БОЕЦ сезирахме Президента за 16-те милиарда несъбрано ДДС!

На среща в президентството с финансови експерти от икономическият екип на президента, БОЕЦ предоставихме получената от нас информация за 16 210 000 000 лева несъбрано ДДС от НАП.

БОЕЦ внесохме в деловодството на президента и официално писмо, с което призоваваме Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност по темата, заради доказана невъзможност на всички институции да решат този проблем през годините. Изразихме своите съмнения, че това не се дължи само на некадърност, а  БОЕЦ считаме, че хора по високите етажи на властта са прикривали и са били част от тези схеми за източване на десетки милиарди от бюджета на най-бедната държава в Европа. За което вече внесохме първите сигнали в прокуратурата, предстоят и още.

Поставихме и въпроса за сигнала на БОЕЦ до президента, ДНАС, МВР и НСО с което ги сезирахме за заплахите спрямо следовател Бойко Атанасов и изисквахме да му бъде осигурена охрана от НСО. Припомнихме, че именно следовател Атанасов постави темата с несъбраното ДДС и повдигна завесата, разкривайки схемите за сключване на „срамни” споразумения на прокуратурата с организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС.

Получихме уверения, че действията на БОЕЦ са добре познати и се следят от президентството (добре е, че всички ни следят) и ще получим отговор на поставените от нас въпроси, както и че ще бъдем информирани за действията и реакцията на президента по повод внесеното от нас писмо.

Прилагаме пълният текст на писмото:

До

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Г-Н РУМЕН РАДЕВ

 

С И Г Н А Л

ОТ

ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Съгласно Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 92-00-141 от 13.02.2018 година ГД „БОЕЦ – България обединена с една цел” поиска от Министерство на финансите и национална агенция по приходите да предостави данни за размера на несъбраното ДДС по влезли в сила ревизионни актове за периода 01.01.2000 – 31.12.2017 година. /Приложение № 1 към настоящия сигнал/.

В отговор  с изх. № У-ЗДОИ -5 от 22..02.2018 година от кабинета на министър Владислав Горанов ни уведомяват, че в министерството на финансите НЕ РАЗПОЛАГАТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕСЪБРАНОТО ДДС! /Приложение № 2 към настоящия/

В отговор с изх. № 92-00-141 – 5 от 09.03.2018 година ЦУ на НАП, в частност изпълнителния директор – г-жа Галя Димитрова, приема за основателно искането за достъп до обществена информация, намира за допустимо и основателно искането и на основание чл. 34 от ЗДОИ предсотавя в отговор исканите данни, съгласно Решение № ЗЦУ-37 от 09.03.2018 година /Приложение № 3 към настоящия/.

В соченото Решение № ЗЦУ-37 от 09.03.2018 година на Изпълнителния директо на НАП се посочват подробни и обобщени данни за размера на несъбраният и дължим ДДС по влезли в сила ревизионни актове за периода 01.01.2000 – 31.12.2017 година, разпределението на сумите в годишни периоди и деференцирането им като статут на събираемост, причини за обявяването им като несъбираеми и иституции и контролиращи органи установяващи по надлежен ред размера им, условията и процесите за натрупването им във вреда на фиска.

Общият размер на установените задължения по ревизионни актове на НАП е в размер на 16 210 668 700 лв. НАД ШЕСТНАДЕСЕТ МИЛИАРДА ЛЕВА! И това с допълнението, че тези пари в огромната си част са несъбираеми! ТОВА Е СЪИЗМЕРИМО С БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА! – ПЕНСИИ, ЗАПЛАТИ, ОТБРАНА, ПОЛИЦИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, СОЦИЛАНИ РАЗХОДИ, СЪДЕБНА СИСТЕМА, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, ВСИЧКО ВЗЕТО ЗАЕДНО!

МИЛИАРДИ  НЕСЪБРАНИ! На фона на фалиращи болници, протестиращи служители от различни сфери, мизерни пенсии и тотален демографски срив заради беднотията и зверската корупция. МИЛИАРДИ ОТКРАДНАТИ, а в това време събираме левчета за да си лекуваме ние, българските граждани децата и близките, защото ДЪРЖАВАТА  НЯМА ПАРИ!

Разпределение по години! За всичките 11 години от 2000г.  до 2010г. общият размер на откраднато ДДС е 1 400 000 000лв. След встъпването на Борисов на власт само за 2011г. установеното източено ДДС е в размер на 1 100 000 000лв. ЕДИН МИЛИАРД И СТО МИЛИОНА ЛЕВА! Това е годината, в която Бойко Борисов в първия си премиерски мандат „усвои” резерва на Здравната каса! През тази година бюджета на МВР е в размер на 999 000 000 – несъбраното ДДС по влезли в сила ревизионни актове на НАП е със сто милиона лева повече от целият бюджет на МВР! И през следващите години този „грабеж” се запазва в огромни размери!

2012г. – 742 117 000 лв, 2013г. – 548 125 000 лв. 2014г. – 510 991 000 лв. 2015г. -654 387 000 лв. 2016г. – 564 968 300 лв.

Анализирайки цифрите става ясно, ЧЕ ПРЕЗ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТРИТА МАНДАТА НА Бойко Борисов, като премиер рязко се увеличават сумите на несъбраното ДДС!

   Г-н Президент, БОЕЦ ви предоставяме получената от НАП информация относно огромния размер на несъбраният данък върху добавената стойност. Изразяваме своите опасения, че това представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност и сигурност на страната, които са част от националната сигурност на държавата и ви призоваваме да свикате Консултативен съвет по национална сигурност по темата!

 В следващите  дни БОЕЦ ще запознаем и предоставим тази информация и на  Европейската комисия, както и на  европейския парламент, заради неспособността на българските институции да се справят с този проблем, което не можем да си обясним само с некадърност, а изразяваме своите съмнения за това, че длъжностни лица по високите етажи на властта са прикривали и съдействали за реализирането на схемите довели до несъбирането на над 16 милиарда лева в държавният бюджет, за което вече сезирахме и прокуратурата.

Приложено ви изпращаме копия от Завлението на БОЕЦ по ЗДОИ до НАП, както и отговора на НАП и отговора на Финансовото министерство.

 

21.03.2018г.                              Председател ГД ‘БОЕЦ” – Георги Георгиев