Гешев се скри и промъкна зад гърба на родители, граждани и БОЕЦ!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

ГЕШЕВ се скри и промъкна през задния вход зад гърба на родителите, гражданите и бойците!

Днес БОЕЦ излязохме пред централния вход на гимназия „Хенри Форд“ в защита на децата и използването им от Гешев за личен ПР.

Гешев - училище

В неделя БОЕЦ огласихме, че родители на деца от столичната гимназия „Хенри Форд“ ни сигнализираха, че за вторник – 17.01. от 10:30 ч. в училището е организирана среща на децата с лицето Иван Гешев. Родителите са притеснени и несъгласни един компрометиран тип, като Гешев, да има досег с децата им, както и отвратени от идеята техните деца да бъдат използвани за личен ПР от главния прокурор, за когото преди две седмици бе съобщено, че има инициатива на американския конгресмен Дейвидсън да бъдат наложени санкции по закона „МАГНИТСКИ“ ЗА КОРУПЦИЯ. Родителите смятат, че това е поводът сега Гешев да на гърба на децата им да се опитва да си изпере имиджа.

Вчера БОЕЦ потърсихме обяснение от директора на училището и от Министерството на образованието защо децата биват използвани на гнусните ПР акции на Гешев

Долу мръсните лапи на Гешев от децата на България!

Днес повече от час бяхме пред училището за срещата на Гешев. В района имаше масирано полицейско присъствие.

След оттеглянето на полицията стана ясно, че Гешев няма да влезе през централния вход и няма да посмее да се срещне с гражданите и родителите, които бяха дошли да защитят децата си и имаха важни въпроси към него.

Директорът на гимназията потвърди пред БОЕЦ: „Гешев дойде, разбира се“! Не знаем от какво се разбира, ние не се шмуляме по задните входове. По наша информация са го вкарали като арестант през задния вход. Буквално както вкарват арестантите в съдебната палата. Такава е съдбата на всеки мафиот.

Мутрата си е мутра! И в училище да влезе — пак си е мутра! Като го е страх — а с право го е страх от БОЕЦ и гражданите — защо не си стои в дупката?

Постигнахме няколко неща: дадохме гласност как Гешев и подобните му използват децата за личен ПР и за да се правят на „магистрати“. Показахме страха на Гешев и подобните му. Принудихме мутрата да се промъква през задните входове и може би най-важното — дадохме кураж на родителите да реагират и пазят децата си от посегателства на мафията.

Сигнализирайте ни за всеки подобен случай!

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

БОЕЦ сезира Брюксел за цензурата на TELUS и META! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

За 18.01.2023 г. БОЕЦ обявихме протест пред офиса на TELUS България в защита свободата на словото и срещу цензурата във Фейсбук! Тази тема е изключително важна, като засяга хиляди български граждани и бе поставена пряко преди няколко месеца от BIRD.BG. Основни мишени на репресиите в социалната мрежа са проевропейски български граждани, които търпят санкции заради позициите и постовете си в защита на Украйна, постове срещу режима на Путин и срещу престъпленията на българската мафия. Както страницата на БОЕЦ, така и много от членовете му са в постоянни рестрикции. Профила на Георги Георгиев – председател на БОЕЦ е блокиран 50 пъти през последните години, като сумарно е прекарал над три години в „ареста“ на Фейсбук. Днес, след телевизионно участие по темата бе блокиран профила и на друг член на Сдружението – Любомир Венков.

БОЕЦ сезирахме официално институциите в Брюксел, посолствата на държавите съюзници в ЕС и НАТО, както и множество чужди медии за казуса, нашите действия и протеста утре. 

Прилагаме текста на документа:

CIVIL RIGHTS MOVEMENT “BULGARIA UNITED BY A GOAL”

  • BOEC CIVIL RIGHTS MOVEMENT

e-mail: gd.boec.bg@abv.bg phone: +359 899 59 13 99

Dear representatives of diplomatic missions and international institutions,

Dear representatives of the media,

Civil movement „BOEC – BULGARIA UNITED BY A GOAL“ (BOEC) called on all victims of censorship in the social network “Facebook”  to protest against its owner – Meta Platforms, Inc., and one of the content moderators of the network – TELUS International Bulgaria, in front of their office in Bulgaria – Sofia, 1Alabin Str.

BOEC movement has announced a protest for Wednesday – January 18th 2023, at 4:00 pm:

https://fb.me/e/2nybg45Nj

In recent years, the profiles of many civil and political activists in Bulgaria have been blocked, and their posts deleted without explanation or reason. Citizens, journalists and public figures became subject to restrictions because of their active civil position expressed publicly in support of Ukraine, as well as because of posts against the obscurantism of Putin’s Russia and the Bulgarian mafia.

For years, the Facebook page of BOEC has been under restrictions and blackout, profiles of movement’s activists have been blocked every day, and their materials revealing the crimes of Borisov, Peevski, Geshev, etc. – deleted. In the meantime, posts with open Kremlin and pro-Putin propaganda as well as posts containing threats and personal insults turn out “not to violate” the “community standards” of the social network.

A group of BOEC activists visited TELUS’ office recently, but the company’s management refused to meet and explain the behavior of their employees. Hundreds and thousands of Bulgarian citizens are in the same situation – looking for answers to questions about unjustified restrictions on their publications – on the one hand – and complete disregard for obvious violations – on the other.

Therefore, BOEC movement called on all who feel victims of censorship by Meta and its moderators to fight for the right to express themselves freely. BOEC’s experience shows that it is not enough to protest in the virtual space and it is time to put the questions in the real physical reality world,  before the company authorized to moderate content in Bulgarian language.

***

BOEC Civil Movement is the most active and efficient anti-corruption organization in Bulgaria. BOEC is a non-governmental organization for public benefit, established in the year 2013 to exercise civil control over the country’s institutions. Our methods of work include the entire range of forms of public pressure permitted by law – information requests under the Access to Public Information Act, reports of irregularities and possible crimes to the authorized bodies, communication with the media and other civil and political organizations, actions and protests, where necessary.

15 January.2023

Georgi Georgiev – Chairperson of the Management Board of BOEC Civil Rights Movement

Уважаеми представители на дипломатически мисии и международни институции, 

Уважаеми представители на медиите, 

Гражданско движение “България – Обединена с Една цел” (БОЕЦ) призова всички пострадали от цензура в социалната мрежа Facebook, да протестират срещу собственика ѝ – Meta Platforms, Inc., и един от модераторите на съдържание в мрежата – компанията TELUS, която има офис в София на ул. „Алабин“ № 1 – TELUS International Bulgaria.

Движението обяви протест за сряда – 18 януари 2023 г, в 16:00 ч:

https://fb.me/e/2nybg45Nj

През последните години профилите на много граждански и политически активисти в България бяха блокирани, а публикациите им във Фейсбук – изтривани без обяснение и повод. Граждани, журналисти и общественици бяха “под ножа” заради активна гражданска позиция, изразена публично в подкрепа на Украйна, както и заради постове срещу мракобесието на Путин и българската мафия.От години страницата на БОЕЦ е под рестрикции и затъмнение, профилите на активистите на движението се блокират ежедневно, а материалите им, разкриващи престъпленията на Борисов, Пеевски, Гешев и т.н., биват изтрити. В същото време, постове с открита кремълска и про-путинска пропаганда, както и постове, съдържащи заплахи и лични обиди, се оказва, че “не нарушават” стандартите на социалната мрежа!

Наскоро група активисти на БОЕЦ посетиха офиса на TELUS International Bulgaria, но ръководството на компанията отказа среща и обяснение за поведението на служителите им. Стотици и хиляди български граждани са в същото положение – търсят отговори на въпросите си за необосновани рестрикции към техните публикации – от една страна, и пълно пренебрегване към очевидни нарушения – от друга.

Затова движение БОЕЦ призоваваме всички, които се чувстват жертви на цензура от страна на “Мета” и модераторите им, да се борят за правото да се изразяват свободно. Опитът на БОЕЦ показва, че не е достатъчно да се протестира във виртуалния свят и е време въпросите да бъдат поставени в реалния – към компанията, упълномощена да модерира съдържание на български език.

***
Гражданско движение БОЕЦ е най-активното и ефективно антикорупционно гражданско движение в България. БОЕЦ е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2013 г., ‎за да осъществява граждански контрол върху институциите в страната. Нашите методи на работа включват целия спектър на разрешените от закона форми на обществен натиск – изискване на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), сигнали за нередности и вероятни престъпления до упълномощените органи, комуникация с медии и други граждански и политически организации, акции и протести – при необходимост.

15.01.2023 г.  Георги Георгиев – Председател на УС на  Сдружение БОЕЦ

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA