Рекордни бонуси в НАП! 35 милиона лева- два пъти повече от военната помощ за Украйна! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки –<<< PAYPAL >>> link click

На 03.01.2023 г., в първият работен ден за годината, БОЕЦ внесохме 14 заявления по ЗДОИ до различни институции и власти за раздадените през 2022 г. бонуси и друга информация. Традиционно вече в началото на всяка година БОЕЦ извършваме този институционален контрол и информираме българското общество за получената информация.

Представяме ви отговора на НАП. Почти 35 МИЛИОНА лева (34 944 567лв.) са раздадените бонуси за 2022г. Това е рекордна сума.  Само за централното управление на НАП са отделени над 12 и половина МИЛИОНА лева за бонуси. Другата информация, която получихме е за автомобилният парк на НАП. През 2022 г. от приходната агенция са ползвани 243 бр. автомобили – с 24 повече от предишната година, които имат общ изминат пробег от 6 421 276 километра за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Бърза сметка показва, че за да отчетат тези километри, автомобилите и служителите на НАП е трябвало всеки ден без изключение и всеки автомобил без изключение да изминават по над  100 километра! За сравнение през 2021г. пробега на служебните коли на НАП е 4 пъти по-малко – 1 864 906 километра за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Публикуваме отговора на НАП:

РЕШИХ:
РАЗРЕШАВАМ предоставянето на достъп до изисканата със Заявление вх. №М-92-00-9 от03.01.2023 г. информация, както следва:
По т. 1: Общият размер на допълнителното материално стимулиране (допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати (ДВПР) и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2022 г. на служителите на Националната агенция за приходите е в размер на 34 944 567 лв.
По т. 2: Общият размер на допълнителното материално стимулиране (ДВПР) и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2022 г. на служителите в централното управление на Националната агенция за приходите е в размер на 12 591 892 лв.
По т. 3: Общият размер на сумата отчетена за трудови възнаграждения на служителите на НАП назначени по трудови и служебни правоотношения за 2022 г. е в размер на 166 092 030 лв. Служителите на НАП през 2022 г. са 7 895 бр.
По т. 4: Общият размер на сумата отчетена за трудови възнаграждения на служителите в централно управление на НАП назначени по трудови и служебни правоотношения за 2022 г. е в размер на 50 093 537 лв.
Служителите в централно управление на НАП през 2022 г. са 1 873 бр.

По т. 5: Общият размер на сумата изплатена по граждански договори на НАП за 2022 г. е в размер на 37 470 лв.
По т. 6: Не са ползвани услуги на външни юридически кантори за 2022 г., и съответно – в договорния регистър в ЦУ не са вписвани договори за такива услуги.
По т. 8: През 2022 г. са ползвани 243 бр. автомобили и общият им изминат пробег е
6 421 276 км, изминати за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.
По т. 10: Общ размер на допълнително установени задължения за данък върху добавената стойност по издадени ревизионни актове през 2022 г. – 131 029 564,30 лв.
По т. 12: Общ размер на допълнително установени задължения за корпоративен данък по издадени ревизионни актове през 2022 г. – 38 293 907,61 лв.
ОТКАЗВАМ предоставянето на достъп до информацията по т. 7 от заявлението.
УВЕДОМЯВАМ заявителя, че информацията по т. 9 и 11 от заявлението ще му бъде
предоставена в срок до 27.01.2023г

Подпис – Борис Михайлов – изпълнителен директор на НАП

Отказаната информация е за размера на бонусите получени от изпълнителния директор на НАП, за 2022г. това са Румен Спецов и Борис Михайлов. Михйлов отказва да ни предостави тази информация с аргумента, че тя представлява лични данни. Отбелязваме само, че гражданите му плащаме заплата, а за бонусите, които получава не знаем кой и как ги определя, но те пак са от нашите пари.

Информацията за установените и несъбраните задължения за ДДС и корпоративен данък ще аналкизиране допълнително.

Тук може да се запознаете с цялото съдържание на отговора на НАП и въпросите зададени от БОЕЦ:

Отговор НАП ЗДОИ бонуси 2022

Бонусите, които са си раздали в НАП са почти два пъти повече от военната помощ, която България предоставя на Украйна по предложение на МО след решение на Парламента. Припомняме думите на Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов, че България е много бедна, за да дарява, както и че предоставянето на военна помощ ще въвлече България във войната. 

БОЕЦ припомняме на г-н Румен Спецов и г-н Борис Михайлов (изпълнителни директори на НАП през 2022г.), че на 28.05.2021г. ги сезирахме със сигнал за „Къщата в Барселона на Бойко Борисов“, като предоставихме данни и документи удостоверяващи внасянето в брой на сумата от 1 750 000лв. в активите на дружеството собственик на „Къщата“ от Георги Станков Йовчев –  баща на Борислава Йовчева обитаваща къщата в Барселона,  за която бе огласена информация, че е имала връзка с Бойко Борисов, от когото има и дете. Липсва публична информация за произхода на тези средства и как един обикновен водопроводчик е придобил тази сума, за което сезирахме НАП и Министертвото на финансите и поискахме официална проверка. Тя би могла да разкрие и истината за връзката на Бойко Борисов с прословутата къща в Барселона и Борислава Йовчева. Повече от седем месеца Румен Спецовв и Борисо Михайлов  мълчат и БОЕЦ ще се срещнем с г-н Михайлов, за да го питаме лично. Прокуратурата и Гешев също мълчат и превеждат едни документи от испански…

През 2022г. БОЕЦ отчитаме още няколко „постижния“ на НАП с които вероятно са заслужили рекордните си бонуси! НАП два пъти изпра Пеевски! Той отново и при новият служебен кабинет на Радев се оказва чист, като сълза! 

НАП изпра Пеевски отново в първия работен ден на новият служебен кабинет. (документи)

НАП изпра и ЛУКОЙЛ по сигнала на БОЕЦ за трансферно ценообразуване и задължения от няколко милиарда. НАП близо две години вече не може да приключи ревизиите по сигнала на БОЕЦ за Къщата в Барселона. през 2022г. НАП не можа да събере и милионите задължения от бившата фирмата на бившият директор на НАП, Румен Спецов. 

Оставяме на обществото и гражданите да преценят заслугите на НАП и моралното им право за „допълнително материално стимулиране“ в размер на почти 35 милиона лева за постигнати резултати на фона на енергийната криза, рекордната инфлация, войната в Украйна и хилядите бизнеси, които са в затруднение и стотиците хиляди граждани, които се чудят как да си платят сметките и да преживеят кризата!

Битката продължава. Очаквайте и подкрепете следващите действия и акции на БОЕЦ! През следващите дни ще публикуваме още 13 отговора по ЗДОИ за получените бонуси и друга информация от различни министерства и институции.  

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

 

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки