БОЕЦ: „Заявихме среща с Пламен Георгиев за сигнала ни срещу Горанов“

Два месеца след внасянето на сигнала ни срещу Владислав Горанов за КръстникГейт и Мария Габриел за СтокиранеГейт, отговор и обявен резултат няма.

В тази връзка БОЕЦ внесохме официално Заявление до КПКОНПИ за среща с Пламен Георгиев, председател на Комисията. Никога не се отказваме и винаги водим битките си до край, тези скандали са знакови и няма да позволим да бъдат заметени и покрити. 

Прилагаме пълният текст на Заявлението:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА СРЕЩА С ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПКОНПИ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

относно

Липсата на отговор и реакция от страна на КПКОПНИ на подаден от БОЕЦ сигнал срещу министър Владислав Горанов и еврокомисар Мария Габриел за конфликт на интереси, корупция, злоупотреба с власт, данъчни и финасови престъпления.

На 29.11.2018г. БОЕЦ внесохме в КПКОНПИ сигнал с ваш вх. Номер C-587  срещу министър Владислав Горанов и еврокомисар Мария Габриел за конфликт на интереси, корупция, злоупотреба с власт, данъчни и финасови престъпления. Към днешна дата – 25.01.2019г., два месеца след внасянето на сигнала  не е обявен резултат от извършената проверка. БОЕЦ, в качеството си на вносители на сигнала заявяваме желанието си за среща с г-н Пламен Георгиев, на която да получим информация за хода и резултатите от извършената по нашитя сигнал проверка. Поради високият и надделяващ обществен интерес изикваме от вас спешност и бърз отговор на нашето Заявление, като определите дата и час за срещата. Очакваме вашият отговор на посочената електронна поща на БОЕЦ.

 

Дата: 25.01.2019г.                         Г.Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА