БОЕЦ с 12 мерки за борба с коронавируса и грижа за гражданите и бизнеса!

ВАЖНО!
БОЕЦ предлагаме 12 МЕРКИ за борба с коронавируса и грижа за гражданите.
1. Незабавно закупуване на 500 000 бързи теста за коронавирус, с които да бъде извършен мониторинг и да бъдат обхванати всички рискови групи – пътували в чужбина и техните контактни, медицински специалисти, търговски работници и тн. Всички дали положителен резултат да бъдат поставени под карантина, а възрастните и хората с хронични заболявания да бъдат наблюдавани внимателно и при необходимост хоспитализирани незабавно. Организацията може да бъда реализирана през личните лекари с помощта на центровете за спешна помощ и инфекциозните отделения, както и институциите, които да рамкират и посочат рисковите групи. България е малка държава и тази мярка е приложима. Срок за прилагане и изпълнение – 7 дни. Цена – при средна цена на бърз тест, около десет лева, то общата сума ще е под 5 милиона лева (колкото една къща в Барселона) плюс разходите за труд на медицинските лица. Очакван ефект – максимално бързо локализиране и огранизаване на заразата чрез поставяне под карантина на вирусоносителите.
2. Ангажиране на всички частни болници с осигуряване на места за лечение на болни от коронавирус пропорционално на своят капацитет. Срок на изпълнение и реализация – 7 дни. Цена – няма разходи на обществени средства. Очакван ефект – облекчаване на общинските и държавни болници, солидарно разпределение на усилията в борбата с епидемията. Щом като може държавата да плаща седем пъти по скъпо на частните болници за едно лекарство, значи може да изисква от тях и подобно усилие.
3. Незабавно въвеждане на едномесечна данъчна и кредитна ваканция (временно отсрочване) на задълженията на физическите и юридическите лица. Срок за изпълнение и реализация – три дни. Цена – няма разходи пряко свързани с реализацията. Очакван ефект – домакинствата и гражданите да насочат своите финансови средства към осигуряване на прехрана, предпазни средства и лекарства. Спокойствие в обществото. Задълженията да се отсрочат с три месеца и да се разсрочат за следващите 6 месеца.
4. Незабавно замразяване на всички цени на хранителни стоки и стоки от първа необходимост, бутилирана вода, лекарства и защитни средства на нива от 01.03.2020г. Срок за изпъленение и реализация – три дни. Цена – не се предвиждат разходи за прилагане на мярката. Очакван ефект – спиране на спекулата и спокойствие в обществото.
5. Незабавно въвеждане на компесаторни механизми за загубите на дребният и среден бизнес. Държавата да поеме за срок от един месец осигуровките на всички работници принудително излезли в отпуск заради наложеното извънредно положение. Да се разясни как ще бъдат харчени европейските средства (около половин милиард лева към момента предвидени за България) отпускани целево във връзка с епидемията от коронавирус. И как с част от тези средства може да бъде подкрепен бизнеса. Срок на изпълнение – един месец. Цена – около сто милиона лева (около десет къщи в Барселона, или колкото две дупки във Варна на Гергов) Очакван ефект – макар и минимална помощ за бизнеса, предотвратяване на фалити и запазване на заетостта.
6. Организиране на екипи на гражданска защита и полицията, които да пазаруват и носят храна у дома на възрастни хора и хора с увреждания, които нямат близки. Срок за реализация и изпълнение – пет дни. Цена – не се предвижда допълнителни разходи, освен евентуално за труд. Очакван ефект – обгрижване на нуждаещи се хора и демонстрация на грижа и внимание, които имат положителен и успокояващ ефект върху цялото общество.
7. Незабавно организиране на мобилни магазини и аптеки (дрогерии), които да осигурят достъп на хората по селата където няма магазини да си закупуват стоките от първа необходимост и лекарства. Срок на изпълнение – седем дни. Ангажиране на местната власт, кметове, кметски наместници и общинските социални служби, както и автомобилите на горските стопанства, и други служби. Цена – около един милион лева за горива, труд. (колкото един балкон на къща в Барселона). Очакван ефект – облекчаване на хората в селата, както и предотвратяване на пътуванията им и възможни рискови ситуации за заразяване.
8. Незабавно мобилизаране на шивашките фирми в страната със свободен капацитет за производств на маски за лице и предпазни облекла за многократна употреба. Срок за изпълнение – пет дни. Цена – около пет милиона лева. (Колкото една къща в Барселона) Очакван ефект – максимално осигуряване на безопасността на медицинските специалисти, лекарите и гражданите.
9. Незабавна забрана на компрометирани и некомпетентни лица, включително политически такива да се показват и коментират публично темата. Срок на изпълнение – незабавно. Цена – не се предвиждат разходи, дори ще бъдат направени икономии от ефирно време. Очакван ефект – спиране на излишно нагнетяваната паника. Спиране на популистко говорене и безсмислени монолози, които пораждат съмнения, че властта е неспособна да се справи с кризата (което е факт към момента) и осигуряване на спокойствие и точна информация на гражданите, поднесена от компетентни специалисти лекари.
10. Сформиране на граждански съвет към кризисният щаб за борба с коронавируса, в който да се включат представители на независми граждански организации и свободни журналисти и общественици. Срок за изпълнеие – три дни. Цена – не се предвиждат разходи. Очакван ефект – гарантиране на прозрачност и публичност на действията на щаба, което означава сигурност, спокойствие и доверие в обществото.
11. Предоставяне на бързи безлихвени кредити от Българската банка за развитие на дребният бизнес в размер на до 5000лв. Срок на изпълнение – до десет дни. Цена – не се предвиждат разходи. Очакван ефект – подпомагане на дребният бизнес в тежък момент. Тази банка освен за Пеевски може да бъде и обществено полезна.
12. Целево осигуряване на пакети с храна за социално слаби граждани. Срок за изпълнение – до пет дни. БЧК и социалните служби могат да осигурят ресурс и логистика. Цена – между три и пет милиона лева. Очакван ефект – подкрепа за най-уязвимите социални групи, грижа, внимание и спокойствие в обществото, предотвратяване на излишно движение!

БОЕЦ не претендираме за изчерпателност, а посочваме мерки, които смятаме, че биха били полезни и показваме, макар и съвсем съкратено и символично как трябва да бъде представяна всяка една мярка и решение пред обществото – съдържание, срок, целева група, цена, очакван ефект, изпълнители. Ако считате тези мерки за полезни, споделете, дано стигнат до управниците ни. И не забравяйте – мафията не може да ни опази от нищо, мафията убива! Гражданите имаме сили да се справим с всичко.
Предложенията са изпратени до Националният щаб за борба с коронавируса.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки