БОЕЦ внесе сигнал срещу председателя на ДАНС

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ внесохме сигнал за отстраняване на председателят на ДНАС Пламен Тончев до президент, премиер и парламент – парламентарната кoмисия за контрол над службите, парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията и до парламентарните групи и ръководствата на „Продължаваме Промяната“ и Демократична България“. 

Прилагаме текста на сигнала:

ДО: ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЪЛЪБ ДОНЕВ – ПРЕМИЕР

ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

 

 

СИГНАЛ     

 

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 7306211766 председател на УС email : gdboec@abv.bg

На основание чл. 8 ал.4 т.7 от ЗДАНС

 

ОТНОСНО

Данни за тежки нарушения, системно неизпълнение на служебните задължени, незаконосъобразни действия и умишлено бездействие на председателят на ДАНС Пламен Тончев поставящи в риск националната сигурност.

       БОЕЦ сезираме Министерски съвет, Президента, ресорните  комисии в народното събрание и посочените парламентарни групи за действията на Пламен Тончев застрашаващи националната сигурност. Изискваме отговори и реакции по същество на сигнала от всички адресати.

През последните почти две години, след като ГЕРБ сдадоха властта, БОЕЦ внесохме редица сигнали до ДАНС, по най-важните теми и разкрития – ЛУКОЙЛ, ТУРСКИ ПОТОК, ГешевКилърГейт, ГАЗПРОМ и тн. По всички наши сигнали бяха образувани проверки завършили с доклади и потънали, като в черна дупка в прокуратурата и дебрите на ДАНС. В сигналите ни се съдържат данни и съмнения, които касаят националната сигурност и застрашаване на националните интереси на България. В тях се визират и конкретни лица – Бойко Борисов, Румен Радев, Цвета Караянчева, Димитър Стоянов, Росен Христов, Иван Гешев и тн. Въпреки високият и надделяващ обществен интерес, ДАНС не отчете никакви резултати по тези проверки. БОЕЦ се налагаше да упражняваме натиск, за да получим отговори за действията на Агенцията. От наши източници бяхме уведомени, че от миналата година (след назначаването на Пламен Тончев за председател на ДАНС), президента Румен Радев е взел Агенцията на „ръчно управление”.

Един от последните сигнали на БОЕЦ до МВР и препратен до ДНАС е по повод разкритията на BIRD.BG, че още през 2017г. ДАНС са предоставили на Радев, Борисов и Караянчева доклади за предстоящото изграждане на ТУРСКИ ПОТОК и в тях ги уведомяват за рисковете и заплахите за националната сигурност на България, ако тръбопровода бъде построен. И въпреки докладите, нито Радев, нито Борисов, или Караянчева са реагирали. След упражнен натиск от БОЕЦ и изрично искане получихме отговор от ДАНС, че в хода на извършената проверка има установени данни за извършени престъпления, като преписката е предадена в прокуратурата. И нищо повече. Същото се случва и останалите наши сигнали – срещу ЛУКОЙЛ, Гешев и тн. 

Пред месец БОЕЦ огласихме поредният сигнал за корупция – КопринковГейт. В тази афера, според данните, с които разполагаме са замесени областният управител на София Митко Михайлов, както и президентският съветник Николай Копринков и други лица.  Преди повече от месец сезирахме МВР, а след питане на депутата Ивайло Мирчев от ДБ, се потвърди нашата информация, че и в ДАНС има активна проверка по случая. МВР мълчи, ДАНС също.  Междувременно скандала КопринковГейт набра нова сила с установените от нас нови данни, които огласихме и които водят директно към Мондешки и Пеевски. На пръв поглед много странна схема, в която са свързани съветника на Радев и областния управител на София назначен от Радев от една страна и Мондешки и Пеевски от друга страна. Но само на пръв поглед, защото през последните месеци симбиозата между Радев, ДПС и ГЕРБ стана очевидна и тя обяснява чадъра на ДАНС над схеми свързани с Пеевски и хора на Радев.

На 06.12.2022г. Георги Георгиев – председател на БОЕЦ внесе официално искане за среща с Пламен Тончев, за да му предостави информация по активни, текущи проверки на Агенцията (КопринковГейт и др.) В заявлението за среща е посочено, че се цели „да се гарантира сигурността на информацията и своята безопасност”. Пламен Тончев ОТКАЗА да се срещне с Георгиев и да получи информацията касаеща текущи проверки на ДАНС и националната сигурност. Прилагаме текста на заявлението за среща с Пламен Тончев:

До: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” – ПЛАМЕН ТОНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

З А Я В Л Е Н И Е  ЗА СРЕЩА И ИЗСЛУШВАНЕ

На основание чл. 4 ал. 4  от Наредба № I-5 от 26.09.2018г. за организацията на работата на постъпилите в ДАНС предложения и сигнали.

 От Георги Георгиев – Председател на УС на ГД ”БОЕЦ- БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” , ЕИК 176949776

АДРЕС: ГР.ВИДИН, ЖК”ПАНОНИЯ”, БЛ.4, ВХ.”З”, АП.157

ТЕЛ. 0899-591399

Г-н Тончев, заявявам желание за среща с вас на 09.12.2022г. (петък) по повод подадени от БОЕЦ сигнали, както и във връзка с допълнителна информация от висока важност касаеща текущи проверки на Агенцията, която бих искал да ви предоставя. Държа да предоставя данните на лична среща с вас, за да гарантирам сигурността на информацията и своята безопасност.

Очаквам потвърждение и точен час за срещата в удобно за вас време за посочената дата.

Дата 06.12.2022г.                               Георги Георгиев/председател ГД „БОЕЦ”/

В тази връзка БОЕЦ заявихме и среща с Румен Радев, който също отказа да се срещне с представителите на БОЕЦ и да получи информация за корупция свързана с неговият съветник, както и информация за бездействието на шефа на ДАНС.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев в нарушение на чл. 6а ал.1  и чл.4 ал.1 т.6 от ЗДАНС отказва среша с Георгиев вероятно, за да НЕ получи умишлено информация за закононарушения свързана с текущи проверки на Агенцията и по този начин да прикрие и да защити Радев,  Копринков и други лица свързани с Пеевски. Подобна техника на „разтваряне на чадър” е от арсенала на прокуратурата и Гешев, но сега Тончев вкара и ДАНС в същата роля. Пламен Тончев пряко нарушава закона, като отказва да изпълни служебните си задължения, като събере и установи данни касаещи националната сигурност. Точно обратното – чрез своето умишлено бездействие (в други случаи и действия) Тончев представлява заплаха за националната сигурност и поставя ДАНС в подчинение на Радев и неговите присъдружни от ДПС и ГЕРБ.

 Вместо ДАНС активно да събира информация за заплахи за националната сигурност, Пламен Тончев умишлено отказва да получи такава информация и да зашити националните интереси и сигурност на страната.

       БОЕЦ считаме, че в представените от нас данни се съдържа достатъчно информация за извършени тежки нарушения от Пламен Тончев, който следва да бъде отстранен от длъжност. Заявяваме своята готовност и желание  да дадем и допълнителни сведения, както и да бъдем изслушани пред парламентарните  комисии, както и да се срещнем с парламентарните групи на ПП и ДБ, за да им предоставим всички документи, данни и информация.

19.12.2022г. Видин          Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Следва още по-важната тема – Импийчмънт на Радев! 

Очакваме отговорите, реакцията и действията на институциите и партиите.

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки