БОЕЦ внесе Конституционна жалба оспорвайки законността на изборите!

БОЕЦ изпрати до всички правоовластени институции, Конституционна жалба, с която оспорваме избора на депутатите заменили Бойко Борисов, бат Сали и останалите народни представители, които се отказаха от участие в изборите след протичането на изборите и ЦИК ги заличи от листите.

ВКС, ВАС, МС, НС, Главен прокурор и Президента са институциите, до които депозирахме жалбата спазвайки конституционната процедура и законовия срок. Те имат още седем дни, в които да решат дали приемат нашите аргументи и  да сезират Конституционният съд. В нашите жалби до ВАС, БОЕЦ вече подробно описахме защо считаме за незаконосъобразно ЦИК да заличава  кандидати от избирателните листи след изборите и да променя  списъка на избраните депутати. ЦИК по Конституция има правото и задължението само да обяви резултатите от изборите такива, каквито са.

Закона изисква Конституционната жалба да бъде подписана от кандидат – участник в изборната надпревара.  БОЕЦ се обърнахме към Стела Николова – избран депутат от Демократична България, на която  благодарим за съдействието.

Много важен тест за депутатите ще  бъде подкрепата за Жалбата на БОЕЦ. По закон една пета от депутатите са достатъчно, за да внесат жалбата до Конституционният съд. Да видим кои са истинските и реално се борят за законност и справедливост и кои са поредните ментета. По делата ще ги познаем.

„ПРОТИВ Законността на проведените на 04.04.2021г. парламентарни избори, в частност законността на

избора на народни представители, заместилии отказалия се по свое желание кандидат Бойко Методиев

Борисов; избора на Станислав Димитров Говедаров вместо отказалия се Димитър Руменов Рунков, както и избора на

Цветан Иванов Енчев вместо отказалия се Александър Методиев…

„Със заявление с вх.№НС-11-74/08.04.2021г. от Бойко Методиев Борисов – регистриран за кандидат
за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в 16-ти МИР – Пловдив и в 25-
ти МИР в София, същият е поискал от ЦИК да бъде заличен от кандидатската листа на ГЕРБ – СДС и да не
бъде обявен за избран за народен представител от РИК в двата района. С решение № 2423-НС от 08 април
2021г. ЦИК уважи заявлението на Бойко Борисов и реши същият да не бъде обявен за избран за народен
представител от листата на ГЕРБ – СДС. Вследствие горното с решение №2438-НС от 09.04.2021г. на ЦИК. за обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание Бойко
Методиев Борисов не е обявен за избран, а вместо него за избран е обявен друг кандидат без да става ясно
кой е той, как и по каква методология ЦИК избира от кой от двата района, в които той бе кандидат бе
заместен от следващия в листата.
Със заявление с вх.№НС-10-197/09.04.2021г. от Александър Христов Методиев – регистриран за
кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия ДПС в 26-ти МИР Софийски, същият
е поискал от ЦИК да бъде заличен от кандидатската листа на партия ДПС и да не бъде обявен за избран за
народен представител. С решение № 2429-НС от 09 април 2021г. Централната избирателна комисия (ЦИК) е
уважила заявлението на Александър Христов Методиев и е решила същият да не бъде обявяван за избран за народен
представител от листата. С решение №2438-НС от 09.04.2021г. на ЦИК за обявяване на избраните за народни
представители вместо отказалият се Александър Христов Методиев за избран е обявен следващият в
листата – Цветан Иванов Енчев.
С посоченото вече решение №2438-НС от 09.04.2021г. на ЦИК обявен за избран за народен
представител е и Димитър Руменов Рунков – регистриран кандидат за народен представител от
кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски. Същият,
ден по-късно, със заявление с вх. № НС-10-225/10.04.2021 г. до ЦИК също заявява желанието си да не бъде
обявяван за избран (въпреки, че вече е обявен) и с ново решение №2443.НС от 11.04.2021г. ЦИК уважава
заявлението му и вместо него обявява следващия в листата – Станислав Димитров Говедаров…“

Поздравления за адвокат Камен Добрев от БОЕЦ за усилията по изготвянето на жалбата и упоритата битка пред всички институции срещу беззаконието, което мафията превърна  в норма. 

Битката продължава!

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА