Развитие по БарселонаГейт. Битката продължава! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Вече шеста година БОЕЦ продължаваме битката си по случая за Къщата в Барселона на бившия премиер Бойко Борисов. Първият ни сигнал до българските институции е от 2016 г., а през 2019 г. БОЕЦ сезирахме испанската прокуратура. За първи път информация за БарселонаГейт бе разкрита в записите „ЯневаГейт“ публикувани от Бивoлъ. В началото на 2020 г. испанският вестник Ел Периодико огласи, че каталунската антикорупционна полиция е започнала проверка за пране на пари по сигнал на БОЕЦ срещу Бойко Борисов и други български граждани. След това внесохме редица сигнали до български институции – ВКП, НАП, Парламент. Резултати до сега няма.

Бойко Борисов

През май 2021 г. след оставката на правителството на Борисов и встъпване в длъжност на служебния кабинет на Румен Радев отново сезирахме НАП, Парламента и МВР, като добавихме и нова информация от BIRD.BG и наши разследвания.  И отново няма никакви резултати. В началото на 2022 г. БОЕЦ изискваме от Румен Спецов информация за резултатите от образуваните ревизии.

Нови документи и действия на БОЕЦ по темата за „Къщата в Барселона“ и разследването срещу Борисов за пране на пари.

От получения отговор разбрахме, че Пеевски е ревизиран и е чист, като сълза, а по БарселонаГейт нито една ревизия или проверка не е приключила.

Пеевски отново е недосегаем. БОЕЦ поиска оставката на Спецов!(документи)

На 04.01.2023 г. БОЕЦ внесохме жалба за бавност до Борис Михайлов – изпълнителен директор на НАП, за липса на резултати и информация за действията на Агенцията по сигнала ни за БарселонаГейт. Няколко дни по-късно получихме отговор, който хвърля известна светлина върху развитието на образуваните ревизии.

Публикуваме отговора на НАП:

ОТНОСНО: Получена жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
По повод на Ваша жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), постъпила в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г., Ви уведомявам следното:
Във връзка с подадените от Вас в ЦУ на НАП сигнали, сте надлежно уведомен с писма, с изх. №М-92-00-610 от 25.01.2022 г. по описа на ЦУ на НАП, с изх. №20-00-1269#1 от 15.03.2022 г. по описа на ТД на НАП София, с изх. №М-92-00-604 от 20.05.2022 г. по описа на ЦУ на НАП, с изх. №23-00-6473#1 от 22.06.2022 г. по описа на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, с писмо с изх. №М-92-00-1078/27.09.2022 г. по описа на ЦУ на НАП.
Към момента не са приключили ревизионите производства, възложени по повод на Ваш сигнал с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. на следните лица:
– ГЕОРГИ СТАНКОВ ЙОВЧЕВ – издаден е ревизионен доклад № Р-22000121003287-
092-001/22.12.2022 г., като същият не е връчен към момента;
– БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА – има текущо ревизионно производство;
– ИВАН ГРИГОРОВ САЗДОВ – има текущо ревизионно производство;
– СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА – издаден е ревизионен акт № Р22221021003273-091-001/26.07.2022 г., като същият е обжалван и не е влязъл в сила.
След приключване на възложените производства във връзка с подадените от Вас
сигнали, ще бъдете уведомен допълнително от съответните компетентни структури наНАП.
Допълнително Ви уведомявам, че на останалите посочени лица във Ваш сигнал
с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. ревизионите производства са приключили, в резултат на което са издадени ревизионни актове, с които не са установени допълнителни задължения.
Актовете издадени от НАП съдържат данъчна и осигурителна информация съгласно
чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и същите могат да Ви бъдат предоставени при изпълнение на разпоредбите на:
– чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК – въз основа на представено писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията;
– чл. 75 от ДОПК – въз основа на мотивирано определение на съда.
Относно текущите ревизионни производства, Ви информирам, че в ДОПК и
Закона за Националната агенция за приходите са регламентирани и строго
разграничени компетентностите на органите по приходите, изпълняващи различни
функции в агенцията. Да изразява становище относно правоотношения, които са
предмет на висящо ревизионно производство, не е в правомощията на изпълнителният директор на НАП, респективно на зам. изпълнителния директор на НАП, и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на органа по приходите, извършващ ревизията. Същият на основание чл. 4 от ДОПК следва да осъществи производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности.
Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от ДОПК „когато органът по приходите или
публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове,
задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен орган. Горестоящият орган се произнася в тридневен срок и дава задължителни указания на
органа по приходите“

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
ЗОЯ ГАБРОВСКА

ОТГОВОР НАП ЗДОИ БАРСЕЛОНАГЕЙТ

От този отговор става ясно, че почти две години след като Борисов вече не е на власт, НАП под ръководството на Спецов, а след това и на Михайлов (и двамата назначени от Румен Радев) продължава да пази омертата за „Къщата в Барселона“. До момента има само един издаден ревизионен акт, който се обжалва. За най-важните участници в схемата – Александър Чаушев и Валентин Златев – бивши директори на ЛУКОЙЛ, както и Йордан Христов – бившият формално „назначен“ съпруг на любовницата на Борисов няма установени задължения и данъчни нарушения!

С тези си действия НАП по нищо не се различава от прокуратурата на Гешев, която вече три години „разследва“ БарселонаГейт по сигнала на БОЕЦ.

Днес БОЕЦ изпратихме заявление за среща с Борисов Михайлов за утре в 10.00 ч., за да му зададем конкретни въпроси и предоставим допълнителна информация по този и други активни ревизии на Агенцията по наши сигнали. 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

 

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки