БОЕЦ публикуваме документи уличаващи Иван Гешев в неправомерни и престъпни действия в интерес на НЕДОСЕГАЕМИТЕ и срещу общественият интерес!

„Предвид това, че сдружение БОЕЦ е известно със своята принципност и безпристрастност, с липса на каквито и да е връзки с подсъдими лица и с яростна защита на телесния интегритет на българските граждани (особено журналисти), изключвам вероятността всичко това да е част от съвместна координирана компроматна атака срещу ПРБ и в частност процедурата за избор на главен прокурор на РБ от страна на икономически и политически кръгове с голям медиен и финансов потенциал. Смятат, че сдружение БОЕЦ неволно е подведено от неизвестен за мен източник на „информация“ с кверулантни и/или когнитивни проблеми, пречещи му да възприеме, респ. да възпроизведе фактите от обективната действителност. Липсата на базисни правни познания на същия като начало може да бъде попълнена след запознаване с НК, НПК, съдебната практика и научната литература.“

– Така завършва кандидатът Иван Гешев своя отговор от 09.10. до ВСС по зададените от БОЕЦ въпроси и становището на сдружението до ВСС, качено на страницата на съвета. Арогантно, с цинизъм и без задръжки – такова ще бъде и управлението на прокуратурата в следващите седем години, нямаме никакво съмнение в това. А на всеки, дръзнал да му постави питания, ще бъде отговаряно в този стил. Нашите въпроси бяха свързани с делото станало известно, като  НЕДОСЕГАЕМИТЕ – лицата от групата, които си останаха такива – недосегаеми. А споразуменията на прокурора Гешев с подсъдимите от организираната престъпна група с налагане на наказания лишаване от свобода – по две години условно и при невъзстановени щети за бюджета от поне десет милиона лева, Иван Гешев нарича безпрецедентен успех! ДЕСЕТ М ИЛИОНА  лева срещу две години условно, това е цяната, която плащаме за „успеха“ на Гешев. Групата ДДСари са на свобода  с условни присъди, а милионите откраднати от бюджета потъват в офшорните джобове на господарите им. И на споразумителите…

БОЕЦ разполагаме с множество документи и други доказателства за „дейността“ на Гешев по делото ‘НЕДОСЕГАЕМИТЕ“. Можем не само да изразяваме съмнения, но и да твърдим, че Гешев е защитавал интереса на обвиняемите лица от групата за сметка на общественият интерес. Можем и да го докажем. Първоначално групата задържани лица е привлечена за пране на пари (чл.253 от НК)  и данъчни измами (чл. 255 от НК) и обвинение за ръководене и участие в ОПГ с цел престъпления срещу данъчната система.

С командироването си  в СГП и включването му, като трети наблюдаващ прокурор по това дело и излизане на първия наблюдаващ прокуро Димитров в дълък отпуск по болест , Гешев рязко сменя посоката на обвинението. Първо разделя делото, като отделя част от него по недопустим начин и изважда обвинението за пране на пари и данъчни измами от общото дело и обвинението за ОПГ. В резултат по едното дело имаме обвинение за ръководене и участие в Организирана престъпна група за данъчни престъпления, но без обвинения за самите престъпления, които нанасят действителна щета за бюджета.

!Разбира се, че е така, защото самата законова дефиниция за ОПГ(чл.93, т.20 от НК)сочи, че групата се създава и съществува с цел да се вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. И както първоначално делото е образувано от предшестващите Гешев прокурори по трите текста, така е следвало той да продължи да води делото по този начин, а не да отслабва неговата тежест, като безпринципно отделя материалите по него.

САМИЯТ ГЕШЕВ ЗАЯВЯВА НА ОБВИНЯЕМИТЕ „ПО ТОВА ДЕЛО НЯМА ДА ИМА ОБВИНЕНИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, А САМО ЗА ОПГ“, както е видно от другите материали, с които разполагаме. Абсурда е в това, че имаме ОПГ за данъчни престъпления, но нямаме данъчни престъпления!

Към момента на включването на Гешев с обвиняемите е постигнато споразумение за 4 години ефективна присъда, лишаване от свобода за тартора на групата и по две години ефективно  за участниците, както и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ НАНЕСЕНИ НА ФИСКА!. Гешев започва повторни разпити, пазарлъци и договорки с обвиняемите! Стига се до там, че той МОЛИ съда да намали мярката за неотклонение на ръководителя на ОПГ-то от задържане под стража на домашен арест! МОЛИ и самият обвиняем да съдейства, за да приемат и другите членове на групата споразумения с прокуратурата. Предложените от него споразумения са с драстично намалени присъди! Ръководителя на ОПГ-то получава 2 години ефективно (почти изцяло излежани преди присъдата в следственият арест и под домаше арест), а всички други получават условни присъди! КАТО НИКЪДЕ В СПОРАЗУМЕНИЯТА С ТЯХ ДОРИ НЕ СЕ СПОМЕНАВА ЗА НАНЕСЕНИТЕ НА БЮДЖЕТА ЩЕТИ И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ! Това е така, защото Гешев е отдедлил тези обвинения в друго дело! 

Какво се случва по другото дело с обвиненията за пране на пари и данъчни измами? САМИЯТ ГЕШЕВ  СЪС СВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.04.2013г. ГО ПРЕКРАТЯВА С МОТИВА, ЧЕ НЯМА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ! В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЛИЦА СА СЕ ПРИЗНАЛИ ЗА ВИНОВНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОПГ ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ!

В СВОЯ ОТГОВОР ДО ВСС ГЕШЕВ УДОБНО ПРЕМЪЛЧАВА, ЧЕ СЕ КАСАЕ ЗА ЕДНИ И СЪЩИ ЛИЦА – ОСЪДЕНИТЕ ПО ЕДНОТО ДЕЛО И СКЛЮЧИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРОКУРАТУРАТА ИЗЛИЗАТ ЧИСТИ ПО ДЕЛОТО ЗА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!

Въпреки, че сам посочва, че групата е нанесла щети на фиска, като е укрила данъци за над 9 100 000 лева и е източила ДДС в размер на над 1 900 000 лв.! Това е успеха на Гешев! Всички дела по „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“, по които Гешев е бил надлюдаващ прокурор завършват със СПОРАЗУМЕНИЯ! ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ! Щетите за държавата са огромни, а присъдите за обвняемите са фиктивни и минимални. Има и още един важне момент, който показва докъде стига Гешев в услуга на обвиняемите! По делото за Организираната престъпна група, при пазарлъците за споразумениято с тартора на групата, Гешев приема една от участниците в ОПГ-то, Камелия Господинова  да бъде „извадена“ и срещу нея да отпаднат обвиненията за участие в ОПГ! Това се нарича „осуетяване на наказателно преследване“ и само по себе си е престъпление извършено от Гешев! В чл.381 от НПК (Гешев бърка НПК с НК, но не е изненада за нас) ясно е посочено какви са условията при които МОЖЕ да се сключи споразумение! Необходимо е възстановяване на насените щети и самопризнание за извършените престъпления! НЯМА ПРАВО ДА ДОГОВАРЯ ОТПАДАНЕ НА ОБВИНЕНИЯ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЗВЪН РАМКАТА НА ЗАКОНА!

Това е справка изготвена от ВКП, от която е видно, че Камелия Господинова първоначално (преди включването на Гешев) е привлечена с обвинение за участие в ОПГ за данъчни измами по чл. 321 ал. 3 от НК.  Стремежа на обвиняемите и на Гешев тя да отпадне е защото по делото има данни, че „усвоените“ от групата милиони са били инвестирани в неджижими имоти и активи на нейно име и с отпадане на обвиненията към нея се осуетява възможността държавата да си събере парите  чрез налагане на запори, обезпечителни мерки и конфискация на имуществото на престъпната група! 

Желяз Иванов и Ивайло Йорданов са две  от лицата, част от НЕДОСЕГАЕМИТЕ срещу които Гешев прекратява наказателното преследване за данъчни измами и пране на пари и сключва споразумения за участието им в ОПГ, след като самитя Гешев посочва, че има данни за умишлено нанаесени щети на държавата в размер на милиони! 

От този документ – таблица, изготвена от ВКП  Е ВИДНО, че Иван Гешев е предложил СПОРАЗУМЕНИЕ със Желяз Иванов и Ивайло Йорданов, което е отхвърлено от съда, защото НЕ Е ВЪЗСТАНОВЕНА ЩЕТАТА НАНЕСЕНА НА ДЪРЖАВАТА! Съда връща споразумението на прокуратурата! Гешев прекратява производството. 

В тази справка изготвена от ВКП за действията на Гешев през 2017г. изрично се посочва, че причината за неодобрението от съда за предложените от Гешев споразумения с Желяз Иванов и Ивайло Йорданов от НЕДОСЕГАЕМИТЕ е НЕВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ЩЕТИ НА ФИСКА В РАЗМЕР НА 1 969 000 лева! Самото внасяне на подобно споразумение без да е възстановена щетата е неправомерно! Гешев за пореден път нарушава закона в интерес на НЕДОСЕГАЕМИТЕ! 

А това е част от постановлението на Гешев, с което ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу НЕДОСЕГАЕМИТЕ за пране на пари и данъчни измами! Припомняме, че преди това Гешев е сключил със същите лица и СПОРАЗУМЕНИЕ за участието им в ОПГ, с което постига условни присъди за всички, а за тартора на групата – две години ефективно, като присъдата е излежана под домашен арест и в предварителния арест!

ИМАМЕ ПРИЗНАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, ИМАМЕ ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА ЗА ОПГ ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ, ИМАМЕ ДАННИ ЗА МИЛИОНИ ИЗТОЧЕНО ДДС И УКРИТИ ДАНЪЦИ, НО НЯМАМЕ ОБВИНЕНИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ И СПОРЕД ГЕШЕВ НЯМА ДАННИ ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ! С КАКВО СЕ Е ЗАНИМАВАЛО ТОВА ОПГ ТОГАВА И ЗАЩО СА ОСЪДЕНИ? 

ТОВА Е СХЕМАТА, с която МИЛИАРДИТЕ източено ДДС потъват безнаказано в джобовете на мафията с помощта на прокуратурата, дори когато са били разкрити извършителите на тези престъпления! БОЕЦ разкрихме, че за последните години са източени над 16 МИЛИАРДА ДДС, като това е само размера на установеното с ревизионни актове. По анализа на експерти общият размер на източеното ДДС в България за последните 20 години е между 40 и 50 МИЛИАРДА ЛЕВА! Също така публикувахме и документ, от който става ясно, че прокуратурата е сключила 2135 споразумения с лица и ОПГ-та обвинени в данъчни измами и източване на ДДС!  Шумно отразената акция „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“ в началото на първият мандат на Борисов, имаше за цел само да сложи каишка на големите „играчи“ и да пренасочи потоците от БСП и ДПС към ГЕРБ и ДПС. А вътре са всички от така наречените „големи бизмесмени на прехода“. Резултата от това дело е катастрофален за държавата и „радостен“ за мафията! Може би за това техните мутри бяха с плакати на проетстите в подкрепа на Гешв – „Гешев е РАДОСТ“ и скандираха „И ПРЕДИ И СЕГА, ГЕШЕВ ЗНАЧИ СВОБОДА“! Свобода и радост за престъпниците и грабителите на държавата!

През следващите дни БОЕЦ ще публиквуаме подробен анализ на действията на Гешев, като ще публикуваме и огласим всички документи и материали, с които разполагаме. Гражданите имат право да знаят истината за това, КОЙ и защо иска да назначи Гешев за главен прокурор.

Ще изпратим документите и материалите във ВСС, като допълнение към Становището на БОЕЦ и  Искането ни за незабвно оттегляне на кандидатурата на Гешев за главен прокурор и спиране на процедурата по избора! Ще внесем и сигнали до ВКП срещу Гешев за извършени престъпления по служба, злоупотреба с власт, корупция, осуетяване на наказателно преследване и други престъпления от общ характер, както и сигнал до ИВСС за незабаваното отстраняване на Гешев от заеманият от него пост и разследване на действията  му уронващи честта и престижа на съдебната власт!

Продължаваме!

 Сега мафията се опитва да гарантира своята престъпна власт за още седем години с избора на Гешев за главен прокурор. Не можем и няма да допуснем този позор! 
НА 24.10.2019г. w 9.30ч. – ДЕНЯТ НА ИЗБОРА НА ГЕШЕВ – ВСИЧКИ ПРЕД ВСС! 

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

 

 

 

 

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки