БОЕЦ ще проведе среща с министър Зарков за отстраняването на Гешев.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

През изминалата седмица БОЕЦ сезирахме всички институции, които имат компетенции по разследване и отстраняване на главният прокурор – прокуратура, Парламент, ВСС и ИВСС. Изискваме от тях да започнат производства и процедура за отстраняването на Иван Гешев от неговият пост. БОЕЦ представихме данни и информяция за действия на Гешев във връзка със скандала АтентатГейт, с които нарушазава закона и руши авторитета на съдебната власт.

БОЕЦ заявихме среща с министърът на праводсъдието, г-н Крум Зарков, която бе потвърдена от кабинета на министъра. На срещата ще представим сигнала ни до ВСС, както и други сгнали на БОЕЦ съдържащи данни за извършени престъпления от Гешев. Днес изпратихме и до министър Зарков сигнал (вх. № 94-00-83/12.05.2023г.) за отстраняването на Иван Гешев и очакваме от него да приложи своите правомощия, като внесе искане по реда на чл. 175, ал. 5 от ЗСВ за предсрочно освобождаване на глвният прокурор във ВСС.

В сигнала се казва:

      Г-н министър,

БОЕЦ сезирахме ВСС и ИВСС за това, че според нас има данни, че главният прокурор Иван Гешев е участвал в организацията, или е поръчал да бъде организиран и реализиран взрива срещу килата на НСО на 01.05.2023г. в която е пътувал самият той. Целта е била да манипулира общественото мнение, като си изгради „героичен образ“ и в същото време това му послужи, като повод за атака срещу граждани, журналисти и организации, които той счита за свои врагове. Според БОЕЦ взрива е инсценировка организирана от самият Гешев, или с неговото знание и съгласие.

Гешев пряко се намесва в хода на рзследването, като това се огласява от неговият заместник. Гешев извършва престъпление по служба. Гешев извършва престъпление от общ характер срещу правосъдието с цел осуетяване на търсене на наказателсна отговорност на самият него. Гешев според БОЕЦ е един от заподозрениете и поръчител, или организатор на самият „взрив“ и в същото време е активен участник в самото разследване чрез даване на директни указания на разследващите. Гешев е най-малкото свидетел и пострадал от ‚взрива‘ и е абсолютно недопустимо да се намесва в хода на разследването. Гешев е заблудил своят заместник, че семейството му е било заедно с него, като по този начин бе заблудено цялото българско общество. С тези свои действия Иван Гешев руши довеврието в съдебната власт и в частност в прокуратурата и уронва престижа на съдебната система.

Гешев трябва да бъде отстранен незабавно, за да не влияе и оказва натиск на разследването, на свидетели и на доказателствата по делото. Гешев трябва да бъде задържан и разследван.

Г-н Министър,

БОЕЦ очакваме от Вас да се възползвате от правомощията си, като внесете във Висшият съдебен съвет искане за предсрочно освобождаване по реда на чл. 175, ал. 5 от ЗСВ на главният прокурор Иван Гешев на предстоящото заседание на ВСС на 18.05.2023г.

БОЕЦ считаме, че изложените в сигнала данни и обстоятелства съдържат информация за извършени престъпления от общ характер от главния прокурор Иван Гешев, както съдържат и такива за действия, извършени от Иван Гешев, уронващи престижа на Прокуратурата на Р. България и на съдебната система. Считаме, че ВСС трябва да образува производство по така представения сигнал за отстраняване на Иван Гешев от неговият пост. Заявяваме готовност да представим и допълнителна информация по случая пред ВСС.

11.05.2023г.               Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Битката продължава!

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA