Борисов вече не е премиер! (документи) Незабавно да бъде свален от джипката!

Подкрепете БОЕЦ и справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

С вх. № Вх. № НС-12-2 , Сдружение БОЕЦ внесе касационна жалба до ВАС чрез ЦИК срещу решението на централната избирателна комисия да заличи лицето Бойко Методиев Борисов от изборните списъци и така да не го обяви за избран депутат. 

Скрито от обществото е съдържанието на срамното Заявление на Борисов до ЦИК. Той официално е поискал да бъде ЗАЛИЧЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, КАТО ЗАЯВЯВА, ЧЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, КАТО КАНДИДАТ ЗА ДЕПУТАТ… СЛЕД КАТО ИЗБОРИТЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ! 

След като е консумирал своето право да участва., като кандидат, изведнъж след изборите Борисов се отказва от него. Все едно да си поръчаш и изядеш вечеря в ресторант и след това да поискаш да ти заличат поръчката и сметката. Решението на ЦИК (Решение № 2423-НС от 08 април 2021г.) е абсолютно незаконосъобразно защото ЦИК има право само да обяви резултата и списъка на избраните, но НЕ и да променя техният списък и състав! Самата избирателна комисия признава, че тази процедура е спорна, но през годините е наложена подобна практика и понеже никой не е оспорвал този тип решения практиката на беззаконието се е наложила, като норма. Този път БОЕЦ реагираме, като официално регистрирана , като наблюдател на изборите неправителствена организация, както реагирахме и през 2019г. при отказа на Пеевски!

Борисов, в типичният си мутро-бабаитски стил  съобщи, че се отказва да стане депутат защото не му трябвал имунитет! Абсолютна лъжа! Борисов може да се откаже да бъде депутат само пред органа  за който е избран – парламента! Сега той е подал заявление да бъде заличен, като кандидат-депутат от ГЕРБ!

ЗАЩО Борисов бърза и защо ЦИК веднага изпълнява желанието му нарушавайки закона!

Защото в момента, в който ЦИК обявят резултатите, Борисов вече е реално избран депутат и влиза в несъвместимост да изпълнява своите премиерски функции защото не може да бъде едновременно премиер и избран депутат! По закон процедурата е , той да напусне премиерския си пост и след това при конституиране на парламента, ако иска може да напусне и народното събрание отказвайки се от депутатското си място! Реално от вчера, след като ЦИК обяви резултатите от изборите,  Бойко Борисов е официално избран депутат и според Конституцията на Република България той не може да продължи да изпълнява и длъжността премиер.

Следователно от 09.04.2021г. Бойко Методиев Борисов официално вече не е министър председател.

Сега разбрахте ли лъжите на Борисов? За никакъв имунитет не става дума! Напротив. Борисов върви по стъпките и пътя на Пеевски само и само, за да задържи още малко властта, това е неговият имунитет. Не можете дори да си представите какъв страх тресе душата на Борисов само при мисълта, че ще загуби властта и контрола върху институциите. Готов е на всякакви машинации, незаконни действия и мерзости, за да остане още няколко дни, или седмици в джипката. Висша наглост е да се изплюеш в лицето на собствените си избиратели, като пожелаеш след изборите да те заличат от листите. Така вота на над 13.000 избиратели гласували и мажоритарно за Борисов отива на боклука. Както се казва, каквото са потърсили, такова са намерили…

БОЕЦ ще обжалваме пред ВАС и решението на ЦИК за обявяване на списъка на избраните депутати, в който Борисов и останалите ги няма. Това решение също е нищожно, защото ЦИК няма право да променя списъка на избраните. 

Веднага след това още в началото на седмицата БОЕЦ ще информираме и всички институции, включително и МС и НСО,  че Борисов не е вече премиер и да не бъде допускан до Министерски съвет. Ще информираме и Брюксел, защото решенията на Министерски съвет, които евентуално бъдат взети след 09.04.2021г. с участието на Борисов ще бъдат нищожни.

Призоваваме и всички наши съмишленици и приятели, ако засекат някъде Борисов незабавно да уведомят БОЕЦ и той да бъде свален от джипката и пратен да „ходи пеша, бе, ходи пеша!“

Прилагаме текста на Жалбата на БОЕЦ до ВАС срещу решението на ЦИК да заличи Борисов от избирателните списъци и призоваваме и останалите кандидати и формации участвали в изборите да подадат подобни жалби.

Чрез

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Адрес:София1169,пл.„Княз Александър I“ № 1,   e-mail: cik@cik.bg

До

ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  

 Адрес: София 1301,
бул.“Александър Стамболийски“ 18

КАСАЦИОННА  ЖАЛБА  

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС email : gdboec@abv. bg  

Чрез адвокат Камен Добрев, Софийска адвокатска колегия

ПРОТИВ

Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК)

УВАЖАЕМИ  ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

В ЦИК е постъпило заявление с вх.№НС-11-74/08.04.2021г. от Бойко Методиев Борисов – регистриран за кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в 16-ти МИР – Пловдив и в 25-ти МИР в София, с което същият иска от ЦИК да бъде заличен от кандидатската листа на ГЕРБ – СДС и да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в двата района.

С обжалваното Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. Централната избирателна комисия (ЦИК) уважава заявлението на Бойко Борисов и решава същият да не бъде обявяван за избран за народен представител от листата

 

В законоустановения срок и на основание чл.58, ал.1 от ИК, обжалваме решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), като нищожно – взето извън компетенциите на административния орган, неправилно е и незаконосъобразно.

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦИК

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ е ЮЛНЦ, регистрирано съгласно българското законодателство през 2015г. в Окръжен съд Видин с решение №69/23.11.2015г. на Окръжен съд Видин по фирмено дело 26/2015г., В приетия свой устав си е поставило за цел граждански контрол върху предизборните обещания на политическите партии, върху назначенията в държавната администрация и фирмите с държавно участие – т.5.3 от устава и упражняване на граждански контрол върху управлението на страната за постигане на прозрачност в управлението – т.5.2. – от устава. Иманентна част от тези цели е осигуряване правото на демократичен избор на българския избирател, провеждането на честни и открити избори. Изборите са основен лост, чрез който всеки един от нас – гражданин на Р. България, може пряко да влияя върху водените в страната, а и в Европейския парламент, политики.

Отделно от това, с решение №22302-НС от 25 март 2021г. ГД „БОЕЦ“ бе регистрирано за участие с наблюдател в изминалите парламентарни избори от 04 април 2021г., като българска неправителствена организация, като нейно право и задължение е да следи за законосъобразността на провеждане на изборите и евентуални нарушения на изборното законодателство.

Ето защо, считаме, че валидността и допустимостта на взетото от ЦИК решение пряко засяга задълженията, които ГД „БОЕЦ“ си е поставило със своето учредяване, от една страна, а от друга – с регистрацията си да участва със свои наблюдатели в изборите.

 

 

ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА И ПРАВИЛНОСТТА НА РЕШЕНИЕТО

За да издаде обжалваното решение от ЦИК се мотивират единствено с факта, че заявлението било подадено преди обявяване на имената на избраните народни представители.

В разрез с решението на административния орган, от ГД „БОЕЦ“ считаме, че ЦИК няма правомощия да подменя вота на българските избиратели, без значение желанието на вече избраните кандидати за народни представители. Намираме, че решение решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на ЦИК, издадено извън компетенциите на комисията. Абсолютно недопустимо и в разрез с основния принцип на представителната демокрация е ЦИК да заличава лице от кандидатската листа на партия след провеждане на изборите и така да пренарежда същите. С решението си ЦИК грубо не зачита и подменя избора на суверена.

В обема на компетентност на ЦИК не е включено подобно правомощие на пренареждане на листите на вече избраните депутати. Законодателят е регламентирал единствено „заличаване на регистрация“ по реда на чл. 142, чл. 145 и чл.369 от ИК при осъществяване на точно определени условия и то на партия или коалиция, които в конкретния случай не са налице и това заличаване е възможно преди провеждане на самите избори Никъде не се регламентира възможност за заличаване на регистрация (на кандидат, коалиция и пр.) след провеждането им. Само за аналогия, разпоредбата на чл.145, ал.1 от ИК дава възможност коалиция да поиска заличаване на регистрация за участие на избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Смисълът на закона е ясен – не се допуска злоупотреба с права и ако ще се заявява отказ, той следва да е навременен, тъй като изборите се най-висшата форма на проявление на представителната демокрация.

Категорично считаме, че депозираното заявление от Бойко Методиев Борисов представлява злоупотреба с пасивното избирателно право и с демократичните принципи на страната. Решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на ЦИК, с което това заявление се отказ се зачита, нарушава Конституцията на Р. България и по-специално текста на чл.57, ал.2 от КРБ, който не допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. Гласувалите на проведените на 04 април 2021г. избори, а и всички граждани на Р. България, се оказваме заложници на капризите на кандидата. Бойко Методиев Борисов е получил в 25-ти МИР в гр. София общо 7219 преференциални гласа, а в 16-ти МИР в Пловдив – 5424 преференциални гласа, всички от които също остават излъгани, защото кандидатът просто е решил да не става депутат. Това негово решение напълно обезсмисля не просто техния вот, а мажоритарния елемент на проведените избори. Доколкото не излага каквито и да е мотиви за своя отказ, Борисов преднамерено е въвел в заблуждение хилядите граждани, че желае да бъде избран и да ги представлява, като депутат, но след като се е възползвал от това свое право, той злоупотребява с доверието им.

Важността на решението на ЦИК се предпоставя и от позицията, която заема Борисов. Същият понастоящем е действащ министър председател на Р. България и като избран за депутат за него настъпва несъвместимост да изпълнява двете длъжности – да бъде народен представител и начело на изпълнителната власт.

Волята на Бойко Борисов следва да бъде уважена, но тя трябва да бъде заявена пред самия орган, в чийто състав той е избран. До тогава същият е избран за народен представител по волята на суверена.

В горния смисъл и по въпросите от кога възниква правоотношението на представителство между избирателите и избрания народен представител, както и от кога му се делегира мандат да ги представлява, Конституционният съд със све решение №5/22.03.2001г. по КД №5/2001г., съдия – докладчик Тодор Тодоров, сочи:

„т.8. Народното събрание се избира от народа в лицето на избирателите. То е конституционно установена форма на народно представителство. Възникването на това отношение на представителство, както и неговото съдържание се определят от политическата воля на избирателите. Тази воля се изразява чрез акта на избора, конституционния признат и гарантиран в чл.10. Изборът е акт на овластяване. Властническите правомощия на Народното събрание възникват от деня на избора. Упълномощаването не може да бъде отделено от акта на избора. Няма друг акт, освен изборът, който да делегира власт на Парламента. Нито актовете, констатиращи редовността на изборите, нито клетвата на народните представители и вътрешното структуриране на органа го овластяват. Съдът напълно споделя изразеното в становището на Министерския съвет разбиране, че „Всички останали конституционни изисквания относно свикването и конституирането на Народното събрание са от значение за практическата работа на Народното събрание и за встъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им, но не влияят по никакъв начин върху мандата, получен в резултат от изборите“. Избирателите са тези, които овластяват Народното събрание да изпълнява възложените му от Конституцията функции за определения в нея срок

 

 

Въз основа на изложеното по-горе Ви молим, УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, да отмените решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), като го обявите за нищожно, издадено извън компетенциите на комисията или евентуално за неправилно и незаконосъобразно.

Моля да спрете изпълнението на обжалваното решение.

 

Моля всякаква кореспонденция да връчвате на адвокат Камен Добрев, Софийска адвокатска колегия, на неговия ел. адреси kamen.doobrev@gmail.com, както  и ел. адрес на сдружението и жалбоподател gdboec@abv.bg 

 

Моля на основание чл.190, ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК да задължите ЦИК да представи по делото следните документи:

  1. решение № 2423-НС от 08 април 2021г. на Централната избирателна комисия (ЦИК)
  2. заявление с вх.№НС-11-74/08.04.2021г. от Бойко Методиев Борисов
  3. решение №22302-НС от 25 март 2021г. ГД „БОЕЦ“

 

Прилагам решение №69/23.11.2015г. на Окръжен съд Видин

Представям адвокатско пълномощно.

 

Жалбата със същото съдържание се изпраща по ел. път на , както и чрез куриер.

 

 

Дата: 09.04.2021г.  София                        за ГД „БОЕЦ”

Георги Георгиев – лично и като  Председател на УС на

адв. Камен Добрев

https://fb.watch/4NAIKPmOEc/

Тук може да видите видеото от изпращането на сигнала на БОЕЦ. В акцията участват бойците Камен Добрев, Илина Мутафчиева и Венелин Божилов!

Следете страницата и сайта на БОЕЦ, за да научите продължението и резултата от съдебните дела и следващите акции и действия на БОЕЦ! 

БОЕЦ обявява и фондонабиране за експертиза на записа „Шиши не дава предсрочни избори“!
Прокуратурата пак мълчи! Очакваме да бъде активирана, както и всички останали институции – бухалки на мафията, но в посока репресии и преследване на БОЕЦ и бойците, които публикувахме записа на Мавродиев с Ламбовски. Вероятно пак ще обявяват записа на „незаконен“ и ще покрият всичко!

БОЕЦ решихме да продължим тази тема до край и ще изпратим записа за експертиза до компетентна международна лаборатория, за което е нужно финансиране и се надяваме с ваша помощ да успеем да съберем средствата.
Необходимата сума е 5000 долара.
Вашите дарения може да направите чрез банковата сметка на БОЕЦ, или <<< PAYPAL >>> link click.

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА