СГП започна проверка за заличаване на НДСВ по сигнал на БОЕЦ. (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 06.01.2023г. Сдружение БОЕЦ внесохме сигнал в ПРБ (вх. № PRB202317452167I) и изискахме от прокуратурата да внесе иск в Софийски градски съд за разпускане на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход“ – НДСВ. Успоредно с това внесохме и искова молба до Софийски градски съд. 

Днес бяхме уведомени официално от ВКП, че са изпратили по компетентност сигнала на БОЕЦ за разпускане на НДСВ на Софийска градска прокуратура. В случая СГП са длъжни да образуват производство и да се произнесат, като закона е категоричен и ги задължава да внесат иск в Софийски градски съд за прекратяване на царската партия.

Прилагаме уведомлението на ВКП.

Прилагаме текста на сигнала до ВКП:

ДО : ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

 СИГНАЛ

 от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание чл. 40 ал. 1 т. 5 и чл. 40 ал. 2 от Закона за политическите партии.

БОЕЦ сезираме Прокуратурата на Република България за това, че политическа партия „Национално движение за стабилност и възход” , за кратко – ПП НДСВ  е нарушила Закона за политическите партии , като не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния и орган повече от 5 години и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

Политическа партия  „Национално движение за стабилност и възход”, или за кратко – ПП НДСВ е основана през 2002г, със седалище в гр София и е регистрирана в Софийски градси съд през 2002г. (Ф.Д. № 3631/2002г. по описа на СГС) Адресът на централата на партията е София 1000,ул.Врабча № 23.

Видно от Удостоверение издадено от Софийски градски съд на 25.08.2019г. и публикувано от НДСВ на 19.07.2022г. последният Конгрес на НДСВ (осми извънреден конгрес) е проведен на 09.05.2015 г.

Прилагаме линк към Удостоверението:

https://ndsv.bg/2022/07/%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/?fbclid=IwAR2dsoOSfn5VQvlTOGnKyGeh5ZZ5vAmpUVufsWtJUl2y7a3-fu05Lr7Dk-c

Според Чл. 14 от Устава на НДСВ конгрес се  свиква най-малко веднъж на четири години. Според Чл. 1. От същият Устав  НДСВ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии. Спазването на Закона за политическите партии е задължително и необходимо условие за съществуването на НДСВ, като политическа партия. Чл. 13, ал1. От Устава определя Конгресът, като върховен орган на партията.

Прилагаме линк към  устава на партията:

http://ndsv.bg/2022/07/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/

БОЕЦ не открихме никакви данни в официалните държавни регистри за свикан конгрес на НДСВ след 2015г. Не открихме и обявление в Държавен вестник за свикване на конгрес на партията след 2015г, както изисква Устава и закона. Няма данни за вписване на ново ръководство след 2015г. както изисква Закона за политическите партии.

чл. 40 от Закона за политическите партии гласи:

Чл. 40. (1) Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:

  1. с дейността си нарушава системно изискванията на този закон;
  2. дейността и противоречи на разпоредбите на Конституцията;
  3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) повече от пет години от последната и съдебна регистрация не е участвала в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент от Република България или за общински съветници и кметове;
  4. (нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години;
  5. (нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния и орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

(2) Решението на съда по ал. 1 се постановява по иск на прокурора.

От представените данни и информация правим обоснован извод, че ПП НДСВ няма проведен конгрес след 2015г. което е върховният орган на Партията. От последният конгрес на НДСВ са изминали повече от 7 години, което погазва законовото изискване за провеждане на заседание на върховният орган (Конгрес) не по малко от веднъж на 5 години и това представлява тежко нарушение на чл.40 ал.1 т. 5 от Закона за политическите партии.

БОЕЦ считаме, че са налице всички необходими обстоятелства за разпускане на политическа партия НДСВ и изискваме от прокуратурата да изпълни без отлагане Закона и да внесе незабавно иск до Софийски градски съд в изпълнение на чл. 40 ал.2 на основание чл. 40 ал1. Т 5. От Закона за политическите партии и установените от БОЕЦ нарушения за прекратяване на ПП НДСВ.

Изискваме да бъдем уведомени за предприетите действия от прокуратурата и резултатите от тях.

05.01.2023г.                Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

През последните месеци се наблюдава засилено медийно присъствие  на кадри на НДСВ. БОЕЦ предупредихме, че този процес на реанимация има за цел връщането на „царската партия“ за създаване на нов политически либерален проект-коалиция за ребрандиране на ДПС, които да станат допустими за ГЕРБ за  бъдеща управленска коалиция и връщане на мафията във властта.

НДСВ създаде Пеевски и Борисов и вкара ДПС и мафията в управлението на страната на най-високо ниво.

Политическите партии са длъжни да спазват закона, а прокуратурата и съда са дкъжни да го прилагат. Очакваме незабавните им действия.

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA