БОЕЦ даде на прокуратурата Костадин Костадинов за „фашистка измет“. (документи и видео)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click 

БОЕЦ сезирахме прокуратурата (вх. № PRB202215184069I по описа на ВКП) срещу Костадин Костадинов (известен в публичното пространство, като Копейкин) – председател на ПП „Възраждане и депутат в 47 НС. Повода е неговото изказване от трибуната на Парламента от 17.06.2022г., в което нарече протестиращите граждани „фашистка измет“.

Припомняме, че Костадинов е без депутатски имунитет още от края на 2021г. по друго наказателно производство, което е в  в съдебна фаза.

Прилагаме текста на сигнала:

ДО : ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

                                                                    СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

относно

съмнения и данни за престъпления от общ характер (чл. 162 ал.2 от НК и др. представляващи изключително голяма опасност и вреда за българското общество) извършени от Костадин Костадинов – председател на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” и депутат в 47 НС.

На 17 юни 2022 г. Костадин Костадинов — председател на политическа партия “Възраждане” — в свое изказване от трибуната в залата на Народно събрание нарече протестиращите пред сградата в подкрепа на Никола Минчев “фашистка измет“.

“Предстои дебат за вота на недоверие. Ще има и гласуване. Нека не допуснем тази фашистка измет, тези платени да дойдат пред парламента“ — заяви Костадин Костадинов от парламентарната трибуна. Той беше предупреден от Председателя на НС да не използва подобни обидни квалификации, но микрофонът му не беше изключен. Костадинов направи своето изявление напълно съзнавайки смисъла на думите, които използва, както и че то се излъчва пряко от Българската национална телевизия и други национални медии.

Медийно отразяване:

https://btvnovinite.bg/amp/bulgaria/kostadinov-nareche-protestirashtite-fashistka-izmet-posledva-skandal-v-zalata.html

https://www.mediapool.bg/liderat-na-vazrazhdane-nareche-protestirashtite-fashistka-izmet-news336768.html

Видео:
https://eurocom.bg/new/kostadinov-za-protestirashchite-v-podkrepa-na-minchev-fashistka-izmet-video

Както е известно, дясната радикализация е предпоставка за възникване на идеологически мотивирано насилие — чрез нея се фаворизират ролеви модели, подобни на лидера на партия “Възраждане”, проповядващи и прибягващи до публична реч на омраза и насилие.

Проповядването и подбуждането към расова или национална вражда, или омраза, или към расова дискриминация, е престъпление съгласно Чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс:

“Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.”

След победата над фашизма през Втората световна война и публичността около зверствата, извършени през време управлението на фашистките правителства, терминът фашист започва да се използва като пейоративна дума. Пейоративни (дерогативни) са думи или изрази, изразяващи отрицателна оценка, те имат обиден и негативен ефект, т.е. те изразяват омаловажаване, презрение или антипатия от страна на говорещия. С други думи — употребата в публична реч на думата “фашист” по адрес на лица и множество хора, които нямат общо с фашизма като радикална националистическа политическа идеология, се явява реч на омраза спрямо тях.

Правото на протест на гражданите се осъществява чрез събрания, митинги и манифестации — те са начин за изразяване на мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален или друг характер чрез слово, плакати и по друг подходящ начин. Правото на протест е закрепено в Конституцията на Република България и в Закона за събранията, митингите и манифестациите, и гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации. Няма как участието на граждани в протести, митинги и демонстрации да ги прави “фашисти”, още повече че по време на конкретното събитие на 17 юни 2022 г. не са развявани фашистки знамена, не са визуализирани подобни символи и не са били прокламирани речи и призиви с фашистки или друг подобен характер.

Що се отнася до вината — тъй като престъплението може да бъде извършено само при пряк умисъл, т. е. извършителят трябва да е целял да предизвика вражда или омраза — БОЕЦ твърдим, че именно такъв е умисълът на лидера на партия “Възраждане” — а именно: чрез думите си от най-високата трибуна в държавата да предизвика вражда и омраза към адреса̀та им — протестиращите пред сградата на НС в този момент.

Експлицитна формулировка на “език на омраза” дава Препоръка No R (97) 20 на Комитета на министрите към Съвета на Европа до държавите членове, от 30 октомври 1997 г. В документа словосъчета- нието “се разбира като термин, който обхваща всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, включително нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с имигрантски произход”.

Правото за свободно изразяване се ограничава единствено тогава и само тогава, когато това право “се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността“ (Конституция на РБългария, Чл. 39, Ал. 2). Свободата на словото свършва там, където започва езикът на омразата. В този смисъл — думите, изречени от Костадин Костадинов от трибуната на НС, предмет на настоящия сигнал и цитирани по-горе, не следва да се възприемат като упражняване на свобода на словото, защото те се използват “за накърняване на правата и доброто име на другиго (…)” и за “разпалване на вражда или насилие над личността” (на протестиращите).

В днешно време радикализмът все по-усилено търси политическа легитимация, а свързаната с него публичност се стреми към все по-високи и видими позиции. Няма по-висока и видима позиция от трибуната на парламента. Национализмът в България вече открито намира израз и мутира в подобни нови цинични форми на публична проява, които явно се противопоставят на европейските ценности. Така използването на език на омраза вече се превръща в норма. Антисемитизмът, расовата омраза и фашизоидните дискурси се превръщат в нови феномени в хода на прехода в България и ролята им постепенно започва да нараства. На тази тенденция е нужно за се отговори с граждански, медиен, но също и с институционален отпор, в съответствие не само на съществуващата национална правна рамка в България, но и в контекста на членството ни в Европейския съюз.

Тревожни тенденции отчита например докладът за България на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), публикуван през 2014 г. В него създадената от Съвета на Европа комисия представя многобройни случаи на дискриминация, свързани с употреба на език на омраза. Отчита се (по данни, предоставени от правителството), че “от януари 2008 г. до септември 2013 г. са образувани 55 досъдебни производства по член 162 (от Наказателния кодекс) (включително по параграф 1 за подбуждане и по параграф 2 за използване на насилие или увреждане на имущество). Единадесет от тях са внесени в съда и са осъдени десет души. От общо 56 образувани досъдебни производства по член 164, нито едно не е довело до осъждане”. Документът изразява изненада и разочарование, че толкова ограничен брой случаи на употреба на езика на омразата са достигнали до съда и че произнесените присъди са толкова малко. Изказва се опасение, че по този начин към обществеността се отправя сигнал, че езикът на омраза не е опасен и може да бъде използван без последици. Точно това се случва и днес, 8 години по-късно.

Тук идва и ролята на гражданските правозащитни неправителствени организации като БОЕЦ, които мотивирано изразяваме несъгласие с толерирането на прояви на публична реч на омразата и се обявяваме срещу различните форми на дискриминация и на свързаните с тях престъпления, породени от омраза.

Тъй като наши членове (на сдружение БОЕЦ) също бяха сред протестиращите навън пред сградата на НС, по адрес на които лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов употреби думите “фашистка измет”, гражданско сдружение БОЕЦ се явяваме правно заинтересована страна и пряк потърпевш.

От прокуратурата, полицията и правителството се очаква да предприемат реални мерки, като настояванията и критиките ни са най-изразени по отношение на прокуратурата, тъй като именно в нейните правомощия е да реагира на престъпления от подобен характер.

Провеждането на ефективно наказателно производство и подвеждането на извършителите на реч на омраза под наказателна отговорност е основното средство на държавата за защита правата на жертвите и за предотвратяване на нарушения на човешките права. Ако съответните органи не успеят да защитят жертвата чрез ефективно разследване, обвинение, процес и, ако е уместно, осъждане на извършителя — това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отношение.

Поради горното, и във връзка с този конкретен наш сигнал, БОЕЦ изискваме от прокуратурата да предприеме постановените от закона действия, като поиска сваляне депутатския имунитет на лидера на партия “Възраждане”, да образува наказателно производство с цел  повдигане на обвинения и  подвеждането му под наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, отличаващо се с изключителна дързост и станало достояние на цялото българско общество.

Изискваме да бъдем уведомени за предприетите действия и резултатите от тях.

04.07.2022г.                Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

По сигнала работи Живко Гиргинов от Сдружение БОЕЦ.

Живко Гиргинов и Георги Георгиев от БОЕЦ

В дните след това изказване на Костадинов станахме свидетели как Възраждане и ДПС заедно протестираха, като посрещнаха зад Парламента Пеевски и Карадайъ с аплодисменти и прегръдки. БОЕЦ предупредихме  преди това, че ДПС организират автобуси с „протестиращи“ в подкрепа на протестите организирани от Възраждане.

ДПС организира контрапротеста на Възраждане!

Позорен акт, който свали маските и показа, че партии, като Възраждане и хора, като Копейкин са част от статуквото и мафията срещу които БОЕЦ и гражданското общество в България водим своите битки. Сега да видим как Гешев – слугата на Пеевски ще разследва Костадинов – ортака на Пеевски! 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA