БОЕЦ пита парламента и МВнР къде живее Пеевски! (документи)

Днес БОЕЦ внесохме Заявления по ЗДОИ до Парламента (входящ № ЗДОИ-19-25/30.04.2019 г.) и МВнР (входящ номер ЗДОИ- 23/ 30.04.2019 г) , във връзка с подаденият от нас сигнал вчера в ЦИК срещу включеният в листата на ДПС за предстоящите избори за  европейския парламент и настоящ депутат Делян Славчев Пеевски. БОЕЦ сезирахме ЦИК, че Пеевски не отговаря на условията за регистрация и участие в изборите, като не изпълнява условията на чл.351.ал1. от Изборния Кодекс, а именно:

Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

БОЕЦ считаме, че Пеевски не е живял в страната, или друга държава членка на ЕС през последните шест месеца.

Пеевски аут от евроизборите? БОЕЦ внесе сигнал в ЦИК!

Заявления по ЗДОИ бяха внесени от БОЕЦ и до МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“ и Националната служба за охрана.

Прилагаме текста на Заявлението до Парламента:

До: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                 З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 От  ГД ”БОЕЦ- БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” , ЕИК 176949776

АДРЕС: ГР.ВИДИН, ЖК”ПАНОНИЯ”, БЛ.4, ВХ.”З”, АП.157

ТЕЛ. 0899-591399

         Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес,  ГД  БОЕЦ изискваме от Цвета Караянчева в качеството и на председател на 44-то народно събрание, да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писменна форма, на посоченият адрес на ГД  БОЕЦ, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

Първо – Колко работни дни е присъствал на пленарни заседания на Народното събрание, както и на заседания на парламентарните комисии, в които участва  депутата Делян Славчев Пеевски по месеци за периода от учредяването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г. ?

Второ – Колко пъти депутата Делян Славчев Пеевски е бил командирован и колко дни е бил в  служебна командировка в чужбина и къде е бил командирован  от 44-то Народното събрание по месеци за периода от учредяването му до 30.04.2019г. ?

Трето – Колко и какви наказания, дисциплинарни мерки  и санкции има наложени на депутата Делян Славчев Пеевски за неявяване на работа и неизпълнение на служебните задължения, като депутат за периода от учредяването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г.?

Четвърто – Разполага ли ръководството на 44-то народно събрание с достоверна информация за местонахождението на депутата Делян Славчев Пеевски и къде живее той през последните шест месеца (изискваме да бъдем информирани само за името на държавата и града в който живее депутата Делян Пеевски)?

Пето – Колко въпроса и питания е задал Делян Славчев Пеевски към министрите и премиера в рамките на парламентарният контрол и колко пъти е присъствал на заседанията за парламентарен контрол на 44-то Народно събрание от учредавянето му до 30.04.2019г. ?

Шесто – Колко щатни и нещатни парламентарни  сътрудници има депутата Делян Славчев Пеевски от учредаването на 44-то Народно събрание до 30.04.2019г. и кои са те?

         

     Исканата от нас информация е необходима и във връзка с подаден от БОЕЦ сигнал с  вх. № ЕП-23-39/29.04.2019г. до Централната избирателна комисия за нарушаване на чл.351 ал.1 от Изборния кодекс.

     Считаме, че поради високият и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на 44-то Народно събрание, като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител , форма и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

 Дата 30.04.2019г.      Георги Георгиев /председател ГД „БОЕЦ”/

Ако се окаже, че Пеевски не е живял според законовите изисквания през последните 6 месеца в България и страна членка на ЕС, то следва неговата регистрация, като кандидат за евродепутат от листата на ДПС  да бъде заличена. А ако се окаже, че той все пак е живял в България през това време, дължи обяснение на нас, гражданите и негови заплатоплатци защо не ходи на работа в Парламента и не изпълнява своите задължения, като български депутат. И как ще изпълнява своите задължения, като депутат в Европейският парламент със заплата от десетки хиляди лева? Вместо да внасяме ценности и демокрация от Европа, ние изнасяме корупция и коруплентност! 

Сега да видим как институциите управлявани и контролирани от Борисов и ГЕРБ ще изперат господаря си Пеевски!

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПеевскиАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки