Осъдихме ги! Отчет на БОЕЦ за спечелените дела пред 2020г.

Преди дни БОЕЦ публикувахме Отчет за внесените от нас сигнали до българските и международни институции.

ГД БОЕЦ сезира ЕК и Лаура Кьовеши за разследването в Барселона | Правосъдие | Телевизия Евроком - водещи новини от България и света - политика, здраве, предавания, спортНа снимката – БОЕЦ внася сигнал до Лаура Кьовеши и ЕК за ‘Къщата в Барселона на Бойко Борисов“ и започналото в Испания (пак по наш сигнал) разследване срещу Борисов, свързваната с него мис Бикини, Борислава Йовчева и други български граждани за пране на пари. 

Тук може да се запознаете с Отчета за внесените от БОЕЦ сигнали през 2020г.:

Важно! Отчет на БОЕЦ за внесените сигнали до институциите.

Обявихме, че ще публикуваме и отчети за съдебни ни битки, за протестите, блокадите, акциите и инциативите ни, както и финасов отчет.

Продължаваме с втората част от отчета на дейността на БОЕЦ за 2020г., в която изброяваме съдебните дела, водени от нас през годината и постигнатите резултати.

Те имаха за предмет достъп до обществена информация –  разкрития за неефективно харчене на публични ресурси, корупционни схеми, липса на документация по различни проекти, представяне на неверни данни пред държавни институции, санкциониране на длъжностни лица за извършени от тях закононарушения, както и – защита доброто име и репутацията на сдружението. Отделно от това, водихме тежки съдебни битки и по делата, водени срещу председателя на УС Георги Георгиев, както от страна на прокуратурата  по повдигнати му скалъпени обвинения, така и от трети лица с имуществени претенции към него. Защитаваме и Вени Божилов – друг член на БОЕЦ срещу незаконното му задържане.

Със заявление по ЗДОИ с вх. №41/13.01.2020г. поискахме да разберем колко ефективна е Специализираната прокуратура и колко струва нас, данъкопладците. Изискахме от Специализираната прокуратура да предостави информация за периода 2018-2019г. броя на внесените обвинителни актове в съда от СП, за броя на осъдените за корупционни престъпления по внесени обвинителни актове, за броя на внесените споразумения за същия период в съда, за общият размер на трудовото възнаграждение на служители на СП, както и за размера на ДМС и бонуси, и всякакви финансови стимули извън трудовото възнаграждение.

Срещу мълчалив отказ на административния ръководител на Специализираната прокуратура – прокурорът Димитър Петров, последва жалба, по която бе образувано адм. д. 84/2020 по описа на Административен съд Видин, по което с решение от 19.06.2020 СП бе осъдена да представи исканата информация.

Със заявление по ЗДОИ от 13.01.2020г. поискахме от КПКОНПИда предостави информация за това какъв е общият размер на конфискуваните в полза на държавата активи по влезли в сила съдебни актове и постъпили в държавния бюджет за 2018г. и 2019г. по години, какъв е броят на предадените на прокуратурата преписки и проверки за корупция за 2018г. и 2019г., какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение раздадени на служителите на КПКОНПИ за 2018г. и 2019г., какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение получени от председателите на КПКОНПИ за 2018г. и 2019г., какъв е общият размер на активите в лева с наложени от КПКОНПИ запори за 2018г. и 2019г..

Срещу мълчалив отказ на административния ръководител на КПКОНПИ – Сотир Цацаров, последва жалба, по която бе образувано адм.д. 61/2020 по описа на Административен съд Видин, по което с решение 107/30.06.2020г. КПКОНПИ бе осъдена да представи исканата информация.

Продължи съдебната сага около „успехите“ на Иван Гешев и лъжите, които Атестационната комисия представи на ВСС при неговото назначаване, започнала от БОЕЦ със заявления по ЗДОИ още през м.08.2019г. След като веднъж вече съдът задължи СГП да предостави исканата от БОЕЦ информация (решение по адм.д.289/2019), с ново решение от 09.01.2020г. адм. ръководител на СГП пр-р Илиана Кирилова отговори на част от поставените питания, но уклончиво, не в детайли и в конкретика, както бяха поставени въпросите, като не правеше разлика в отговорите между брой на внесени прокурорски актове и обвинения. Така от БОЕЦ обжалвахме посоченото решение от 09.01.2020, по която жалба пред Административен съд Видин бе образувано адм. д. 32/2020г., по което с решение №102/09.06.2020г. ръководителят на СГП отново бе задължен да отговори на поставените питания. Заради многомесечното мълчание, в съда бе внесено и искане за налагане на глоба на Илиана Кирилова заради поредното й неизпълнение на съдебно решение – адм. д. 204/2020 на Административен съд Видин, по което бе постановен отказ, обжалван пред Върховен административен съд – адм. д.13316/2020, V отделение.

Заявление по ЗДОИ до Столична дирекция на вътрешните работи за предоставяне на информация във връзка с изявлението на старши комисар Георги Хаджиев от 03.09.2020г., че:

„Широко прокламираните палаткови лагери се оказаха много добро прикритие за складиране на самоделни взривни устройства и на павета.“

Искането бе от СДВР да предоставят доказателства за това намирани ли са в действителност самоделни взривни устройства, извършани ли са огледи, участвали ли са поемни лица, да се предоставят номерата на досъдебните производства по случаите, както и колко обвинения и срещу колко лица са повдигнати и по кои текстове от НК. След мълчалив отказ на административния орган последва жалба, по която бе образувано адм. д. 240/2020 по описа на Административен съд Видин. С решение №189/27.10.2020 по делото СДВР бяха осъдени да предоставят исканата информация. От данните, които СДВР предоставиха впоследствие, изискана от всички РУП в гр. София, стана ясно, че самоделни взривни устройства на палатковите лагери от протестите не са открити, няма образувани досъдебни производство, нито повдигнати обвинения. Разобличихме Георги Хаджиев, че е излъгал.

Депозирахме до Инспектората при министъра на вътрешните работи сигнал за отпочване на дисциплинарно производство срещу Георги Хаджиев за изречените от него лъжи, нарушенията на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и уронване доброто име на министерството и професията.

Заведохме дело – адм. д. 204/2020г. по описа на Административен съд Видинсрещу Прокуратурата на Р. България за обезщетение за нанесени неимуществени вреди – уронване на доброто име от изложено в писмо на зам. главния прокурор Даниела Машева до Комисията Libe, в което се сочеше за очевидна връзка на сдружението с банкера Цветан Василев и обосновано предположение, че действията на представителите на тази неправителствена организация са мотивирани именно от неговите интереси.

Заведохме пред Софийски районен съд дело за обезщетение за нанесените неимуществени вреди – уронване на доброто име срещу Тома Любомиров Биков /депутат от ГЕРБ/ за изнесени от него неистини в предаването Неделята по Нова от 23.02.2020г. за връзка на БОЕЦ с Цветан Василев, за това, че сдружението е „купило“ една страница в един испански вестник, близък до сепаратистите в Барселона и с определени връзки с руски служби – визира се каталунския ежедневник El Periódico и публикацията за Къщата в Барселона. По исковата молба пред СРС е образувано гр. д. 50274/2020, 38 състав, което предстои да бъде насрочено.

Заявление от 18.11.2020 по ЗДОИ до ДНСК за строежа на „Турски поток“ и издадените строителни разрешения, протоколи от извършени проверки, спазени процедури по ОВОС. След изричния отказ от 03.12.2020г., последва жалба пред Административен съд Видин, по която е образувано адм. д. 300/2020г., насрочено за открито съдебно заседание за 18.01.2021г. Това е изключително важно дело. Ще докажем, че „Турски поток“ е корупционен, незаконен и вреден за българските национални интереси проект. След нашите акции, разкрития и протести по повод „Турски поток“ и подадените от нас сигнали до европейските инстуции с приложени към тях журналистически рзследвания на Николай Марченко от Биволъ и Атанас Чобанов от BIRD , ЕК вече обяви санкции за българските фирми участващи в строежа на тръбата и финансирани с европейски средства! 

От БОЕЦ подкрепихме юридически и инж. Иво Кръстев – държавен служител от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в защита срещу разправата с него и незаконното му пето по ред дисциплинарно уволнение. Припомняме, че благодарение на негови и на колегата му Кънчо Димитров сигнали за корупция за „продажба“ на свидетелства за правоуправления на МПС до български и европейски институции, от Министерство на транспорта и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са във времето отстранени и арестувани в последните десет години общо над 60 държавни служители, в това число двама министри, двама изпълнителни директори и двама заместници на агенцията. По жалби срещу заповеди на изпълнителния директор на ИА „АА“ бяха образувани пред Административен съд София град общо три дела – адм. д. 3685/2020, 57 състав – спряно и адм. д. 5017/20, 53 състав – спряно, както и адм. д. 3686/2020, 18 състав, по което с решение №7429/21.12.2020 бе осуетен петият пореден опит за дисциплинарното му отстраняване от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В годината продължиха репресиите и срещу Георги Георгиев.

В РС Видин бе внесен обвинителен акт за извършено от Георгиев престъпление по чл.326, ал.1 от НК, за това, че е предал заблуждаващи знаци за тревога чрез подвеждаща информация, че на медицинските лица в болничното заведение „Света Петка“ МБАЛ в гр. Видин се отказват изследвания за коронавирус. С присъда от 29.07.2020г. по дело 458/2020  Районен съд Видин, той бе признат за НЕВИНЕН по повдигнатото му от Районна прокуратура Видин обвинение. След протест на обвинението, делото се гледа пред Окръжен съд Видин, където делото е насрочено за 14.01.2021г.

Опитът за цензуриране на Георги Георгиев и сдружението, за сплашването заради наши позиции и непримиримостта да отстояваме справедливи каузи, заради опитите разобличаваме корупцията в администрацията и в съдебната система, не спряха.

В РС Видин бе внесен обвинителен акт за извършени от Георгиев хулиганство и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди на лица, представящи се служители на близката на Пеевски медия – канал 3. Всички помним как в дните между 03 и 05 юни 2019г. Георги и неговата съпруга бяха подложени на физически и психически тормоз, бяха нарушавани грубо правата им на свободно придвижване, бяха записвани /филмирани/ без тяхното съгласие, напротив с тяхното изрично несъгласие, бяха дебнени и следени в разрез с всякакви журналистически стандарти и правила на етично поведение.  По така повдигнатото обвинение пред РС Видин бе образувано НОХД 258/2020г., по което бе даден ход на съдебното следствие и се проведоха няколко открити съдебни заседания.

В същото време, в РП Видин бе внесена тъжба по чл.144а от НК, в който текст се инкриминира системното следене на другиго, което би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, като в ал.2 от текста се сочи, в какво може да се изразява деянието – в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. На два пъти Районна прокуратура Видин прекратява преписката с мотива, че липсват данни за извършено престъпление, а трите лица от канал 3 са изпълнявали професионалния си, журналистически дълг.

Две от трите лица от канал 3 заведоха и дело от частен характер пред СРС, НЧХД 15322/2019, 6 състав – за отправени от Георгиев към тях обиди, изреченив предаването „Честно казано“ при Люба Кулезич, че са мутри и поведението им е било мутренско, както и за обезщетение от тези обиди за всяко едно от тях за нанесени им неимуществени вреди – в размер от по 10 000лв. за всяко лице. По делото се проведоха множество открити съдебни заседания, съдебното следствие продължава, същото е насрочено за 08.02.2021г.

Пред СРС бе образувано и НАХД 12525/2020 на 22 състав по обжалване на полицейската заповед за задържане на нашия приятел, съмишленик и член на БОЕЦ – Вени Божилов. В деня на второто ВНВ той бе задържан от полицейските служители, въпреки законността на мероприятието  и факта, че от БОЕЦ изрично бяхме уведомили за него и го бяхме съгласували със Столична община и СДВР.

Съдебните битки са много важен фронт от борбата срещу мафията! Там, в съдебните зали се водят истински битки срещу мафията, подчинениете и интитуции и слугите и. БОЕЦ осъдихме КПКОНПИ, ПРОКУРАТУРАТА – СП и СГП, МВР – СДВР и НАП. Своебразен „ГОЛЯМ ШЛЕМ“, това са най-дебелите институционални бухалки на мафията и бяха поставени от БОЕЦ  и българският съд на колене пред гражданите! Показваме и доказваме не само, че гражданите сме по -силни от мафията, а и че има останали доблестни български съдии и магистрати, които отстояват независимостта на съдебната власт и поставят правото над всичко. Примера на Лозан Панов, Калин Клапакчиев, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Бойко Атанасов и тн. се следва и от други български магистрати. Затова и мафията със всички сили и средства се опитва да превземе и подчини по модела на превзетата прокуратура и българският съд. От промени в законодателството, до удари през прокуратурата и заливаме с помия и клевети достойните и честните през свинските медии.

БОЕЦ продължаваме съдебните битки срещу всички институции-бухалки и като реакция на всяка неправда. Продължаваме и с действията си в подкрепа на независимите и достойни български магистрати! Продължаваме и с протестите на площадите, сигналите до институциите, действията ни и контакти с европейски и международни институции и акциите – изненади. Битката срещу мафията трябва да се води всеки ден на всички фронтове. До сега осъждахме институции на мафията. Време е и самите мутри, ченгета и мафиоти да почнат да отговарят персенално за извършените престъпления!

БОЕЦ пожелаваме на Борисов, Пеевскил Гешев, Доган и бандата им: 

2020г. – ПОЗОР.

2021 – ЗАТВОР! 

По делата на БОЕЦ, както и по делата на прокуратурата срещу Георги Георгиев, защитници и адвокати бяха основно адвокат  Камен Добрев, както и адвокат Пламен Кирилов и Георги Карамфилов, които са и членове на Сдружението. Като защитник  по едно от делата на прокуратурата срещу Георгиев по собствено желание про боно се бе заявил и адвокат Николай Хаджигенов, но след стартиране на делото той не се яви без обяснение на две поредни заседания и защитата бе поета от адвокат Добрев. И предателствата са част от битката.

Искаме да благодарим на всички наши съмишленици и приятели, които чрез своите дарения правят възможни и нашите битки и победи. Защото дейността има и своите финасови измерения и за да бъдем свободни и независими БОЕЦ избрахме от своето създаване да разчитаме само на себе си и на дарения на граждани, които споделят нашите цели. Ние плащаме жестоката цена за битките се срещу мафията и си носим кръста – дела, обвинения, проверки, призовки, разпити, нападения, запори, заливане с помия и омаскаряване в свинските медии и тн. Но подкрепата на нашите съмишленици и непримиримите граждани, както финансова , така и физически с нас на площадите и блокадите е безценна за нас и без нея не бихме могли да стигнем до тук. Благодарим, продължаваме!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ! 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, като разичтаме на нашите съмишленици, които споделят целите ни за дарения и благодарим от сърце за подкрепата! Безценна е зас, както финасовата подкрепа, така и това, честе е нас на площадите в протестите, блокадите и акциите, които организираме срещу властта на наглите!   Делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА