БОЕЦ влязохме в МВР! Демерджиев потъпка закона, а ние осъдихме министерството!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ днес влязохме в МВР с Изпълнителен лист!

Искахме да потърсим министър Иван Демерджиев да плати за това, че потъпка закона и БОЕЦ осъдихме министерството!

БОЕЦ - МВР

БОЕЦ осъди МВР и министър Демерджиев! (документи)

След като Демерджиев не се появи пред гражданите, оставихме пред сградата на МВР чекмеджето на БОЕЦ заедно с Изпълнителния лист. Нека сега Демерджиев напълни чекмеджето ни според постановеното от съда, но не от парите на данъкоплатците, а от своя собствен джоб, както е редно!

Боец - Демерджиев

Търсихме го да го питаме и за уволнението на Анастасия Райкова и чистотата в МВР!

Анастасия Райкова за репресиите в МВР – жена, майка, уволнена, непримирима!

Търсихме го и да го питаме за провала на изборите и най-купения и манипулиран вот, за което той отговаряше персонално!

ЗАЩО е важно ПП-ДБ да внесат жалба за касиране на изборите!

Битката продължава!

#БОЕЦ

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

БОЕЦ осъди МВР и министър Демерджиев! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 06.04.2023 г. съдия Николай Витков от Административен съд – Видин с Решение №69 по адм. дело 27/2023 г. осъди МВР и отмени отказа на Министерството на вътрешните работи на предостави имената на съветниците на министър Демерджиев! 

Радев - Демерджиев

Поздравяваме съдия Николай Витков за точното и мотивирано Решение, в него се казва:

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение рег.№ 812104-13/17.01.2023 г. на ВПД директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност” при МВР, В ЧАСТТА, с която е постановен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по въпрос 3 от заявление вх.№ 812104-1/03.01.2023 г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец-България обединена с една цел”, ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин, ж.к.”Панония”, бл.4, вх.З, ап.157, представлявано от председателя на УС Г.Б.Г., относно предоставяне списък с имената на съветниците на министъра на вътрешните работи.

ВРЪЩА делото като преписка на ВПД директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност” при МВР за ново произнасяне по въпрос 3 (относно предоставяне списък с имената на съветниците на министъра на вътрешните работи) от заявление вх.№ 812104-1/03.01.2023 г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец-България обединена с една цел”, ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин, ж.к.”Панония”, бл.4, вх.З, ап.157, представлявано от председателя на УС Г.Б.Г., в четиринадесет дневен срок, считано от датата на получаване на преписката, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение.

ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи да заплати в полза на Сдружение Гражданско движение „Боец-България обединена с една цел”, ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин, ж.к.”Панония”, бл.4, вх.З, ап.157, представлявано от председателя на УС Г.Б.Г., направените разноски по делото в размер общо на 1460,00 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева.

Настоящето решение е окончателно и не подлежи на оспорване, на основание чл.40, ал.3 от ЗДОИ.

Тук може да намерите пълния текст на решението:

https://vidin-adms.justice.bg/bg/505?from=&to=&actkindcode=&casenumber=27&caseyear=2023&casetype=

Предисторията:

На 03.01.2023 г. БОЕЦ традиционно изисквахме информация за получените бонуси за предходната година и имената на съветниците от редица министерства и институции. Министър Демерджиев бе единственият, който отказа да предостави имената на своите съветници, като „юристите“ в МВР се оправдаха с аргумента, че имената на хората, които съветват министъра, са лични данни! По тяхната логика тези, които със своите съвети, анализи, консултации и доклади, които определят и обуславят решенията и действията на министъра на вътрешните работи, които са от изключително обществено значение, трябва да са тайни и гражданите нямаме право да знаем кои са те.

Самият министър Иван Демерджиев е юрист, бивш адвокат и би трябвало да знае, че с този отказ нарушава грубо закона и правата на гражданите. За правната грамотност и юридически качества на министъра сами си правете изводи.

ЗАЩО Демерджиев крие имената на своите съветници? 

Идването на Демерджиев бе със заявка за борба с корупцията, прозрачност в дейността на МВР, реална реформа, смяна на главния прокурор Гешев и подкрепа за гражданските каузи и битки срещу мафията, за справедливост и върховенство на закона. Една от конкретните цели бе и организацията и „опазването“ на изборите. БОЕЦ дадохме кредит на доверие, защото по време на протестите срещу избора на Гешев, Демерджиев декларираше солидарност с действията ни.

Нищо такова не виждаме и не видяхме. Думите на Демерджиев от началото на 2023 г., че е приел да стане министър, за да подкрепи Румен Радев, разкриват истинските му мотиви и зависимости, които нямат нищо общо с гражданските битки, част от които уж подкрепяше и той допреди година. Радев се превърна в най-явният проводник на кремълските интереси, като през последните месеци е видима и неговата колаборация с ГЕРБ и ДПС. Показателен е и чадърът, който Гешев разпъна над Радев по сигналите на БОЕЦ. Радев осигури време на мафията, за да прегази Изборния кодекс и да върне хартиената бюлетина, Радев назначава и връща масово във властта кадри на ГЕРБ и ДПС, Радев – г-н „Крим е руски“ се позиционира твърдо срещу евроатлантическата позиция за военна подкрепа за Украйна, като с действията и думите си, както той, така и неговият служебен кабинет, защитават интересите на Кремъл, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и Путин.

Със заявената от Демерджиев подкрепа за Радев той сам се поставя на страната на тези, срещу които БОЕЦ и гражданите водим своите битки – кремълската пета колона и българската мафия. От месеци вече не чуваме името на Гешев, а МВР бързо се връща в ролята си на мълчалив „подизпълнител“ на прокуратурата.

Отчитаме и нулев резултат на МВР по сигналите на БОЕЦ срещу Пеевски, Борисов, Гешев, Цацаров, ЖОСИгейт, ХанчеваГейт, ГешевКилърГейт, КопринковГейт и др. Вероятно по някои от сигналите разследващите полицаи са си свършили работата, но ръководството на МВР определено не! Единственият частичен резултат е ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова по времето на Рашков по сигнала на БОЕЦ за „Пачките и кюлчетата“, като и тогава крайният резултат е с обратен знак. Ченгетата, които изпълниха поръчката на мафията преди 4 години и изготвиха доноса (докладна) срещу Георги Георгиев от БОЕЦ си стоят в МВР, като явно за Демерджиев са ценни кадри. След този донос прокуратурата наложи забрана на Георги Георгиев за напускане на страната с цел да осуети трансплантацията на жена му, което за нея означаваше сигурна смърт. Георгиев осъди прокуратурата за тази мерзост, но мутрите в полицейски униформи, които свършиха черната работа на Гешев, Пеевски и Борисов, са все така недосегаеми. Демерджиев мълчи и дори ги награждава!

БОЕЦ изисквахме от МВР имената на съветниците на министър Демерджиев, както направихме и с другите министерства. Това е важно, защото тези хора се предполага, че формират решенията на министрите и „политиката“ на министерствата. В случая с МВР те се явяват някакви тайни субекти в сянка, на които дори имената не можем да знаем. Общата сума получена за възнаграждение и награди от петимата съветници на министъра на вътрешните работи през 2022 г. е около 150 000 лв. Ние, гражданите сме ги платили, а дори не знаем кои са и каква работа са свършили. Има ли сред тях ченгета от ДС, или членове на знаковата пловдивска Масонска ложа „Слънце“ в която членуват Цацаров, Пеевски, Гергов, Радев, Копринков, Узунов, Гешев и др.? Каква е тяхна роля, задачи и влияние върху министър Демерджиев? Не знаем, но отказът на министъра повдига обосновано тези въпроси. И как този отказ кореспондира със заявката на министър Демерджиев за прозрачност в МВР? Демерджииев се оказа същият като Младен Маринов, а Радев същият, като Бойко Борисов – марионетки на мафията и кремълската пета колона. 

През изминалата половин година не чухме нито дума от министър Демерджиев за твърденията на неговите колеги от Министерски съвет, че България ще бъде осъдена от Русия заради спреният от ГАЗПРОМ газ. А той е юрист и би трябвало да реагира моментално. Не чухме и позицията му за твърденията и лъжите на Радев, че ако предоставим военна помощ за Украйна, България ще бъде въвлечена във войната. Всъщност много неща не чухме, не чухме НИТО ДУМА от Демерджиев за внесените от БОЕЦ сигнали, но чухме, че подкрепял Радев. Жалко, властта е наркотик и отрова и не всеки има силата да устои. Много хора, щом се докоснат до властта, се променят неузнаваемо, вкопчвайки се в нея,  скланят глава пред силните на деня и забравят каузите и битките на гражданите.

Сега сме свидетели и на провала на министър Демерджиев в опазването и осигуряването на честни и прозрачни избори! Пред очите ни се проведе най-купеният и манипулиран вот от поне детилетие насам. Преди изборите БОЕЦ огласихме данни и информация за масова чистка в МВР, за уволнение на хора назначени по време на редовното правителство и назначаването, и връщането на кадри на ГЕРБ и ДПС в системата. Изразихме нашите обосновани съмнения, че тези действия целят да осигурят чадър над схемите за купуване на гласове от страна на ГЕРБ и ДПС и се оказахме прави. Радев, неговият служебен кабинет и най-вече министър Иван Демерджиев, като пряко отговарящ за организацията и охраната на изборите съучастваха на Борисов, ГЕРБ и ДПС да извършат най-бруталното манипулиране на избори и най-масовите схеми за купуване на гласове.

Пример за тези чистки е уволнениета на Анастасия Райкова – ръководител на средно ниво в МВР, която открито разказа пред БОЕЦ и в студиото на Люба Кулезич за репресиите и тормоза на които е била подложена в продължение на 6 месеца, за да напусне сама и накрая уволнена незаконно по време на болничен лично от министър Демерджиев. Вината и е, че е била назначена по време на предишното редовно правителство.

БОЕЦ осъдихме МВР и министър Демерджиев и сега очакваме да изпълнят съдебното решение и да получим информацията за имената на съветниците на министъра. 

Демерджиев потъпка закона и влезе в групата на Младен Маринов, Иван Гешев, Сотир Цацаров, Галя Димитрова, Пламен Георгиев и останалите властимащи слуги на мафията, които погазвайки правото пазят омертата на мафията. Никой няма право да посяга на правата на гражданите и да се отнася неуважително към БОЕЦ. Ако някой си го позволи от позицията на своя властови пост и министерско кресло, то не остава безнаказано! 

Единственият изход за Демерджиев след тази присъда е незабавна оставка! Осъдени нарушители на закона нямат място във властта. И повдигаме още един въпрос – БОЕЦ осъдихме МВР заради отказа на Демерджиев, но сега МВР ще ни плати с нашите пари! А къде е персоналната отговорност на виновника? Защо Демерджиев не плаща, след като по негова вина министерството е осъдено? Така, както всички ние плащаме по осъдителни присъди срещу България в Страсбург за действията на Цветанов, Борисов, Гешев и Цацаров. Както плащаме и по делата, по които прокуратурата и други държавни институции са осъдени. А виновните магистрати, чиновници и министри си стоят, не носят отговорност и продължават да безчинстват за наша сметка, като им плащаме и заплати и бонуси дори!

Междувременно компания в съдебните зали на Демерджиев и МВР правят и  Рашидов и Парламента, ИВСС и Булгаргаз, срещу които БОЕЦ също водим дела.

Битката продължава! 

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

След разказа ѝ за репресиите в МРВ, атака срещу автомобила на Анастасия Райкова!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

ДНЕС Анастасия Райкова е изписана от болница в София, където постъпи преди седмица след репресиите, тормоза и упражнения натиск от ръководството на МВР и незаконната заповед на министър Демерджиев за нейното уволнение!

Анастасия Райкова

Анастасия Райкова

След изписването си тя заварва личния си автомобил в това състояние — капачките на вентилите са развити и гумите спаднали. Не знаем дали няма и други щети по колата.

автомобил - Анастасия автомобил - Анастасия

Миналата седмица в студиото на Люба Кулезич, където взе участие заедно с Георги Георгиев от БОЕЦ, тя разказа с имена и факти за заплахите и тормоза, на който е била подложена в продължение на половин година! Демерджиев ще носи отговорност за тази мерзост!

Анастасия Райкова за репресиите в МВР – жена, майка, уволнена, непримирима!

Споделете — гласността и нашата солидарност и подкрепа са единствената защита за Анастасия!

Мафията и мутрите на Радев не са по-различни от тези на Борисов и Пеевски. Те са си едно!

Битката продължава!

#БОЕЦ

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA