БОЕЦ внесе сигнал в ЦИК срещу Бойко Борисов за „политическа педофилия“ и използване на деца в кампанията! (документи и снимки)

Подкрепете БОЕЦ и справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Днес, 06.07.2021г. Сдружение БОЕЦ внесе сигнали до ЦИК и Държавната агенция за закрила на детето за едно от най-грозните и срамни явления в българската политика – използване на деца в предизборната пропаганда и агитация. 

Прилагаме пълният текст на Сигнала:

ДО : ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: гр. София 1169, пл.   „Княз Александър I“ № 1,                            e-mail: cik@cik.bg

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание  Чл. 57 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

         В качеството ни на неправителствена организация с дейност в обществена полза, БОЕЦ сезираме Централната избирателна комисия за незаконно използване на деца в предизборната кампания на ГЕРБ и Бойко Борисов, като кандидат за депутат за предстоящите избори за парламент на 11.07.2021г.

   През последните седмици сме свидетели на едно от най-срамните явления в българската политика – използването на деца в предизборната кампания. Многобройни са примерите за такива срамни и незаконни действия от срана на лицето Бойко Методиев Борисов – кандидат за депутат от политическа партия ГЕРБ. С тези свои действия Борисов пряко нарушава чл. 11 ал. 4 от Закона за закрила на детето:

Закон за закрила на детето:

Чл. 11. (4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

Действията на Борисов са и в нарушение на чл. 183. Ал. 4 от Изборния кодекс, доколкото може да се приеме, че предизборни агитационни материали и сцени, в които са въвлечени деца, накърняват добрите нрави, което е изрично забранено в чл. 183, ал. 4 от ИК.  Косвена забрана за използване на непълнолетни лица в дейността на партиите се съдържа и в чл. 20, ал. 4 от Закона за политическите партии.

 В потвърждение на  позицията на БОЕЦ  е и е Решението на ЦИК № 381-ЕП  от 15 май 2014 г.

Многобройни са кадрите, публикувани през последните две седмици на официалният профил в социалната мрежа „Фейсбук” на Бойко Борисов, в качеството му на лидер на ГЕРБ и кандидат за депутат от същата партия съдържащи снимки на деца с агитационни материали на ГЕРБ – тениски, знамена, флаери и тн. Прилагаме публични снимки от фейсбук профила на Бойко Борисов:

Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора

(снимките са публични и публикувани и разпространени от Бойко Борисов в неговият профил във Фейсбук, затова си позволяваме да ги дадем, като пример)

БОЕЦ формулираме термина „политическа педофилия“ – срамно и незаконно използване на деца в политическа и партийна пропаганда по време на предизборна кампания за политически цели. Допълнителна тежест на това закононарушение е, че децата дори не осъзнавата че с тя се злоупотребява и се нарушават техните права. Така се въздейства на тяхната психика без да могат да се защитят.

Прилагаме линкове:

https://www.facebook.com/photo?fbid=3128662700695112&set=pcb.3128666057361443 – от 01.07.2021г.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3131012373793478&set=pcb.3131037347124314  – от 04.07.2021г. – с. Рибарица, предизборно мероприятие на ГЕРБ. Видимо на детето му е неприятно и изпитва притеснение.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3131013753793340&set=pcb.3131037347124314

https://www.facebook.com/photo?fbid=3129471033947612&set=pcb.3129487440612638

 

БОЕЦ сезираме ЦИК и Агенцията за закрила на детето за тези тежки закононарушения, като считаме, че подобно брутално погазване на закона е недопустимо. Посегателството върху деца, граничещо с политическа педофилия е неморално, незаконно и недемократично. Изискваме от ЦИК  незабавно да приложат закона в цялата му сила и строгост с цел предотвратяване на закононарушения и посегателства върху деца с цел въвличането им в политическа пропаганда и предизборна агитация, незабавна санкциониране на Борисов, премахване на всички снимки и материали – постове в социални мрежи, публикации и тн. съдържащи деца, както и подвеждане на лицето Бойко Методиев Борисов под отговорност. Сезираме и Агенцията за акрила на детето за тези нарушения на Закона за закрила на детето с цел да бъдат взети всички необходими мерки да се опази живота и здравето на българските деца от посегателствата на Борисов и ГЕРБ.

Очакваме решенията и отговорите на ЦИК и Агенцията за закрила на детето, като БОЕЦ изразяваме своята готовност да предоставим и допълнителна информация при необходимост.

Дата: 06.07.2021г.

Видин                                  Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

ЦИК са длъжни в 24 часов срок да рзгледат сигнала на БОЕЦ и да произнесът по същество. Това е тест и  дали в този съвтав на ЦИК има промяна, или отново чугуненото мнозинства на мафията има мнозинство! Ще информираме обществото за решението и отговара на институциите. 

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

– <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА