с които разполагаме е наличен АКТ за частна държавна собственост на въпросният имот с подписа на  Митко Михайлов, който е дата 04.08.2021г. – ПРЕДИ да бъде внесена молбата за закупуване на имота. Това затвърждава съмненията ни за корупционна схема. Откриваме в преписката и документ – Удостоверение от „ГЕОКАД“ за премахната сграда в същият имот отново с дата 07.09.2021г. , която също е преди дата на подадената молба за закупуване на имота. Извода е, че областният управител е предприел действия по подготовка за продажба или някакви други действия с този имот ПРЕДИ собствениците на сградата в него да внесат своята молба да го закупят. Впечатлението е , че Михайлов е подготвял тази продажба предварително.

След изпратеното до НКЖИ писмо от Митко Михайлов на 19.10.2021г. в продължение на почти една година нямаме данни да е имало движение по този казус. Междувременно Митко Михайлов е освободен и на негово място на 19.01.2022г. за Областен управител на област София е назначен Иван Кючуков. БОЕЦ се свързахме с г-н Кючуков и той потвърди пред нас, че е запознат с тази продажба и че той е спрял процедурата защото по неговите думи „тази продажба е за затвора“. Счита, че не е в интерес на държавата и че цената е занижена многократо. След предприетите от него действия по спиране на процедурата му е упражнен натиск, като през трето лице му е предадено от името на Копринков, че трябва да подпише за тази продажба защото към нея имат интерес много важни хора. Кючуков отказва и това се потвърждава от липсата на движение по сделката. През юни 2022г. Иван Кючуков е освободен, а на 04.08.2022г. на поста Областен управител на София е назначен отново Митко Михайлов. Веднага след това – през август 2022г. процедурите за продажба ба имота са подновени с голяма бързина и няколко седмици по късно продажбата е реализирана.  В хода на процедурата НКЖИ възлагат на фирма ‚Хемус консулт‘ ЕАД да направи пазарна оценка на имота. Такава е изготвена и е на стойност 411 120лв. с ДДС. Според БОЕЦ реалната стойност на имота , като се вземе предвид неговото местонахождение и включеното право на строеж е над два милиона лева. От извършена от БОЕЦ проверка в службата по вписвания се вижда, че продажбата е вписана на 17.10.2022г. и е на стойност 308 340 лв. , което е дори с над 100 000 лв под оценката на наетия от НКЖИ оценител.  Според нас това е необяснимо и е пореден признак за порочността на тази имотна продажба от страна на Митко Михайлов, като областен управител на София. В писмо за продажбата изпратено от НКЖИ до областният управител Митко Михайлов на 27.09.2022г., което прилагаме, изрично е посочена цената от направената оценка, на която е решено да бъде продаден имота,  но въпреки това имота е продаден с над 100 000лв. по-ниска цена.   БОЕЦ прилагаме актуална справка за пазарните цени на имотите в същият квартал, като от нея е видно, че минималната цена е над 2000 лв на кв.м, или за въпросният имота над 1 400 000 лв. без включено право на строеж, възможно РЗП и тн. които „екстри“ имота притежава. Реалната цена на имота според нас е над 2 100 000 лв, а е продаден за 308 340, като според нас държавата е ощетена с между 1 500 000 и 2 000 000 лв.

При реална цена над 2000лв. на кв.м. имота е продаден на цена около 440лв. на кв.м. – в пъти занижена цена.

По молба на БОЕЦ екипа на https://bird.bg/  извърши анализ на документите и валидиране на публичната информация по сделката. Проверката на разследващите журналисти , които имат богат опит в разкриване на имотните схеми и далавери на управляващите потвърди продажбата и несъответсвието на цената на имота с пазарната реалност. 

След като започнахме нашата гражданска проверка по случая представители БОЕЦ на 25.10.2022г. отидохме на адреса и заснехме имота.  Веднага след това Георги Георгиев – Председател на БОЕЦ получи заплаха от неизвестно лице – „Спри да ровиш по онзи имот. ДАНС  са предали преписката в прокуратурата, Сарафов е покрил всичко, нищо няма да постигнеш, а близките ти ще те погребат в затворен ковчег“.

По информация на БОЕЦ Пламен Тончев – Председател на ДАНС е бил сезиран за казуса, но не ни е известно какви действия е предприел.

Разполагаме и с информация, че след като Иван Кючуков е бил освободен, като областен управител също е бил заплашен, като източник на заплахата е бил Николай Копринков, който го е „предупредил“ да не се занимава повече с този случай защото ще си има проблеми.

Считаме, че е на лице класическа корупционна схема, при която един държавен актив е продаден на многократно занижена цена, с което държавата е ощетена с милиони, а разликата е потънала в джобовете на частни лица и държавни служители. Това е така нареченият „Модел ГЕРБ“ – модел на ограбване и източване на държавата, като в случая има надграждане с участието в схемата на назначен от служебното правителство областен управител и на президенството чрез Николай Копринков – секретар по вътрешната политика на президента Румен Радев.

Прилагаме следните документи:

Графика на реалната пазарна стойност на имотите в същият квартал – над 2000лв. на кв.м, а имота е прдаден на цена пд 220лв на кв.м – десет пъти занижена цена.

Справка от Служба по вписвания – имота от 700 кв.м е продаден на цена от 308 340лв. – под 220лв. на кв.м – десет пъти под пазарната цена и над 100 000лв. под направената оценка.

Молба  за закупуване на имота

Пазарна оценка изготвена от „Хемус консулт“ ЕОД – 342 60О лв. без ДДС или 411 120лв. с ДДС.

Скица на поземленият имот – частма държавна собственост в район „Изгрев“ –  един от най-скъпите квартали в столицата.

Акто за частна държавна собственост на имота – страница 1

Акт за частна държавна собственост на имота – страница 2

Удостоверение от ГЕОКАД за премахната сграда в имота

Заовед от Министерството на транспорта за продажбата на имота.

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 1

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 2

На 10.11.2022г. БОЕЦ внесохме сигнал в НВР – ГДНП.

По информация на БОЕЦ разследващите в МВР са си свършили работата и по преписката са събрани достатъчно доказателтва за най-важният елемент от съставава на престъплението – цената на имота е занижена в пъти, с което е нанесена вреда на държавата! Това, заедно с други изводи е вписано, като изрична констатация в папката предадена на прокуратурата.

През следващите седмици и месеци БОЕЦ разкрихме множество допълнителни данни свързани с тази корупционна схема. Направихме опит за среща с областният управител на София, но той се заключи в кабинета си и се налижи да извикаме полиция, за да го вадим от там. Изразихме обосновани съмнения, че е възможно да бъдат унищожени докумнети и доказателтва с цел прикриване на извършените престъпления. Направихме срещи с министъра на транспорта, с директора на НКЖИ, с кмета на квартал Изгрев, както и главният архитект. Резултатите от действията ни потвърдиха данните, че имота е продаден от Областният управител на София на многократно занижена цена.

По следите на КопринковГейт стигнахме до Мондешки и Пеевски!

От КопринковГейт надничат Пеевски и Мондешки! (документи)

Влязохме и в Парламента и връчихме на ПП и ДБ сигнала и документите за КопринковГейт. Борбата с корупцията е заявена от тези партии, като техен приоритет.

Въпреки цялостното разследване на БОЕЦ и огласените данни и документи, въпреки извършената проверка от МВР потвърждаваща нашите данни нито една партия не реагира по същество, за да постави казуса в Парламента. Ивайло Мирчев от ДБ, Иво Атанасов и Радостин Василев от ПП внесоха питания до ДАНС И Областният управител на София. Получените отговори потвърдиха нашата информация.  Не чухме обаче от парламентарната трибуна нито един депутат да постави въпрос, действие, или инициатива по темата. Не чухме и ръководството на МВР. Министър Демерджиев, който преди да стане министър коментираше предишни сигнали на БОЕЦ, сега мълчи упорито. Мълчат и политиците, които в национален ефир обсъждат всевъзможни  дребнотемия и се замерват с интриги и компромати, но никой не смее да спомене КопринковГейт и името на БОЕЦ.  За каква борба с корупцията говорим тогава?

През последните месеци Гешев и прокуратурата вече изпраха Радев по няколко сигнала на БОЕЦ.

Гешев подари на Радев прокурорски чадър за Коледа! (документи)

Това е проявление на сдружаването на Румен Радев с ГЕРБ и ДПС. Кремълската пета колона се обедини, за да си гарантира властта.  И сега Гешев ще си свърши работата, като покрие и смачка сигнала и преписката на МВР, което явно устройва всички. А БОЕЦ и гражданите отново останахме сами на фронта и битката срещу мафията и корупцията.

Гешев и Радев, които уж бяха противници се оказаха здраво свързани и взаимно защитаващи се! Радев е основният пазител на мафията днес, симбиозата му с ГЕРБ и ДПС е публична и демонстративна, БОЕЦ извеедохме, като своя най-важна битка заедно с отстраняването на Гешев, ГЕРБ И ДПС от властта и битката за импиймънт на Радев!

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA