БОЕЦ в Апелативна прокуратура! Гешев е разтворил чадъра над Радев

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ в Апелативна прокуратура!

Три седмици чакаме отговор и входящ номер от АП на жалбата ни срещу отказа на СГП да образува досъдебно производство срещу Радев заради докладите на ДАНС за ТУРСКИ ПОТОК разкрити от BIRD.BG!

БОЕЦ със сигнал до МВР срещу Радев, Борисов и Караянчева по разкритията на BIRD.BG за ТУРСКИ ПОТОК.

Гешев е разтворил чадъра над Радев все едно е Пеевски.

Гешев подари на Радев прокурорски чадър за Коледа! (документи)

БОЕЦ отиваме на място и заварваме пушилня на седмия етаж! Апелативните каскети на Гешев си попушват в сградата в нарушение на закона, а ние чакаме да прилагат закона и да преследват престъпниците!

Една дума описва всичко – кочина! И докато Гешев стои на върха на тази кочина, забравете за всякаква справедливост и законност!

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

Развитие по БарселонаГейт. Битката продължава! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Вече шеста година БОЕЦ продължаваме битката си по случая за Къщата в Барселона на бившия премиер Бойко Борисов. Първият ни сигнал до българските институции е от 2016 г., а през 2019 г. БОЕЦ сезирахме испанската прокуратура. За първи път информация за БарселонаГейт бе разкрита в записите „ЯневаГейт“ публикувани от Бивoлъ. В началото на 2020 г. испанският вестник Ел Периодико огласи, че каталунската антикорупционна полиция е започнала проверка за пране на пари по сигнал на БОЕЦ срещу Бойко Борисов и други български граждани. След това внесохме редица сигнали до български институции – ВКП, НАП, Парламент. Резултати до сега няма.

Бойко Борисов

През май 2021 г. след оставката на правителството на Борисов и встъпване в длъжност на служебния кабинет на Румен Радев отново сезирахме НАП, Парламента и МВР, като добавихме и нова информация от BIRD.BG и наши разследвания.  И отново няма никакви резултати. В началото на 2022 г. БОЕЦ изискваме от Румен Спецов информация за резултатите от образуваните ревизии.

Нови документи и действия на БОЕЦ по темата за „Къщата в Барселона“ и разследването срещу Борисов за пране на пари.

От получения отговор разбрахме, че Пеевски е ревизиран и е чист, като сълза, а по БарселонаГейт нито една ревизия или проверка не е приключила.

Пеевски отново е недосегаем. БОЕЦ поиска оставката на Спецов!(документи)

На 04.01.2023 г. БОЕЦ внесохме жалба за бавност до Борис Михайлов – изпълнителен директор на НАП, за липса на резултати и информация за действията на Агенцията по сигнала ни за БарселонаГейт. Няколко дни по-късно получихме отговор, който хвърля известна светлина върху развитието на образуваните ревизии.

Публикуваме отговора на НАП:

ОТНОСНО: Получена жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
По повод на Ваша жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), постъпила в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г., Ви уведомявам следното:
Във връзка с подадените от Вас в ЦУ на НАП сигнали, сте надлежно уведомен с писма, с изх. №М-92-00-610 от 25.01.2022 г. по описа на ЦУ на НАП, с изх. №20-00-1269#1 от 15.03.2022 г. по описа на ТД на НАП София, с изх. №М-92-00-604 от 20.05.2022 г. по описа на ЦУ на НАП, с изх. №23-00-6473#1 от 22.06.2022 г. по описа на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, с писмо с изх. №М-92-00-1078/27.09.2022 г. по описа на ЦУ на НАП.
Към момента не са приключили ревизионите производства, възложени по повод на Ваш сигнал с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. на следните лица:
– ГЕОРГИ СТАНКОВ ЙОВЧЕВ – издаден е ревизионен доклад № Р-22000121003287-
092-001/22.12.2022 г., като същият не е връчен към момента;
– БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА – има текущо ревизионно производство;
– ИВАН ГРИГОРОВ САЗДОВ – има текущо ревизионно производство;
– СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА – издаден е ревизионен акт № Р22221021003273-091-001/26.07.2022 г., като същият е обжалван и не е влязъл в сила.
След приключване на възложените производства във връзка с подадените от Вас
сигнали, ще бъдете уведомен допълнително от съответните компетентни структури наНАП.
Допълнително Ви уведомявам, че на останалите посочени лица във Ваш сигнал
с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. ревизионите производства са приключили, в резултат на което са издадени ревизионни актове, с които не са установени допълнителни задължения.
Актовете издадени от НАП съдържат данъчна и осигурителна информация съгласно
чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и същите могат да Ви бъдат предоставени при изпълнение на разпоредбите на:
– чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК – въз основа на представено писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията;
– чл. 75 от ДОПК – въз основа на мотивирано определение на съда.
Относно текущите ревизионни производства, Ви информирам, че в ДОПК и
Закона за Националната агенция за приходите са регламентирани и строго
разграничени компетентностите на органите по приходите, изпълняващи различни
функции в агенцията. Да изразява становище относно правоотношения, които са
предмет на висящо ревизионно производство, не е в правомощията на изпълнителният директор на НАП, респективно на зам. изпълнителния директор на НАП, и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на органа по приходите, извършващ ревизията. Същият на основание чл. 4 от ДОПК следва да осъществи производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности.
Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от ДОПК „когато органът по приходите или
публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове,
задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен орган. Горестоящият орган се произнася в тридневен срок и дава задължителни указания на
органа по приходите“

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
ЗОЯ ГАБРОВСКА

ОТГОВОР НАП ЗДОИ БАРСЕЛОНАГЕЙТ

От този отговор става ясно, че почти две години след като Борисов вече не е на власт, НАП под ръководството на Спецов, а след това и на Михайлов (и двамата назначени от Румен Радев) продължава да пази омертата за „Къщата в Барселона“. До момента има само един издаден ревизионен акт, който се обжалва. За най-важните участници в схемата – Александър Чаушев и Валентин Златев – бивши директори на ЛУКОЙЛ, както и Йордан Христов – бившият формално „назначен“ съпруг на любовницата на Борисов няма установени задължения и данъчни нарушения!

С тези си действия НАП по нищо не се различава от прокуратурата на Гешев, която вече три години „разследва“ БарселонаГейт по сигнала на БОЕЦ.

Днес БОЕЦ изпратихме заявление за среща с Борисов Михайлов за утре в 10.00 ч., за да му зададем конкретни въпроси и предоставим допълнителна информация по този и други активни ревизии на Агенцията по наши сигнали. 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA