Поредна атака срещу БОЕЦ от Гешев и „фабриката за мерзости“ на Петьо Еврото. Уведомихме институциите за фалшиви сигнали, уж подадени от БОЕЦ

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки  <<< PAYPAL >>> link click

Днес – 30.11.2021 г., БОЕЦ изпратихме уведомление до Парламента на Република България, до Министерския съвет, до Върховната касационна прокуратура, до Министерството на вътрешните работи и до Държавна агенция „Национална сигурност“ относно редица фалшиви сигнали, подавани от името на сдружението до институциите.

В миналото сме констатирали десетки случаи на подадени към прокуратурата и други институции фалшиви и неистински сигнали от името на БОЕЦ и председателя на Сдружението Георги Георгиев.

Първият по-сериозен случай на фалшив сигнал беше преди почти три години, когато разбрахме, че прокуратурата е разпоредила проверка по фалшив сигнал уж от името на БОЕЦ срещу журналистите от сайта „Биволъ” Атанас Чобанов и Асен Йорданов. Бързо и успешно разобличихме тази подла схема и успяхме да неутрализираме в известна степен нейните вреди, макар че щетите за нас и нашите приятели журналисти бяха нанесени – призовки, разпити, репресии.

През последните дни наблюдаваме нова атака срещу БОЕЦ с подобни фалшиви сигнали, подадени уж от наше име. Целта на тези действия са ясни – службите и администрациите да бъдат настроени срещу нас, БОЕЦ да бъдем компрометирани и унищожени, да бъдем репресирани и дори да ни бъде посегнато физически.

Считаме, че тези фалшиви сигнали се инициират, организират и режисират лично от главният прокурор Иван Гешев, като се изработват и „внасят“ в прокуратурата от прокурори от Специализираната прокуратура и от „фабриката за мерзости“ на Петьо Еврото и неговото обкръжение.

Службите прекрасно знаят, че тези сигнали са фалшиви и са заявявали това пред нас многократно. Налага им се обаче да правят проверки по прокурорски постановления и буквално да прахосват държавния ресурс за работата по несъществуващи казуси.

Всички фалшиви сигнали от името на БОЕЦ са „подадени” без подпис, без печата на сдружението, или по електронен път – без електронен подпис, от електронни пощи, които никога не са използвани от БОЕЦ. Тяхната анонимност и фалшивият им характер са изначално ясни. Въпреки това прокуратурата с голям ентусиазъм незабавно започва проверки по тях, а е сляпа и глуха за десетките автентични сигнали от името на БОЕЦ – за „Къщата в Барселона“, за пачките и кюлчетата в спалнята на Борисов и т.н., и т.н.

БОЕЦ считаме, че докато Иван Гешев заема поста на главен прокурор, тези неправомерни действия няма да спрат.

Уведомихме институциите, че всички наши сигнали се подават на хартиен носител с мокър печат на БОЕЦ и собственоръчно подписани от председателя на Сдружението Георги Георгиев или изрично упълномощено от него лице. Ако са подадени по електронен път, то задължително се изпращат от официалната електронна поща на БОЕЦ и са подписани с електронният подпис на Сдружението.

Публикуваме целия текст на уведомлението, което изпратихме до институциите:

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“

ГД „БОЕЦ“
e-mail : gdboec@abv.bg
телефон: 0899 – 59 13 99

ДО: ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,
ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399, представлявано от Георги Борисов Георгиев – Председател на УС, с ЕГН: 7306211766

По повод зачестили случаи на внесени фалшиви и неистински сигнали от името на Сдружение „БОЕЦ” , както и от името на неговият председател, Георги Георгиев, ви уведомяваме за следното:

През последните три години констатираме десетки случаи на подадени към прокуратурата и други институции фалшиви и неистински сигнали от името на БОЕЦ и Георги Георгиев – председател на Сдружението. Първият такъв по-сериозен случай бе преди почти три години, когато разбрахме след призоваване от служител на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила проверка по фалшив сигнал уж от името на БОЕЦ срещу журналистите от сайта „Биволъ” Атанас Чобанов и Асен Йорданов. Бързо и успешно разобличихме тази подла схема и успяхме да неутрализираме в известна степен нейните вреди, макар че щетите за нас и нашите приятели журналисти бяха нанесени – призовки, разпити, репресии.

Тази порочна практика продължи, като периодично се осъществяват цели кампании с десетки фалшиви сигнали от наше име срещу служители на МВР, ДАНС и други служби, срещу държавни служители, срещу лица от местната власт – кметове и общински съветници, срещу различни бизнесмени. Целта е да се настроят служителите на МВР и останалите служби и администрации срещу нас и БОЕЦ да бъдем компрометирани и унищожени. В същото време се цели чрез тези сигнали да бъде предизвикана и реакция на отмъщение, като се разчита, че някои от хората, срещу които са насочени тези сигнали, ще предприемат действия срещу нас, включително и физически посегателства и дори убийство, като така свършат черната работа на мафията, срещу която БОЕЦ водим своите битки за разкриване на престъпните корупционни схеми за източване на обществен ресурс.

Считаме , че тези фалшиви сигнали се инициират, организират и режисират лично от главният прокурор Иван Гешев, като се изработват и „внасят” в прокуратурата от прокурори от СП и от „фабриката за мерзости” на известния Петьо Еврото и неговото обкръжение. Многократно при явяване за сведения по такива фалшиви сигнали, Георги Георгиев от БОЕЦ е бил информиран от служители на Инспектората на МВР, СДВР, ГДБОП и други служби, че те знаят, че сигналите са фалшиви, но прокуратурата е образувала проверка и с прокурорски постановления изисква от тях да предприемат и извършат конкретни действия.

Българското законодателство – НПК и ЗСВ, категорично забраняват на прокуратурата и МВР (и не само) да започват проверки, да образуват преписки, дела и производства и да предприемат каквито и да е действия по анонимни и фалшиви сигнали. Всички подобни фалшиви сигнали от името на БОЕЦ са „подадени” без подпис, без печата на сдружението, или по електронен път – без електронен подпис, и от електронни пощи, които никога не са използвани от БОЕЦ. Изначално е ясна тяхната анонимност и фалшивият им характер, но въпреки това прокуратурата с голям ентусиазъм незабавно започва проверки по тях, като ангажира и редица други служби в тяхното разследване. В същото време прокуратурата е сляпа и глуха за десетките автентични сигнали от името на БОЕЦ, като сигналите за „Къщата в Барселона на Бойко Борисов”, сигнала за пачките и кюлчетата от спалнята на Борисов, за произхода на средствата на Пеевски, за далаверите на Горанов, Цветанов, Доган, Карадайъ и множество други сигнали за корупция и злоупотреба с власт. При всеки случай на фалшив сигнал БОЕЦ го констатираме пред органите на МВР и ги сезираме с насрещни сигнали за злоупотреба и кражба на нашите лични данни и други престъпления извършени от вносителите на тези сигнали, изисквайки от институциите да образуват проверки за тяхното установяване и подвеждане под отговорност. До момента няма нито едно такова предприето действие от страна на прокуратурата или МВР.

БОЕЦ считаме, че докато Иван Гешев заема поста на главен прокурор, тези неправомерни действия няма да спрат. Случващото се е в подкрепа и потвърждава усилията на БОЕЦ за отстраняването на Иван Гешев от съдебната система и възстановяване на правовият ред и върховенството на закона в страната. Гешев трябва незабавно да бъде отстранен от своят пост и подведен под отговорност за извършените от него престъпления и прикриване на престъпленията на други лица – Борисов, Пеевски, Доган и т.н., които го назначиха на неговият пост и под чийто контрол е той, подчинявайки чрез своите зависимости цялата прокуратура на тях и мафията, която представляват.

В момента, а и то години, МВР, ГДБОП, ДАНС и редица други служби хабят огромен обществен и човешки ресурс, време и пари, за да разследват по незаконосъобразно образувани проверки на прокуратурата по фалшиви сигнали изфабрикувани от самата прокуратура. В тази връзка БОЕЦ ви информираме, че всички наши сигнали до прокуратурата, МВР и всички държавни институции се подават на хартиен носител с мокър печат на БОЕЦ и собственоръчно подписани от председателя на Сдружението Георги Георгиев, или изрично упълномощено от него лице. Ако са подадени по електронен път, то задължително се изпращат от официалната електронна поща на БОЕЦ и са подписани с електронният подпис на Сдружението. Всички сигнали и документи, които се представят, като подадени от името на БОЕЦ и не съдържат посочените атрибути да се считат за фалшиви и анонимни, а тяхното подаване за злоупотреба и кражба на лични данни, за което да бъдем уведомени и институциите да се ангажират незабавно с разкриването на извършителите на това престъпление

Изискваме от институциите – адресати на настоящото уведомление да уведомят всички им подвластни ведомства, агенции и служби за предоставената информация.
Дата: 30.11.2021г. Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Битката продължава!

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА