БОЕЦ пита ВКП: „Какво е работил Гешев?“

Днес Сдружение БОЕЦ внесе Заяавление по Закона за достъп до оществена информация до ВКП с няколко въпроса отнсостно професионалната дейност на прокурор Иван Стоименов Гешев – единствен кандидат на Пеевски за главен прокурор. Заявлението е по повод получени от нас документи, от които е видно, че Гешев е сключвал множество „срамни“ (според думите на следовател Бойко Атанасов), а според нас криминални споразумения с лица и Организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС. Предстои да публикуваме документите, а до тогава очакваме официалният отговор от ВКП. 

Припомняме, че на 24.07.2019г. БОЕЦ внесохме сигнал до ИВСС на основание чл. 54, ал. 1 т.8 от Закона за съдебната власт  относно  действия и коментари на зам. главен прокурор Иван Гешев, които са противоконституционни и са изразени в негово телевизионно интервю на 23.07.2019г. по Националната телевизия в което изразява своето негативно отношение към принципа на разделение на властите. До момнета нямаме отговор от ИВСС.

На 07.08.2019г. БОЕЦ внсохме и сигнали до ВКП и КПКОНПИ с данни за извършени престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, данъчни измами, престъпление по служба, конфликт на интереси и др.  и действия, уронващи престижа на съдебната система извършени от Иван Стоименов Гешев – заместник на главният прокурор във връзка с огласените от БОЕЦ документи от прокуратурата за пряката връзка и дългогодишни приятелски отношения на Гешев с Марио Кръковски – съдружник на Александър Ваклин.

Публикуваме текста на Заявлението по ЗДОИ до ВКП:

ДО: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА  ПРОКУРАТУРА

 ЗАЯВЛЕНИЕ    

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621####  председател на УС e-mail : gdboec@abv. bg

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

     Като неправителствена организация с дейност в обществена полза и като представители на гражданското общество,  на основание на чл.24, ал.1, чл.25  чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация при условията на надделяващ обществен интерес, както и във връзка с изпълнение на поставената в устава ни цел – граждански контрол върху дейността на съдебната система,  ГД  „БОЕЦ“ изискваме от Върховна касационна прокуратура да ни  предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писмена форма, на посоченият адрес на ГД  „БОЕЦ”, посочен по-горе, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

  1. По колко наказателни производства (в досъдебна и съдебна фаза) е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент?
  2. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?
  3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)?
  4. Колко от водените от него наказателни производства по т.3 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от делата по т.3 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321, ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по ч. 321, ал. 3 от НК?
  6. Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?

Считаме, че поради високия и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на Прокуратурата, като задължено лице по ЗДОИ и в частност на прокурор Иван Стоименов Гешев – заместник на главният прокурор и единствен кандидат за главен прокурор,  исканата от нас информация ще ни бъде предоставена от вас в законно установения срок на посочения от сдружението адрес и на електронната поща.

13.08.2019г.                  Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

ПРОДЪЛЖАВАМЕ.

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ обявихме национален протетс-блокада пред съдебните палати в столицата и страната за 12.09. с искания за оттегляне на кандидатурата на Гешев и незабавна оставка на мафиотското правителство на Борисов! За няколко дни почти 12 000 граждани са заявили интерес и участие. Очакваме ударите срещу нас да ескалират, очакваме дори арести, а дебелите са способни и на убийства, за да запазят престъпната си власт. Не могат да ни спрат, истината и гражданската солидарност и непримиримост са най-силното ни оръжие!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА