Жената на Гешев надарена с имоти за над половин милион лева (документи)

На 25.03.2022 г. МВР съобщи, че е образувана проверка по сигнал на БОЕЦ за имотна измама с участието на Детелина Филипова Ханчева – жената на главния прокурор Иван Гешев!

МВР образува проверка по сигнала на БОЕЦ за имотните измами на жената до Гешев!

Тук може да се запознаете със сигнала на БОЕЦ и приложените документи – нотариален акт за дарение и съдебно решение, с което Ханчева е осъдена по дело, инициирано от реалните собственици.

Жената до Гешев е осъдена за имотна измама. (документи)

Публикуваме извлечения от Агенцията по вписвания. От тях се вижда вписването на полученото от Ханчева дарение и неговия размер, както и след това вписването на собствеността на реалните собственици. 

През 2005 г. Иван Чернев  (тогава на 81 г.) дарява на Детелина Филипова Ханчева 2/3 идеални части от 4 ниви, общо 10584 кв. м. Тоест Ханчева е надарена безвъзмездно с 7056 кв. м., при средна цена за землището на с. Волуяк, София от 40 евро/кв. м. това са 282 240 евро. Само от това дарение Ханчева е придобила имоти на стойност над половин милион лева. БОЕЦ не сме установили никакви роднински, фамилни или други връзки на Ханчева с дарителя, възрастен човек на 81 години. За изповядването на това дарение, включващо 4 имота, е необходимо да се изготвят редица документи от различни институции за всеки един от имотите. Предполагаме, че някой е съдействал на Чернев или е изготвил и извадил от негово име всички тези документи, за да може да се реализира дарението към жената на Гешев, включващо недвижим имоти за над половин милион лева. Дарението е оформено и нотариалният акт е издаден от бившия нотариус Борис Янков, който е задържан през следващата година и правата му на нотариус са отнети именно заради имотни престъпления.

Според нас това има всички характеристики на имотна измама. Хиляди български граждани са жертви на подобни измами. Има данни и за прокурорски чадър над Борис Янков, както и за други съмнителни имотни сделки на Ханчева. Включително и по разследванията на Фрогнюз и BIRD.BG. След сигнал на БОЕЦ, прокуратурата призна за дългогодишни приятелски отношения на Иван Гешев с Марио Кръковски, съдружник на Ваклин – основен свидетел на  прокуратурата по делото „Иванчева – Петрова“. Кръковски има обща фирма с Ханчева и тя купува от него апартамент на силно занижена цена, като строежът на сградата, в която се намира жилището, е финансиран от фирма на Ваклин. 

Очакваме резултати от проверката на МВР. В случая прокуратурата не е компетентна и няма основание да изисква преписката. Точно това се е случило при предишен опит на МВР да разследва тази имотна измама с участието на Ханчева. Прокуратурата е изисквала незабавно да и бъдат предоставени всички материали и е покрила и смачкала проверката, прикривайки действията на жената на главният прокурор.

Разполагаме с конкретни данни, че лично Иван Гешев е прикривал престъпления и лица, с които е свързана съпругата му. 

Гешев трябва да бъде незабавно отстранен.

Очаквайте следващите действия и разкрития на БОЕЦ и ни подкрепете в битката за справедливост срещу мафията и корупцията.

#БОЕЦ

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА