БОЕЦ заведе дела във ВАС по казуса „Пеевски и Карадайъ“ срещу решенията на ЦИК да бъдат заличени от кандидатската листа на ДПС.

ТАКА! Битката продължава!
БОЕЦ заведе дела във ВАС срещу решенията на ЦИК да уважи заявленията на Пеевски и Карадайъ да бъдат заличени от кандидатските листи и на техните места да бъдят обявени за избрани, като членове на Европейският парламент следващите в листата на ДПС.


Битката на БОЕЦ срещу нелегитимната канидатура на Пеевски, заради липсата на уседналост продължава. След като ЦИК и ВАС показаха#КОЙ управлява държавата, ние показваме, че будни граждани има и няма да се примирим с беззаконието и наглостта на управниците ни.
На 30.05.2019г. БОЕЦ внесохме Сигнал до ЦИК по повод внесените заявления за заличаване от Пеевски и Карадайъ, но ЦИК отказа да се произнесе!
БОЕЦ считаме, че ЦИК НЯМА ПРАВО да заличава след провеждането на изборите кандидати и на тяхно място да обявява други за избрани! Това е подмняна на вота, фалшифициране на изборните резултати и гавра с демокрацията и избирателите! Правомощията на ЦИК са ясно разписани в Чл. 57 и Чл. 354 ал. 1 т. 6 ИК и те са: „Обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България”! И нищо повече! ЦИК трябва да отчете резултатите и да издаде удостоверенията на ИЗБРАНИТЕ! След като самите те допуснаха Пеевски до участие в изборите, сега следизборно го заличават.
Пеевски и Карадайъ могат да заявят своето желание да се откажат, но това може да стане само пред институцията, която има правомощия да направи това, в случая – Европейският парламент! За целта Закона изисква те в указаният срок да напуснат Българският парламент (след като са избрани за членове на ЕП не могат да съвместяват двете длъжности) и след това да подадат Заявления за отказ до Европейският парламент, без право, ако се откажат да се върнат в Народното събрание на България.Това е законната практика и процедура и искаме да бъде спазен Закона.
БОЕЦ считаме, че заличаването на избрани депутати по тяхно желание за ЕП от ЦИК и замяната им със следващите в листата е категорично неправомерно. Така се подменя вота на избирателите, дори нещо повече. БОЕЦ считаме това действие за изборна измама.
Ако ВАС не уважи жалбата ни и не насрочи заседания, то БОЕЦ ще обжалваме в цялост решението на ЦИК за обявяване на избраните за членове на ЕП с включените в тях имена на заменилите Пеевски и Карадайъ.

Прилагаме текста на Жалбата на БОЕЦ до ВАС срещу решението за заличаване на Пеевски, жалбата за Карадайъ е идентична:

Чрез: ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Адрес:София1169,пл.„Княз Александър I“ № 1,   e-mail: cik@cik.bg

До: ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   Адрес: София 1301,
бул.“Александър Стамболийски“ 18

КАСАЦИОННА  ЖАЛБА     

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 7306211766 председател на УС email : gdboec@abv. bg    

ПРОТИВ

Решение № 452-ЕП/30.05.2019г. на Централната избирателна комисия

Правно основание – чл.147 от АПК и чл.58 ал.1 и Чл. 354 ал. 1 т. 6 от Изборния Кодекс във връзка с чл.57ал.1 т. 26, т. 28 и т. 30 И Чл. 209 т.3 от АПК.

УВАЖАЕМИ  ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

На 30.05.2019г. Гражданско Сдружение БОЕЦ внесохме чрез електронната поща на   Централната избирателна комисия сигнал с наш изх №189/30.05.2019г. До 01.06.2019г.на електронната поща на БОЕЦ не получихме нито входящ номер на нашият сигнал, нито отговор, или решение на ЦИК по него. Сигнала ни е по повод заявен отказ на избраните за членове на Европейският парламент Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски да се откажат и да бъдат заменени със следващите в листата на ДПС. В тази връзка на 30.05.2019г. ЦИК взима решения с номер 451 – ЕП и 452 – ЕП,  В законният срок обжалваме цитираното  решение на ЦИК, – 452- ЕП, като незаконосъобразно, неправомерно, поставено неправилно в нарушение на материалния закон и необосновано.

От липсата на отговор  на Централната избирателна комисия не се разбира дали ЦИК е разгледала сигнала на БОЕЦ на свое заседание, дали е извършила необходимите допълнителни проверки по представените в сигнала обстоятелства и дали се е произнесла с официално Решение. При направена справка на 01.06.2019г. в  публичният регистър на сигналите и решенията  на сайта на ЦИК не се открива нито сигнала на БОЕЦ нито отразено решение по този сигнал. Според чл.57.ал.1 т.28
ЦИК води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;

След като ЦИК е сезирана със  Сигнал от БОЕЦ , той трябва да бъде  заведен с входящ номер, според горецитирания текст на ИК, те трябва и да отговорят с Решение, което също да бъде отразено в регистъра на ЦИК, а такова липсва в официалният публичен регистър на жалбите и сигналите. В ИК има и други текстове, които определят действията на Комисията при подаден към тях сигнал:

Чл. 57.ал.1т.26
ЦИК разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната,

Отново изрично се посочва, че ЦИК трябва да разгледа и да се произнесе с РЕШЕНИЕ по всеки един сигнал и то в точно определени от законодателя срокове.

БОЕЦ считаме, че ЦИК не са изпълнили своите правомощия и не са разгледали сигнала на БОЕЦ , както и не са извършили необходимите проверки за изясняване на всички факти и обстоятелства за установяване на обективната истина дали включените в листата на ПП ДПС Делян Славчев Пеевски  и избран за член на Европейският парламент може да бъде заличен от кандидатската листа на ДПС  чрез заявления пред ЦИК и да бъде заменен със следващият в листата на ДПС. Прилагаме пълен текст на Сигнала на БОЕЦ ДО  ЦИК с наш изх.№189/30.05.2019г :

ДО : ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: гр. София 1169, пл.   „Княз Александър I“ № 1,                            e-mail: cik@cik.bg

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание  Чл. 57 и Чл. 354 ал. 1 т. 6 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

       В качеството ни на неправителствена организация с дейност в обществена полза, БОЕЦ сезираме Централната избирателна комисия за изявления на Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски – кандидати за ЕП от листата на ПП ДПС направени на 29.05.2019г. в Парламента на Република България пред национални медии, в които заявяват, че са избрани на изминалите на 26.05.2019г. избори за членове на Европейският парламент и се отказват в полза на следващите кандидати от листата на ДПС, като за това  уведомяват ЦИК.

      БОЕЦ считаме, че тези действия и направени заявления от Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски са провокация и опит за склоняване на членовете на ЦИК към неправомерни действия и решения.

       Правомощията на ЦИК във връзка с изборите за Европейски парламент са ясно разписани в Чл. 57 и Чл. 354 ал. 1 т. 6 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, а именно Обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България”! Много ясно и точно са разписани правомощията на ЦИК и в тях не се визира приемането на откази от избрани за депутати в ЕП. ЦИК има право само да обяви резултатите и да издаде удостоверения на избраните членове на Европейският парламент! ЦИК няма правомощия да подменя вота на българските избиратели, без значение желанието на вече избраните кандидати. Абсолютно недопустимо и в разрез с демокрация и българското законодателство е, ЦИК да издаде удостоверения на неизбарни кандидати по силата на отказа и желанието на други избрани вече кандидати. Това би представлявало подмяна на вота на избирателите и брутално опорочаване на изборите, както и престъпление от общ характер, включително фалшифициране на изборите.

Г-н Пеевски и г-н Карадайъ по силата на Закона могат да депозират своите откази  САМО пред съответната институция за която са избрани , в случая Европейския парламент, в определен срок. За да го направят обаче избраните за членове на европейският Парламент трябва да напуснат постовете си в националния парламентт поради несъвместимост.

    Прилагаме  мнение на г-н Цветозар Томов – бивш член и говорител на ЦИК изразено по БНР и публикувано на сайта на Националното радио:

http://bnr.bg/post/101125493/cvetozar-tomov-interesno-e-kolko-sa-slugite-na-peevski-v-segashnata-cik

       Трайно установена европейска практика  при провеждане на избори за Европейски парламент е , избраните, които не желаят да заемат местата си в ЕП, трябва да подадат Заявление за отказ в установен срок пред Европейският парламент и чак след това ЦИК може да обяви имената на следващите в съответната листа, които да заемат техните места.

      БОЕЦ изискваме от ЦИК да спазват стриктно Изборният кодекс и българското и европейско законодателство, като не взимат незаконни решения за отказване на избрани членове на Европейският парламент и ги заменят с други.

       БОЕЦ изискваме от ЦИК и да уведомят незабавно Българският парламент за имената на всички български депутати избрани за членове на Европейският парламент, за да бъдат прекратени техните правомощия заради невъзможността по закон да съвместяват тези постове.

      БОЕЦ уведомяваме ЦИК, че при взимане на решение за удовлетворяване на желанието на г-н Пеевски и г-н Карадайъ да се откажат да бъдат депутати в Европейският парламент ще сезираме прокуратурата за престъпление по служба, изборно престъпление и фалшифициране на изборните резултати (състава на избраните за депутати в ЕП)  срещу тези членове на ЦИК, които подкрепят  решението, както и ще уведомим Европейският парламент за тази подмяна на вота и за нелегитимността, като депутати в ЕП на лицата, които ЦИК е обявила на мястото на Пеевски и Карадайъ.

Дата: 30.05.2019г.                                      Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Прилагаме и текста на решение № 452 – ЕП на ЦИК :

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 452-EП
София, 30.05.2019

ОТНОСНО: заявление от Делян Славчев Пеевски с искане да не бъде обявен за избран за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-10-102/29.05.2019 г. от Делян Славчев Пеевски регистриран като кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент от Република България, от листата на партия „Движение за права и свободи“.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 387, ал. 2 ИК за обявяване имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 365, ал. 1, т. 3 ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение че такова съгласие вече не е налице, ЦИК заличава от съответната кандидатска листа и не обявява лицето за избрано за член на Европейския парламент от Република България.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Делян Славчев Пеевски следва да бъде заличен от листата на партия „Движение за права и свободи“, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на произведените избори на 26 май 2019 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 386 във връзка с чл. 365, ал. 1, т. 3 и чл. 387, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия

 Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА Делян Славчев Пеевски, ЕГН …………., от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

БОЕЦ считаме, че правомощията на ЦИК във връзка с изборите за Европейски парламент са ясно разписани в Чл. 57 и Чл. 354 ал. 1 т. 6 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, а именно Обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България”! Много ясно и точно са разписани правомощията на ЦИК и в тях не се визира приемането на заявления за заличаване от кандидатските листи на вече избрани за депутати в ЕП. ЦИК има право само да обяви резултатите и да издаде удостоверения на избраните членове на Европейският парламент! ЦИК няма правомощия да подменя вота на българските избиратели, без значение желанието на вече избраните кандидати. Абсолютно недопустимо и в разрез с демокрацията и българското и европейско законодателство е, ЦИК да издаде удостоверения на неизбарни кандидати по силата на отказа и желанието на други избрани вече кандидати. Това би представлявало подмяна на вота на избирателите и брутално опорочаване на изборите, както и престъпление от общ характер, включително фалшифициране на изборните резултати.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля, като имате предвид изложените съображения да отмените решение №452 – ЕП/30.05.2019г. на Централната избирателна комисия, с което същата заличава Делян Славчев Пеевски от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като необосновано и незаконосъобразно поради  нарушение на материалния закон и постановите ЦИК да разгледа по същество на свое заседание сигнала на БОЕЦ и откаже заличаването на Делян Славчев Пеевски от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май. Моля да призовете на съдебното заседание и г-н Делян Славчев Пеевски, като заинтересовано лице.

Прилагаме – копие от Жалбата за ЦИК.

01.06.2019г.

За Жалбоподател: Георги Георгиев, Председател            на Управителния съвет на ГД „БОЕЦ”

НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСНИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА ПЕЕВСКИ, КАРАДАЙЪ И ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП! ТАКЪВ Е ЗАКОНА! 

Продължаваме! ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА